Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

10

Neste oppstart

Våren 2024

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert, med mulighet til å følge undervisning på zoom

Søknadsfrist

15.12.2023

Pris

20 000,- + semesteravgift

For å lykkes med risikostyring i praksis, trenger man både erfaring og teoretisk kunnskap.

faglærer Jon Tømmerås Selvik

Innhold

Andre sentrale tema er beslutninger under usikkerhet, risikostyringsprosessen og hovedelementer i styrings- og beslutningsprosessen. Kurset bygger på boka ”Risikostyring”, som er skrevet av professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger.

Målgruppe

Kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyring, og er nyttig for deltakere fra mange ulike sektorer. Eksemplene har en overvekt av sikkerhetsrelaterte problemstillinger. Likevel er teorien og prinsippene generelle, og har stor nytteverdi også på andre områder, som for eksempel prosjektstyring.

Innhold

Risikostyring gir deg en innsføring i hva risikostyring er, og etter kurset vil du forstå:

Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring

Risikostyringsprosessen 

Hvordan risiko bør kommuniseres

Perspektiver på risiko

Metoder for å beskrive usikkerhet

Teori og metoder fra økonomi og beslutningsanalyse

Forsiktighetsprinsippene og føre var-prinsippene

Målstyring, risikoaksept og risikoreduksjon (ALARP)

Et rammeverk for risikostyring

Suksessfaktorer for risikostyringen

Kurset er skreddersydd for å kombineres med jobb og kan tas for seg selv eller som del av en erfaringsbasert Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Forelesningsdatoer

  1. samling: 10-11. januar 2024
  2. samling: 7-8. februar 2024
  3. samling: 21. mars 2024

Prosjektoppgave i gruppe og presentasjon. Muntlig eksamen.

Innlevering av prosjekt:

Muntlig eksamen: 10-12. april 2024

Litteratur

Aven, Risikostyring. Universitetsforlaget.

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Med forbehold om endringer

Forelesere

Professor i risikostyring
51833599
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i risikostyring
51832196
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Industrial assets, decisions, and Performance E-MTOM400

Improve your core knowledge and understanding on dynamics, challenges, uncertainties and suitable measures to deal with ...

Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF) aspects in complex ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning