Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nyttig beslutningsstøtte.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Neste oppstart

Våren 2024

Søknadsfrist

15.12.2023

Undervisningsform

Samlingsbasert, med mulighet til å følge undervisning på zoom

Pris

20 000,- + semesteravgift

I dette kurset fokuserer vi på hvordan risikoanalysene bør planlegges, gjennomføres og brukes, slik at de holder faglig høyt nivå og blir nyttige for virksomheten.

Foreleser Eirik Bjorheim Abrahamsen
21.11.2023 - Det er nå få plasser igjen på dette våren 2024.

Kursinnhold

Kurset fokuserer på hvordan risikoanalyser kan og bør planlegges og gjennomføres for å gi god nytteverdi og beslutningsstøtte. Det gir deg også innsikt i grunnleggende prinsipper for risikoanalyse og refleksjon, for eksempel knyttet til sterke og svake sider ved de ulike metodene for risikoanalyse.

Kurset fokuserer på hvordan risikoanalyser kan og bør planlegges og gjennomføres for å gi god nytteverdi og beslutningsstøtte. Det gir deg også innsikt i grunnleggende prinsipper for risikoanalyse og refleksjon, for eksempel knyttet til sterke og svake sider ved de ulike metodene for risikoanalyse.

Kurset kan tas for seg selv eller som en del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger. Det er skreddersydd for å kombineres med jobb.

Målgruppe

Studiet passer for ansatte i både private og offentlige virksomheter som har behov for økt kompetanse innenfor risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon.

Innhold

• Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring
• Elementene som inngår i risikoanalyseprosessen
• Hva som er hensikten med en risikovurdering, og hvordan slike vurderinger bør planlegges og gjennomføres
• Hva som er viktig å ta hensyn til når man skal presentere et risikobilde
• Oversikt over de mest brukte risikoanalysemetodene
• Eksempler på anvendelse

Læringsmål

Etter avsluttet kurs skal du ha kjennskap til hvordan risikoanalyser kan brukes som en del av risikostyringen, hva som inngår i en risikoanalyse, hvordan slike analyser bør planlegges, samt en oversikt over de mest vanlige risikoanalysemetodene.

Forelesningsdatoer

  1. samling: 8-9. januar 2024
  2. samling: 5-6. februar 2024
  3. samling: 20. mars 2024 (Heldigital samling)

Undervisningen foregår fra kl. 09.00 - 15.30.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og presentasjon. Muntlig eksamen.

Innlevering av prosjekt: 10. mars 2024

Muntlig eksamen: 8-10. april. 2024

Litteratur

Aven, Røed, Wiencke . Risikoanalyse. Universitetsforlaget.

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Foreleser

Professor i risikostyring
51832196
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i risikostyring
51833599
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Offshore Wind Law E-BSA150

Offshore Wind is an area of rapid growth in Asia, the US, and partly in Europe. The course Offshore Wind Law explores t...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning