Hopp til hovedinnhold

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag (P-PPUMUDA)

Fakta
Studieprogramkode

P-PPUMUDA

Vekting (SP)

60

Studienivå

Praktisk pedagogisk utdanning

Fører til grad
Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Praktisk-pedagogisk utdanning er et påbygningsstudium som sammen med utøvende utdanning i de nevnte utøvende kunstfagene kvalifiserer for arbeid som pedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet. Sammen med universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad (master, cand.philol, el lign) kan studiet kvalifisere for undervisning også på dette opplæringsnivået, samt på videregående skole.

Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i de nevnte kunstfag, og som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse i tillegg til denne. Studentene skal gjennom studiet bli bevisst sitt faglige ståsted, sin praksisteori og sine holdninger til pedagogisk arbeid. Gjennom praksisopplæring og teoristudier skal de utvikle kyndighet og evne til refleksjon. Det legges vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats. I kontakten med praksisfeltet integreres derfor både pedagogiske og utøvende og skapende områder. 

Fagplan
Hva kan du bli?

Dersom du har praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og utøvende utdanning i musikk, dans eller teater/drama, kan du arbeide som pedagog innen ditt fagfelt på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kulturskole og i kulturvirksomhet. Har du universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad kan du bli kvalifiserert for undervisning i videregående skole og ved universitet og høgskoler.

Studieplan og emner
 • Valg mellom fulltids- eller deltidsstudium

  • PPU som deltidsstudium over to år

   • Obligatoriske emner

   • Veivalg for deltidsstudenter: musikk, dans eller drama/teater

    • Veivalg musikk - deltidsstudenter

Utveksling

Det er i utgangspunktet ikke tilrettelagt for utvekslingsopphold gjennom PPU-programmet. 

Utveksling
 • Alle land