Hopp til hovedinnhold

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Utdanning og forsking ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er mangfoldig, og omfattar mellom anna reiseliv, mediefag, sosiologi, samfunnsfag, kjønnsstudier, psykologi og sosialfag.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

170

Stipendiatar

35

Studentar

2300

Kontakt oss

51 83 15 00 Facebook

Leiinga ved SV-fakultetet held til i Ellen & Axel Lunds hus.

Om fakultetet

Fakultetet er organisert i tre institutt, eit forskingssenter og eit forskarnettverk, i tillegg til fakultetsadministrasjonen. Dekan Turid Borgen har leia fakultetet sidan 2020.

Fasaden til Ellen & Axel Lunds hus.

Fakultetet tilbyr ni bachelorprogram, to årsstudie og sju masterutdanningar, samt forskarutdanning.

Studia ved fakultetet bygger på ein kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglegheit og samarbeid med offentleg og privat næringsliv. Ny kunnskap vert generert ut frå både praktisk erfaring og systematisk forsking, eller i kombinasjonen av dei to.

Utdanningstilbodet ved fakultetet er variert og omfattar blant anna hotell- og reiseliv, mediefag, sosiologi, statsvitskap, psykologi, sosialt arbeid, barnevern og endringsleiing.

Tilsette ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er organisert i tre institutt:

I tillegg er forskingssenteret Senter for kjønnsstudier og forskarnettverket Nettverk for velferdsforskning tilknytt fakultetet.

Kontakt oss

Leiinga ved SV-fakultetet held til i Ellen og Axel Lunds hus, på campus Ullandhaug. Sentralbord: 51 83 15 00

Nyheiter frå fakultetet

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Alice Kjellevold mottok hederspris

Professor emerita Alice Kjellevold har over mange år belyst utfordringer i helsetjenesten og hvilke rettigheter og mulig...

Eksperter på markedsføring, innovasjon og organisasjonspsykologi til Norsk hotellhøgskole

Tre nye professorer er klare til semesterstart ved Norsk hotellhøgskole. Skolen styrker det faglige tilbudet til student...

Ny barnevernsmaster er i gang: – Gleder oss til økt kompetanse

De nye studentene på masteren i barnevernsarbeid har inntatt campus. De håper studiet vil gagne dem selv personlig og se...

Skal gjennomgå kommersiell drift av velferdstenester

UiS-professor Ingunn Tollisen Ellingsen sit i eit regjeringsoppnemnt utval som skal sjå på korleis kommersiell drift kan...

Skal jobbe for et grønt og inspirerende Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Skal kartlegge håndtering av seksuell trakassering i hotell- og reiselivsbransjen

Medlemmer av forskergruppen WITH har fått innvilget 900 000 kr til å se på hvordan seksuell trakassering håndteres i nor...

Falskt drap og ekte følelser

Drapet studentene skulle dekke, var fiktivt, men øvelsen føltes reell. Det forteller studenter som deltok på journalisti...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Jan Egeland om samfunnsvitenskapelig festival: – Beundringsverdig serie av arrangementer rundt et viktig jubileum

Flyktninghjelpens generalsekretær håper bidraget hans til festivalen «50 år med samfunnsfag i Stavanger» retter søkelyse...

Flere studenter fullførte grad med skreddersydd tilbud

Individuelt opplegg for å fullføre bachelorgraden har gitt gode resultater.

Mange vil studere barnevern på masternivå

På den nye masteren i barnevernsarbeid konkurrerer nesten fem søkere om en og samme studieplass.

Pyskologistudent i praksis: – Gøy, utfordrende og lærerikt

Psykologistudent Synne Rinaldo Pedersen synes det mest verdifulle med å være i praksis, er å lære verdien av forebyggend...

Disputas om akutte barnevernssaker

Hvordan jobber det norske barnevernet med akutte saker sammenliknet med det tyske? Det har Arve Lerum undersøkt i sitt d...

