Hopp til hovedinnhold

Demokrati og medborgerskap: tverrfaglige tilnærminger og kritiske perspektiv

DEMCI er et tverrfaglig forskningsområde med deltakere fra forskjellige fagdisipliner (historie, samfunnsfag, engelsk, norsk, norsk som andrespråk) og institutter.

Publisert: Endret:
To mennesker sitter ovenfor hverandre med hver sin kaffekopp på et bord
Foto: Joshua Ness/Unsplash

Med utgangspunkt i «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» og de nye læreplanene fokuserer programområdet på konseptualisering, implementering og evaluering/problematisering av det tverrfaglige temaet “demokrati og medborgerskap”. Med andre ord, hvordan forstår, erfarer og praktiserer elever, lærere, skoleeiere og forskere demokrati og medborgerskap, og hvordan arbeides det med det tverrfaglige temaet “demokrati og medborgerskap”, både innen og på tvers av fag i grunnskolen, videregående og i lærerutdanningen. Programområdet har relevans for både skole og lærerutdanning.

Ettersom tematikken har videre samfunnsmessig relevans vil programområdet også romme refleksjoner rundt og arbeid med lokale, nasjonale og globale politiske føringer og dokumenter, og kritiske perspektiver på hva demokrati og medborgerskap innebærer (global citizenship, rhetorical citizenship, sustainable citizenship, green citizenship, cultural citizenship, critical citizenship).

Innen engelskfaget er rollen kommunikasjon spiller for demokratisk deltagelse og global medborgerskap vektlagt og programområdet har forskere som jobber med interkulturell pragmatikk og interkulturell kompetanse, språk og identitet, postkoloniale perspektiv, men også kritisk literacy, frigjøringspedagogikk og migrasjonslitteratur. Innen historie, samfunnsfag, norsk og norsk som andrespråk er det flere som jobber med migrasjon, migrant- og kjønnsperspektiv i lærebøker, flerspråklighet og flerkultur og med studentaktive og inkluderende undervisningsprosjekter. Viktige tematikker er “exclusion/inclusion”, “representation”, “social justice”, “empowerment” og “advocacy”. 

I tillegg til tilnærminger innen de enkelte fag vil programområdet utforske hvordan det kan arbeides tverrfaglig med demokrati og medborgerskap i skolen og relasjonen til skolens doble dannings- og utdanningsoppdrag. Programområdet består av forskjellige faggrupper og forskere som jobber med og reflekterer rundt det tverrfaglige temaet “demokrati og medborgerskap” og som, gjennom samarbeid og utvekslingen av forskjellige perspektiver, vil både utfordre og utfylle hverandre.

DEMBRA lærerutdanning

Universitet i Stavanger er del av DEMBRA sitt lærerutdanningsnettverk. DEMBRA står for demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

DEMBRA LU er Senter for Holocaust og livssynsminoriteter sitt lærerutdanningsopplegg. Gjennom dette partnerskapsarbeidet skal UiS jobbe tverrfaglig med utvikling av undervisningsopplegg og ressurser som styrker profesjonskompetanse i temaer knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering i lærerutdanningen. Dette skal gjøres gjennom Faculty Learning Communities (FLC) på tvers av fag og lærerutdanningene ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Les mer om DEMBRA LU

Universitetet i Stavanger ønsker å fortsette sitt arbeid med forebygging av fordommer og diskriminering i lærerutdanningen gjennom etableringen av en FLC rundt Dembras tematikker. En FLC er en tverrfaglig gruppe av undervisere som fokuserer på utvikling og forbedring av undervisningspraksiser gjennom erfaringsdeling, diskusjon og refleksjon.

FLCer har vist seg å øke underviseres engasjement i undervisning og læring, samtidig som de gir et trygt rom for å utforske og implementere nye tilnærminger, gi og motta tilbakemeldinger, og generere en kunnskapsbase som kan videre deles med det øvrige profesjonsfelleskapet. I Dembra FLC vil forskjellige faggrupper fra de tre lærerutdanningene ved UiS (grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, og praktisk-pedagogisk utdanning) arbeide med utvikling og videreutvikling av undervisningsopplegg og undervisningsressurser i egne emner og faggrupper og på tvers av fag og lærerutdanninger.

Erfaringer fra undervisningsarbeidet vil diskuteres og reflekteres over i FLC møter i løpet av prosjektperioden og resultater fra utviklingsarbeidet vil formidles internt og eksternt. Fora for slik formidling vil blant annet være fagdager for praksisfeltet, instituttmøter, forum for utdanningsforskning og for studentaktive undervisningsformer ved UiS, podcaster, samt deling av undervisningsopplegg og ressurser på programområdet DEMCIs nettsider og Dembra.no.

Fagene i Dembra FLC prosjektet består av norsk (internasjonale studenter/lektor/GLU), KRLE og religion og etikkfaget (lektor/PPU), historie/samfunnsfag (lektor/PPU), engelsk (GLU), pedagogikk (GLU) og kroppsøving (GLU).

Dembra LU finansieres med midler fra Kunnskapsdepartementet.

Kontaktperson er Silje Normand

Seminarer og andre aktiviteter i 2019

En oversikt over gjesteforelesninger, seminarer og workshoper i regi av DEMCI i 2019.

Professor emeritus Michael Byram, Durham University, UK:

 • February 14th: Lecture for pre-service English teachers: Fundamental concepts in intercultural communicative language teaching (ICLT)
 • February 15th: DEMCI seminar and workshop: Language Teaching, Citizenship and Dannelse in an Interdisciplinary Approach. Planning ‘development’ and ‘research’.

Professor emeritus Andrew D. Cohen, Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA), University of Minnesota, USAProgramme

 • April 23rd: Presentation for in-service English teachers: Pathways to the Successful Teaching and Learning of an L2
 • April 24th: Open talk: How to succeed at language learning when really trying: Secrets my applied linguist told me
 • April 25th: Workshop for pre-service teacher education students: Handling of Pragmatics in the EFL Classroom in Norway
 • April 26th: DEMCI seminar and workshop: Learner Strategies for Performing Intercultural Pragmatics

Professor emerita Elaine Tarone, Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA), University of Minnesota, USAProgramme

 • June 20th: DEMCI morning seminar: A Framework for Applied Linguistics in a Changing World: The Douglas Fir Group
 • June 20th: DEMCI afternoon seminar: L2 Learners Shift Accuracy and Fluency in Constructed Dialogue
 • June 24th: Workshop 1: Exploring Learner Language Development
 • June 26th: Workshop 2: Unrehearsed Oral Interaction Tasks for L2 Learners

Dr. Kem Saichaie, Center for Educational Effectiveness (CEE), University of California, Davis, USAProgramme

 • August 26th: Workshop for pre-service English teachers on active learning: The Science of Learning for Active Learning and Engagement.
 • August 27th: Open lecture: Pedagogies and Space to Advance Student Learning: The Value of Active Learning Classrooms
 • Skal bli betre lærarar gjennom deling
 • August 28th: DEMCI workshop: Engaging the Introvert. Strategies for Active and Collaborative Learning

Dr. Mónica Torreiro-Casal, Chicano/a Studies Department, University of California, Davis, USA

Programme

 • September 10th: Lecture for pre-service English teachers: Immigrant narratives and inclusive pedagogies
 • September 11th: Open Lecture: Immigrant narratives from a psychological strength perspective. The use of a survey as a tool for voicing and humanizing experiences

DEMCI annual seminar

 • November 25th-November 26th

Programme

Dr. Jennifer Alford, School of Teacher Education and Leadership, Queensland University of Technology, Australia

Programme

 • December 18th: Morning seminar and workshop: Using CDA and SFL in Education Research
 • December 18th: Afternoon research seminar: What does critical literacy in English language curriculum look like in five different global contexts? And why does it matter?

Leder av forskningsområdet

Førsteamanuensis
51831286
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Forskergruppe

Førsteamanuensis
51831286
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51831577
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førstelektor
51831551
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51833469
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51831315
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51834518
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51831311
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor
51831380
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor
51833674
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Instituttleder
51831508
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Pensjonist avlønning - vitenskapelig
51831094
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51832956
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Stipendiat
51831162
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
51834574
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Ekstern u/lønn
51834569
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor
51832566
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis
51832785
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Ekstern
51834086
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51834501
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Stipendiat
51833553
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Timelønnet studentassistent
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Timelønnet universitetslektor
51831959
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
Kitty Kielllands
Divisjon for utdanning
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Jena Habegger-Conti
Ekstern
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Johanna Ennser-Kananen
Ekstern
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Monica Torreiro-Casal
Ekstern
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk