Hopp til hovedinnhold

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot deg som jobber i barnehage.

Publisert: Endret:
Fakta
Podkast

Læringsmiljø i skole og barnehage

Programleder

Torunn Helene Fredriksen

Last ned
Gå til podkastens hjemmeside

Episodene kan lastes ned på podkastens hjemmeside, eller der du vanligvis laster ned podkaster.

Profilbanner for podkasten Læringsmiljø i skole og barnehage, med logo, tittel og bilde av fem barn som hopper høyt i en skog med høstfarger.
Podkasten Læringsmiljø i skole og barnehage er tilgjengelig for nedlastning.

Nå kan du laste ned den sjuende episoden av Læringsmiljøsenterets podkast: Læringsmiljø i skole og barnehage. Den er laget for deg som jobber i skole eller barnehage.

– Det ble et uventet opphold når det kom til innspilling av nye episoder på grunn av koronapandemien som gjorde det vanskelig for meg og flere av gjestene å reise til Stavanger der studioet vårt ligger, sier programleder Torunn Helene Fredriksen. Hun jobber som kommunikasjonsrådgiver ved Læringsmiljøsenterets avdeling i Porsgrunn, og forteller at hun lenge håpet å få komme tilbake til studioet på Ullandhaug i Stavanger.

– Men til slutt kunne vi ikke vente lenger, og vi bestemte oss for at vi måtte prøve å ta opp podkasten over nettet. Lyden ble nok ikke fullt så god som den hadde vært i studio, men vi har oppgradert mikrofonene våre og håper det fungerer greit for lytterne våre, sier hun.

– Nå er det barnehagens tur

De første episodene av podcasten var rettet mot skolen og lærerne. Nå er det barnehagen som står for tur.

– Vi tar utgangspunkt i barnehagens nye kapittel om psykososialt barnehagemiljø og snakker om temaer knyttet til dette, forteller Fredriksen.

Den første episoden i den nye sesongen handler om selve lovendringen. Der har programleder Torunn Helene fått med seg Ingrid Midteide Løkken som har satt seg godt inn i lovteksten knyttet til psykososial barnehagemiljø. Hun har klare tanker om hva den har å si for barnehagene. Episoden ble publisert 15. april, og den kan lastes ned enten via denne nettsiden, eller der du vanligvis laster ned podkaster.

I løpet av våren har det kommet fire nye episoder; episode 6 med Svanaug Lunde handler om trygt og godt barnehagemiljø, og i episode 7 er temaet tilhørighet. Henning Plischewski har ordet i denne episoden. I 8. episode snakker Thomas Moser om mobbing i barnehagen. Dette er siste episode i sesong 2.

Episode 8: Mobbing i barnehagen

Hva vet vi egentlig om mobbing i barnehagen? Professor Thomas Moser er av forfatterne bak en stor kunnskapsoversikt der de har undersøkt forskjellige aspekter ved mobbing i barnehagen. Forfatterne fra Læringsmiljøsenteret og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har gjennomgått 93 kilder. De har sett på forståelser av begrepet mobbing, former, utbredelse og konsekvenser. De har også kartlagt tiltak, forebygging og håndtering. I løpet av samtalen med programleder Torunn Helene Fredriksen, tar Thomas Moser oss gjennom de viktigst funnene og hva de kan ha å si for barnehageansatte.

Episode 7: Tilhørighet

Å oppleve tilhørighet er et grunnleggende menneskelig behov, men hva skal til for at barn føler at de hører til? Og hvordan kan barnehageansatte arbeide for å fremme følelsen av tilhørighet i barnehagen? Henning Plischewski belyser disse og andre spørsmål i samtale med programleder Torunn Helene Fredriksen. Plischewski har hovedfag i psykologi fra NTNU. Han har lang erfaring som veileder og foredragsholder og har de siste årene konsentrert seg om barnehagefeltet. Plischewski er medforfatter av bøkene Trygt og godt i barnehagen (2021) og Livsmestring og livsglede i barnehagen (2018).

Episode 6: Trygt og godt barnehagemiljø

Den nye barnehageloven stiller krav til at alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Hva betyr det i praksis? Svanaug Lunde reflekterer rundt dette viktige spørsmålet i samtale med programleder Torunn Helene Fredriksen. Hun kommer også med noen råd og tips til hvordan barnehageansatte kan arbeide aktivt for å få til et miljø som er preget av de fem T-ene: trygghet, tillit, tid, tålmodighet og trivsel (+ litt tull og tøys). Svanaug Lunde har lang erfaring fra barnehage. De senere årene har hun arbeidet med undervisning, utviklingsarbeid og forskning inn mot barnehagefeltet, og hun er en populær foredragsholder. Lunde er også en av forfatterne av boken Trygt og godt i barnehagen (2021).

Episode 5: Den nye barnehageloven

1. januar 2021 fikk vi en ny barnehagelov. Der har det kommet inn et kapittel om psykososialt barnehagemiljø som sier at barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Det er også innført en aktivitetsplikt som gjelder ved mistanke om at barn ikke har det trygt og godt. Ingrid Midteide Løkken har lang erfaring fra barnehage, men har også undervist på barnehagelærerutdanningen og jobbet med forskning. Nå har hun vært med på å skrive en bok om barnehageloven. Programleder Torunn Helene Fredriksen snakker med henne om den nye loven og hva den betyr i praksis for barnehagene.

Episode 4: Fravær

Fravær fra skolen, og da spesielt udokumentert fravær, er en utfordring. Det er vanskelig for eleven som er borte, medelever og skolen. Forsker ved Læringsmiljøsenteret, Trude Havik, har jobbet mye med ulike typer fravær i skolen. I denne episoden snakker programleder Torunn Helene Fredriksen med henne om hva fraværet kan skyldes, og hvilke tiltak skolen bør sette inn for å få elevene til å komme tilbake.

Episode 3: Livsmestring i skolen

Livsmestring er et begrep som er tatt inn i de nye læreplanene. Hva legger vi i det? Er det viktig? Og hvordan kan skolene jobbe for at elevene skal oppleve livsmestring? I denne episoden har programleder Torunn Helene Fredriksen invitert forsker Kjersti Tharaldsen til en samtale om livsmestring i skolen.

Episode 2: Fagfornyelsen og læringsmiljøet

Fra høsten 2020 skal skoler i hele landet ta i bruk nye læreplaner. Fagfornyelsen og innholdet i den har vært mye diskutert den siste tiden. Forsker ved Læringsmiljøsenteret, Randi Myklebust Sølvik, er opptatt av at læringsmiljøet ikke må glemmes i arbeidet med fagfornyelsen og har noen konkrete tips til hvordan skoler og lærere kan jobbe med dette. Programleder er Torunn Helene Fredriksen.

Episode 1: Konsekvenser av mobbing

I første episode har hun med seg Ida Risanger Sjursø, som har forsket på konsekvenser av mobbing. De to snakker om hvor vondt det oppleves for den som blir utsatt for mobbing og hvilke konsekvenser det kan ha for den enkelte. Er det annerledes for dem som blir utsatt for digital mobbing i tillegg til det som beskrives som tradisjonell mobbing? Og hva kan lærere gjøre dersom de mistenker at en elev blir mobbet på digitale medier?

Tekst: Maria Gilje Strand

Ansatte omtalt i artikkelen

Seniorrådgiver
51832964
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon NSLA Avd. Porsgrunn
Universitetslektor
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Professor
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Nytt om forskning fra Læringsmiljøsenteret

Hva er det som svikter når elever vurderer å slutte på skolen?

Ny studie fra Læringsmiljøsenteret ser nærmere på prosessen hos videregående-elever som tenker på å slutte.

«One size does not fit all»: Kompetanseutvikling av lederskap i klasserommet bør differensieres

En ny studie fra Læringsmiljøsenteret viser stor variasjon i undervisningsstøtten til elever på ungdomstrinnet. Resultat...

Hvor inkluderende er egentlig innføringsklasser og lignende språktiltak for nyankomne elever?

Forskere ved Læringsmiljøsenteret har sett nærmere på språklæringstiltakene for nyankomne elever og stiller seg noe krit...

