Barnas hage på Ullandhaug

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bidrag i denne omstillingen. Prosjektet viser hvordan barnehagebarn kan delta i hagebruksaktiviteter og utforske økologiske prosesser.

Publisert Sist oppdatert
Barnas hage

Barnehagebarn og hagebruk

Vekt på utforskende prosesser

Et samarbeid mellom UiS, Stavanger kommune og KVANN

Barnas Hage finner du langs stien mellom campus Ullandhaug, UiS og Stiftelsen økologisk gård, Ullandhaug. Foto: Ove Bergersen.

I dette prosjektet undersøker vi hvordan barns forestillingsevne kan utvikles i møte med natur og økologien i en hage.

Nærbilde av tre barn på huk, man ser bare beina og føttene kledd i støvler og regnbukser. En barnehånd strekker seg ned til en potet som ligger i jorda
Arbeidet med hagen foregår gjennom hele året, men blir farget av årstidene. (Foto: Ove Bergersen)

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bidrag i denne omstillingen. For eksempel vil barnehagebarn få utfordringen om å lage god jord av ulike naturmaterialer. Med utgangspunkt de i rike sanseerfaringene barna får, ønsker vi å høre deres tanker om økologiske sammenhenger.

Barns bruk av hagen vil danne grunnlag for egne skilt og omtaler her på nettsidene. Kom gjerne inn en gang du ser vi er i hagen, eller avtal besøk med barnehagen din. Hagen er ment som en inspirasjon for andre hageprosjekter der barn er ment å spille en viktig rolle.

Et samarbeid mellom forskere, studenter, barnehager og frivillige organisasjoner

Hagen er blitt til etter initiativ fra en gruppe forskere ved UiS. Kontakt Ove Bergersen hvis du har spørsmål om hagen eller ønsker å delta i dette hageprosjektet eller bidra på andre måter.

Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS samarbeider med organisasjonen KVANN (Kunnskap og vern av nytteplanter i Norge) om utviklingen av hagen. Det innebærer at vi har fokus på å dyrke flerårige nyttevekster eller dyrke fram frø hvis det dreier seg om ettårige eller toårige nyttevekster.

Dyrking året rundt

rød plante med blader og frørakler står i grønne omgivelser
Planter som dyrkes fra frø til frø i løpet av en sesong, lever sin egen syklus med såing om våren, stell om sommeren og høsting av nye frø om høsten. (Foto: Ove Bergersen)

Arbeidet med hagen foregår gjennom hele året, men blir farget av årstidene. Planter som dyrkes fra frø til frø i løpet av en sesong, lever sin egen syklus med såing om våren, stell om sommeren og høsting av nye frø om høsten. Rød hagemelde og åkerbønner er eksempler på slike nyttevekster.

Flerårige nyttevekster kan pleies gjennom hele året. De trenger stadig påfyll av jorddekke og næring, og vi kan bare høste litt av gangen. Enkelte kålsorter er flerårige.

Stedsutvikling

På sikt ønsker vi å gjøre hagen til en møteplass for barnefamilier og turgåere. Ofte vil vi være i hagen på søndager og ha en åpen port for besøkende.

Kontaktinformasjon

Førsteamanuensis i norsk
51831341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Barnas hage er et samarbeid

Mer barnehageforskning fra Universitetet i Stavanger

Skandinavisk barnehageforskning gjennom 16 år: Trender, mangler og muligheter

Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning og Filiorum - Senter for barnehageforskning har i samarbeid publisert en kunn...

100 GLADE dager: Kunstneriske opplevelser for barnehagebarn

Barnehageprosjektet 100 GLADE dager tar sikte på å gi barnehagebarn i Stavanger en unik mulighet til å utforske kunst og...

Hvor godt trives barn i barnehagen?

Hva mener barna selv om egen trivsel i barnehagen, og hva kjennetegner miljøet der barna sier at de trives? Det skal det...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2024

Norsk barnehageforskningskonferanse vert arrangert 23-24. oktober i Bergen. I år er det BARNkunne - Senter for barnehage...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Kodelek og matematikk kan hjelpe barn til å ta i bruk kritisk tenkning

En ny doktorgrad trekker frem tre ting som kan være særlig viktige for at barns skal utvikle sine evner innen høyere ord...

Læring for livet

Læring for livet er en TV-satsning fra Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. I sendingene setter vi søkelys på ...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Sjenerte barn og deres trivsel i barnehagen

Det kan være ekstra utfordrende for sjenerte barn å begynne i barnehagen. For å støtte og hjelpe dem til å trives best m...

