Hopp til hovedinnhold

Reiselivsledelse bachelor

Ønsker du å utvikle nye opplevelser med natur eller kultur som grunnlag? Ønsker du en utdanning som gir deg lederkompetanse i verdens raskest voksende bransje?

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

3 år, 6 semestre

Antall studieplasser

65

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april gjennom Samordna opptak

Framtidens yrker: Opplevelsesdesigner
Reiselivsledelse bachelor

Besøksnæringen vokser fra dag til dag og du kan bli med på å forme fremtidens reiseliv i inn- og utland. Reiselivsbransjen er i dag verdens største næring og er i stadig vekst. Moderne kommunikasjon, bedre infrastruktur og en mer åpen verden gir uendelig med muligheter for denne næringen. 

 

Samtidig krever gjestene og samfunnet mer av tjenestene knyttet til reiseliv. For å kunne møte de økende kravene, er det behov for personer med gode kunnskaper i alt fra besøksledelse, lønnsomhet, temabasert attraksjonsutvikling, salg og markedsføring. 

Reiselivsbransjen trenger gode entreprenører, vi trenger flinke folk som kan være med å designe bærekraftige opplevelser, og tilby det vi har av natur og kultur i Norge. Uansett spesialisering, er det i denne bransjen viktig at du ser verdien av samspill mellom mennesker, at man ønsker å forflytte seg og oppleve ting. Det er nettopp det som er reiselivet. 

Ved anerkjente Norsk Hotellhøgskole ved UiS lærer du alt dette, i tillegg får du gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier. 

Vi har også gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden. Studenter med opptak på bachelorstudiet i reiselivsledelse kan få tilbud om utenlandsopphold i femte semester til følgende land: Australia, Storbritannia, Finland, Frankrike, New Zealand, Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike. 

Hva kan du bli?

Kandidatene fra vårt bachelorstudium i reiseliv har gått inni svært mange ulike stillinger, og eksempler er prsjektleder og konsulent innenfor reiselivs-, vertskaps-, transport- eller opplevelsesbransjen, ulike lederstillinger i offentlige og private servicevirksomheter, de jobber som markedssjefer, personalsjefer, produktsjefer eller Key Account Managers. Andre jobber med operativ ledelse i reiselivsbedrifter og offentlig forvaltning, for eksempel hos private turoperatører eller organisasjoner som driver med destinasjonsutvikling. Mulighetene er med andre ord svært varierte for de som har den kompetansen studiet utstyrer med.

Fullført Bachelorgrad kvalifiserer til videre studier blant annet innen:

Master in Service Leadership in International Business,

Master i Samfunnssikkerhet,

Master i Energi, miljø og samfunn,

Master i Endringsledelse

Master i Risikostyring og samfunnssikkerhet.

Møt våre alumner

Spennende med et reiseliv i endring

UiS-alumn Gaute Løvset studerte reiselivsledelse på UiS og jobber i dag som Head of Sales & Market i reiselivsselskapet Norwegian Experience.

UiS-alumn Gaute Løvset studerte reiselivsledelse på UiS og jobber i dag som Head of Sales & Market i reiselivsselskapet Norwegian Experience.
- Man knytter mange gode og nyttige relasjoner på NHS som jeg har fått mye glede og nytte av både profesjonelt og privat i ettertid, sier UiS-alumn Gaute Løvset.

1. Hvorfor valgte du å studere reiseliv ved Universitetet i Stavanger?

Etter å ha jobbet i Disney World (Florida) og som guide i Spania og Tyrkia fikk jeg en sterk interesse for reiselivet og hadde lyst til å fortsette min karriere i den bransjen, og da særlig som leder. Jeg så behovet for en sterkere faglig og akademisk forankring, og da var Norsk Hotellhøgskole i Stavanger det naturlige og riktige alternativet.

2. Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Veldig mye sosialt, både på skolen og utenfor skoletiden! Jeg har fortsatt mange venner jeg holder jevnlig kontakt med fra tiden ved NHS. Men jeg husker også det faglige, særlig sisteåret med skriving av hovedoppgaven og kunne bruke så mye tid på å fordype meg innen et selvvalgt fagfelt.

3. Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Nettverket! Bevisst eller ubevisst, man knytter mange gode og nyttige relasjoner på NHS som jeg har fått mye glede og nytte av både profesjonelt og privat i ettertid. Faglig er det nok de fagene knyttet til ledelse og strategi jeg har hatt mest nytte av, samt studieåret ved FiU.

