Seaside

Seaside-prosjektet er en casestudie av literacypraksiser i begynneropplæringen, og inngår som en kvalitativ delstudie i Two Teachers.

Published Sist oppdatert

to gutter leser. foto: Elisabeth Tønnessen
Seaside er en delstudie i Two Teachers. (Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen)

I Seaside studerer vi seks av intervensjonsklassene fra Two Teachers (dvs klasser som hadde 2 lærere i alle norsktimer i første og andre klasse) fra seks skoler i «Seaside» kommune. Datamaterialet vårt består av klasseromsobservasjoner (totalt 131 timer) samt intervjuer med lærere og skoleledere. 

Vi er interessert i å forstå hva som skjer i klasserommene, og de overordnede forskningsspørsmålene våre er:

(1) Hva kjennetegner literacypraksiser i begynneropplæring med to lærere i norskfaget?
(2) Hvordan utnyttes den ekstra lærerressursen i norskfaget, og hva kjennetegner samhandling, diskursmønstre, organisering og roller i klasserommet (lærere og elever)?
(3) Hvordan er elevenes vilkår for deltakelse, engasjement og dialog i begynneropplæring med to lærere i norskfaget?

forskning

Seaside: Forskningsprotokoll

Forskningsprotokollen fra Seaside er publisert i Nordic Journal of Literacy Research.

Logo for tidsskriftet Nordic Journal of literacy research

Av Åse Kari Hansen Wagner, Atle Skaftun & Erin McTigue

The present protocol describes the background, theoretical framework and methods for a qualitative study of co-taught, Norwegian, L1 classrooms—The Seaside case. The participants are six classes and their teachers from six different schools in the Seaside municipality. All classes had one extra teacher in all 8 L1 Norwegian lessons each week, in Year One and Year Two. Co-teaching provides pedagogic potential and flexibility and can enhance students’ learning. However, evidence from teacher–student ratio research is inconsistent across contexts (Solheim et al., 2017; Solheim & Opheim, 2018), and there is also a need for studies exploring connections specifically in the Norwegian school context. Our overarching research questions are: (1) What characterizes literacy practices in L1 initial co-taught literacy lessons? (2) How is the extra teacher resource utilized in L1 initial co-taught literacy lessons, and what characterizes interaction, patterns of discourse, organization and roles in the classroom (teachers and students)? (3) What are the students’ conditions for participation, engagement and dialogue in L1 initial co-taught literacy lessons?

Les hele artikkelen i Nordic Journal of Literacy Research

Two Teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet

Seaside er en kvalitativ delstudie i Two Teachers-prosjektet, et forskningsprosjekt ledet av Lesesenteret, UiS, som undersøker effekten av flere lærere i klasserommet.

two teachers

Two Teachers undersøker om systematisk arbeid med skolebasert kompetanseutvikling og forskningsbaserte undervisningstiltak fører til at lærerne blir bedre til å utnytte at de er flere lærere i klasserommet, og om elevene dermed lærer mer og trives bedre i klassen.

Les mer om Two Teachers.

Prosjektledelse i Seaside

Professor i lesevitenskap
51833132
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i nordisk språk
51832301
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Andre deltakere i Seaside

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor i lesevitenskap
51831157
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Dosent i lesevitenskap
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Forsker i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Dosent i lesevitenskap
51833142
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833139
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i norsk
51833118
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor i lesevitenskap
51832330
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking