Hopp til hovedinnhold

Risikostyring og samfunnssikkerhet

Hvordan skal vi forstå og styre risiko, og hvordan kan samfunnet ha best mulig beredskap for å begrense og håndtere kriser?

Publisert: Endret:
Fakta
Forskere

15

Stipendiater

35

Prosjekter

10

Hva er risiko? (Video på engelsk)
Collage av illustrasjonbilder som viser farlige situasjoner
Samfunnet trenger kunnskap for å analysere risiko og møte ulike kriser.

Samfunnet vil stå overfor store endringer i fremtiden. Disse kan skyldes klimaendringer, nye bosettingsmønstre, ny teknologi, krig og terror. For å best mulig kunne stille forberedt til disse endringene er det viktig å studere og forske på risiko og samfunnssikkerhet.

Universitetet i Stavanger har verdens største tverrfaglige forskningsmiljø innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring. De forsker på offentlig planlegging, regulering, nasjonal og internasjonal krisehåndtering, terrorisme, risikokommunikasjon og sektorer som olje og gass, transport, bank og finans.

Hva er risikostyring?

Fagfeltet risikostyring dreier seg om prinsipper, metoder og modeller for å forstå, analysere og styre risiko. Våre forskere studerer selve risikobegrepet, hvordan risiko kan uttrykkes og kommuniseres, hvilke prinsipper som bør legges til grunn for å oppnå den riktige balansen mellom ulike hensyn, og en rekke andre aspekter ved risikostyring.

Hva er samfunnssikkerhet?

Fagfeltet samfunnssikkerhet handler mest om tilpasninger til kriser. Våre forskere studerer selve begrepet samfunnssikkerhet, samfunnsplanlegging, beredskap, krisehåndtering, sikkerhetsledelse og hvordan risiko kan oppfattes (risikopersepsjon) og hvordan den bør kommuniseres.

Samfunn og samarbeid

Les mer om hvordan forskerne på UiS bidrar med viktig kunnskap til samfunnet. Kanskje du også vil samarbeide med oss?

Oversiktsbilde fra Samfunnssikkerhetskonferansen 2020. Foto: Mari Løvås
Foto fra samfunnssikkerhetskonferansen

Fagmiljøet er en viktig premissleverandør for beslutningstakere i Norge. Våre forskere blir jevnlig oppnevnt til nasjonale utredninger, evalueringer og ekspertgrupper. De skriver også pensum- og andre fagbøker, og deltar i den løpende samfunnsdebatten.

I 2020 har forskerne vært spesielt aktive formidlere om samfunnets håndtering av korona-pandemien.

Fagmiljøet er sekretariat for det nasjonale Beredskapsrådet for kunnskapssektoren og medarrangør av den årlige Samfunnssikkerhetskonferansen, som foregår på UiS.

Forskerne ved UiS samarbeider tett med kolleger i forskningsinstituttet NORCE.

Studieprogrammer og kurs

Vil du ta utdanning? Fagstaben er involvert i en rekke studieprogrammer, inkludert det tverrfaglige doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Professor Odd Einar Olsen holder foredrag.

Master- og ph.d.-programmer:

Fagmiljøet underviser også i enkeltemner på følgende masterstudier:

Erfaringsbasert masterprogram:

I samarbeid med UiS EVU tilbyr UiS også et eksklusivt deltids masterprogram for høyt kvalifiserte og motiverte søkere.

For informasjon om Master i risikostyring og sikkerhetsledelse (deltid), vennligst kontakt:

Frode Leidland, rådgiver UiS EVU

Kontor: 518 33 091, Mob: 920 76 955

E-post: frode.leidland@uis.noBachelorkurs:

  • Politikk, beslutninger og risiko
  • Sårbarhet og teknologisk utvikling
  • Kriser og samfunnssikkerhet
  • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

Forskergruppen

Professor
51832196
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51832267
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51831858
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51831632
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51832268
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51831675
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor emeritus
51832309
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor
51831908
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51831830
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern
51831033
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51833144
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51831331
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51831548
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51831658
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51831185
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51833599
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51831552
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor II
51831670
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor II
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Timelønnet professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag
Professor II
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor II
51831771
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor II
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Prosjekter

PanFight:

Bedre risikokommunikasjon under en pandemi

BuildERS

Slik bygger vi mer motstandsdyktige samfunn

Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

Hvordan kan kompetansen og sikkerheten styrkes?

EMSAFE: Omstillinger i oljeindustrien

Hvordan påvirkes arbeidstakermedvirkningen ved nedbemanning og omstilling?

ProCrits:

Sikkerhetsaspekter ved norsk innkjøpslovgivning (engelsk)

RISKSEC 2.0

Risiko og klimatilpasning

Roadmap

Europeisk tenketank for risikostyring

RISKY

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering

Tidligere prosjekter

Arctic Safety Centre, UNIS: Arktisk sikkerhetssenter i Longyearbyen (2016-19)

NordSTEVA: Nordisk senter for sikkerhetsteknologi og samfunnsverdier (2014-19)

Safera-STARS: Sosio-teknisk sikkerhetsvurdering i risikoregimer (2014-16)

RiskNet: Erasmus+ prosjekt om risiko- og sikkerhetspolitikk i Baltikum og Norden (2015-18)

SEROS

Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) var et forskningssenter basert på UiS.

SEROS ble etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og NORCE (tidligere IRIS) 1. januar 2009 og avviklet ti år senere, i 2019.

Senterets forskning omfattet temaene risikostyring og samfunnssikkerhet, og bidro til å bygge opp et verdensledende forskningsmiljø innenfor disse fagområdene. Selv om senteret er lagt ned, lever det sterke fagmiljøet videre.