Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vil du med EMBA oppleve større trygghet i rollen. Masteren er erfaringsbasert, noe som betyr at din bakgrunn fra arbeidslivet blir et viktig grunnlag i studiet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

90

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Oppstart

Høst, vinter og vår

Omfang

Deltid

Undervisningsspråk

Norsk

Det faglige innholdet var helt supert. Jeg likte veldig godt kombinasjonen av strategi, ledelse og økonomi.

Kine Charlotte Buchanan , daglig leder i Revoltr.

Om masterprogrammet

Etterspørselen etter kompetente og oppdaterte ledere vil aldri forsvinne – og slike ledere er en styrke for næringslivet og samfunnet. Handelshøgskolen UiS har derfor utviklet studiet Executive MBA i nært samarbeid med moderne virksomheter og organisasjoner.

Studenter i klasserom

Executive MBA (EMBA) setter fokus på ledelse og økonomi. Du får nye perspektiver og grundig kompetanse i det å lede. Derfor inneholder denne mastergraden kunnskap om ledelse i vid forstand, regnskap, finans, markedsføring, strategi og Human Relations (HR).

Oppbygging av mastergraden

En erfaringsbasert master består av 90 studiepoeng, og EMBA ved UiS er bygget opp med valgfrie kurs – til sammen 60 studiepoeng. Du velger seks av kursene. Det må velges minst et kurs hver i kategori strategi, ledelse og økonomi. Hvert kurs gir 10 studiepoeng.

Hvert kurs er avsluttende med en hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe. Det vil også være obligatoriske oppgaver og prosjektoppgaver som en skal arbeide med hjemme underveis i studiet.

NB! Alle kursene kan tas uavhengig av hverandre. Det betyr at du kan ta ett eller flere av kursene før du bestemmer deg for å ta hele mastergraden. Uansett vil du øke kompetansen og forståelsen din.

Masteroppgave – 30 studiepoeng

Når du har bestått de valgfrie kursene og har 60 studiepoeng, skal du skrive en egenvalgt masteroppgave.

Masteroppgaven skal vise at du kan gjennomføre et selvstendig arbeid og er et uttrykk for din evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglig innsikt, systematisk tenking, fordypning og saklig vurdering.
Det er 5 dager med metodeseminar, hhv. 2 dager kvalitativ og 3 dager kvantitativ metode.

Studieveiledere og andre kontaktpersoner er tilgjengelige for å hjelpe deg gjennom denne delen. Studieverkstedet hjelper med skriving. Bibliotekets ansatte har også mye verdifullt å bidra med, både når det gjelder å finne stoff, men også som veiledere til selve skrivingen.

Hvem passer studiet for?

En EMBA ved Handelshøgskolen UiS er for alle som ønsker mer ansvar og en lederposisjon. Den gir deg en bred og avansert innsikt i det bedriftsøkonomiske fagområdet, og på den måten bidrar utdanningen til å skape gode ledere på alle plan i ulike bransjer.

Den typiske målgruppen for dette studiet er ledere eller kommende ledere i både private og offentlige virksomheter, altså folk med en viss arbeidserfaring – og aller helst erfaring som leder.

Emner tilknyttet masterprogrammet

Du må minst velge ett kurs innen henholdsvis strategi, ledelse og økonomi.

EMBA semesteroversikt rev 09-22

Ledelse:

Strategi:

Økonomi:

Masteroppgave:

Studiet er samlingsbasert med fysiske samlinger og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb.

Det vil si at studentene studerer hjemme og møtes på UiS til tre samlinger à to dager for hvert kurs. Forelesningene foregår på dagtid. På samlingene vil vi veksle mellom forelesninger og diskusjoner av caser i plenum.

Mellom samlingene arbeider studentene selvstendig og i grupper med cases, gjerne i tilknytning til egen bedrift. Det legges opp til at studentene er aktive og bidrar med egne erfaringer og/eller problemstillinger. Hva man står igjen med etter endt kurs er i stor grad bestemt av egen innsats.

Studiet bruker Canvas, som er universitetets digitale læringsplattform.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurs. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger.

Per 01.01.2024 er prisen per kurs kr 23.000,-.
Pris masteroppgave kr 60.000,-.
I pris inngår undervisning, kaffe og lunsj, tilgang til elektroniske læremidler og digital læringsplattform, tilbakemelding på oppgaver, eksamen og sensur.
For masteroppgaven inngår også veiledning, sensuring av masteroppgaven og vitnemål for oppnådd grad.
Semesteravgift høst/vår og pensumlitteratur kommer i tillegg.
Det tas forbehold om endringer i prisen og hva som inngår i denne.

Les mer om påmeldings- og betalingsbetingelser her: Påmeldings- og betalingsvilkår | Universitetet i Stavanger (uis.no)

For å bli tatt opp til EMBA ved Handelshøgskolen ved UiS kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års yrkespraksis etter fullført grad inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

All dokumentasjon for opptakskravet skal lastes inn i Evuweb.

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

  • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring
  • CV

Har du utdanningen din fra UiS eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole (f.eks. BI), fra utlandet*, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.

Bekreftelse på nødvendig yrkespraksis /nåværende arbeidsforhold må lastes inn. Bekreftelsen må inneholde varighet, stilling og signatur fra arbeidsgiver ved leder eller personalavdeling. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner

*Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se mer informasjon hos: NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

Du er selv ansvarlig for at dokumentene du laster opp når du søker om opptak er korrekte. Bruk av falske dokument er omfattet av straffelovens § 361 og § 362 og blir meldt til politiet.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs. Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av de første emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Det kan være aktuelt å søke innpass av inntil 30 studiepoeng for relevante emner på mastergradsnivå tatt ved andre studieretninger ved UiS eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Disse kan da komme til erstatninger for ett eller flere av de valgfrie emner. Les mer her: Endring i utdanningen: permisjon, utdanningsplan og studierett.

Kriterier for å søke innpass:

  • Må ha oppnådd bachelorgrad/180 studiepoeng ved opptak til studiet.
  • Innpassemnet kan ikke være en del av opptaksgrunnlaget.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Med forbehold om endringer.

Administrative kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

– Viktig å få utfordret egne antakelser og holdninger

– Det å få drøfte problemstillinger med andre fagfelt, var kjempegivende. Vi blir farget av den grunnutdanningen vi har,...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

– EMBA gir faglig tyngde og slagkraft i næringslivet

Kine Charlotte Buchanan ønsket påfyll av kunnskap etter å ha vært i lederrollen i noen år, og valgte å ta Executive MBA ...

Bedriftslege med EMBA

En EMBA er nok ikke den vanligste videreutdanningen for en lege. Men da Rubia Malik skulle ta sin tredje utdanning, ønsk...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...