4. Hva liker du best med jobben din?

Som leder for marked, salg og distribusjon i et nytt og offensivt opplevelses- og reiselivsselskap får jeg jobbe variert og nytenkende, og dette liker jeg svært godt. Svært få dager er like og bransjen og markedet er i stadig endring, noe som gir rom for å jevnlig teste ut nye løsninger, ideer og teknologi.

Positive og engasjerte mennesker gir meg energi og impulser. Og i min stilling møter jeg hele tiden denne type mennesker - både kunder, kolleger, partnere, leverandører og andre – og det gir meg stadig påfyll av energi, ideer og kunnskap.

5. Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

 1. Knytt relasjoner og utvid ditt nettverk – både på skolen og i bransjen. Som student har du en unik mulighet til å komme i prat med utrolig mange interessante mennesker.
 2. Ta fagene og skolen på alvor. Du har valgt dette selv så legg ned en solid dose arbeid og profesjonalitet i dette, slik at du får det beste ut av tiden ved NHS.
 3. Jobb ved siden av skolen. Hvis du har tid og kapasitet anbefaler jeg sterkt en deltidsjobb innen reiseliv, hotell eller restaurant mens du studerer. Slik bygger du kompetanse og gjør det enklere å få en mer spennende jobb etter studietiden.

Utover dette, kos deg som student og ha masse gøy  – studietiden er fantastisk og langt friere og bekymringsfri enn noen jobb!

Bli med i vårt alumnnettverk

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap Studenten skal etter endt bachelor program:

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer og teorier innenfor reiseliv, slik som bærekraftig reiselivsutvikling, utvikling av opplevelser og destinasjoner, samt vertskap, og tjenesteyting.
 • ha kunnskap om reiselivets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • ha grunnleggende økonomisk, juridisk og bedriftsøkonomisk kompetanse.
 • ha grunnleggende kunnskap om serviceorganisasjoner og personalledelse.
 • ha grunnleggende kompetanse i markedsføring, forbrukeratferd, og forskningsmetode.
 • ha kunnskap om bærekraftig og ansvarlig utvikling av destinasjoner.
 • ha bred anvendt og teoretisk kunnskap som kvalifiserer for ledelsesoppgaver i reiselivet

Ferdigheter Studenten skal etter endt bachelor program:

 • kunne integrere teoretisk kunnskap og å anvende den på praktiske problemstillinger relatert til reiselivsnæringen.
 • kunne systematisk og selvstendig etablere kunnskap og fremskaffe relevante og sikre data som grunnlag for analyse, beslutninger, og kontroll.
 • ha en bred reiselivsforståelse kombinert med innføring i ledelse av kommersielle servicevirksomheter.
 • kunne reflektere over egen faglig forståelse av turisme som fenomen og næring, inkludert bærekraftig og ansvarlig reiselivsutvikling og ressursbruk.
 • ha en bred reiselivsforståelse kombinert med kunnskap og forståelse av praktisk ledelse, psykologi, organisasjonsteori, administrasjonsfag, markedsføring og økonomi.
 • kunne implementere kunnskap om bærekraftig reiselivsutvikling og foreta ansvarlig/etisk beslutningstaking innen reiselivsbedrifter og reiselivsorganer.

Generell kompetanse Studenten skal etter endt bachelor program:

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger relatert til reiselivsfag
 • kunne arbeide selvstendig eller som en del av et team, planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kunne reflektere og diskutere synspunkter og erfaringer innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av en god og ansvarlig praksis.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studier, kontakt opptak@uis.no

HVA LURER DU PÅ?

Spørsmål og svar om reiseliv bachelor

Hva kan jeg jobbe med? Hvor kan jeg dra på utveksling?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hva kan man bli når man tar reiselivsledelse?

Kandidatene fra vårt bachelorstudium i reiseliv har gått inn i svært mange ulike stillinger, og eksempler er prosjektleder og konsulent innenfor reiselivs-, vertskaps-, transport- eller opplevelsesbransjen, ulike lederstillinger i offentlige og private servicevirksomheter, de jobber som markedssjefer, personalsjefer, produktsjefer eller Key Account Managers. Andre jobber med operativ ledelse i reiselivsbedrifter og offentlig forvaltning, for eksempel hos private turoperatører eller organisasjoner som driver med destinasjonsutvikling. Mulighetene er med andre ord svært varierte for de som har den kompetansen studiet utstyrer dem med.

Hvorfor er det ikke praksis i studiet?

