Hopp til hovedinnhold

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Utdanning og forsking ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er mangfoldig, og omfattar mellom anna reiseliv, mediefag, sosiologi, samfunnsfag, kjønnsstudier, psykologi og sosialfag.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

170

Stipendiatar

35

Studentar

2300

Kontakt oss

51 83 15 00 Facebook

Leiinga ved SV-fakultetet held til i Ellen & Axel Lunds hus.

Om fakultetet

Fakultetet er organisert i tre institutt, eit forskingssenter og eit forskarnettverk, i tillegg til fakultetsadministrasjonen. Dekan Turid Borgen har leia fakultetet sidan 2020.

Fasaden til Ellen & Axel Lunds hus.

Fakultetet tilbyr ni bachelorprogram, to årsstudie og sju masterutdanningar, samt forskarutdanning.

Studia ved fakultetet bygger på ein kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglegheit og samarbeid med offentleg og privat næringsliv. Ny kunnskap vert generert ut frå både praktisk erfaring og systematisk forsking, eller i kombinasjonen av dei to.

Utdanningstilbodet ved fakultetet er variert og omfattar blant anna hotell- og reiseliv, mediefag, sosiologi, statsvitskap, psykologi, sosialt arbeid, barnevern og endringsleiing.

Tilsette ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er organisert i tre institutt:

I tillegg er forskingssenteret Senter for kjønnsstudier og forskarnettverket Nettverk for velferdsforskning tilknytt fakultetet.

Kontakt oss

Leiinga ved SV-fakultetet held til i Ellen og Axel Lunds hus, på campus Ullandhaug. Sentralbord: 51 83 15 00

Nyheiter frå fakultetet

Skal sjå på utviklinga av norske reisemål

I eit utval nedsett av regjeringa, som skal gi råd om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommunar, sit Tru...

Kunnskapssultne kommunikasjonsstudenter på plass på UiS

De første kommunikasjonsstudentene ved UiS noensinne har inntatt campus og startet sin kommunikasjonsfaglige kunnskapsre...

Mentorprogram gjorde Bethina helt sikker på karrierevalget

Studenter fra Norsk hotellhøgskole har i ti år blitt spilt gode av personlige mentorer fra bransjen. For Bethina Gjersaa...

En inspirator trer av

Forsker og førsteamanuensis emerita Ingerid Bø har hatt en lang og innholdsrik karriere innen akademia. Nå pensjonerer h...

Nye eksterne medlemmer i fakultetsstyrene

Universitetsstyret har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene.

Arrangerer konferanse for å skape økt tillit mellom generasjoner

Ulike generasjoner snakker mye om hverandre, men altfor lite med hverandre, mener UiS-studentene Mille Marie Isaksen og ...

Bli kjent med forskergruppene ved SV-fakultetet

Forskerne ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fordyper seg i mange ulike, samfunnsvitenskapelige temaer. Her finner ...

Studenter foreslår nye transportløsninger

Som pionerer på University kom studentene Arne Kragseth og Elisabeth Stene opp med en trippel-løsning for bedre mob...

Utstilling om barnefattigdom vant pris

Utstillingen «Verdens rikeste land – Penger som inngangsbillett» sikret Museum Stavanger (MUST) nasjonal pris for kreati...

Nytt kommunikasjonsstudium på topp fem-liste

Det nye årsstudiet i kommunikasjon ved UiS er universitetets fjerde mest søkte studium i kategorien primærsøkere per stu...

Reiselivet skal gjenreises: Bransjen er optimistisk

Pandemiåret ga reiselivsbransjen en mulighet til å nullstille seg og tenke nytt. Nå ser bransjen framover – med oppmerks...

Skal hjelpe kommunen å hjelpe unge

Gjennom en nyopprettet kommisjon skal professor Ingunn Tollisen Ellingsen og førsteamanuensis Venke Furre Haaland bistå ...

Masterstudenter ved SV-fakultetet kan nå søke om publiseringsstøtte

Et publiseringsstipend på 45 000 kroner kan bli ditt dersom du ønsker å skrive en artikkelversjon av masteroppgaven din.

Tidsskrift med UiS-regi 20 år

For 20 år siden så Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism dagens lys. Det feires med et stort jubileumsnummer f...

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet deira å jobbe for å ...

Startskudd for Velferdsuniversitetet

Fredag 12. mars er oppstart for Velferdsuniversitetet regi av Nettverk for velferdsforskning. Først ut er morgenwebinare...

Hva skaper altoppslukende opplevelser?

Disputas: Noen opplevelser er så altoppslukende at du glemmer alt rundt deg. Slike opplevelser har Veronica Blumenthal f...

Hvorfor er det lurt å velge hotell- og reiselivsstudier nå?

Vi på Norsk hotellhøgskole (NHS) får mange henvendelser som gjelder våre studier og jobbmuligheter etter endt utdanning....

Millioner til forskning på teknologi, medier og digital lesing

I dag fikk UiS 44 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter om banebrytende kybernetikk-teknologi, b...

UiS-studenter bak spakene i ny TV-produksjon

Da Ida Marie Mellum Nummestad og medstudentene på FMP hadde ansvar for produksjonen av en ny TV-satsing, måtte hun ta av...

Hentet forskningsinspirasjon i Egersund

Nye farger på husene i sentrum og fostring av bærekraftig innovasjon er noen av tiltakene Egersund gjør i sitt pågående ...

Starter kommunikasjonsstudier ved UiS

Med økende digitalisering av samfunnet blir kommunikasjonsfaglig kompetanse i arbeidslivet stadig mer relevant. Høsten 2...

Forsk i vei

Vi vil koble studentene med relevante informanter til forskningsoppgaven de vil skrive om temaer knyttet til nye E39 mel...

UiS-student organiserer workshoper om bærekraft

Masterstudent Jamila Mendoza i Energi, miljø og samfunn, ønsker å legge til rette for bedre samarbeid om bærekraftige lø...

Leder EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Sarah Hean ved Institutt for sosialfag skal lede et nytt EU-prosjekt. Sammen med kolleger ved UiS og internasjonale part...

UiS-film om spedalskhet nylig vist på Bergen internasjonale filmfestival

Dokumentarfilmen «De utstøtte» gir oss et gripende innblikk i livet med lepra. Nylig ble dokumentaren vist på Bergen int...

Skal forske på forsvarlige medieteknologier

Sammen med flere norske og internasjonale universiteter samt aktører fra mediebransjen skal prosessor Helle Sjøvaag ved ...

Stipendipraten: Sjonglerer rollene som trebarnsmor og stipendiat

Som student fant Anne Svalastog ut hvordan å kombinere utdanning med barnefødsler. Som stipendiat utforsker hun slektsfo...

Stipendipraten: Politikk og lek regjerer i Solveigs hverdag

Stipendiat Solveig Grønnestad starter dagen med Peppa Gris og avslutter den med duplo-lek. Timene imellom bruker hun på ...

Stipendipraten: Forsker på forventningers effekt

Linda Natalie Borho vet hvordan det føles å stille forventinger til seg selv og eget arbeid. Nå skal hun finne ut hvorda...

Stipendipraten: Forsker på euforiske opplevelser

Stipendiat Veronica Isabel Blumenthal enser ingenting rundt seg når hun er på konsert eller hører på LP-plater. Nå prøve...

Stipendipraten: Drives av nysgjerrighet og kvalitetskaffe

Stipendiat Ingrid Rusnes forsker på hvilken mening eller verdi lønnet arbeid har i livene våre. Selv føler hun seg privi...

Stipendipraten: Vil skape gjensidig tillitt mellom immigranter og barnevernet

Da Memory Jayne Tembo fikk tilbud om å flytte fra Malawi til Norge for å ta en mastergrad, takket hun ja uten å ha hørt ...

Stipendipraten: Løper seg til de gode forskningsideene

Når stipendiat Stine Ravndal Nygård er på jakt etter nye ideer, løper hun i fjellet – men aller høyest puls får hun når ...

Stipendipraten: Lar seg begeistre av naturopplevelser, reising og statistikk

Da Lukasz Derdowski forelsket seg i norsk natur og kultur, tok han med seg kona og flyttet fra Polen til Norge. Banker d...

Skal forske på risikokommunikasjon under pandemier fra et kjønnsperspektiv

Hvilken rolle spiller kjønn i kommunikasjonen under en pandemi? Det skal førsteamanuensis Hande Eslen-Ziya forsøke å fin...

Stipendipraten: Svever blant skyene mens hun prøver å lande en doktorgrad

Maria Gussgard Volckmar-Eeg har notatblokk på nattbordet og lenestol på kontoret. Stipendiaten tenker på kultursensitivi...

Bør vi velge hotell- og reiselivsstudier når verden endrer seg?

Vi på Norsk hotellhøgskole (NHS) får mange henvendelser som gjelder våre studier og jobbmuligheter etter endt utdanning....

Kickstarta studia

– De har valt rett. Vi treng dykk, var meldinga til nye NHS-studentar då dei møtte bransjen, og potensielle framtidige a...

Vant pris for årets beste tidsskriftartikkel

Årets beste tidsskriftartikkel utgitt av Universitetsforlaget reiser viktige spørsmål om fortellinger, selvframstillinge...

Studietilbod

Det samfunnsvitskaplege fakultet tilbyr ei rekke studiar som handlar om samspelet mellom menneske, samfunn, system og institusjonar. Vi forskar innan fagområde som velferd, berekraftig utvikling, kultur, ansvarleg leiarskap og media.

Bilde tatt ovenfra av fem studenter som sitter rundt et bord med bøker og pc og jobber/studerer..

Forsking

Dei vitskapleg tilsette på det samfunnsvitskaplege fakultetet bidreg gjennom forsking til betre forståing av samfunnsforholda i dag og i framtida.

Fem kvinner og menn har et møte.

Forskingsmiljøa på fakultetet forskar særleg på tematikk innan velferd og samfunn, miljøansvar og berekraftig utvikling, ansvarleg leiarskap, og tenesteinnovasjon. Fleire av forskingsmiljøa er tverrfagleg orienterte. Ein del av forskinga ved fakultetet utførast i samarbeid med offentleg sektor, privat næringsliv og sivilsamfunnet.

Fakultetet bidreg til å løyse samfunnsutfordringar gjennom kritisk og uavhengig forsking. Forskinga til fakultetet bidreg til det kunnskapsgrunnlaget arbeidslivet og det offentlege treng, men stiller og kritiske spørsmål i høve til etablerte kunnskapsstrukturar og institusjonaliserte sanningar.

På instituttsidene kan du lesa meir om dei ulike forskingsprosjekta tilknytta fakultetet:

Nettverk for velferdsforskning

Nettverket skal styrka samarbeidet mellom forskingsinstitusjonar og samfunnsaktørar, og dessutan auka merksemda rundt velferdsforsking.

Senter for kjønnsstudier

Senteret forskar, underviser og formidlar tverrfagleg kjønnsforsking.

Kognitiv lab

Ein naturleg møteplass mellom realfag, helsefag, psykologi og andre fagområde som studerer åtferd og læring.

Fakultetsleiinga

51831688
EAL 150
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Dekan
51833705
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SV
Fakultetsdirektør
51833704
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51832152
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for sosialfag
Førsteamanuensis

Fakultetsadministrasjonen

51833774
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SV
Seniorrådgiver
51831569
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SV
Seniorrådgiver
51831239
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SV
Førstekonsulent
51832787
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SV
Førstekonsulent
51833621
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SV
Rådgiver

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemme overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet.

Dette inneber mellom anna å fastsetje studietilbod, og fremme forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet basert på det, samt definere område for satsingar innan forsking, innovasjon og formidling.

Styret på fakultetet 2017-2021

Leiar: Ingebjørg S. Folgerø (ekstern, Brødrene Kverneland)

Ekstern styremedlem: Håvard Haarstad (Professor og leder, Senter for klima og energiomstilling, UiB)

Vitskapleg tilsette: Hulda Mjøll Gunnarsdottir, Ingvil Førland Hellstrand, Tore Tjora

Teknisk-administrativt tilsette: Salim Josef Øndes

Studentrepresentantar: Silje Karin Teig, Sander Vebø Byom

Sakspapir finn du her.