Økonomi og administrasjon - master 2 år - siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked. Graden gir rett til tittelen siviløkonom.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

137 via både lokalt og internasjonalt opptak.

Studiestart

August 2023

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere. Søk på Business Administration i Søknadsweb:

Med en mastergrad i økonomi og administrasjon blir du attraktiv i arbeidsmarkedet.

Bli siviløkonom på Universitetet i Stavanger!

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked. Gjennom Handelshøgskolen ved UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir del av et aktivt og sosialt studentmiljø.

EFMD accredited logo

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon regnes blant landets mest anerkjente studier og åpner for en rekke karrieremuligheter både i Norge og i utlandet. Studieprogrammet er internasjonalt anerkjent gjennom å være akkreditert av EFMD Global.

Søkere til masterprogrammet må først fullføre en treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Siviløkonomstudiet er lagt opp etter 3+2 modellen, dvs. at man først må gjennomføre en treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon og deretter en toårig mastergrad.

Studenter ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon velger et spesialiseringsområde som består av tre spesialiseringsemner (til sammen 30 studiepoeng) og en masteroppgave innen spesialiseringen (30 studiepoeng). Studiet består i tillegg av til sammen 30 studiepoeng emner som er felles for alle spesialiseringene (emnene Business Decisions + Data Analytics and Research Methods,) og til sammen 30 studiepoeng som studentene kan velge å bruke på valgemner, internship og/eller utveksling.

Alle spesialiseringene er åpne for utenlandske søkere. Vi har et internasjonalt og stimulerende studentmiljø.

Programmet tilbyr fem spesialiseringsområder som du velger etter du har fått tilbud om opptak:

Velg en spesialisering

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kandidaten skal:

Kunnskap:

Etter fullført studie vil studentene kunne:

• Forklare, demonstrere, sammenligne og kontrastere kjerneteorier og metoder i deres valgte spesialisering

Ferdigheter:

Etter fullført studie vil studentene kunne:

• Designe vitenskapelig solide studier og ved hensiktsmessig metodebruk kunne møte reelle utfordringer knyttet til forretningsvirksomheter

Generell kompetanse:

Etter fullført studie vil studentene kunne:

• Kunne ha en kritisk vurdering på etiske og bærekraftige perspektiver i næringslivet

• Vise evner til å kommunisere og jobbe effektivt med andre

• Gjenkjenne regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver knyttet til ledelse og forretningsvirksomhet

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fellesemne

 • Økonomi og administrasjon - Spesialiseringsretning

  • Spesialisering strategisk markedsføring

   • Obligatoriske emner

    • Marketing Strategy

     Første år, semester 1

     Marketing Strategy (MSB108)

     Studiepoeng: 10

    • New Product & Innovation Management

     Første år, semester 2

     New Product & Innovation Management (MSB106)

     Studiepoeng: 10

    • Marketing Analytics

     Første år, semester 2

     Marketing Analytics (MSB202)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Andre år, semester 3

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • Competitive Strategy

       Andre år, semester 3

       Competitive Strategy (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable transitions and innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainable transitions and innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

     • Valgemner innen strategisk markedsføring (0-20 sp)

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Andre år, semester 3

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Competitive Strategy

       Andre år, semester 3

       Competitive Strategy (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable transitions and innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainable transitions and innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

      • Minor in Sustainable Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

         Andre år, semester 3

         Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Sustainable transitions and innovation

         Andre år, semester 3

         Sustainable transitions and innovation (MSB340)

         Studiepoeng: 10

        • Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategy and Leadership

       • Supply Chain and Lean Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Lean Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • Competitive Strategy

        Andre år, semester 3

        Competitive Strategy (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering bærekraftig næringsutvikling og innovasjon

   • Obligatoriske emner

    • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

     Første år, semester 1

     Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

     Studiepoeng: 10

    • Sustainable Business Development and Innovation: The policy perspective

     Første år, semester 2

     Sustainable Business Development and Innovation: The policy perspective (MSB335)

     Studiepoeng: 10

    • Sustainable Business Development and Innovation: The firm perspective

     Første år, semester 2

     Sustainable Business Development and Innovation: The firm perspective (MSB416)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

      • Minor in Strategy and Leadership

       • Supply Chain and Lean Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Lean Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • Competitive Strategy

        Andre år, semester 3

        Competitive Strategy (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering økonomisk analyse

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • Advanced Customer Analytics

       Andre år, semester 3

       Advanced Customer Analytics (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • Competitive Strategy

       Andre år, semester 3

       Competitive Strategy (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable transitions and innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainable transitions and innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner innen økonomisk analyse (0-20 sp)

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

      • Minor in Sustainable Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

         Andre år, semester 3

         Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Sustainable transitions and innovation

         Andre år, semester 3

         Sustainable transitions and innovation (MSB340)

         Studiepoeng: 10

        • Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

      • Minor in Strategy and Leadership

       • Supply Chain and Lean Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Lean Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • Competitive Strategy

        Andre år, semester 3

        Competitive Strategy (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering anvendt finans

   • Obligatorisk emne

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS

     • Valgemner innen anvendt finans (0-20 sp)

      • Financial statement analysis and security valuation

       Første år, semester 2

       Financial statement analysis and security valuation (MRR230)

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Første år, semester 2

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • Macroeconomics

       Første år, semester 2

       Macroeconomics (MSB111)

       Studiepoeng: 10

      • Derivatives and Risk Management

       Første år, semester 2

       Derivatives and Risk Management (MSB210)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       Første år, semester 2

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • Advanced Customer Analytics

       Andre år, semester 3

       Advanced Customer Analytics (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • Competitive Strategy

       Andre år, semester 3

       Competitive Strategy (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable transitions and innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainable transitions and innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10sp valgemne

      • Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • Advanced Customer Analytics

       Andre år, semester 3

       Advanced Customer Analytics (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Competitive Strategy

       Andre år, semester 3

       Competitive Strategy (MSB260)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable transitions and innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainable transitions and innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

      • Minor in Sustainable Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

         Andre år, semester 3

         Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Sustainable transitions and innovation

         Andre år, semester 3

         Sustainable transitions and innovation (MSB340)

         Studiepoeng: 10

        • Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategy and Leadership

       • Supply Chain and Lean Management

        Andre år, semester 3

        Supply Chain and Lean Management (MSB255)

        Studiepoeng: 10

       • Competitive Strategy

        Andre år, semester 3

        Competitive Strategy (MSB260)

        Studiepoeng: 10

       • Sustainable Business Practices

        Andre år, semester 3

        Sustainable Business Practices (MSB325)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering strategi og ledelse

   • Obligatoriske emner

    • Sustainable Business Practices

     Første år, semester 1

     Sustainable Business Practices (MSB325)

     Studiepoeng: 10

    • Leadership and Organisational Change

     Første år, semester 2

     Leadership and Organisational Change (MSB203)

     Studiepoeng: 10

    • Information Management and Digitalization

     Første år, semester 2

     Information Management and Digitalization (MSB204)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • Energy Transition Law and Policy

       Andre år, semester 3

       Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Andre år, semester 3

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • Marketing Strategy

       Andre år, semester 3

       Marketing Strategy (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Business to Business Marketing

       Andre år, semester 3

       Business to Business Marketing (MSB201)

       Studiepoeng: 5

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Pricing Strategies

       Andre år, semester 3

       Pricing Strategies (MSB208)

       Studiepoeng: 5

      • Advanced Customer Analytics

       Andre år, semester 3

       Advanced Customer Analytics (MSB209)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       Andre år, semester 3

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable transitions and innovation

       Andre år, semester 3

       Sustainable transitions and innovation (MSB340)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

      • Minor in Sustainable Business Development and Innovation

       • Obligatorisk emne

        • Sustainable Business Development and Innovation: Introduction

         Andre år, semester 3

         Sustainable Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Sustainable transitions and innovation

         Andre år, semester 3

         Sustainable transitions and innovation (MSB340)

         Studiepoeng: 10

        • Sustainable Entrepreneurship

         Andre år, semester 3

         Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

Hva kan du bli?

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på arbeidsoppgaver du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon kvalifiserer til å søke opptak. Les om andre typer bachelorgrader som kvalifiserer.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):
120 studiepoeng innen økonomiske og administrative emner innen følgende fagområder:
a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:
- finansregnskap
- økonomistyring
- investering og finansiering
b) 30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:
- markedsføring
- organisasjon og ledelse
- foretaksstrategi
c) 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:
- makroøkonomi
- mikroøkonomi
d) 20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:
- matematikk for økonomer
- statistikk for økonomer
- samfunnsvitenskapelig metode
e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må ha bachelorgrad med fordypning på minst 90 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag. Andelen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse og administrasjonsfag må tilsvare minst 30 studiepoeng. Metodefag må inkludere både matematikk og statistikk.

Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget.

Utfyllende regler for opptak.

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Bli kjent med våre nåværende og tidligere studenter

Jobb og karriere

Økonomistudentene lykkes i jobbmarkedet

Med en mastergrad i økonomi og administrasjon blir du attraktiv i arbeidsmarkedet. Ferdigutdannede får gode og relevante jobber.

Jobb etter fullført grad

74% fikk jobb innen 6 måneder etter å ha fullført graden.

Stilling

98% har en fulltidsstilling og 81% har fast stilling.

Sektor

77% jobber i privat næringsliv.

Bransjer

Energi, finans, bank, industri, revisjon, regnskap, offshore, IT og konsulentvirksomhet er bransjene flest ferdigutdannede kandidater jobber i.

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2021

Spørsmål og svar

Få svar på ofte stilte spørsmål om masterprogrammet i økonomi og administrasjon

Kravet for opptak er å ha en bachelor i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon, men andre typer bachelorgrader kan også kvalifisere for opptak dersom de inneholder minimum 120 studiepoeng innenfor økonomiske og administrative emner og der 90 av de 120sp er innenfor 4 spesifikke fagområder. Se her for utfyllende informasjon.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må ha bachelorgrad med fordypning på minst 90 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag. Andelen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse og administrasjonsfag må tilsvare minst 30 studiepoeng. Metodefag må inkludere både matematikk og statistikk.

Ja. Ved opptak til masterstudium tildeles det automatisk 3 års studierett på programmet. I tillegg er det mulig å søke om et 4. studieår. For mer info se Forskrift om studier og eksamen ved UiS

Master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS er et campusbasert studieprogram. Det innebærer at det i utgangspunktet er fysiske forelesninger, og at det ikke blir tilrettelagt for fjernstudier. Det vil variere fra emne til emne om det er frammøtekrav, og hva kravene er.

Se den enkelte emnebeskrivelsen for nærmere informasjon. Det er ikke anbefalt å begynne på studiet om du er i 100% jobb utenom studiene.

Handelshøgskolen ved UiS jobber hele tiden for et godt, aktivt og engasjert studiemiljø. Master i økonomi og administrasjon og master i regnskap og revisjon har også en egen linjeforening som heter MastØk. De arrangerer ulike arrangement, sosiale happenings og nettverksmøter.

Tilpass graden din

Internship

Skaff deg relevant arbeidserfaring som får CVen din til å skille seg ut i søknadsbunken.

Utveksling

Drømmer du om en internasjonal karriere? Dra utenlands som en del av graden din.

Dette sier våre tidligere studenter

Tanveer Ahmed

Jeg så etter et universitetet som kunne tilby både akademisk kunnskap og praktisk erfaring. Jeg mener Handelshøgskolen ved UiS befinner seg i denne kategorien.

Cathrine J. Sønvinsen

Jeg opplevde et veldig sammensveiset , inkluderende og givende studentmiljø på Handelshøgskolen ved UiS.

Richard Reistad

Alle kan finne seg til rette på UiS , kanskje på grunn av størrelsen og mangfoldet.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester
I tredje semester kan du studere ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Våre internasjonale samarbeidspartnere tilbyr andre emner enn UiS, slik at du kan sette sammen en unik kombinasjon av emner i graden din. Gjennom å dra på utveksling vil du få mulighet til å utvide nettverket ditt. Den internasjonale erfaringen du får, vil også gjøre deg til en mer attraktiv jobbkandidat for internasjonalt orienterte firmaer.

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler at studenter som søker studieopphold i utlandet har bestått de første 60 studiepoengene i programmet (normal studieprogresjon).

Valg av emner
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil studere i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Du kan for eksempel sette sammen en spesialisering eller ta utgangspunkt i et interessefelt du har.

Emnene du velger må være på riktig nivå for din progresjon i studiet, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere. I tillegg er det et krav om en viss bredde i fagsammensetningen for studieprogrammet.

Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet, innen 15. februar. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop med informasjon om valg og forhåndsgodkjenning av emner.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Anne Lin Brobakke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Bandung Institute of Technology

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Doshisha University

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  Friedrich Schiller University of Jena

  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

  The University of Tokyo

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

  University of Split

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Verona

  Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Belgia

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

 • Estland

  Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  NEOMA Business School

  NEOMA Business School ble grunnlagt i 2013 er en av de mest anerkjente 'Grande Ecoles' i Frankrike. NEOMA er er en av bare90 Business Schools i verden som er trippel-akkreditert.

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

 • Indonesia

  Bandung Institute of Technology

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Verona

  Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

 • Japan

  Doshisha University

  The University of Tokyo

 • Kroatia

  University of Split

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Tyskland

  Friedrich Schiller University of Jena

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

 • Østerrike

  University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Lurer du på noe?

Seniorrådgiver
51833717
Handelshøgskolen ved UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS

Livet som student i Stavanger