Vi mener vår rolle som universitet er å gi dere mye av den teoretiske kunnskapen som man bør ha for å jobbe innenfor denne industrien. Vi er også opptatt av å jobbe med oppgaver som tydeliggjør hvordan teorien blir brukt i praksis. Så får man den praktiske erfaringen når man begynner å jobbe.

Har dere utveksling og når kan man reise på utveksling?

Vi har samarbeidsavtaler med en rekke læresteder innen blant annet de nordiske land, i Europa, USA, og Australia. Studenter kan reise på utveksling i 5. semester på 3. studieår, og vi oppfordrer aktivt våre studenter til å reise på utveksling.

Hva kan man studere videre når man er ferdig?

Studiet gir grunnlag for opptak til videre masterstudier ved blant annet NHS og UIS som for eksempel master i serviceledelse i internasjonal business, endringsledelse, og master i samfunnssikkerhet.

Kan man ta studiet på deltid og over nett hvis man er i jobb?

Studiet er organisert som et fulltidsstudium, og i den ordinære studieplanen tilbys ingen emner over nett, og ikke all undervisning blir streamet.  Det er allikevel erfaring med at studenter som bor utenfor Stavanger regionen har gjennomført utdanningen, ved at de har pendlet mellom bosted og UiS for å delta i obligatoriske arbeidskrav, eksamen osv. med godt resultat. Det er mulig å pendle, men det krever en del planlegging og en fleksibel arbeidsgiver.

Vårt fagmiljø

Norsk hotellhøgskole (NHS)

Norsk hotellhøgskole (NHS) er verdens nest eldste hotell- og reiselivsutdanning, og har siden 1912 utdannet hotelledere og ledere innen reiseliv og servicesektoren.

Studenter sitter på plen utenfor NHS, Norsk Hotellhøgskole

Norsk hotellhøgskole (NHS) har i dag et av Europas største forskningsmiljø innen dette fagområdet, og tenker stadig framover. Forskningen er særlig knyttet til turisters opplevelser og reiselivsledelse, og serviceopplevelse og gjestfrihet. 

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Bransjefolk anbefaler hotell- og reiselivsstudier

Odd Petter Meinseth hadde som mål å bli hotelldirektør. Med en bachelor fra Norsk Hotellhøgskole klarte han det.
Lekemester Håkon Lund mener koronakrisen bør brukes til å innovere og tenke nytt.
Arne Sørvig studerte v/NHS fra 1991-96. Nå leder han Stiftelsen Norsk Gastronomi, tidligere Bocuse d’Or Norge.
Hotelldirektør på Quality Hotel Residence i Sandnes, Dan Bergsten, er ikkje bekymret for hva framtida vil bringe.

Fra Åpen dag 2021

Se presentasjon om reiselivsledelse bachelor fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

Mobilitet på tvers av landegrenser er et fremtredende trekk ved den verden vi lever i, og fremtidens fagfolk i reiselivet må kunne orientere seg og delta i flerkulturelle sammenhenger. Som student på bachelor i reiselivsledelse kan du reise på utveksling og studere ved et av våre partneruniversitet. Utveksling er en unik mulighet til å møte nye mennesker, ta fag som ikke tilbys ved UiS, og oppleve et annet land og kultur.Opplegg for utvekslingen

Det vil i forkant av søknadsfristen bli arrangert informasjonsmøter om utveksling og informasjon om saksgangen med forhåndsgodkjenning av emner.

Studenter uten normert studieprogresjon og som er forsinket i sin utdanning frarådes å reise på utveksling.Valg av emner

I 5. semester på bachelor i reiselivsledelse kan du ta 30 studiepoeng i valgemner innen et fagområde du er interessert i som vi ikke tilbyr ved UiS. Du vil da få disse emnene integrert i graden din her, uten å bli forsinket i studiene. Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emner i god tid, og tar kontakt med din studieveileder på et tidlig tidspunkt for veiledning og informasjon om valg av emner. Etter at fristen for å søke om utveksling har utløpt vil instituttet bistå med hjelp og informasjon om den videre saksgangen og forhåndsgodkjenningen av de emnene du har valgt å ta under utveksling.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekonsulent Oddvar NorlandGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  University of Lapland

  Reis på utveksling til EUs nordligste universitet!

  Lapland University of Applied Sciences

  Lapland University of Applied Sciences (Lapland UAS) offers you the opportunity to combine breathtaking environment of the Arctic and one of the best educational system in the world. In addition, the University is ranked second best country in the world in using ICT (Information and Communication Technology) to boost competitiveness and well-being.

  HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

  Haaga-Helia University of Applied Science (Haaga-Helia) er sammen med blant andre Universitetet i Stavanger del av det globale nettverket Hotel School of Distinction.

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitet sin visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

  Lunds universitet

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  University of Barcelona

  CETT vart grunnlagt i 1969 og er tilknyttet universitetet i Barcelona.

  University Rey Juan Carlos, Mostoles

  King Juan Carlos University (URJC) ble grunnlagt i 1996 og er rangert som et av de beste universitetene i Madrid for utmerkede akademiske programmer og internasjonal forskningskvalitet.

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester. Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

  University of Deusto

  Universidad de Deusto ble grunnlagt i 1886 i Bilbao som da hadde navnet Deusto. Bilbao er en middelalderby som lenge har vært en viktig havneby og et knutepunkt for internasjonal handel og kulturutveksling. Dette gir også universitetet en internasjonal karakter samtidig med at den har bevart sin baskiske kulturarv.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  University of Maribor

  Bli Erasmus+ student og studer ved det nest største universitetet i Slovenia!

  University of Pannonia

  Er du student ved Norsk hotellhøgskole og er på jakt etter spennende muligheter i hjertet av Europa? Ved University of Pannonia får du både muligheten til å utvikle deg faglig og få impulser fra et internasjonalt studentmiljø.

  University of Applied Sciences and Technologies Salzburg

  Studerer du hotell og reiseliv og er interessert i et utvekslingsopphold i en av Østerrikes fineste byer – da er valget ditt enkelt!

  Taylor's University

  Ta spranget og reis på utveksling til Malaysia!

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Michigan State University

  Michigan State University (MSU) er et offentlig universitet som ligger i studentbyen East Leansing i delstaten Michigan. MSU ble etablert i 1855 og er rangert blant de 30 beste offentlige universitetene i USA og er blant de 100 beste forskningsuniversitetene i verden.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Finland

  University of Lapland

  Reis på utveksling til EUs nordligste universitet!

  Lapland University of Applied Sciences

  Lapland University of Applied Sciences (Lapland UAS) offers you the opportunity to combine breathtaking environment of the Arctic and one of the best educational system in the world. In addition, the University is ranked second best country in the world in using ICT (Information and Communication Technology) to boost competitiveness and well-being.

  HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

  Haaga-Helia University of Applied Science (Haaga-Helia) er sammen med blant andre Universitetet i Stavanger del av det globale nettverket Hotel School of Distinction.

 • Sverige

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitet sin visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

  Lunds universitet

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • Spania

  University of Barcelona

  CETT vart grunnlagt i 1969 og er tilknyttet universitetet i Barcelona.

  University Rey Juan Carlos, Mostoles

  King Juan Carlos University (URJC) ble grunnlagt i 1996 og er rangert som et av de beste universitetene i Madrid for utmerkede akademiske programmer og internasjonal forskningskvalitet.

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester. Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

  University of Deusto

  Universidad de Deusto ble grunnlagt i 1886 i Bilbao som da hadde navnet Deusto. Bilbao er en middelalderby som lenge har vært en viktig havneby og et knutepunkt for internasjonal handel og kulturutveksling. Dette gir også universitetet en internasjonal karakter samtidig med at den har bevart sin baskiske kulturarv.

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Slovenia

  University of Maribor

  Bli Erasmus+ student og studer ved det nest største universitetet i Slovenia!

 • Ungarn

  University of Pannonia

  Er du student ved Norsk hotellhøgskole og er på jakt etter spennende muligheter i hjertet av Europa? Ved University of Pannonia får du både muligheten til å utvikle deg faglig og få impulser fra et internasjonalt studentmiljø.

 • Østerrike

  University of Applied Sciences and Technologies Salzburg

  Studerer du hotell og reiseliv og er interessert i et utvekslingsopphold i en av Østerrikes fineste byer – da er valget ditt enkelt!

 • Malaysia

  Taylor's University

  Ta spranget og reis på utveksling til Malaysia!

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Michigan State University

  Michigan State University (MSU) er et offentlig universitet som ligger i studentbyen East Leansing i delstaten Michigan. MSU ble etablert i 1855 og er rangert blant de 30 beste offentlige universitetene i USA og er blant de 100 beste forskningsuniversitetene i verden.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

Du er kanskje også interessert i

Student i Stavanger

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Kontakt oss

Førsteamanuensis
51833730
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Norsk hotellhøgskole
Rådgiver
51832412
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV

Administrasjon NHS

Din linjeforening

Norsk Hotellhøyskoles Union