Barnas hage på Ullandhaug

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bidrag i denne omstillingen. Prosjektet viser hvordan barnehagebarn kan delta i hagebruksaktiviteter og utforske økologiske prosesser.

Published Endret
Barnas hage

Barnehagebarn og hagebruk

Vekt på utforskende prosesser

Et samarbeid mellom UiS, Stavanger kommune og KVANN

avstandsbilde av grønn mark mot trær i bakgrunnen

Barnas Hage finner du langs stien mellom campus Ullandhaug, UiS og Stiftelsen økologisk gård, Ullandhaug. (Foto: Ove Bergersen)

I dette prosjektet undersøker vi hvordan barns forestillingsevne kan utvikles i møte med natur og økologien i en hage.

Nærbilde av tre barn på huk, man ser bare beina og føttene kledd i støvler og regnbukser. En barnehånd strekker seg ned til en potet som ligger i jorda
Arbeidet med hagen foregår gjennom hele året, men blir farget av årstidene. (Foto: Ove Bergersen)

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bidrag i denne omstillingen. For eksempel vil barnehagebarn få utfordringen om å lage god jord av ulike naturmaterialer. Med utgangspunkt de i rike sanseerfaringene barna får, ønsker vi å høre deres tanker om økologiske sammenhenger.

Barns bruk av hagen vil danne grunnlag for egne skilt og omtaler her på nettsidene. Kom gjerne inn en gang du ser vi er i hagen, eller avtal besøk med barnehagen din. Hagen er ment som en inspirasjon for andre hageprosjekter der barn er ment å spille en viktig rolle.

Et samarbeid mellom forskere, studenter, barnehager og frivillige organisasjoner

Hagen er blitt til etter initiativ fra en gruppe forskere ved UiS. Kontakt Ove Bergersen hvis du har spørsmål om hagen eller ønsker å delta i dette hageprosjektet eller bidra på andre måter.

Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS samarbeider med organisasjonen KVANN (Kunnskap og vern av nytteplanter i Norge) om utviklingen av hagen. Det innebærer at vi har fokus på å dyrke flerårige nyttevekster eller dyrke fram frø hvis det dreier seg om ettårige eller toårige nyttevekster.

Dyrking året rundt

rød plante med blader og frørakler står i grønne omgivelser
Planter som dyrkes fra frø til frø i løpet av en sesong, lever sin egen syklus med såing om våren, stell om sommeren og høsting av nye frø om høsten. (Foto: Ove Bergersen)

Arbeidet med hagen foregår gjennom hele året, men blir farget av årstidene. Planter som dyrkes fra frø til frø i løpet av en sesong, lever sin egen syklus med såing om våren, stell om sommeren og høsting av nye frø om høsten. Rød hagemelde og åkerbønner er eksempler på slike nyttevekster.

Flerårige nyttevekster kan pleies gjennom hele året. De trenger stadig påfyll av jorddekke og næring, og vi kan bare høste litt av gangen. Enkelte kålsorter er flerårige.

Stedsutvikling

På sikt ønsker vi å gjøre hagen til en møteplass for barnefamilier og turgåere. Ofte vil vi være i hagen på søndager og ha en åpen port for besøkende.

Kontaktinformasjon

Førsteamanuensis i norsk
51831341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Barnas hage er et samarbeid

Mer barnehageforskning fra Universitetet i Stavanger

Fokus på god språkopplæring i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

EU-prosjekt har utviklet ny kunnskap om kunstneriske praksiser i barnehagen

Erasmus+-prosjektet INTERSTICE har hatt som mål å gi ansatte, utdannere og studenter på barnehagefeltet innsikt i kunstn...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2023: Les mer om årets hovedforedrag

Vi er stolte over å ha med oss noen av Europas fremste forskere på barnehagefeltet som hovedforedragsholdere under årets...

Kjønn spiller en rolle i hvordan fysisk aktivitet fremmes i barnehagen

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at mannlige og kvinnelige barnehageansatte stimul...

UiS-ansatt nominert til «Årets barnehageinspirator»

Per Einar Sæbbe underviser i samfunnsfag og fordypningen i organisasjon og ledelse på barnehagelærerutdanningen ved Univ...

