Hotelledelse - bachelor

Ønsker du en variert arbeidshverdag der du får jobbe med mennesker? Synes du ledelse høres spennende ut? Da kan en bachelor i hotelledelse være noe for deg.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år, 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

66

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Møt hotelldirektør ved Clarion hotell, Odd Petter Meinseth

Om studiet

Hotellbransjen er for deg som liker å være i et sosialt arbeidsmiljø, hvor service og trivsel for gjestene alltid kommer først. Som leder i hotellbransjen forventes det at du er aktivt med i den daglige driften og løser utfordringer etter hvert som de oppstår. Samtidig skal du se framover, planlegge og legge til rette for at både gjester og medarbeidere trives.

På studiet i hotelledelse lærer du hva som kreves for å drive servicebedrifter på elitenivå, hvor vertskap, gjestfrihet, atmosfære og et dynamisk arbeidsmiljø er nøkkelord. Hos oss får du innsikten og kunnskapen du trenger for å drive en konkurransedyktig servicebedrift og skape en god arbeidsplass for medarbeidere. Fag som service, hotell, måltid og personalledelse er avgjørende for å bygge denne kompetansen. Men er ikke bedriften lønnsom, er den heller ikke bærekraftig. Derfor står også økonomiske fag sentralt i hotelledelsesbacheloren som tilbys ved Norsk hotellhøgskole.

Vi er den eldste og største hotellutdanningen i landet, og våre tidligere studenter jobber i hotell- og reiselivsbransjen over hele landet. Mange av dem kommer inn som gjesteforelesere, og som student vil du få unike muligheter til å bygge nettverk. .

Kompetanse på ledelse, god service og økonomi er svært viktig i næringslivet og gjør at våre studenter er etterspurte, også utenfor hotellbransjen. Med en bachelor i hotelledelse fra Norsk hotellhøgskole lærer du å se helhetlig på service og ledelse.

Hvorfor skal du studere hotelledelse hos oss?

Som ferdig utdannet hos oss får du en tverrfaglig utdanning i skjæringspunktet mellom ledelse, strategi og økonomi, med søkelys på menneskelig relasjoner, som vil gjøre deg i stand til å ta gode beslutninger som en framtidig leder. Du får en bred forståelse for hvordan man leder en organisasjon, samtidig som du får helt spesifikk kunnskap om hotellbransjen og dens utfordringer. Alt dette lærer du ved verdens nest eldste hotellhøgskole!

Videre studier 

Denne bachelorgraden er relevant for følgende 2 årige mastergrader: Digitale samfunn og sosiale transformasjoner, Endringsledelse, Energi, miljø og samfunn, Risk Analysis, spesialisering i Risk Governance, Regnskap og revisjon (må dekke fagkravene fastsatt av UHR-ØA), Service leadership in international business, Samfunnssikkerhet, Økonomi og administrasjon (må dekke fagkravene fastsatt av UHR-ØA).

Hva kan du bli?

Bachelorstudiet i hotelledelse gir grunnlag for fremtidige leder- og mellomlederstillinger, og innretningen mot hotellbransjen gjør kandidatene spesielt attraktive for hoteller og overnattingssteder. Men i de fleste servicenæringene vil du i dag finne tidligere NHS-studenter som jobber med en rekke spennende oppgaver, så som prosjektledere, event- og festivalledere, personal- og HR-sjefer, markedssjefer, reiselivsdirektører, hotelldirektører og lignende.

Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i Serviceledelse i Internasjonal business, endringsledelse, samfunnssikkerhet, med flere.

Se webinar om bachelor i hotelledelse, bachelor i reiselivsledelse og bachelor i digital serviceledelse.

