Økonomi og administrasjon – master 2 år – siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked. Graden gir rett til tittelen siviløkonom.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år

Studiepoeng

120

Antall studieplasser

100 via både lokalt og internasjonalt opptak.

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August

Omfang

Heltid

Søknadsfrist

Ordinær: 15. april for lokale søkere Internasjonale søkere: Se søknadsfristene for ulike søkerkategorier

Søk nå

Gå til Søknadsweb og søk etter Business Administration:

Med en mastergrad i økonomi og administrasjon blir du attraktiv i arbeidsmarkedet.

Bli siviløkonom på Universitetet i Stavanger!

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked. Gjennom Handelshøgskolen UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir del av et aktivt og sosialt studentmiljø.

EFMD accredited logo

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon regnes blant landets mest anerkjente studier og åpner for en rekke karrieremuligheter både i Norge og i utlandet. Studieprogrammet er internasjonalt anerkjent gjennom å være akkreditert av EFMD Global.

Søkere til masterprogrammet må først fullføre en treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Siviløkonomstudiet er lagt opp etter 3+2 modellen, dvs. at man først må gjennomføre en treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon og deretter en toårig mastergrad.

Alle spesialiseringene er åpne for utenlandske søkere. Vi har et internasjonalt og stimulerende studentmiljø.

Programmet tilbyr fem spesialiseringsområder som du velger etter du har fått tilbud om opptak:

Velg en spesialisering

Hva kan du bli?

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesorienterte karriereveier. Eksempler på arbeidsoppgaver du kan sikte mot, er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, industriutvikling og regional, nasjonal eller internasjonal administrasjon. Du vil kunne arbeide i utviklingsorganisasjoner, konsulentvirksomheter, tenketanker, handelskamre og innovative bedrifter.

For hver spesialisering:

Finans
En spesialisering i finans gir deg ferdigheter og kunnskap som kommer til nytte i en rekke stillinger i både offentlig og privat sektor. Finanskandidater kan for eksempel skape seg en karriere innen kapitalanskaffelse (controller-/finansfunksjon), finansmarkeder (handel, analyse, strategi, tilsyn), bank (investeringsbankvirksomhet, forbrukerbankvirksomhet), kapitalforvaltning (forsikringsselskaper, pensjonskasser), myndigheter/sentralbank/forvaltning, regnskap eller private equity. Mange finanskandidater velger å tilbringe noen år innenfor de strukturerte traineeprogrammene til de store regnskaps-/konsulentselskapene for å spesialisere seg ytterligere.

Økonomisk analyse
Med en spesialisering i økonomisk analyse har du gode jobbmuligheter både i privat næringsliv (finans, industri, energi) og i offentlig sektor (stat og kommune, direktorat). Du kan for eksempel arbeide innenfor konsulentvirksomhet, bank og finans, olje- og gassektoren og offentlige etater.

Ledelse
Med en spesialisering i ledelse vil du være godt rustet til å ta på deg lederroller i en rekke bransjer, fra konsulentvirksomhet og finans til teknologi og ideelle organisasjoner. Med et solid fundament i strategisk ledelse og moderne ferdigheter er våre tidligere studenter klare til å bli innovative ledere og endringsskapere på sine respektive fagfelt, til å legge til rette for gode resultater for organisasjonen sin og til å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kandidaten skal:

Kunnskap:

Etter fullført studie vil studentene kunne:

• Forklare, demonstrere, sammenligne og kontrastere kjerneteorier og metoder i deres valgte spesialisering

Ferdigheter:

Etter fullført studie vil studentene kunne:

• Designe vitenskapelig solide studier og ved hensiktsmessig metodebruk kunne møte reelle utfordringer knyttet til forretningsvirksomheter

Generell kompetanse:

Etter fullført studie vil studentene kunne:

• Kunne ha en kritisk vurdering på etiske og bærekraftige perspektiver i næringslivet

• Vise evner til å kommunisere og jobbe effektivt med andre

• Gjenkjenne regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver knyttet til ledelse og forretningsvirksomhet

Møt våre tidligere studenter: Dette jobber de med nå

Jobb og karriere

Økonomistudentene lykkes i jobbmarkedet

Med en mastergrad i økonomi og administrasjon blir du attraktiv i arbeidsmarkedet. Ferdigutdannede får gode og relevante jobber.

Jobb etter fullført grad

74% fikk jobb innen 6 måneder etter å ha fullført graden.

Stilling

98% har en fulltidsstilling og 81% har fast stilling.

Sektor

77% jobber i privat næringsliv.

Bransjer

Energi, finans, bank, industri, revisjon, regnskap, offshore, IT og konsulentvirksomhet er bransjene flest ferdigutdannede kandidater jobber i.

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2021

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon kvalifiserer til å søke opptak. Les om andre typer bachelorgrader som kvalifiserer.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):
120 studiepoeng innen økonomiske og administrative emner innen følgende fagområder:

a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

 • finansregnskap
 • økonomistyring
 • investering og finansiering

b) 30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:

 • markedsføring
 • organisasjon og ledelse
 • foretaksstrategi

c) 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

 • makroøkonomi
 • mikroøkonomi

d) 20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:

 • matematikk for økonomer
 • statistikk for økonomer
 • samfunnsvitenskapelig metode

e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må ha bachelorgrad med fordypning på minst 90 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag. Andelen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse og administrasjonsfag må tilsvare minst 30 studiepoeng. Metodefag må inkludere både matematikk og statistikk.

Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Spørsmål om søking og opptak

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester
I tredje semester kan du studere ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Våre internasjonale samarbeidspartnere tilbyr andre emner enn UiS, slik at du kan sette sammen en unik kombinasjon av emner i graden din. Gjennom å dra på utveksling vil du få mulighet til å utvide nettverket ditt. Den internasjonale erfaringen du får, vil også gjøre deg til en mer attraktiv jobbkandidat for internasjonalt orienterte firmaer.

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler at studenter som søker studieopphold i utlandet har bestått de første 60 studiepoengene i programmet (normal studieprogresjon).

Valg av emner
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil studere i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Du kan for eksempel sette sammen en spesialisering eller ta utgangspunkt i et interessefelt du har.

Emnene du velger må være på riktig nivå for din progresjon i studiet, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere. I tillegg er det et krav om en viss bredde i fagsammensetningen for studieprogrammet.

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet, innen 15. februar. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop med informasjon om valg og forhåndsgodkjenning av emner.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Anne Lin Brobakke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Bandung Institute of Technology

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Doshisha University

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  Friedrich Schiller University of Jena

  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

  The University of Tokyo

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

  University of Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

  University of Split

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Verona

  Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Belgia

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

 • Estland

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

 • Indonesia

  Bandung Institute of Technology

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Verona

  Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

 • Japan

  Doshisha University

  The University of Tokyo

 • Kroatia

  University of Split

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Tyskland

  Friedrich Schiller University of Jena

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  University of Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • Tyskland

  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

 • Østerrike

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Dette sier våre tidligere studenter

Tanveer Ahmed

Jeg så etter et universitetet som kunne tilby både akademisk kunnskap og praktisk erfaring. Jeg mener Handelshøgskolen UiS befinner seg i denne kategorien.

Cathrine J. Sønvinsen

Jeg opplevde et veldig sammensveiset , inkluderende og givende studentmiljø på Handelshøgskolen UiS.

Richard Reistad

Alle kan finne seg til rette på UiS , kanskje på grunn av størrelsen og mangfoldet.

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

Seniorrådgiver
51833717
Handelshøgskolen UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Professor i markedsanalyse
51833716
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans