Hopp til hovedinnhold

Innfører ultralyd i undervisningen av spesialsykepleiere

Ultralydgruppen SUSTAIN ved UiS har samarbeidet med masterutdanningen i spesialsykepleie for å gi opplæring i bruk av ultralyd som del av undervisningen denne høsten.

Publisert: Endret:
Masterstudentene fikk utføre enkle scanninger på hverandre i løpet av undervisningen. (Foto: AIna Lekens)

Ultralyd blir ofte forklart som et visuelt stetoskop som hjelper helsepersonell til å ta bedre avgjørelser om behandling der og da. Dagens ultralydapparater er håndholdte, batteridrevne og ofte trådløse som gjør at de lett kan benyttes i ulike deler av helsetjenestene – enten det er på legevakt, i sykehusavdelinger, under transport i helikopter eller ambulanser eller utenfor sykehus.

Denne brukervennligheten har gjort ultralydapparater til et mer tilgjengelige verktøy for flere grupper helsepersonell som sykepleiere, anestesileger, indremedisin, kirurger og allmennleger. Det finnes likevel ingen systematisk opplæring eller utdanning i bruk av ultralyd for disse gruppene som gir dem kompetanse til å benytte ultralyd for å diagnostisere akutte sykdommer og skader ved sengekanten, såkalt pasientnær klinisk ultralyd, på engelsk «point-of -care ultrasound».

SUSTAIN – Stavanger UltraSound Training And Innovation Network

SUSTAIN er en nyopprettet gruppe ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, bestående av leger og sonografer, som jobber for å introdusere ultralyd som et nytt og livslangt lærings- og diagnostisk verktøy i utdanningen av helsepersonell. Gruppen er basert ved UiS og vil samarbeide med ferdighetssenteret ved Stavanger universitetssykehus (SUS).

Les også: Støtte fra Universitetsfondet til satsing på ultralyd

– I SUSTAIN ønsker vi å øke bruken av ultralyd blant helsepersonell for å forbedre både helseutdanning og diagnostikk slik at sikker, rask og korrekt behandling kan gis til pasienter i ulike deler av helsetjenesten, sier SUSTAIN-sonograf Kristy Stohlmann.

Målet er å fremme forskning, utdanning og innovasjon innen ultralyd ved å etablere tverrfaglige nettverk, støtte kunnskap og praktiske ferdigheter blant helsepersonell og være en referansegruppe for testing av nytt utstyr og metoder, og stimulere til teknologisk utvikling innen feltet.

Starter med masterutdanningen i spesialsykepleie

I juni begynte Kristy og lege Bjarte Sørensen å samarbeide med masterprogrammet i spesialsykepleie med fordypning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie og  bachelorprogrammet i paramedisin ved UiS om å inkludere ultralyd i undervisningen.

(Foto: Aina Lekens)

Studentene i spesialsykepleie ble første gruppen ut. Gjennom fem online moduler via Canvas, ble studentene introdusert til grunnleggende konsepter og ferdigheter i bruk av ultralyd, etterfulgt av praktiske øvelser i sykepleielaben. Her fikk studentene, under direkte veiledning av Kristy og Bjarte, utføre enkle scanninger på hverandre.

– Øvelsene er et nyttig supplement til undervisningen i anatomi og patofysiologi. Samtidig fikk studentene oppleve at det tar både tid og erfaring å opparbeide seg ferdigheter innen ultraldyscanning, og etterlyste mer trening, forteller fagansvarlig for anestesisykepleie, Aina Lekens.

Det planlegges derfor for videre utvikling av fagspesifikke moduler innen for de tre spesialiseringene, legger hun til.

Aktuelt for flere helseutdanninger ved UiS

Bachelorprogrammene  i  sykepleie  og  paramedisin har også fått en kort innføring i ultralyd, og i løpet av september vil ultralyd bli introdusert til studenter som tar emnet Helseteknologi i klinisk praksis.

I tillegg har SUSTAIN-sonograf og ph.d.-student, Victoria Vatsvåg, introdusert ultralyd til masterprogrammet i prehospital critical care som en del av sin forskning i studieåret 2020-2021.

Les mer om prosjektetKan ultralydundervisning digitalt vera like effektivt som på campus?