Møt våre alumner hotelledelse

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling 5. semester

  • Ved UiS - Velg 3 emner

   • Gastronomy

    Tredje år, semester 5

    Gastronomy (BHO300)

    Studiepoeng: 10

   • Corporate Social Responsibility in service organizations - a leadership perspective

    Tredje år, semester 5

    Corporate Social Responsibility in service organizations - a leadership perspective (BHO308)

    Studiepoeng: 10

   • Lederlaboratorium

    Tredje år, semester 5

    Lederlaboratorium (BRH385)

    Studiepoeng: 10

   • Utvalgte juridiske emner

    Tredje år, semester 5

    Utvalgte juridiske emner (BHO120)

    Studiepoeng: 10

   • Prosjektledelse

    Tredje år, semester 5

    Prosjektledelse (BHO302)

    Studiepoeng: 10

   • Digital Markedsføring

    Tredje år, semester 5

    Digital Markedsføring (BRH310)

    Studiepoeng: 10

   • Host - Guest Encounters

    Tredje år, semester 5

    Host - Guest Encounters (BRL303)

    Studiepoeng: 10

   • Adventure Tourism and Entrepreneurship

    Tredje år, semester 5

    Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

    Studiepoeng: 10

   • Tourism Theory in Practice

    Tredje år, semester 5

    Tourism Theory in Practice (BRL385)

    Studiepoeng: 10

   • Event Project Planning and Management

    Tredje år, semester 5

    Event Project Planning and Management (BRH312)

    Studiepoeng: 10

   • Bærekraft og grønn omstilling

    Tredje år, semester 5

    Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

    Studiepoeng: 10

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter endt program er det forventet at kandidatene har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Ha spesialkunnskap om planlegging, drift, og aktuelt regelverk innen hotell, service- og vertskapsbedrifter.
 • Ha kunnskap om organisasjon og ledelse: serviceledelse, personalledelse, organisasjons-teori og -kommunikasjon, ofte fra at et psykologisk perspektiv.
 • Ha kunnskap om økonomisk planlegging, beslutninger og kontroll på bedriftsøkonomisk og næringsøkonomisk nivå.
 • Ha grunnleggende kompetanse i markedsførings og forskningsmetode.

Ferdigheter:

 • Kunne integrere teoretisk kunnskap og anvende den på hotellrelaterte problemer av praktisk art.
 • Kunne strukturere en operativ analyse, planlegging, og implementering av prosjekt innen hotell- og servicenæringen.
 • Evne til metodisk å fremskaffe relevante og sikre data som grunnlag for analyse, beslutninger og kontroll.

Generell kompetanse:

 • Ha evnen til å arbeide selvstendig eller som en del av et team i små, mellomstore og multinasjonale hotell- og servicebedrifter.
 • Ha en helhetlig forståelse av hotell- og servicenæringens betydning for individet og samfunnet for øvrig, også med tanke på miljø og bærekraft.
 • Evne til skriftlig og muntlig presentasjon.
 • Evne til systematisk og selvstendig kunnskapsetablering.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse(50% av plassene er forbeholdt søkere med minst 1 års relevant praksis).

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Bransjefolk anbefaler studier i hotelledelse

Odd Petter Meinseth hadde som mål å bli hotelldirektør. Med en bachelor fra Norsk Hotellhøgskole klarte han det.
Arne Sørvig studerte ved Norsk Hotellhøgskole fra 1991-1996. Nå leder han Stiftelsen Norsk Gastronomi, tidligere kalt Bocuse d’Or Norge.
Hotelldirektør på Quality Hotel Residence i Sandnes, Dan Bergsten, er ikkje bekymret for hva framtida vil bringe.
Daglig leder på Quality Airport Hotel i Sola, Lars Roalkvam, har lang bransjeerfaring og grunnlaget fikk han på Norsk Hotellhøgskole.
Hva lurer du på?

Spørsmål og svar

Hvilke jobbmuligheter har man etter fullført studium? Kan jeg reise på utveksling?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvilke jobbmuligheter har man etter fullført studium?

Mange av våre studenter går naturlig nok inn i hotellbransjen og jobber i ledelsen på ulike hoteller, men det er også en del studenter som går inn i andre bedrifter da utdannelsen legger vekt på økonomi- og ledelsesfag som er relevant for mange ulike service og vertskapsbedrifter.

