Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du kan klikke deg videre til kursbeskrivelsen for mer informasjon.

Published Endret

Planlagte kurstilbud våren/høsten 2023: Hvordan søke opptak?
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb og selv melde seg opp til undervisning og vurdering (eksamen). For andre skjer påmeldingen via nettskjema.

Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Kurs legges ut fortløpende etter hvert som de er klare.
Dokumentasjon
Bekreftelse på opptak i et ph.d.- program
Studierett for enkeltemnestudenter
Normalt innvilges studierett for ett semester ved opptak. Emnene tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. UIS sine ph.d.-kandidater har fortrinnsrett til å delta på emnet. Eksterne ph.d.-kandidater tilbys opptak til enkeltemne dersom det er ledige plasser.

Karakterutskrift
Dersom du ønsker eller trenger dokumentasjon på emner du har bestått ved UiS kan du logge inn på Vitnemålsportalen for å dele dine resultater elektronisk. Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Dette erstatter den gamle karakterutskriften på papir. Les mer om karakterutskrift fra UIS her.

Kostnader
Det er ingen kursavgift for ph.d.-emnene ved UIS. Kursene gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Tilreisende ph.d.-kandidater må dekke sine reise- og oppholdsutgifter selv.

Canvas
Datoer for høsten 2022 oppdateres så snart de er på plass. Mer konkret informasjon til påmeldte vil bli lagt ut i Canvas (av emneansvarlig). Kursets arbeidsform er i stor grad basert på at faglærer og ph.d.-kandidater bruker Canvas effektivt. Det forutsettes at hver enkelt ph.d.-kandidat leser den informasjonen som legges ut på Canvas ved kursstart: kursplan, pensum, tidsfrister og liknende. NB: Doktoranden er selv ansvarlig for å undersøke de formelle krav for kursgodkjennelse ved egen institusjon.

Emnebeskrivelse for PHD101
Kursdatoer: November 2023 (5 dager)
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart.
Emneansvarlig/faglærer: professor Torvald Øgaard
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD102
Kursdatoer: November 2023 (5 dager)
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart.
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Emneansvarlig/faglærer: førsteamanuensis Tarjei Mandt Larsen
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD103
Kursdatoer: 13.-17. februar 2023 (5 dager)
Påmeldingsfrist: 13. januar 2023
Emneansvarlig/faglærer: professor Anders Vassenden
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS. Hvis smittesituasjonen knyttet til Corona-pandemien ikke tillater fysisk oppmøte, blir kurset heldigitalt (Zoom).
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD104
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Kursdatoer: September 2023 (5 dager)
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart.
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Emneansvarlig/faglærer: Professor Espen Olsen
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD105
Kursdatoer: 12.-16. juni 2023 (5 dager)
Påmeldingsfrist: 12.mai 2023
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Emneansvarlig/faglærer: førsteamanuensis Tarjei Mandt Larsen
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse for PHD401 Econometrics
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Les mer om økonometri kurset med Magne Mogstad
Kursdatoer: August 2023 (5 dager)
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart.
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.
Emneansvarlige/faglærere: professor Torfinn Harding og professor Magne Mogstad
Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Emnebeskrivelse for PHD402 Innovation Policy
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Kursdatoer: 30.01-03.02.2023 (5 dager)
Påmeldingsfrist: 30. desember 2022
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved Universitetet i Stavanger. Kurset holdes på engelsk.
Emneansvarlige/faglærere: professor Tom Brökel, førsteamanuensis Silje Haus-Reve, professor Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, professor Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse for PHD403
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Les mer om Design of Effective Behavioral Interventions kurset med David Yeager.
Kursdatoer: September 2023
Kurset begynner klokken 9.00 og varer til 16.00. Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart.
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.
Emneansvarlig: universitetslektor Simone Valerie Häckl-Schermer
Faglærer: førsteamanuensis David Yeager
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse for PHD416
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Les mer om Randomized controlled trials kurset med Simone Valerie Häckl-Schermer.
Kursdatoer: September 2023
Kurset begynner klokken 9.00 og varer til 16.00. Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart.
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.
Emneansvarlige/faglærere: universitetslektor Simone Valerie Häckl-Schermer og professor Eric Perry Bettinger
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse for DSV610 Quantitative Methods for Innovation Research
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Kursdatoer: Desember 2023 (5 dager)
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart.
Dette NORSI kurset er organisert i samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Blekinge Institute of Technology og Lund University (CIRCLE).
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved Universitetet i Stavanger. Kurset holdes på engelsk.
Emneansvarlige/faglærere: Professor Tom Brökel , Universitetet i Stavanger
Professor Torben Schubert, CIRCLE, Lund University and Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD801
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum
Kursdatoer: November 2024 (3 dager).
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart.
Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.
Emneansvarlige/faglærere: professor Astrid Nyland
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD802
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum.
Kursdatoer: Vår 2023 (4 dager)
Påmeldingsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart.
Emneansvarlige/faglærere: førsteamanuensis Erik Daniel Fredh, førsteamanuensis Dawn Elise Mooney og førsteamanuensis Jutta Lechterbeck
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD803
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Senter for kjønnsstudier.
Kursdatoer: 22.- 24. Februar 2023
Påmeldingsfrist: 05. desember 2022
Emneansvarlige/faglærere: førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand, gjesteforsker Ellen Marie Jensen og førsteamanuensis Astrid Johanne Nyland.

Søknad må inneholde beskrivelse av eget doktorgradsprosjekt, med særlig vekt på drøfting av tema, problemstilling og metodebruk (ca 1 side).
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse for PHD804
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Senter for kjønnsstudier.
Kursdatoer: Ny dato blir annonsert senere.
Søknadsfrist: Vi vil annonsere så fort som mulig når neste kursdato er avklart.
Studenter tas ikke opp automatisk fortløpende men må søke spesifikt på grunnlag av en kort begrunnelse. Søknaden må inneholde beskrivelse av eget doktorgradsprosjekt, og hvordan det er relatert til queer autoethnography (ca 300-500 ord).
Emneansvarlig: førsteamanuensis Elisabeth Lund Engebretsen
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Kursdatoer: november 2023 (4 dager)
Påmeldingsfrist: Ikke avklart
Emneansvarlige/faglærere: professor Solveig B. Eide, UiA og professor Siv Oltedal, UiS 
Dette er et samarbeidskurs med Universitetet i Agder.
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb
For andre skjer påmeldingen via nettskjema

Emnebeskrivelse PHD417
Emneansvarlig: professor Benn Folkvord.
Ta kontakt med professor Benn Folkvord for mer informasjon.

Emnebeskrivelse PHD418
Emneansvarlig: professor Benn Folkvord
Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidaten.
Ta kontakt med professor Benn Folkvord for mer informasjon.

Emnebeskrivelse PHD419
Emneansvarlig: førsteamanuensis Ola Johan Settem
Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes dialogmøter med kursansvarlig og kandidaten i løpet av semesteret. Ta kontakt med førsteamanuensis Ola Johan Settem for mer informasjon.

Emnebeskrivelse for PHD602 Theories in Management Research
Kurset tilbys av Forskerskole i serviceledelse, internasjonal business og hotelledelse, Norsk hotellhøgskole.
Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidater.
Emneansvarlig: professor Torvald Øgaard.
Ta kontakt med professor Torvald Øgaard for mer informasjon.

For mer informasjon: Se ph.d.-programmets nettside: Ph.d.-program i samfunnsvitenskap
Engelsk: PhD Programme in Social Sciences