Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

Avdelinga husar både miljøa innanfor samfunsøkonomi og i finans. Fagmiljøet forskar på alt frå spillteori, nytte av tidleg innsats i barnehage og skule til investeringar, nasjonalbudsjett, aksjemarknaden, miljøøkonomi og olje- og energiøkonomi.

Published Endret

Vitenskapeleg tilsette

Professor i samfunnsøkonomi
51831674
EOJ 244
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i regnskap og økonomistyring
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i økonomi
51833721
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i samfunnsøkonomi
51833729
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i markedsanalyse
51833716
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i finans
51833787
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i finans
51833739
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi
51833771
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i finans
51833777
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i finans
51831671
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i finans
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i samfunnsøkonomi
51831525
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis II i finans
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i finans
51832338
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i psykologi
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
51831384
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
51831571
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Forsker
51831531
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
EOJ 211
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i økonomi
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor II i økonomi
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
51831950
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Avdelingsleder
51833752
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Forsker i samfunnsøkonomi
51831985
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
51831986
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Postdoktor i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Forsker i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

Stipendiatar

Stipendiat i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i finans eller samfunnsøkonomi – ESG/grønn omstilling
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Næringslivsstipendiat
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i finans
51831607
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i finans
51831686
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i samfunnsøkonomi
51831951
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i samfunnsøkonomi
51831957
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Stipendiat i samfunnsøkonomi
51831981
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

Avdeling for samfunnsøkonomi og finans: Seminarer

Feltdagar- Eksperiment utanfor laboratoriet

Man. 05.06 09:00

tir. 06.06 15:30

UiS, Elise Ottesen-Jensens Hus
EOJ101

Aktuelt

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...

Mari Rege skal leie ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Den nye ekspertgruppa som regjeringa har oppnemnd er leia av professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Ma...

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Nullutslipp og turisme i Geirangerfjorden

Min sommerjobb: Økonomistudent Maria Herje jobber i sommer i Grønn kai-prosjektet, som skal finne grønne løsninger for t...

Anders Åkerman er ny professor i samfunnsøkonomi ved UiS

Anders Åkerman er tildelt opprykk til professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Problemstillingene er hov...

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

PhD course in randomized controlled trials in the social sciences, September 2022

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences (PHD416) to PhD students in th...

Økonomistudenter på 2. plass i Norges Bank Case-NM

Bachelorstudentene Preben Nordahl Idsø og Hans Inge Hellestveit fra Handelshøgskolen ved UiS fikk andreplass i Norges Ba...

Mari Rege leder regjeringsoppnevnt ekspertgruppe for å styrke krisehåndtering

Regjeringen vil styrke Norges evne til å håndtere fremtidige kriser. To ekspertgrupper skal komme med forslag om hvordan...

Studentar vidare til finalen i Noregs Bank Case-NM

Noregs Bank Case-NM er ein landsomfattande casekonkurranse der studentar i økonomi og finans på bachelor- og masternivå ...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Bidrag til den svenske koronakommisjonen

Den 24. februar offentleggjorde den svenske koronakommisjonen rapporten sin. Fyrsteamanuensis Anders Åkerman ved Handels...

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger mellom ulike utdanningsst...

Studenter fikk prøve seg som konsulenter

I kurset kurset “Economics of Motivation” får studentene prøve seg som konsulenter i arbeidslivet for å teste ut teorier...

Magne Mogstad underviste i økonometri for PhD-studenter

Doktorgradsstipendiater fra hele Skandinavia var samlet i Stavanger da Magne Mogstad underviste i økonometri ved Handels...

PhD course in Econometrics with Professor of Economics Magne Mogstad, University of Chicago

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Avdelingsleiar
Venke Furre Haaland

Førsteamanuensis E-post: venke.f.haaland@uis.no Telefon: 51833752 Kontor: EOJ-215

Portrett av kvinne utendørs
Kontakt oss
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Relaterte sider