«Kurs» i førstehjelp med Henry-dukken var effektiv læring for barnehagebarn

Studie fra Læringsmiljøsenteret viser at barn som deltok i Henry-opplegget ble mer i stand til å håndtere mindre skader ...

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro. Dette ser ut til å v...

Land som gjør det bra i PISA-undersøkelsen har én ting felles: Høy grad av likestilling

Det mest gjennomgående ved land som er «skolevinnere» er hvor likestilt kjønnene i befolkningen er. Forsker Janine Campb...

Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning

Endringsarbeid i barnehage og skole er ofte krevende. Implementeringsteori kan være en nyttig ressurs for å lykkes i dis...

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Forskningsnyheter

Læringsmiljøsenteret jobber for et trygt og godt læringsmiljø i barnehage og skole, gjennom å forske, undervise og formi...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og unge. Den fungerer like...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Impact case: Agderprosjektet

Forskere ved UiS har utviklet og testet lekbaserte læringsaktiviteter for barn som går siste året i barnehagen. Det er e...

– SFO må få høyere status

SFO skal få rammeplan. Endelig, vil mange si. Men hva bør SFO være?

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre

For ungdom mellom 10 og 15 år henger tilhørighet sterkt sammen med psykisk helse. Særlig for elever med innvandrerbakgru...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braak.

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Engasjerte elever lærer mer og er mer fornøyde med livet sitt

Motiverte elever lærer mer, men noen kjeder seg sånn på skolen at de risikerer å droppe ut. Hva er egentlig engasjerende...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

Elever i videregående synes det er fint å bli tatt på alvor og mener kartleggingsverktøyet Spekter kan hjelpe til et bed...

Mindfulness kan dempe stress på skolen

Kunnskap og øvelser i mindfulness kan gjøre at skoleelever takler stress bedre, viser en studie.

Læring for livet

I Læring for livet setter vi søkelys på aktuelle tema innenfor barnehage- og skolefeltet. Forskere, fagpersoner og praks...

Kan personlige bøker være bra for barns lesing?

Selv om personlige bøker er stort i mange land, er konseptet nytt her til lands. Men kan det bidra til å støtte barns le...

Psykiske problemer er tabu blant unge

Frykt for ryktespredning hindrer mange unge i å søke hjelp for mentale problemer. Det forteller ungdom i en studie.

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen

Den fysiske avstanden er avgjørende for hvor godt skolen og helsesykepleieren samarbeider.

Hefte: Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

Heftet gir anbefalinger for hvordan skoler, lærere og foreldre kan arbeide for å forebygge digital mobbing.

Podkast: Læringsmiljø i skole og barnehage

Læringsmiljøsenteret har lansert sin nye podkast! Første episode handler om konsekvenser av mobbing.

Lærere som støtter elevene faglig trives bedre på jobben

En av tre lærere sier de utvikler seg innen faglig støtte til elevene. Lærerne som opplevde fremgang er mer fornøyde med...

Norske lærarar er gode på utvikling av positive læringsmiljø

Lærarar i Noreg er generelt dyktige til å utvikle positive læringsmiljø og organisere undervisninga i klasserommet. Men ...

Observerer vi det vi er ute etter å observere på en pålitelig måte?

Denne studien undersøker om observasjonsinstrumentet CLASS-S kan brukes i forbindelse med observasjoner i norske ungdoms...

Lærere på ungdomsskolen lærer mye av hverandre

Samarbeid mellom lærere er vel så viktig som egen innsats for at ungdomsskolelærere skal bli enda bedre pedagoger.

God klasseledelse henger sammen med jobbtilfredshet

En studie basert på data fra CIESL-prosjektet viser at lærere som er skårer høyt på emosjonell støtte, klasseromsorganis...

Elevenes engasjement i skolen

Elevengasjement handler blant annet om elevenes interesse, entusiasme, deltakelse og involvering i skolen og i skolearbe...

Elever opplevde bedre læringsstøtte fra lærerne

En ny studie tyder på en liten gruppe elever (ca. 10 prosent) opplevde forbedring i lærernes læringsstøtte i perioden sk...

Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og skoler kan bidra til å bringe akademia og praksisfeltet nærmere hverandre, med...