Computational Engineering - master 2 år

Vil du løse ingeniørutfordringer ved bruk av programmering og matematisk modellering? Da kan en 2-årig master i Computational Engineering være studiet for deg!

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år/4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

10 for lokale søker og 4 for internasjonale søkere.

Studiestart

August hvert år

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere Søk på Master of Science in Computational Engineering i Søknadsweb:

Angela tok en mastergrad i Computational Engineering.

Om studiet

En mastergrad i Computational Engineering vil gi deg kunnskap og kompetanse innenfor ingeniørfag, programmering og matematisk modellering. Studiet er i skjæringspunktet mellom ingeniør og data, og vil gjøre deg godt rustet til å bidra til digitaliseringen som skjer i industrien. 

Har du en bachelor i ingeniørfag (eller tilsvarende) og ønsker å lære mer om hvordan du kan kombinere moderne data-drevne teknikker med matematisk modellering og programmering for å løse ingeniørutfordringer, så er dette studiet for deg.  

I dette studiet vil du lære hvordan du bruker programmeringsspråk som Python og dets mange biblioteker for å utvikle modeller basert på matematikk og maskinlæring for å automatisere arbeidsflyter, og hvordan disse modellene brukes til å analysere komplekse og usikre systemer. Denne kunnskapen brukes for å forbedre beslutningstaking i en rekke ingeniør-applikasjoner, fra helseteknologi til energi og energiskifte.  

På studiet vil du møte studenter med ulik ingeniørbakgrunn. Vi har fire obligatoriske emner der du lærer om modellering, programmering og beslutningsstøtte. I emnene våre bruker vi prosjektarbeid, og du vil få mulighet til å jobbe med realistiske problemstillinger og lære hvordan du fremstiller og kommuniserer resultatene profesjonelt. Resten av programmet består av anbefalte valgemner, der du kan velge de emnene som interesserer deg mest. 

Hva kan du bli?

Økt automatisering, robotisering, mer bruk av simuleringsmodeller og tilgang til store datamengder endrer de tradisjonelle ingeniørarbeidsoppgavene. Computational Engineers er godt egnet til å ta i bruk og bidra til digitalisering av de nye arbeidsoppgavene, fordi de har spesifikk kunnskap om de interiørmessige aspektene (domenekunnskap), programmering og modelleringskompetanse for å ta nødvendige digitaliseringsskritt.

Flere av våre studenter får relevante jobbtilbud før de har fullført mastergraden. Noen jobber med dataanalyser, noen utvikler og tester programmer, mens andre jobber som ingeniører.

En mastergrad i Computational Engineering gir et solid grunnlag for opptak til PhD-studier innen de områdene som er relevante for den valgte akademiske fordypningen, som informatikk, energi, anvendt matematikk og fysikk.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i Computational Engineering skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kan demonstrere kompetanse innenfor usikkerhetskvantifisering og avansert modellering for beslutningsstøtte. Dette innebærer at kandidaten har evnen til å utvikle matematiske modeller som tar høyde for usikkerhet i ufullstendige data og informasjon. Modellene skal gi grunnlag for forbedret forståelse og tolkning av data samt for beslutningsstøtte.

K2: Har kunnskap om flere matematiske og datavitenskapelige modeller slik at man kan bestemme passende matematisk formulering for å beskrive et system.

K3: Har kunnskap om numeriske løsningsmetoder slik at man kan kvantifisere begrensninger i de matematiske modellene og de numeriske feilene introdusert av løsningsmetodene.

Ferdigheter

F1: Kan analysere og være kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse kildene til å strukturere og formulere faglige og vitenskapelige resonnementer i henhold til modellering, usikkerhetskvantifisering, simulering, optimalisering og beslutningsstøtte.


F2: Har detaljert kunnskap og erfaring med programmering i minst ett programmeringsspråk på høyt nivå. Utvikle egne modelleringsprogrammer for spesifikke beslutnings- eller optimaliseringssituasjoner

F3: Kan samle, analysere og kritisk vurdere egnede datasett for å teste modeller. Justere modellparametere ved å bruke data og ekspertkunnskap. Utføre sensitivitetsanalyse av modellparametere for å gi ytterligere innsikt og forståelse.

F4: Er i stand til å finne den rette balansen mellom en modells nytteverdi (hvor troverdig er forståelsen som modellen gir) og håndterbarhet (enhver analyse må gjennomføres innenfor gitte tids- og ressursbegrensninger).

F5: Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i henhold til gjeldende normer for forskningsetikk.

Generell kompetanse

G1: Kan utvikle hypoteser og foreslå systematiske måter å teste disse på ved hjelp av matematiske modeller.

G2: Kan kommunisere på en profesjonell måte om vitenskapelige problemer, beslutninger, resultater av data, usikkerhet og modelleringsanalyse – både til spesialister og til allmennheten.

G3: Kan bruke matematisk modellering som et verktøy i et bredt spekter av problemer og anvendelser innen ulike fagområder og bidra til innovasjon.