Hvorfor er det ikke praksis i studiet?

Vi mener vår rolle som universitet er å gi dere mye av den teoretiske kunnskapen som man bør ha for å jobbe innenfor denne industrien. Vi er også opptatt av å jobbe med oppgaver som tydeliggjør hvordan teorien blir brukt i praksis. Så får man den praktiske erfaringen når man begynner å jobbe.

Har dere utveksling?

Ja! Vi oppfordrer alle til å reise på utveksling i 5. semester. Vi har avtaler med universiteter i USA, Canada, Australia, New Zealand, Asia og Europa.

Hva kan man studere videre når man er ferdig?

Studiet gir grunnlag for opptak til videre masterstudier ved NHS og UIS som for eksempel master i serviceledelse i internasjonal business, endringsledelse, master i samfunnssikkerhet.

Kan man ta studiet på deltid og over nett hvis man er i jobb?

Studiet er organisert som et fulltidsstudium, og i den ordinære studieplanen tilbys ingen emner over nett og ikke alt blir streamet. Det er erfaring med at studenter som bor utenfor Stavanger regionen har gjennomført utdanningen, ved at de har pendlet mellom bosted og UiS for å delta i obligatoriske arbeidskrav, eksamen osv. med godt resultat. Det er mulig å pendle, men det krever en del planlegging og en fleksibel arbeidsgiver.

Vårt fagmiljø

Norsk hotellhøgskole (NHS)

Norsk hotellhøgskole (NHS) er er verdens nest eldste hotell- og reiselivsutdanning, og har siden 1912 utdannet hotelledere og ledere innen reiseliv og servicesektoren.

Studenter sitter på plen utenfor NHS, Norsk Hotellhøgskole

Norsk hotellhøgskole (NHS) har i dag et av Europas største forskningsmiljø innen dette fagområdet, og tenker stadig framover. Forskningen er særlig knyttet til satsingene; Turisters opplevelser og reiselivsledelse og Serviceopplevelse og gjestfrihet

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Mobilitet på tvers av landegrenser er et fremtredende trekk ved den verden vi lever i, og fremtidens ledere av hotellbransjen må kunne orientere seg og delta i flerkulturelle sammenhenger. Som student på bachelor i hotelledelse kan du reise på utveksling og studere ved et av våre partneruniversitet. Utveksling er en unik mulighet til å møte nye mennesker, ta fag som ikke tilbys ved UiS, og oppleve et annet land og kultur.

Opplegg for utvekslingen
Det vil i forkant av søknadsfristen bli arrangert informasjonsmøter om utveksling og informasjon om saksgangen med forhåndsgodkjenning av emner. Studenter uten normert studieprogresjon og som er forsinket i sin utdanning frarådes å reise på utveksling.

Valg av emner
I 5. semester på bachelor i hotelledelse kan du ta 30 studiepoeng i valgemner innen et fagområde du er interessert i som vi ikke tilbyr ved UiS. Du vil da få disse emnene integrert i graden din ved UiS, uten å bli forsinket i studiene. Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emner i god tid, og tar kontakt med din studieveileder på et tidlig tidspunkt for veiledning og informasjon om valg av emner. Etter at fristen for å søke om utveksling har utløpt vil instituttet bistå med hjelp og informasjon om den videre saksgangen og forhåndsgodkjenningen av de emnene du har valgt å ta under utveksling.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekonsulent Jeanette Goa

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

  Haaga-Helia University of Applied Science (Haaga-Helia) er sammen med blant andre Universitetet i Stavanger del av det globale nettverket Hotel School of Distinction.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Finland

  HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

  Haaga-Helia University of Applied Science (Haaga-Helia) er sammen med blant andre Universitetet i Stavanger del av det globale nettverket Hotel School of Distinction.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Spania

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

Kontakt oss

Førsteamanuensis i markedsføring
51834520
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
seniorkonsulent
51833756
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon NHS

Liknende utdanninger

Student i Stavanger