Realfag og teknologi - årsstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

60

Studieprogramkode

Å-REATEK

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Årsstudium i realfag og teknologi inneholder grunnleggende emner innen realfag og matematikk som er nødvendig i videre utdanninger innen realfag og teknologi. Minimum 30 studiepoeng innen matematikk, programmering og fysikk er obligatorisk. Læringsutbyttet ved dette studiet er kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som danner basis i et vidt spekter av utdanninger innen området. Emner i matematikk/statistikk utgjør en betydelig andel i årsstudiet og gjenspeiler disse fagenes betydning for forståelse av teknologi og naturvitenskap. I hovedsak er innholdet i de anbefalte emnene i matematikk og fysikk i studiet slik at de vil kunne godkjennes ved tilsvarende andre norske utdanningsinstitusjoner.

Årsstudium i realfag og teknologi består av emner som inngår i første året på ulike program på TN. Det er lagt opp til en anbefalt emnepakke og to alternative emnepakker i høstsemesteret der det er lagt vekt på grunnleggende realfagsemner samt programmering som er obligatorisk emne i ingeniørutdanninger.

Tanken er å gjøre det enkelt å velge for studenter som er usikre på hvilken retning de vil gå. Den anbefalte pakken i høstsemesteret vil i hovedsak bestå av emner som overlapper med innhold i teknologi- og realfagsutdanninger i hele Norge.

For høstsemesteret er det obligatorisk å velge MAT100 Matematiske metoder 1 og minst ett av emnene DAT120 Grunnleggende programmering og FYS100 Mekanikk. Formell frist for valg av emner om høsten er 1. september. Det vil bli arrangert informasjonsmøte helt i starten av semesteret for å informere om de ulike mulighetene.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått årstudium i realfag og teknologi skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
K1: Grunnleggende kunnskaper i matematiske metoders bruk i andre fag

K2: Ha kunnskap om sentrale begreper innen klassisk mekanikk.

K3: Ha grunnleggende kunnskaper om sannsynlighetsregning og statistikk.

K4: Ha grunnleggende kunnskap om programmering, datamaskiner, data og datasikkerhet.

Ferdigheter
F1: Kunne formulere seg skriftlig og muntlig på en vitenskapelig måte i de matematiske og naturvitenskapelige fagområdene.

F2: Kjennskap til ulike eksperimentelle målemetoder og simuleringsteknikker, samt å kunne vurdere og analysere usikkerheter og feil knyttet til disse.

F3: Kunne anvende programmeringsverktøy for analyse av ulike problemstillinger innen matematikk og fysikk.

F4: Kunne anvende enkle metoder for analyse og presentasjon av måledata.

Generell kompetanse
G1: Kunne bruke godt begrunnede tilnærminger for å få innsikt i verden rundt oss.

G2: Har evnen til å bruke matematisk og naturvitenskapelig språk til å beskrive fenomener i verden rundt oss.

G3: Kunne grunnleggende koding av dataprogrammer.

G4: Kunne anvende statistiske metoder på problemstillinger og kunne vurdere om forutsetninger for disse metodene er oppfylt.

Hva kan du bli?

Et årsstudium i realfag og teknologi vil tilrettelegge for videre realfag-, ingeniør- og teknologistudier. Gjennom dette vil studiet indirekte levere sterkt etterspurt kompetanse til arbeidslivet. I tillegg vil studiet kunne gi faglig påfyll og øke undervisningskompetansen blant realfagslærere i videregående skole og i grunnskolen.

Gjennom et årsstudium vil de beståtte emnene kunne innpasses i de fleste bachelor- og ingeniørprogrammene ved UiS. Dette vil kunne korte ned studietiden i de tre- og femårige studiene. Flere av emnene, spesielt i matematikk og fysikk, er emner med standard innhold og vil vanligvis også kunne brukes som en del av et gradsstudium ved andre studiesteder.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i Kvalitetsystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Obligatorisk emne 1. semester

  • MAT100: Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 1. semester

 • Anbefalte valgemner 1. semester (10 SP)

 • Velg fagretning 2. semester

  • Fagretning i generelle realfag/energi/kjemi

   • Obligatoriske emner

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Første år, semester 2

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

  • Fagretning i bygg/maskin

   • Obligatoriske emner

    • BYG140: Konstruksjonsmekanikk 1

     Første år, semester 2

     Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

   • Velg et evt. to emner (10 SP)

    • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

     Første år, semester 2

     Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

     Studiepoeng: 5

    • BYG150: Byggematerialer

     Første år, semester 2

     Byggematerialer (BYG150)

     Studiepoeng: 5

    • MSK100: Innføring i maskinteknikk

     Første år, semester 2

     Innføring i maskinteknikk (MSK100)

     Studiepoeng: 10

  • Fagretning i elektro/data

   • Obligatoriske emner

    • ELE130: Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

     Første år, semester 2

     Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog (REALFA):

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, E-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Helene Nicolaisen