Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nyttig beslutningsstøtte.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Neste oppstart

Våren 2025

Søknadsfrist

15.12.2024

Undervisningsform

Samlingsbasert, med mulighet til å følge undervisning på Teams.

Pris

20 000,- + semesteravgift Påmelding og betalingsbetingelse

I dette kurset fokuserer vi på hvordan risikoanalysene bør planlegges, gjennomføres og brukes, slik at de holder faglig høyt nivå og blir nyttige for virksomheten.

Foreleser Eirik Bjorheim Abrahamsen

Kursinnhold

Kurset fokuserer på hvordan risikoanalyser kan og bør planlegges og gjennomføres for å gi god nytteverdi og beslutningsstøtte. Det gir deg også innsikt i grunnleggende prinsipper for risikoanalyse og refleksjon, for eksempel knyttet til sterke og svake sider ved de ulike metodene for risikoanalyse.

Kurset fokuserer på hvordan risikoanalyser kan og bør planlegges og gjennomføres for å gi god nytteverdi og beslutningsstøtte. Det gir deg også innsikt i grunnleggende prinsipper for risikoanalyse og refleksjon, for eksempel knyttet til sterke og svake sider ved de ulike metodene for risikoanalyse.

Kurset kan tas for seg selv eller som en del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger. Det er skreddersydd for å kombineres med jobb.

  • Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring
  • Elementene som inngår i risikoanalyseprosessen
  • Hva som er hensikten med en risikovurdering, og hvordan slike vurderinger bør planlegges og gjennomføres
  • Hva som er viktig å ta hensyn til når man skal presentere et risikobilde
  • Oversikt over de mest brukte risikoanalysemetodene
  • Eksempler på anvendelse

Studiet passer for ansatte i både private og offentlige virksomheter som har behov for økt kompetanse innenfor risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon.

Kunnskap:

Studentene skal ha bred kunnskap om hva en risikoanalyse er. De skal ha inngående kjennskap til de ulike trinnene i risikoanalyseprosessen, samt kunnskap om de vanligste risikoanalysemetodene som benyttes.

Ferdigheter:

Studentene skal være i stand til å gjennomføre enkle risikoanalyser.

Generell kompetanse:

Studentene skal ha forståelse for hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes

Emnet består av tre samlinger, totalt fem dager, som inneholder forelesninger og arbeid med prosjektoppgaver. Arbeidet med prosjektoppgaver gjennomføres gruppevis, og gruppene får veiledning under samlingene og også på e-post utenom de oppsatte samlingene. I tillegg vil det være e-læring som gjennomføres av studentene på egenhånd. Siste dag i emnet er forbeholdt presentasjon av prosjektoppgavene. Denne samlingen inneholder også forberedelse til eksamen.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

6-7. januar

3-4. februar

19. mars

Undervisningen foregår fra kl. 09.00 - 15.30.

Prosjektoppgave i gruppe og presentasjon. Muntlig eksamen.

Prosjektoppgaven teller 40 % av sluttkarakteren og den muntlige eksamen teller 60 % av sluttkarakteren.

Muntlig eksamen vurderes iht. karakterskalaen A-F. Prosjektoppgaven (gruppe) og presentasjon av denne på siste samling må bestås før studenten kan gå opp til eksamen.

Innlevering av prosjekt: Dato kommer

Muntlig eksamen: 7 – 9. april

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Aven, Røed, Wiencke . Risikoanalyse. Universitetsforlaget.

Forelesere

Professor i risikostyring
51832196
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i risikostyring
51833599
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Offshore Wind Law E-BSA150

Offshore Wind er et område med rask vekst i Asia, USA og delvis i Europa. Kurset Offshore Wind Law utforsker de viktigst...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...