Hopp til hovedinnhold

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskrav, aktører og roller.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Niva

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert, med mulighet til å følge undervisning på zoom

Neste oppstart

Høsten 2022

Søknadsfrist

15.06.2022

Pris

20 000,- + semesteravgift

kurset er fulltegnet for høsten 2022, og påmeldte fra og med 03.05.2022 vil bli satt på venteliste

Kursinnhold

Ulike perspektiver og teorier om årsaker til ulykker og hendelser blir studert, og vi går nærmere inn på menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold (MTO) og STEP-metodikken. Du får selv gjøre praktiske øvinger i MTO- og STEP-analyser, og vil også få en beskrivelse av AcciMap-metodikken.

Andre tema som blir gjennomgått er:

Utfordringer i granskingen

Vitnepålitelighet

Intervjuteknikk

Hvordan forbereder og gjennomfører du et intervju?

Målgruppe

Kurset passer for ansatte i bedrifter og kommuner som har ansvar for risikostyring og sikkerhet, og ansatte i politiet, forsvaret og PST som ønsker å utvikle karrieren. Kurset er samlingsbasert og nettbasert, og dermed godt egnet for å  kombineres med jobb.

Kurset kan tas for seg selv, eller som del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Arbeidsform

Kurset består av en faglig teoretisk del som gjennomføres som ca 6-7 dagsseminarer, og et prosjektarbeid der studentene i grupper på 3-5 skriver en prosjektoppgave på ca 30 sider.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av kurset skal du ha kunnskap om hvordan ulike myndigheter og virksomheter utøver gransking av ulykker og hendelser. Du skal forstå hensikten med gransking og få innsikt i ulike granskingsmetoder. Du skal også få forståelse for hvordan granskingsmetodikk må tilpasses ulike aktørers roller. Et viktig mål er også at du får innsikt i hvordan granskingen kan bidra til økt sikkerhet gjennom læring.

Når du har gjennomført kurset skal du ha metodiske ferdigheter til å kunne delta i granskingsteam innenfor spesifikke virksomheter, sektorer og risikoområder.

Vurdering

Prosjektoppgave (50%)

Muntlig eksamen (50%)

Undervisningsdager

Første samling: 16 og 17 August

Andre samling: 5 og 6 september

Tredje samling: 25 og 26 oktober

Eksamen 

Innlevering av prosjektoppgave: Kommer

Muntlig eksamen: 6 og 7 desember

Klikk her for å melde deg på kurset i Granskingsmetodikk

Forelesere

Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51831548
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Tjenesteinnovasjon og -design E-MLE100

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester? Mastergradskurset Tjenesteinnovasjon og -design...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning