Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du kan klikke deg videre til kursbeskrivelsen for mer informasjon.

Published Sist oppdatert

Planlagte kurstilbud våren/høsten 2024: Hvordan søke opptak?
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb og selv melde seg opp til undervisning og vurdering (eksamen). For andre skjer påmeldingen via nettskjema.

Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Kurs legges ut fortløpende etter hvert som de er klare.
Dokumentasjon
Bekreftelse på opptak i et ph.d.- program
Studierett for enkeltemnestudenter
Normalt innvilges studierett for ett semester ved opptak. Emnene tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. UIS sine ph.d.-kandidater har fortrinnsrett til å delta på emnet. Eksterne ph.d.-kandidater tilbys opptak til enkeltemne dersom det er ledige plasser.

Karakterutskrift
Dersom du ønsker eller trenger dokumentasjon på emner du har bestått ved UiS kan du logge inn på Vitnemålsportalen for å dele dine resultater elektronisk. Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Dette erstatter den gamle karakterutskriften på papir. Les mer om karakterutskrift fra UIS her.

Kostnader
Det er ingen kursavgift for ph.d.-emnene ved UIS. Kursene gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Tilreisende ph.d.-kandidater må dekke sine reise- og oppholdsutgifter selv.

Canvas
Datoer for høsten 2024 oppdateres så snart de er på plass. Mer konkret informasjon til påmeldte vil bli lagt ut i Canvas (av emneansvarlig). Kursets arbeidsform er i stor grad basert på at faglærer og ph.d.-kandidater bruker Canvas effektivt. Det forutsettes at hver enkelt ph.d.-kandidat leser den informasjonen som legges ut på Canvas ved kursstart: kursplan, pensum, tidsfrister og liknende. NB: Doktoranden er selv ansvarlig for å undersøke de formelle krav for kursgodkjennelse ved egen institusjon.

Emnebeskrivelse for Research design (PHD101)
Kursdatoer: Ny dato blir annonsert senere.
Søknadsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart
Emneansvarlig/faglærer: professor Torvald Øgaard
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD102
Kursdatoer: November 2024
Søknadsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Emneansvarlig/faglærer: førsteamanuensis Tarjei Mandt Larsen
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD103
Kursdatoer: 12.-16. februar 2024
Søknadsfrist: 12. januar
Emneansvarlig/faglærer: professor Anders Vassenden
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD104
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Kursdatoer: 23.-27.september 2024
Søknadsfrist: 23.august 2024
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Emneansvarlig/faglærer: Professor Espen Olsen
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD105
Kursdatoer: 10.-14. juni 2024
Søknadsfrist: 10. mai 2024
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Emneansvarlig/faglærer: førsteamanuensis Tarjei Mandt Larsen
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse for PHD401 Econometrics
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Les mer om økonometri kurset med Magne Mogstad
Kursdatoer: Kurset gjennomføres ikke i 2023
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.
Emneansvarlige/faglærere: professor Torfinn Harding og professor Magne Mogstad
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Emnebeskrivelse for PHD402 Innovation Policy
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Kursdatoer: Neste kurs blir avholdt i 2025
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved Universitetet i Stavanger. Kurset holdes på engelsk.
Emneansvarlige/faglærere: professor Tom Brökel, førsteamanuensis Silje Haus-Reve, professor Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, professor Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse for PHD416
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Les mer om Randomized controlled trials kurset med Simone Valerie Häckl-Schermer.
Kursdatoer: 9 -13.September 2024
Påmeldingsfrist: 09 August 2024
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.
Emneansvarlige/faglærere: universitetslektor Simone Valerie Häckl-Schermer og professor Eric Perry Bettinger
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse for DSV610 Quantitative Methods for Innovation Research
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Kursdatoer: Desember 2024
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart
Dette NORSI kurset er organisert i samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Blekinge Institute of Technology og Lund University (CIRCLE).
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved Universitetet i Stavanger. Kurset holdes på engelsk.
Emneansvarlige/faglærere: Professor Tom Brökel , Universitetet i Stavanger
Professor Torben Schubert, CIRCLE, Lund University and Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD801
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum
Kursdatoer: 18. - 21.mars 2024 (4 dager)
Påmeldingsfrist: 01.mars 2024
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.
Emneansvarlige/faglærere: førsteamanuensis Astrid Nyland
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD802
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum.
Kursdatoer: Neste kurs blir avholdt i 2025
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart
Emneansvarlige/faglærere: førsteamanuensis Erik Daniel Fredh, førsteamanuensis Dawn Elise Mooney
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD803
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Senter for kjønnsstudier.
Kursdatoer: 17.-19. Februar 2025
Påmeldingsfrist: 17. januar 2025
Emneansvarlige/faglærere: førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand, gjesteforsker Ellen Marie Jensen og førsteamanuensis Astrid Johanne Nyland.

Søknad må inneholde beskrivelse av eget doktorgradsprosjekt, med særlig vekt på drøfting av tema, problemstilling og metodebruk (ca 1 side).
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse for PHD804
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Senter for kjønnsstudier.
Kursdatoer: Ny dato blir annonsert senere
Søknadsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart
Studenter tas ikke opp automatisk fortløpende men må søke spesifikt på grunnlag av en kort begrunnelse. Søknaden må inneholde beskrivelse av eget doktorgradsprosjekt, og hvordan det er relatert til queer autoethnography (ca 300-500 ord).
Emneansvarlig: førsteamanuensis Elisabeth Lund Engebretsen
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD301
Kurset tilbys av Forskerskole i sosialt arbeid og velferd (SWEL)
Kursdatoer: Ny dato blir annonsert senere
Søknadsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart
Emneansvarlige/faglærere: professor Siv Oltedal, UiS, førsteamanuensis Cecilie Revheim, UIA
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Kurset tilbys av Forskerskole i sosialt arbeid og velferd (SWEL)
Emnebeskrivelse PHD302
Dette kurset er organisert i samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og NTNU.
Kursdatoer: 8. - 10.oktober 2024 (3 dager)
Søknadsfrist: 8. september 2024
Emneansvarlig/faglærer: professor Mikhail Gradovski
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD417
Emneansvarlig: professor Benn Folkvord.
Selvstudier over individuelt definert pensum. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av sin veileder, men en må ta kontakt med emneansvarlig for mer informasjon.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD418
Emneansvarlig: professor Benn Folkvord
Selvstudier over individuelt definert pensum. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av sin veileder, men en må ta kontakt med emneansvarlig for mer informasjon.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD419
Emneansvarlig: førsteamanuensis Ola Johan Settem
Selvstudier over individuelt definert pensum. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av sin veileder, men en må ta kontakt med emneansvarlig for mer informasjon.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD602 Theories in Management Research
Emneansvarlig: professor Gro Ellen Mathisen
Kurset tilbys av Forskerskole i serviceledelse, internasjonal business og hotelledelse
Selvstudier over individuelt definert pensum. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av sin veileder, men en må ta kontakt med emneansvarlig for mer informasjon.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse for PHD603 Design Thinking for Transdisciplinary Research
Kursdatoer: 22.- 26. januar 2024 (5 dager)
Påmeldingsfrist: 14. desember 2023
Emneansvarlig: professor Rune Todnem By
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

For mer informasjon: Se ph.d.-programmets nettside: Ph.d.-program i samfunnsvitenskap
Engelsk: PhD Programme in Social Sciences