Her er studenter på date med potensielle praksissteder

Det var duket for matchmaking da masterstudenter møtte sine mulige praksisplasser til speeddating.

– Målet er å bli hotelldirektører

Det er den klare meldingen fra to studenter ved Norsk hotellhøgskole, som er i ferd med å gjøre ferdig bachelorgradene...

Mediestudentene driver nå en av Rogalands største nyhetsredaksjoner

Studenter fra journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon er i gang med årets nyhetsprosjekt.

– Tett på næringslivet, utvikler ledere og supert studentmiljø

Det er noen av tilbakemeldingene Norsk hotellhøgskole får fra tidligere studenter. Svært mange har lederstillinger innen...

– Det grønne skiftet handler om konfliktmekling

– Det er kritisk behov for konfliktmekling for å oppnå bred aksept for et skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel...

Feiret framtidens ledelse og innovasjon

Det nye UNESCO-professoratet innen ledelse, innovasjon og framtidskyndighet ble feiret med refleksjoner om framtiden og ...

Sabla sprudlende start på 110-årsjubileet

To tidligere studenter ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, Bent Høie og Dag Terje Klarp Solvang, sab...

Får nesten fem millioner til å utvikle ny master

Norsk hotellhøgskole og UNESCO-professoratet i ledelse, innovasjon og fremtidskyndighet får 4 856 000 kroner av Direktor...

Hedrer Svein Tang Wa med dokumentarfilm

Den folkekjære Stavanger-kunstneren og musikeren Svein Tang Wa hedres denne helgen med utstilling og premiere på dokumen...

Bli med og feire den "den ukjende fredsprisvinnaren" frå Stavanger

Den fyrste nordmannen som fekk Nobels fredspris for 100 år sida, Christian Lous Lange, kom frå Stavanger. Han skal feira...

AVLYST Nobel-pub på Arkeologisk museum

Lurer du på kva prestasjonar som ligg bak årets nobelpristildelingar? Torsdag 9. desember kl. 18 kan du få svaret server...

Ho er ny redaktør i Gjesdalbuen

Fire år etter at Hilde Anette Ebbesvik (28) blei uteksaminert frå masterprogrammet i dokumentarproduksjon ved UiS, blir ...

UiS har søkt om å få oppretta profesjonsstudium i psykologi

UiS er eitt steg nærare å realisera ønsket om å utdanna psykologar. No er nemleg søknaden om å få oppretta studiet lever...

Regjeringen øremerket plasser til master i barnevern ved UiS

Fra høsten 2022 skal UiS tilby master i barnevernsarbeid. I årets statsbudsjett har regjeringen nå øremerket 25 studiepl...

UiS med gode plasseringer innen flere fagfelt i internasjonal ranking

Times Higher Educations rangering av universitetenes kvalitet innen fagfeltene økonomi og ledelse, utdanningsvitenskap o...

Innovasjonsavdelingen ved UiS søker studentassistent

Studerer du multimedieproduksjon eller andre relevante studier på UiS, og kan bidra til design og produksjon av multimed...

Her «gamer» studentene i forelesningen

For å lære studentene mest mulig om markedsføring legges pensumbøker og vanlige forelesninger vekk for en periode, til f...

Nye studier vedtatt av UiS-styret

Master i barnevern, batteriingeniør, medisinsk teknolog og neste generasjons energiingeniør. Fra høsten 2022 opprettes f...

Sjefredaktør Lars Helle blir førelesar ved UiS

Eit nytt kapittel står på trappene for avtroppande sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle. Delar av kapittelet s...

Innføring i fremsynsledelse

Professor emeritus Jan Erik Karlsen med ny lærebok om fremtidskyndighet i teori og praksis

Arrangerer seminar for å auke kompetanse på forskingssøknadar

Nettverk for velferdsforsking arrangerer denne hausten ei seminarrekke med mål om å støtte opp under utvikling av gode o...

Butikkdøden: Korleis blir framtidas bykjernar?

