Internasjonal makroøkonomi E-MBA290

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. Dette kurset gir grunnlag for å forstå viktige utviklingstrekk ved moderne økonomier og hvordan norsk økonomi blir påvirket. Kurset gir forskningsbasert kunnskap og bygger på både grunnleggende økonomisk teori og analyse av økonomiske data.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Oppstart

Mars 2023

Søknadsfrist

20.01.2023

Pris

23.000 + semesteravgift

Hvordan påvirker den globale økonomien norske bedrifter og arbeidstakere?

Professor Torfinn Harding & førsteamanuensis Anders Lennart Åkerman

Kursinnhold

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. Dette kurset gir grunnlag for å forstå viktige utviklingstrekk ved moderne økonomier og hvordan norsk økonomi blir påvirket.

Gratis kompetanseheving

Kurset gir forskningsbasert kunnskap og bygger på både grunnleggende økonomisk teori og analyse av økonomiske data. 

Innhold

Kurset gir grunnlag for å svare på spørsmål som:
• Hvordan klarer noen land å oppnå en høy økonomisk vekst?
• Hva er ideen bak oljefondet? Fungerer det?
• Hvordan kan politiske fenomener som Trump og Brexit forklares økonomisk?
• Hvordan endrer bedrifter som Google og Apple verdensøkonomien?
• Hvorfor står noen få bedrifter for en så stor andel av det totale globale økonomiske overskuddet?
• Hvordan oppstår det konjunkturer og kriser i økonomien? Hva kan gjøres når de inntreffer?
• Hvordan bestemmes renter og valutakurser og hvordan påvirker de økonomien?
• Hvorfor er verdien av utdanning økende i land som Norge selv om det blir stadig flere med høy utdanning?

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal du ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
• Ha innsikt i noen av dagens viktigste økonomiske spørsmål
• Kjenne til grunnleggende trekk ved den norske makroøkonomien
• Kunne se norsk og internasjonal økonomi i lys av modellene på pensum
• Kjenne til inntektsforskjeller mellom land
• Ha forståelse for sammenhengen mellom innsatsfaktorer som arbeidskraft, kapital og teknologi på den ene side og økonomisk produksjon på den andre side
• Ha innsikt i hovedforklaringer på økonomisk vekst og inntektsforskjeller mellom land
• Forstå betydningen av kortsiktige makroøkonomiske sjokk for adferden til moderne økonomier
• Forstå betydningen av internasjonal handel og internasjonale kapitalbevegelser
• Forstå sentrale prinsipper rundt valutakurser
• Forstå hvorfor markedskonsentrasjon oppstår og hva som er dens konsekvenser
• Kunne resonnere omkring effekten av moderne teknologi på produktivitet, markedsmakt og ulikhet
• Forstå ideen bak oljefondet

Hele emnebeskrivelsen er lagt ut her. (Med forbehold om endringer)

Målgruppe

Målgruppe for dette kurset er studenter i Executive MBA eller andre som har interesse for fagfeltet. Emnet kan inngå som et selvvalgt emne i Executive MBA eller som et enkeltstående emne.

Undervisningssted        

Universitetet i Stavanger.

Undervisningsdatoer

Undervisningsdatoer for våren 2023 er:
1. samling: 14. - 15. mars
2. samling: 18. - 19. april
3. samling: 9. - 10. mai

Arbeidsform

Kurset avholdes over 3 samlinger à 2 dager og foregår på dagtid. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner i plenum.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Eksamen

Eksamen er todelt og består av en obligatorisk gruppepresentasjon (teller 1/5) og en individuell skriftlig hjemmeeksamen (teller 4/5) med varighet 2 uker. Gradert karakter: A - F.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til EMBA ved Handelshøgskolen ved UiS kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Krav til søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge. Lokale opptakskrav kan komme i tillegg.
Vennligst merk at ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Med forbehold om endringer.

Forelesere

Professor i samfunnsøkonomi
51831674
EOJ 244
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i samfunnsøkonomi
51831525
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

Arbeidsrett 2 (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA110

Ønsker du å lære mer om lovverket i arbeidslivet? Da er dette kurset for deg. Arbeidsrett 2 gir deg kompetanse om klass...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Det legge...

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset gir deg grunnl...

Arbeidsrett 1 (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg. Arbeidsrett 1 gir deg ...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (nettbasert - 5 studiepoeng)E-BØK180

Dette kurset tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag ...

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK170

Dette kurset er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Du vil lære hvordan en bedrifts kostnadsst...

Budsjettering og oppfølging (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK150

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssys...

Analyse av finansregnskapet (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK160

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situa...

Grunnleggende regnskap og årsavslutning (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK140

Dette kurset omhandler det som er helt grunnleggende for både for det eksterne regnskapet og det interne regnskapet/økon...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger vekt på reelle organ...

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, ...

Masteroppgave E-MBA300

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende skal lede, samtidig so...

Kontrakt og leverandørrelasjoner E-MBA220

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Kontrakt- og leverandørre...

Adferdsøkonomi E-MBA200

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Det er vanlig å tenke for kor...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Strategisk HRM E-MBA240

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får ...

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra ...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...

Administrative kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning