Hopp til hovedinnhold

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du kan klikke deg videre til kursbeskrivelsen for mer informasjon.

Publisert: Endret:

Planlagte kurstilbud våren/høsten 2021

Hvordan søke opptak?

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb og selv melde seg opp til ph.d.-kurs. For andre skjer påmeldingen via skjema. Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Frist for påmelding er tre uker (3) uker før kursets oppstartsdato.

Dokumentasjon

Bekreftelse på opptak i et ph.d.- program

Studierett for enkeltemnestudenter

Normalt innvilges studierett for ett semester ved opptak.

Emnene tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. UIS sine ph.d.-kandidater har fortrinnsrett til å delta på emnet.

Eksterne søkere tilbys opptak til enkeltemne dersom det er ledige plasser.

Kostnader

Det er ingen kursavgift for ph.d.-emnene ved UIS. Kursene gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Tilreisende ph.d.-kandidater må dekke sine reise- og oppholdsutgifter selv.

NB: Doktoranden er selv ansvarlig for å undersøke de formelle krav for kursgodkjennelse ved egen institusjon.

Kontakt

For spørsmål vedrørende søknad og opptak på enkeltemner, kontakt Ph.d. koordinator: nadya.sandsmark@uis.no

Datoer for høsten 2021 oppdateres så snart de er på plass.

For mer informasjon: Se ph.d.-programmets nettside: Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Engelsk: PhD Programme in Social Sciences

Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål på studentsidene.

Emnebeskrivelse for PHD401 Econometrics

Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.

Kursdatoer: 8-12 november 2021 (5 dager)

Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS. Hvis smittesituasjonen knyttet til Corona-pandemien ikke tillater fysisk oppmøte, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Emneansvarlige: professor Torfinn Harding og professor Magne Mogstad

Course description PHD416

Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.

Kursdatoer: 13. - 17.september, 2021 (5 dager)

Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.

Emneansvarlige/faglærere: universitetslektor Simone Valerie Häckl-Schermer and professor Eric Perry Bettinger

Course description PHD101

Kursdatoer: 29.november – 03.desember 2021 (5 dager)

Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.

Emneansvarlig: professor Torvald Øgaard

Course description PHD102

Kursdatoer: 15.-19. november, 2021 (5 dager)

Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Emneansvarlig: førsteamanuensis Tarjei Mandt Larsen

Course description PHD103

Kursdatoer: februar 2022 (5 dager)

Emneansvarlig: professor Anders Vassenden

På grunn av Corona-pandemien planlegger vi i år for at kurset avholdes som en blanding av fysisk og digital undervisning. Hvis smittesituasjonen tillater det, møtes vi i de tildelte undervisningsrom. For de som måtte foretrekke det, vil det imidlertid være mulig å delta digitalt via Zoom. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Vi planlegger for en hybrid form, men digital deltakelse vil uansett være mulig.

Course description PHD104

Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.

Kursdatoer: 21.- 25.mars 2022 (5 dager)

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.

Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Emneansvarlig: Professor Espen Olsen

Course description PHD801

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum

Kursdatoer: 8.-10. november 2021 (3 dager).

Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Emneansvarlig: professor Kristin Armstrong Oma

Course description PHD802

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum.

Kursdatoer: mai, 2022 (4 dager)

Emneansvarlige: førsteamanuensis Erik Daniel Fredh, førsteamanuensis Dawn Elise Mooney og førsteamanuensis Jutta Lechterbeck

Course description PHD803

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Senter for kjønnsstudier.

Kursdatoer: februar 2023.

Emneansvarlige: førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand, gjesteforsker Ellen Marie Jensen og førsteamanuensis Astrid Johanne Nyland.

Påmelding til kurset vil åpne i august 2022.

Emnebeskrivelse for PHD804

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Senter for kjønnsstudier.

Kursdatoer: 17-19. november 2021 (3 dager)

Søknadsfrist: 01.oktober 2021

Studenter tas ikke opp automatisk fortløpende men må søke spesifikt på grunnlag av en kort begrunnelse. Søknaden må inneholde beskrivelse av eget doktorgradsprosjekt, og hvordan det er relatert til queer autoethnography (ca 300-500 ord).

Emneansvarlig: førsteamanuensis Elisabeth Lund Engebretsen

Faglærere: Prof. Ulrika Dahl, Centre for Gender, Research, Uppsala University, Sweden. Dr Ramona Dima, MSCA Postdoctoral Fellow, Centre for Gender Studies, UIS, Dr Adnan Hossain, Social and Cultural Anthropology, Vrije University, the Netherlands. Dr Ruth Pearce, School of Sociology and Social Policy, University of Leeds, UK.

På grunn av Corona-pandemien planlegger vi i år for at kurset avholdes som en blanding av fysisk og digital undervisning. Hvis smittesituasjonen tillater det, møtes vi i de tildelte undervisningsrom. For de som måtte foretrekke det, vil det imidlertid være mulig å delta digitalt via Zoom. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom). Vi planlegger for en hybrid form, men digital deltakelse vil uansett være mulig.

Emnebeskrivelse PHD301

Søknadsfrist: 31.mars 2021

Kursdatoer: 31.mai - 03.juni 2021 (4 dager)

Emneansvarlige: professor Solveig B. Eide, UiA og professor Siv Oltedal, UiS 

Dette er et samarbeidskurs med Universitetet i Agder.

På grunn av Corona-pandemien planlegger vi i år for at kurset avholdes som en blanding av fysisk og digital undervisning. Hvis smittesituasjonen tillater det, møtes vi i de tildelte undervisningsrom. For de som måtte foretrekke det, vil det imidlertid være mulig å delta digitalt via Zoom. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Vi planlegger for en hybrid form, men digital deltakelse vil uansett være mulig.

Course description PHD417

Emneansvarlig: professor Benn Folkvord.

Ta kontakt med professor Benn Folkvord for mer informasjon.

Course description PHD418

Emneansvarlig: professor Benn Folkvord

Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidater.

Ta kontakt med professor Benn Folkvord for mer informasjon.

Emnebeskrivelse for PHD602 Theories in Management Research

Kurset tilbys av Forskerskole i serviceledelse, internasjonal business og hotelledelse, Norsk hotellhøgskole.

Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidater.

Emneansvarlig: professor Torvald Øgaard.

Ta kontakt med professor Torvald Øgaard for mer informasjon.