Nye handlemønster krev nye strategiar for sentrumsbutikkane. Eit millionprosjekt skal sjå på moglegheitene handelsstande...

Skal sjå på utviklinga av norske reisemål

I eit utval nedsett av regjeringa, som skal gi råd om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommunar, sit Tru...

Kunnskapssultne kommunikasjonsstudenter på plass på UiS

De første kommunikasjonsstudentene ved UiS noensinne har inntatt campus og startet sin kommunikasjonsfaglige kunnskaps...

Mentorprogram gjorde Bethina helt sikker på karrierevalget

Studenter fra Norsk hotellhøgskole har i ti år blitt spilt gode av personlige mentorer fra bransjen. For Bethina Gjersaa...

En inspirator trer av

Forsker og førsteamanuensis emerita Ingerid Bø har hatt en lang og innholdsrik karriere innen akademia. Nå pensjonerer h...

Studietilbod

Det samfunnsvitskaplege fakultet tilbyr ei rekke studiar som handlar om samspelet mellom menneske, samfunn, system og institusjonar. Vi forskar innan fagområde som velferd, berekraftig utvikling, kultur, ansvarleg leiarskap og media.

Bilde tatt ovenfra av fem studenter som sitter rundt et bord med bøker og pc og jobber/studerer..

Forsking

Dei vitskapleg tilsette på det samfunnsvitskaplege fakultetet bidreg gjennom forsking til betre forståing av samfunnsforholda i dag og i framtida.

Fem kvinner og menn har et møte.

Forskingsmiljøa på fakultetet forskar særleg på tematikk innan velferd og samfunn, miljøansvar og berekraftig utvikling, ansvarleg leiarskap, og tenesteinnovasjon. Fleire av forskingsmiljøa er tverrfagleg orienterte. Ein del av forskinga ved fakultetet utførast i samarbeid med offentleg sektor, privat næringsliv og sivilsamfunnet.

Fakultetet bidreg til å løyse samfunnsutfordringar gjennom kritisk og uavhengig forsking. Forskinga til fakultetet bidreg til det kunnskapsgrunnlaget arbeidslivet og det offentlege treng, men stiller og kritiske spørsmål i høve til etablerte kunnskapsstrukturar og institusjonaliserte sanningar.

På instituttsidene kan du lesa meir om dei ulike forskingsprosjekta tilknytta fakultetet:

Nettverk for velferdsforskning

Nettverket skal styrka samarbeidet mellom forskingsinstitusjonar og samfunnsaktørar, og dessutan auka merksemda rundt velferdsforsking.

Senter for kjønnsstudier

Senteret forskar, underviser og formidlar tverrfagleg kjønnsforsking.

Kognitiv lab

Ein naturleg møteplass mellom realfag, helsefag, psykologi og andre fagområde som studerer åtferd og læring.

Fakultetsleiinga

Dekan
51831688
EAL 150
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsdirektør
51833705
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV
Førsteamanuensis
51833704
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51832152
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag

Fakultetsadministrasjonen

Seniorrådgiver
51833774
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV
Seniorrådgiver
51831569
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV
Førstekonsulent
51831239
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV
Førstekonsulent
51832787
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV
Rådgiver
51833621
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV
Rådgiver
51832946
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemme overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet.

Dette inneber mellom anna å fastsetje studietilbod, og fremme forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet basert på det, samt definere område for satsingar innan forsking, innovasjon og formidling.

Styret på fakultetet 2017-2021

Leiar: Ingebjørg S. Folgerø (ekstern, Brødrene Kverneland)

Ekstern styremedlem: Håvard Haarstad (professor og leder, Senter for klima og energiomstilling, UiB)

Vitskapleg tilsette: Hulda Mjøll Gunnarsdottir, Tore Tjora, Anders Vassenden, Tone Therese Linge

Teknisk-administrativt tilsette: Salim Josef Øndes

Studentrepresentantar: Silje Karin Teig, Sander Vebø Byom

Sakspapir finn du her.