Skandinavisk barnehageforskning: Forskere fra Danmark, Sverige og Norge kommenterer årets rapport

Den nye NB-ECEC-rapporten omhandler barnehageforskning i Skandinavia publisert i 2021. Kartleggingen viser at antall pub...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

Forskningsprosjekt skal bidra til innsikt i hvordan vi kan forberede barnehager på framtidige pandemier

Forskningsprosjektet EXPECT har som mål å utvikle kunnskap om erfaringene og konsekvensene av koronapandemien, slik at n...

Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen - videreutdanning

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan skape magiske øyeblikk i barnehagen? Da er denne samlingsbaserte videreutdanninge...

Bruk av CLASS i barnehagen førte til økt samspillskvalitet

Samspillskvaliteten mellom barna og de ansatte i barnehagen økte ved bruk av observasjonsverktøyet CLASS, viser funn fra...

Har utviklet praksissimulator for kommende barnehagelærere

Praksis er en avgjørende del av barnehagelærerutdanningen, men uforutsette hendelser, som en pandemi, kan resultere i at...

Forskningsprosjekt skal undersøke hva som skaper godt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige foreldre

Hvilke faktorer gjør at forholdet fungerer bra mellom barnehagen og flerspråklige foreldre? En kommende, systematisk kun...

Kjersti Velde Helgøy er ny førsteamanuensis ved KSU

Skal arbeide med NB-ECEC-prosjektet og se nærmere på behov for kunnskapsoversikter om høyere utdanning.

Skal integrere arbeid med grønn omstilling i utdanning og praksis

Målet med verkstedet er å hjelpe lærerutdanningenes studenter, forelesere, forskere og samarbeidspartnere fra praksisfel...

God selvregulering hos barn kan avgjøre hvilke liv de får

God selvregulering kan ikke bare gjøre hverdagen bedre for barna. Det kan også ha noe å si for hvordan det går med dem r...

Kapasitetsbygging i barnehagen

Å bygge kapasitet i personalgruppen er en forutsetning for å skape god kvalitet i en barnehage. Ledere som fokuserer på ...

FILIORUM-forskere del av nytt nordisk forskningssamarbeid

FILIORUM blir en sentral partner i et nytt prosjekt som skal gi kunnskap om hvilke barnehagepraksiser som bidrar til høy...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Å oppdage at barnehagebarn strever med språket, er ikke nok for å sikre dem god hjelp

Mange barn som strever med språket, blir oppdaget i barnehagen. Men for at disse barna skal få riktig hjelp, må kartlegg...

Vellykket gjennomføring av jubileumsutgaven av Norsk barnehageforskningskonferanse

Nærmere 200 deltakere fra hele Skandinavia deltok på den årlige barnehageforskningskonferansen i Stavanger 24.-26. oktob...

Bærekraftdidaktisk verksted (BDV)

BDV er en tverrfaglig læringslab for bærekraftstenkning og grønn omstilling ved UH-fakultetet. Som et møtested med fokus...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

Bevegelseslek i barnehagen

Bevegelseslek handler om fysisk aktivitet i en lekende kontekst. Deltakelse i allsidig bevegelseslek skaper et godt grun...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Animasjonsfilmer laget av barnehagebarn

Animasjon er en måte å uttrykke seg på - og en måte for barn å formidle hva de er opptatt av. I forbindelse med Norsk ba...

Musikk hjelper barnehagebarn å se egne og andres muligheter og verdi

Bevisst bruk av musikkaktiviteter i barnehagen kan hjelpe barna til å utvikle empati og påvirke oppfatningen deres av se...

Problemløsning i barnehagen

Problemløsning handler om å finne løsninger på komplekse situasjoner. Det kan sees som en grunnleggende strategi for å k...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Høyere kvalitet i forskning på kvalitet i barnehagen

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning og Læringsmiljøsenteret har undersøkt hvilke side...

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO

Det å få være en del av fellesskapet og oppleve barnehagen, skolen og SFO som et trygt og godt sted er avgjørende for ba...

Bok: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Hvordan kan pedagogiske organisasjoner orientere seg i, organisere og drive komplekse endringsprosesser med kvalitet? De...

Inkluderende forskningsprosjekt skal se nærmere på de matematiske utfordringer utviklingshemmede møter i dagliglivet

UiS-forskere skal utvikle matematikkressurser som hjelper barn med utviklingshemning å få den nødvendige matematiske for...

Leik og lesing som satsing i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...