Digital kompetanse i barnehagen

For å forstå barn trenger vi å se verden slik de ser den. Dagens barnehagebarn vet ikke hvordan verden var uten skjermer og smarttelefoner. Digital kompetanse er avgjørende i alle situasjoner, også i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Omfang

Deltidsstudium over 1 år/ 2 semestre

Oppstart

Høst 2024

Undervisningsform

Nettbasert

Opptakskrav

Godkjent barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning og i jobb i barnehage

Søknadsfrist

1. mars

Studiepoeng

30

Om studiet

Videreutdanningen Digital kompetanse i barnehagen vil gi deg som er barnehagelærer en relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse om bruk av digital teknologi i barnehagen. Gjennom et variert innhold i emnet vil du få en bred kunnskap om relevante teoretiske perspektiver og praktiske ferdigheter.

Gjennom dette emnet vil du bli i stand til å bruke digital teknologi i det pedagogiske arbeidet slik at du kan bidra til barnas lek, kreativitet og læring i barnehagen, i tråd med rammeplanen. Innholdet knyttes tett opp mot din barnehagehverdag gjennom et praktisk fokus, hvor din egen erfaring med digital teknologi vektlegges.


Innholdet i emnet har fire gjennomgående hovedtema:

Barn i en digital verden

Du vil få kunnskap om hvordan teknologi og medier påvirker barns hverdag, inkludert kunnskap om barns digitale lek og lek inspirert av teknologi og medier.

Etiske perspektiver

Digital dømmekraft og kritisk refleksjon rundt bruk av digital teknologi og medier er sentralt. Du vil bl.a. få kunnskap om og utfordres på didaktiske og etiske valg i forbindelse med dokumentasjon og fotografering.

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Du vil få kunnskap om sammenhengen mellom pedagogikk, didaktikk, fagområder og teknologi i en digital barnehagepraksis. Dette beskrives ofte som profesjonsfaglig digital kompetanse.

Pedagogisk bruk av digital teknologi sammen med barn

Du vil få kunnskap om og erfaring med ulike digitale verktøy og ressurser, slik at du kan legge til rette for varierte pedagogiske leke- og læringsaktiviteter sammen med barna.

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng og tilbys som et nettbasert deltidsstudium over to semester; høst og vår.

Det kan også bli godskrevet som 'profil 4' i masterutdanning innen barnehagevitenskap.

Organisering

  • Alle aktivitetene på studiet gjennomføres digitalt.
  • Arbeidsformene er varierte og veksler mellom forhåndsinnspilte forelesninger, diskusjoner, oppgaver, praktisk utprøving og egenstudier.
  • Du ser forelesningene når det passer for deg. Forelesningene følger en progresjon, og gjøres tilgjengelig på fastsatte datoer.
  • Eksamen er mappevurdering, bestående av tidligere innleverte arbeidskrav og en refleksjonsoppgave.

Disse møter du på studiet:

Førsteamanuensis i pedagogikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i norsk
51832847
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i matematikk
51833446
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førstelektor i pedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i pedagogikk
Tromsø
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i naturfag
51833481
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i fysisk fostring
51833449
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i religion, livssyn og etikk
51831423
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Dosent i musikk
51833472
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Andre videreutdanninger