Barnas hage på Ullandhaug

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bidrag i denne omstillingen. Prosjektet viser hvordan barnehagebarn kan delta i hagebruksaktiviteter og utforske økologiske prosesser.

Published Endret
Barnas hage

Barnehagebarn og hagebruk

Vekt på utforskende prosesser

Et samarbeid mellom UiS, Stavanger kommune og KVANN

Barnas Hage finner du langs stien mellom campus Ullandhaug, UiS og Stiftelsen økologisk gård, Ullandhaug. Foto: Ove Bergersen.

I dette prosjektet undersøker vi hvordan barns forestillingsevne kan utvikles i møte med natur og økologien i en hage.

Nærbilde av tre barn på huk, man ser bare beina og føttene kledd i støvler og regnbukser. En barnehånd strekker seg ned til en potet som ligger i jorda
Arbeidet med hagen foregår gjennom hele året, men blir farget av årstidene. (Foto: Ove Bergersen)

UiS ønsker å bidra til grønn omstilling av samfunnet. Barnas hage er et prosjekt som undersøker og dokumenterer barns bidrag i denne omstillingen. For eksempel vil barnehagebarn få utfordringen om å lage god jord av ulike naturmaterialer. Med utgangspunkt de i rike sanseerfaringene barna får, ønsker vi å høre deres tanker om økologiske sammenhenger.

Barns bruk av hagen vil danne grunnlag for egne skilt og omtaler her på nettsidene. Kom gjerne inn en gang du ser vi er i hagen, eller avtal besøk med barnehagen din. Hagen er ment som en inspirasjon for andre hageprosjekter der barn er ment å spille en viktig rolle.

Et samarbeid mellom forskere, studenter, barnehager og frivillige organisasjoner

Hagen er blitt til etter initiativ fra en gruppe forskere ved UiS. Kontakt Ove Bergersen hvis du har spørsmål om hagen eller ønsker å delta i dette hageprosjektet eller bidra på andre måter.

Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS samarbeider med organisasjonen KVANN (Kunnskap og vern av nytteplanter i Norge) om utviklingen av hagen. Det innebærer at vi har fokus på å dyrke flerårige nyttevekster eller dyrke fram frø hvis det dreier seg om ettårige eller toårige nyttevekster.

Dyrking året rundt

rød plante med blader og frørakler står i grønne omgivelser
Planter som dyrkes fra frø til frø i løpet av en sesong, lever sin egen syklus med såing om våren, stell om sommeren og høsting av nye frø om høsten. (Foto: Ove Bergersen)

Arbeidet med hagen foregår gjennom hele året, men blir farget av årstidene. Planter som dyrkes fra frø til frø i løpet av en sesong, lever sin egen syklus med såing om våren, stell om sommeren og høsting av nye frø om høsten. Rød hagemelde og åkerbønner er eksempler på slike nyttevekster.

Flerårige nyttevekster kan pleies gjennom hele året. De trenger stadig påfyll av jorddekke og næring, og vi kan bare høste litt av gangen. Enkelte kålsorter er flerårige.

Stedsutvikling

På sikt ønsker vi å gjøre hagen til en møteplass for barnefamilier og turgåere. Ofte vil vi være i hagen på søndager og ha en åpen port for besøkende.

Kontaktinformasjon

Førsteamanuensis i norsk
51831341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Barnas hage er et samarbeid

Mer barnehageforskning fra Universitetet i Stavanger

FILIORUM-forskere del av nytt nordisk forskningssamarbeid

FILIORUM blir en sentral partner i et nytt prosjekt som skal gi kunnskap om hvilke barnehagepraksiser som bidrar til høy...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Å oppdage at barnehagebarn strever med språket, er ikke nok for å sikre dem god hjelp

Mange barn som strever med språket, blir oppdaget i barnehagen. Men for at disse barna skal få riktig hjelp, må kartlegg...

Vellykket gjennomføring av jubileumsutgaven av Norsk barnehageforskningskonferanse

Nærmere 200 deltakere fra hele Skandinavia deltok på den årlige barnehageforskningskonferansen i Stavanger 24.-26. oktob...

Bærekraftdidaktisk verksted (BDV)

BDV er en tverrfaglig læringslab for bærekraftstenkning og grønn omstilling ved UH-fakultetet. Som et møtested med fokus...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Animasjonsfilmer laget av barnehagebarn

Animasjon er en måte å uttrykke seg på - og en måte for barn å formidle hva de er opptatt av. I forbindelse med Norsk ba...

Problemløsning i barnehagen

Problemløsning handler om å finne løsninger på komplekse situasjoner. Det kan sees som en grunnleggende strategi for å k...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Optimistiske og lærende tankesett

Personalet i barnehagen spiller en viktig rolle for barns utvikling av tankesett, dvs. hvordan de møter utfordringer og ...

Høyere kvalitet i forskning på kvalitet i barnehagen

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning og Læringsmiljøsenteret har undersøkt hvilke side...

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Trygt og godt miljø i barnehage og skole

Det å få være en del av fellesskapet og oppleve barnehagen og skolen som et trygt og godt sted er avgjørende for barn og...

Bok: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Hvordan kan pedagogiske organisasjoner orientere seg i, organisere og drive komplekse endringsprosesser med kvalitet? De...

Inkluderende forskningsprosjekt skal se nærmere på de matematiske utfordringer utviklingshemmede møter i dagliglivet

UiS-forskere skal utvikle matematikkressurser som hjelper barn med utviklingshemning å få den nødvendige matematiske for...

Leik og lesing som satsing i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

EU-prosjekt har utviklet ny kunnskap om kunstneriske praksiser i barnehagen

Erasmus+-prosjektet INTERSTICE har hatt som mål å gi ansatte, utdannere og studenter på barnehagefeltet innsikt i kunstn...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2023: Les mer om årets hovedforedrag

Vi er stolte over å ha med oss noen av Europas fremste forskere på barnehagefeltet som hovedforedragsholdere under årets...

Kjønn spiller en rolle i hvordan fysisk aktivitet fremmes i barnehagen

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at mannlige og kvinnelige barnehageansatte stimul...

UiS-ansatt nominert til «Årets barnehageinspirator»

Per Einar Sæbbe underviser i samfunnsfag og fordypningen i organisasjon og ledelse på barnehagelærerutdanningen ved Univ...

Forskere mener små barn bør lære å tenke kritisk

Ved å svare på åpne spørsmål lærer barna i barnehagen en ferdighet som er viktig også når de blir voksne.

Barns opplevelse av tilhørighet

Tilhørighet er et grunnleggende behov. Barn har rett til å oppleve tilhørighet til venner og de ansatte i barnehagen, ua...

Selvregulering i barnehagen

Selvregulering hjelper barna til å tenke før de handler, og er grunnleggende for barnas sosiale fungering og akademiske ...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2023

FILIORUM - Senter for barnehageforskning har, i samarbeid med BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet, gleden av å inviter...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

En av tre foreldre oppgir at de leser ingen eller få bøker for barna sine

Høytlesing ser ikke ut til å være en så stor del av barndommen for alle norske barn som både forskere og mange foreldre ...

Årets publikasjoner - 2022

Her finner du en oversikt over tidsskriftsartikler, bøker og bokkapitler, rapporter og avhandlinger publisert av forsker...

NordForsk-midler til prosjekt om digital lek i barnehagen

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har mottatt midler fra NordForsk til et samarbeidsprosjekt som skal unde...

PUST - Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

PUST er et treårig forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt hvor målet er å utvikle og styrke barnehagepersonalets pro...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Skandinavisk barnehageforskning: Flere publikasjoner, høyere kvalitet og mer fra Norge

I tillegg er det nå flere forskere som bruker kvantitativ metode og flere studier med fokus på de yngste barna. Det vise...

Mia skal forske på inkludering og teknologibruk i barnehagen

Mia Johansen (26) har nettopp signert en historisk kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitet...

Barns opplevelse av lukt og dufter

Lukter endrer seg i forskjellig vær. Om det regner eller om solen skinner, finnes det interessante lukter både ute og in...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Jubler over ny tildeling og fem nye år for FILIORUM- Senter for barnehageforskning

‒ En stor tillitserklæring, sier Elin Reikerås, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for FILIORU...

Fjerde utgave av Norsk Barnehageforskningskonferanse vel gjennomført

26. – 28. oktober 2022 inviterte BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet til den årlige ba...