Forskere mener små barn bør lære å tenke kritisk

Ved å svare på åpne spørsmål lærer barna i barnehagen en ferdighet som er viktig også når de blir voksne.

Selvregulering i barnehagen

Selvregulering hjelper barna til å tenke før de handler, og er grunnleggende for barnas sosiale fungering og akademiske ...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2023

FILIORUM - Senter for barnehageforskning har, i samarbeid med BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet, gleden av å inviter...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Årets publikasjoner - 2022

Her finner du en oversikt over tidsskriftsartikler, bøker og bokkapitler, rapporter og avhandlinger publisert av forsker...

NordForsk-midler til prosjekt om digital lek i barnehagen

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har mottatt midler fra NordForsk til et samarbeidsprosjekt som skal unde...

PUST - Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

PUST er et treårig forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt hvor målet er å utvikle og styrke barnehagepersonalets pro...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Skandinavisk barnehageforskning: Flere publikasjoner, høyere kvalitet og mer fra Norge

I tillegg er det nå flere forskere som bruker kvantitativ metode og flere studier med fokus på de yngste barna. Det vise...

Mia skal forske på inkludering og teknologibruk i barnehagen

Mia Johansen (26) har nettopp signert en historisk kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitet...

Barns opplevelse av lukt og dufter

Lukter endrer seg i forskjellig vær. Om det regner eller om solen skinner, finnes det interessante lukter både ute og in...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Jubler over ny tildeling og fem nye år for FILIORUM- Senter for barnehageforskning

‒ En stor tillitserklæring, sier Elin Reikerås, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for FILIORU...

Fjerde utgave av Norsk Barnehageforskningskonferanse vel gjennomført

26. – 28. oktober 2022 inviterte BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet til den årlige ba...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Elefantteateret: Et etterlengtet kulturtilbud for de aller minste

Ett år er gått siden Elefantteateret åpnet dørene for aller første gang. Siden da har teateret, som drives av FILIORUM-f...

FILIORUM-forskere med ny bok om barnehageutvikling

Barnehagen har de siste årene stått ovenfor en rekke nye reformer og endringer, og det stilles i dagens samfunn høye kra...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Flere vil ta master i barnehagevitenskap

Søkertallene til master i barnehagevitenskap ved UiS gikk opp med 44 prosent fra forrige gang, i sterk kontrast til ned...

Sensory Books prosjekt samling

Den 16. august holdt Sensory Books teamet sin første samling etter sommerferien. Det var en betydningsfull begivenhet si...

Enkel tilgang til barnehageforskning

Det kommer stadig mer forskning på barnehagefeltet, og det er viktig at denne forskningen når ut til ansatte i barnehage...

Bokstart - prosjektevaluering

Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har utarbeidet en rapport som op...

Barbara Maria Sageidet er ny professor

Ph.d. Barbara Maria Sageidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitet i Stavanger har fått kvalifikasjonso...

En stor studie skal gi mer kunnskap om barn som strever: – Vi håper alle Stavanger-barnehagene vil være med på dette!

Det er for lite kunnskap om barn som trenger ekstra hjelp og spesialpedagogisk støtte i Norge. Nå skal norske toppforske...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet er et sentralt begrep i norsk barnehagekontekst. Gode barnehager kjennetegnes av høy kompetanse, godt samarbeid...

KSU med ny forskningsrapport om hvordan man kan rekruttere og beholde lærere

Den systematiske kunnskapsoversikten om hvordan man kan rekruttere lærere og hva som skal til for at de blir i barnehage...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave setter søkelys på estetiske praksiser i barnehagen

Som barnehagelærer har det vært viktig for Elisabeth Pedrikke Johansen å bidra til å styrke de estetiske fagenes plass i...

Overgang fra barnehage til skole

Forskning på overgangen fra barnehage til skole viser at jenter ofte har bedre utviklede ferdigheter enn gutter på de fl...

By og natur i norske bildebøker

Høytlesing av bildebøker gir et godt utgangspunkt for samtaler med barn. I bildebøker viser gjerne illustrasjonene omgiv...

Å se barnet – en hjertesak

Hverdagen i barnehagen består av en rekke spontane situasjoner mellom barna og barnehagepersonalet. På samme vis som at ...