Hopp til hovedinnhold

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du kan klikke deg videre til kursbeskrivelsen for mer informasjon.

Publisert: Endret:

Planlagte kurstilbud våren/høsten 2021: Hvordan søke opptak?

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb og selv melde seg opp til ph.d.-kurs. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Kurs legges ut fortløpende etter hvert som de er klare.

Dokumentasjon

Bekreftelse på opptak i et ph.d.- program

Studierett for enkeltemnestudenter

Normalt innvilges studierett for ett semester ved opptak.

Emnene tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. UIS sine ph.d.-kandidater har fortrinnsrett til å delta på emnet. Eksterne søkere tilbys opptak til enkeltemne dersom det er ledige plasser.

Kostnader

Det er ingen kursavgift for ph.d.-emnene ved UIS. Kursene gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Tilreisende ph.d.-kandidater må dekke sine reise- og oppholdsutgifter selv.

NB: Doktoranden er selv ansvarlig for å undersøke de formelle krav for kursgodkjennelse ved egen institusjon.

Datoer for høsten 2021 oppdateres så snart de er på plass.

Mer konkret informasjon til påmeldte vil bli lagt ut i Canvas (av emneansvarlig).

Kursets arbeidsform er i stor grad basert på at faglærer og ph.d.-kandidater bruker Canvas effektivt. Det forutsettes at hver enkelt ph.d.-kandidat leser den informasjonen som legges ut på Canvas ved kursstart: kursplan, pensum, tidsfrister og liknende.

Course description PHD416

Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.

Digitale samlinger via Zoom.

Kursdatoer: 16. september -14. oktober 2021

Kurset vil bli gjennomført digitalt i år og vil bestå av en blanding av zoommøter, PC-labøvelser og online seminarer. Zoommøter vil finne sted fra 13:30 - 17:30 på torsdager fra 16. september.

Emneansvarlige/faglærere: universitetslektor Simone Valerie Häckl-Schermer and professor Eric Perry Bettinger

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via nettskjema.

Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Emnebeskrivelse for PHD401 Econometrics

Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.

Kursdatoer: 8-12. november 2021 (5 dager)

Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS. Hvis smittesituasjonen knyttet til Corona-pandemien ikke tillater fysisk oppmøte, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Emneansvarlige: professor Torfinn Harding og professor Magne Mogstad

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via Evuweb: Lever søknad

Emnebeskrivelse for DSV610 Quantitative Methods for Innovation Research

Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.

Kursdatoer: 29. november - 3. desember 2021 (5 dager).

Påmeldingsfrist: 1.november 2021

Dette NORSI -kurset er organisert i samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Blekinge Institute of Technology og Lund University (CIRCLE). Kurset gir 5 studiepoeng, og administreres av UiS, men holdes ved Circle ved Lund University i Sverige.

Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved Lund University i Sverige. Kurset holdes på engelsk.

Emneansvarlige: Professor Tom Brökel , Universitetet i Stavanger

Professor Martin Andersson, CIRCLE, Lund University and Blekinge Technical College

Professor Torben Schubert, CIRCLE, Lund University and Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI

Program for kurset og praktisk informasjon

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via nettskjema.

Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Course description PHD101

Kursdatoer: 29.november – 03.desember 2021 (5 dager)

Påmeldingsfrist: 10.oktober 2021

Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS.

Emneansvarlig: professor Torvald Øgaard

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via Evuweb: Lever søknad

Course description PHD102

Kursdatoer: 15.-19. november, 2021 (5 dager)

Påmeldingsfrist: 10.oktober 2021

Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Emneansvarlig: førsteamanuensis Tarjei Mandt Larsen

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via Evuweb: Lever søknad

Course description PHD103

Kursdatoer: februar 2022 (5 dager)

Påmeldingsfrist:

Emneansvarlig: professor Anders Vassenden

På grunn av Corona-pandemien planlegger vi i år for at kurset avholdes som en blanding av fysisk og digital undervisning. Hvis smittesituasjonen tillater det, møtes vi i de tildelte undervisningsrom. For de som måtte foretrekke det, vil det imidlertid være mulig å delta digitalt via Zoom. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Vi planlegger for en hybrid form, men digital deltakelse vil uansett være mulig.

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via nettskjema.

Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Course description PHD104

Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.

Kursdatoer:19.- 23.september 2022 (5 dager)

Påmeldingsfrist:

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.

Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Emneansvarlig: Professor Espen Olsen

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via nettskjema.

Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Course description PHD801

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum

Kursdatoer: 8.-10. november 2021 (3 dager).

Påmeldingsfrist: 10.oktober 2021

Dette kurset er planlagt med fysiske forelesninger ved UiS. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Emneansvarlig: professor Astrid Nyland

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via nettskjema.

Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Course description PHD802

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum.

Kursdatoer: mai, 2022 (4 dager)

Påmeldingsfrist:

Emneansvarlige: førsteamanuensis Erik Daniel Fredh, førsteamanuensis Dawn Elise Mooney og førsteamanuensis Jutta Lechterbeck

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via nettskjema.

Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Course description PHD803

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Senter for kjønnsstudier.

Kursdatoer: Vår 2023

Påmeldingsfrist:

Emneansvarlige: førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand, gjesteforsker Ellen Marie Jensen og førsteamanuensis Astrid Johanne Nyland.

Påmelding til kurset vil åpne i august 2022.

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via nettskjema.

Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Emnebeskrivelse for PHD804

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Senter for kjønnsstudier.

Kursdatoer: 17-19. november 2021 (3 dager)

Søknadsfrist: 01.oktober 2021

Studenter tas ikke opp automatisk fortløpende men må søke spesifikt på grunnlag av en kort begrunnelse. Søknaden må inneholde beskrivelse av eget doktorgradsprosjekt, og hvordan det er relatert til queer autoethnography (ca 300-500 ord).

Emneansvarlig: førsteamanuensis Elisabeth Lund Engebretsen

Faglærere: Prof. Ulrika Dahl, Centre for Gender, Research, Uppsala University, Sweden. Dr Ramona Dima, MSCA Postdoctoral Fellow, Centre for Gender Studies, UIS, Dr Adnan Hossain, Gender Studies and Critical Theory, Utrecht University, the Netherlands. Dr Ruth Pearce, School of Education, University of Glasgow and Senior Fellow at the Center for Applied Transgender Studies (CATS).

På grunn av Corona-pandemien planlegger vi i år for at kurset avholdes som en blanding av fysisk og digital undervisning. Hvis smittesituasjonen tillater det, møtes vi i de tildelte undervisningsrom. For de som måtte foretrekke det, vil det imidlertid være mulig å delta digitalt via Zoom. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom). Vi planlegger for en hybrid form, men digital deltakelse vil uansett være mulig.

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via nettskjema.

Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Emnebeskrivelse PHD301

Kursdatoer: mai 2022 (4 dager)

Påmeldingsfrist:

Emneansvarlige: professor Solveig B. Eide, UiA og professor Siv Oltedal, UiS 

Dette er et samarbeidskurs med Universitetet i Agder.

På grunn av Corona-pandemien planlegger vi i år for at kurset avholdes som en blanding av fysisk og digital undervisning. Hvis smittesituasjonen tillater det, møtes vi i de tildelte undervisningsrom. For de som måtte foretrekke det, vil det imidlertid være mulig å delta digitalt via Zoom. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Vi planlegger for en hybrid form, men digital deltakelse vil uansett være mulig.

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb

Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UIS må melde seg på kurs via nettskjema.

Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Emnebeskrivelse PHD417

Emneansvarlig: professor Benn Folkvord.

Ta kontakt med professor Benn Folkvord for mer informasjon.

Emnebeskrivelse PHD418

Emneansvarlig: professor Benn Folkvord

Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidater.

Ta kontakt med professor Benn Folkvord for mer informasjon.

Emnebeskrivelse for PHD602 Theories in Management Research

Kurset tilbys av Forskerskole i serviceledelse, internasjonal business og hotelledelse, Norsk hotellhøgskole.

Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidater.

Emneansvarlig: professor Torvald Øgaard.

Ta kontakt med professor Torvald Øgaard for mer informasjon.

For mer informasjon: Se ph.d.-programmets nettside: Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Engelsk: PhD Programme in Social Sciences

Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål på studentsidene.For spørsmål vedrørende søknad og opptak på enkeltemner, kontakt ph.d. koordinator: nadya.sandsmark@uis.no