G4: Kan analysere relevante akademiske, faglige og forskningsetiske problemstillinger.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Decision Analysis with Artificial Intelligence Support

   Første år, semester 1

   Decision Analysis with Artificial Intelligence Support (MOD500)

   Studiepoeng: 10

  • Modeling and Computational Engineering

   Første år, semester 1

   Modeling and Computational Engineering (MOD510)

   Studiepoeng: 10

  • Fundaments of Machine Learning for and with Engineering Applications

   Første år, semester 2

   Fundaments of Machine Learning for and with Engineering Applications (MOD550)

   Studiepoeng: 10

  • Datadrevet modellering av konserveringsligninger

   Første år, semester 2

   Datadrevet modellering av konserveringsligninger (MOD600)

   Studiepoeng: 10

  • Sustainable Entrepreneurship

   Andre år, semester 3

   Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i Computational Engineering

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i Computational Engineering (MODMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Anbefalte valgemner 1 og 2. semester

  • Introduksjon til datavitenskap

   Første år, semester 1

   Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

   Første år, semester 2

   Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) (MSK610)

   Studiepoeng: 10

  • Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

   Første år, semester 2

   Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser (PET575)

   Studiepoeng: 10

 • Andre valgemner 1 og 2. semester

  • Modellering av reservoar og brønnstrømning

   Første år, semester 1

   Modellering av reservoar og brønnstrømning (PET510)

   Studiepoeng: 10

  • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

   Første år, semester 1

   Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører (PET685)

   Studiepoeng: 10

  • Maskinlæring

   Første år, semester 2

   Maskinlæring (ELE520)

   Studiepoeng: 10

  • Reservoir Modelling and Simulation 

   Første år, semester 2

   Reservoir Modelling and Simulation  (GEO506)

   Studiepoeng: 10

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Bildebehandling og maskinsyn

     Andre år, semester 3

     Bildebehandling og maskinsyn (ELE510)

     Studiepoeng: 10

    • Integrert reservoarstyring: fra data til beslutninger

     Andre år, semester 3

     Integrert reservoarstyring: fra data til beslutninger (GEO608)

     Studiepoeng: 10

    • Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter

     Andre år, semester 3

     Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter (GEO620)

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk læring

     Andre år, semester 3

     Statistisk læring (STA530)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • Diskret simulering og ytelsesanalyse

     Andre år, semester 3

     Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

     Studiepoeng: 10

    • Introduksjon til datavitenskap

     Andre år, semester 3

     Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

     Studiepoeng: 10

    • Practical Training in Computational Engineering or Energy, Reservoir and Earth Sciences

     Andre år, semester 3

     Practical Training in Computational Engineering or Energy, Reservoir and Earth Sciences (GEO680)

     Studiepoeng: 10

    • Elementmetoder, videregående kurs

     Andre år, semester 3

     Elementmetoder, videregående kurs (MSK540)

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk modellering og simulering

     Andre år, semester 3

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i Computational Engineering er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge emner som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Du må velge minst ett ikke-realfaglig/teknologisk emne tilsvarende 5-10 studiepoeng (feks. økonomi, språk, etikk, prosjektledelse, grønn omstilling eller lignende).

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Svalbard
Studenter på dette programmet kan søke om å ta emner ved UNIS som del av studiet. Mer informasjon om dette her.

Kontakt studiekoordinator om du har spørsmål eller ønsker veiledning om forhåndsgodkjenning av emner.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Karina Sanni

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

 • USA

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, eller tilsvarende, med minimum 10 sp med informatikk eller datatekniske emner eller ingeniørfaglig innføringsemne med programmering. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C

Utfyllende regler for opptak. (PDF)

Masteren ga meg definitivt et ekstra ess da jeg søkte på jobb. Flere var interessert i å vite mer om masteren og spurte om dette på intervjuet.

Steffen Skarås , tidligere student.

Slik er det å studere ved UiS

Les om Muhammad Waqar

Fikk jobb hos Equinor

Les om Habib Ullah

Fikk drømmejobben hos Tietoevry

NCS2030

Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Spørsmål og svar

Kan jeg ta studiet på deltid? Hvor kan jeg dra på utveksling?

Går det an å ta studiet som fjernstudent?

Noen av emnene som inngår i studieprogrammet kan kanskje tas digitalt som fjernstudent. Men flere av emnene på programmet har obligatoriske laboratorieaktiviteter, noe som krever at en er til stede. Du kan alltids høre med studiekoordinator eller forelesere dersom du lurer på om et spesifikt emne kan gjennomføres digitalt.

Kan jeg ta dette studiet på deltid?

Vi har ikke en egen deltidsplan for dette studiet. Men du får studierett i 3 år ved opptak på masterprogrammet, med mulighet for et fjerde år for å fullføre. Dette betyr at du kan legge opp til en individuell utdanningsplan som ikke er et fulltids-studium. Det er lurt å kontakte studiekoordinator slik at dere kan lage en plan sammen.

Når og hvor kan jeg reise på utveksling?

3. semester som utvekslingssemester, altså andre året på studiet er tilrettelagt for utveksling. Vi har flere avtaler i- og utenfor Europa.

Kan jeg ta kurs på Svalbard som en del av graden?

Ja, som student hos oss anbefaler vi at du tar kurs ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en del av graden din. UNIS har ledige kurs både i vårsemesteret, høstsemesteret og sommerkurset. Ta gjerne kontakt med UNIS-kontakt Karina Sanni: karina.sanni@uis.no eller sjekk UNIS sin hjemmeside for mer informasjon.

Liknende utdanninger

Datateknologi

Master 2 år

Data Science

Master 2 år

Kontakt oss

Rådgiver
51831145
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor i reservoarteknikk
51831757
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i petroleumsteknisk investerings-/beslutningsanalyse
51832260
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i anvendt matematikk
51831741
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi