Det samfunnsvitskaplege fakultet

Utdanning og forsking ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er mangfoldig, og omfattar mellom anna reiseliv, mediefag, sosiologi, samfunnsfag, kjønnsstudier, psykologi og sosialfag.

Published Endret
Fakta
Tilsette

170

Stipendiatar

35

Studentar

2300

Kontakt oss

51 83 15 00 Facebook

Leiinga ved SV-fakultetet held til i Ellen & Axel Lunds hus.

Om fakultetet

Fakultetet er organisert i tre institutt, eit forskingssenter og eit forskarnettverk, i tillegg til fakultetsadministrasjonen. Dekan Turid Borgen har leia fakultetet sidan 2020.

Fasaden til Ellen & Axel Lunds hus.

Fakultetet tilbyr ni bachelorprogram, to årsstudie og sju masterutdanningar, samt forskarutdanning.

Studia ved fakultetet bygger på ein kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglegheit og samarbeid med offentleg og privat næringsliv. Ny kunnskap vert generert ut frå både praktisk erfaring og systematisk forsking, eller i kombinasjonen av dei to.

Utdanningstilbodet ved fakultetet er variert og omfattar blant anna hotell- og reiseliv, mediefag, sosiologi, statsvitskap, psykologi, sosialt arbeid, barnevern og endringsleiing.

Tilsette ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er organisert i tre institutt:

I tillegg er forskingssenteret Senter for kjønnsstudier og forskarnettverket Nettverk for velferdsforskning tilknytt fakultetet.

Kontakt oss

Leiinga ved SV-fakultetet held til i Ellen og Axel Lunds hus, på campus Ullandhaug. Sentralbord: 51 83 15 00

Nyheiter frå fakultetet

Kjønnsforskningskonferanse: Send inn ditt bidrag

Konferansen Kjønnsforskning NÅ! arrangeres i Stavanger 1.–2. juni 2023. Nå kan du sende inn ditt abstract.

5,7 millioner til å optimalisere nye dagligvareprodukter

UiS-forskere skal samarbeide med Foodback i et nytt prosjekt som skal jobbe for å øke nye produkters sjanse for å overle...

Ny professor i reiselivsøkonomi

Jinghua Xie er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i reiselivsøkonomi på Norsk hotellhøgskole.

Nyheter fra NHS: Dette skjer for tiden

Det er spennende tider hos Norsk hotellhøgskole (NHS), og med tankesettet «gode steder å bo, er gode steder å besøke» i ...

Hotellhøgskolen feiret 110 år med konferanse og bankett

Hotell-, reiselivs- og servicebransjen samlet seg denne uken på UiS for faglig input om identitetsbygging og omdømme – o...

Kvinnelige stortingspolitikere får betydelig mindre medieomtale enn sine mannlige kolleger

Selv om antall kvinnelige stortingsrepresentanter i Norge øker, er kjønnsbalansen i politiske nyheter fortsatt svært uje...

Yrende liv på karrieredag

I dag møtte Malin Rønning muligens sin framtidige arbeidsgiver, under Norsk hotellhøgskoles karrieredag.

Tatt opp i Akademiet for yngre forskere

Professor Alexander Rothkopf og førsteamanuensis Dian Liu ble nylig del av et eksklusivt selskap. Som to av 11, er de ny...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Nytt masterprogram om teknologi og det digitale samfunn

Universitetet i Stavanger utvider studietilbudet med den internasjonale mastergraden Digital Society and Societal Transf...

Nytt studieprogram innen digital serviceledelse

Fra høsten 2023 kan du ta bachelorprogrammet digital serviceledelse ved Universitetet i Stavanger.

Ny og unik ledelsesutdanning ved UiS

Den nye masteren i transformasjon og nyskaping skal gjøre deg rustet til å lede og bidra til innovative endringsprosesse...

Samles over grytene for å skape gode retter og fine vennskap

Studenter ved Norsk hotellhøgskole arrangerer jevnlige matkvelder for spiselig, sosialt og faglig påfyll.

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Alice Kjellevold mottok hederspris

Professor emerita Alice Kjellevold har over mange år belyst utfordringer i helsetjenesten og hvilke rettigheter og mulig...

Eksperter på markedsføring, innovasjon og organisasjonspsykologi til Norsk hotellhøgskole

Tre nye professorer er klare til semesterstart ved Norsk hotellhøgskole. Skolen styrker det faglige tilbudet til student...

Ny barnevernsmaster er i gang: – Gleder oss til økt kompetanse

De nye studentene på masteren i barnevernsarbeid har inntatt campus. De håper studiet vil gagne dem selv personlig og se...

Skal gjennomgå kommersiell drift av velferdstenester

UiS-professor Ingunn Tollisen Ellingsen sit i eit regjeringsoppnemnt utval som skal sjå på korleis kommersiell drift kan...

Skal jobbe for et grønt og inspirerende Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Skal kartlegge håndtering av seksuell trakassering i hotell- og reiselivsbransjen

Medlemmer av forskergruppen WITH har fått innvilget 900 000 kr til å se på hvordan seksuell trakassering håndteres i nor...

Falskt drap og ekte følelser

Drapet studentene skulle dekke, var fiktivt, men øvelsen føltes reell. Det forteller studenter som deltok på journalisti...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Jan Egeland om samfunnsvitenskapelig festival: – Beundringsverdig serie av arrangementer rundt et viktig jubileum

Flyktninghjelpens generalsekretær håper bidraget hans til festivalen «50 år med samfunnsfag i Stavanger» retter søkelyse...

Flere studenter fullførte grad med skreddersydd tilbud

Individuelt opplegg for å fullføre bachelorgraden har gitt gode resultater.

Mange vil studere barnevern på masternivå

På den nye masteren i barnevernsarbeid konkurrerer nesten fem søkere om en og samme studieplass.

Pyskologistudent i praksis: – Gøy, utfordrende og lærerikt

Psykologistudent Synne Rinaldo Pedersen synes det mest verdifulle med å være i praksis, er å lære verdien av forebyggend...

Disputas om akutte barnevernssaker

Hvordan jobber det norske barnevernet med akutte saker sammenliknet med det tyske? Det har Arve Lerum undersøkt i sitt d...

Her er studenter på date med potensielle praksissteder

Det var duket for matchmaking da masterstudenter møtte sine mulige praksisplasser til speeddating.

– Målet er å bli hotelldirektører

Det er den klare meldingen fra to studenter ved Norsk hotellhøgskole, som er i ferd med å gjøre ferdig bachelorgradene...

Mediestudentene driver nå en av Rogalands største nyhetsredaksjoner

Studenter fra journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon er i gang med årets nyhetsprosjekt.

– Tett på næringslivet, utvikler ledere og supert studentmiljø

Det er noen av tilbakemeldingene Norsk hotellhøgskole får fra tidligere studenter. Svært mange har lederstillinger innen...

– Det grønne skiftet handler om konfliktmekling

– Det er kritisk behov for konfliktmekling for å oppnå bred aksept for et skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel...

Feiret framtidens ledelse og innovasjon

Det nye UNESCO-professoratet innen ledelse, innovasjon og framtidskyndighet ble feiret med refleksjoner om framtiden og ...

Sabla sprudlende start på 110-årsjubileet

To tidligere studenter ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, Bent Høie og Dag Terje Klarp Solvang, sab...

Får nesten fem millioner til å utvikle ny master

Norsk hotellhøgskole og UNESCO-professoratet i ledelse, innovasjon og fremtidskyndighet får 4 856 000 kroner av Direktor...

Hedrer Svein Tang Wa med dokumentarfilm

Den folkekjære Stavanger-kunstneren og musikeren Svein Tang Wa hedres denne helgen med utstilling og premiere på dokumen...

Bli med og feire den "den ukjende fredsprisvinnaren" frå Stavanger

Den fyrste nordmannen som fekk Nobels fredspris for 100 år sida, Christian Lous Lange, kom frå Stavanger. Han skal feira...

Ho er ny redaktør i Gjesdalbuen

Fire år etter at Hilde Anette Ebbesvik (28) blei uteksaminert frå masterprogrammet i dokumentarproduksjon ved UiS, blir ...

UiS har søkt om å få oppretta profesjonsstudium i psykologi

UiS er eitt steg nærare å realisera ønsket om å utdanna psykologar. No er nemleg søknaden om å få oppretta studiet lever...

Regjeringen øremerket plasser til master i barnevern ved UiS

Fra høsten 2022 skal UiS tilby master i barnevernsarbeid. I årets statsbudsjett har regjeringen nå øremerket 25 studiepl...

Studietilbod

Det samfunnsvitskaplege fakultet tilbyr ei rekke studiar som handlar om samspelet mellom menneske, samfunn, system og institusjonar. Vi forskar innan fagområde som velferd, berekraftig utvikling, kultur, ansvarleg leiarskap og media.

Bilde tatt ovenfra av fem studenter som sitter rundt et bord med bøker og pc og jobber/studerer..

Årsstudier

Bachelorgrader

Mastergrader

Doktorgrad

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler: Forskerskole i øko...

Forsking

Dei vitskapleg tilsette på det samfunnsvitskaplege fakultetet bidreg gjennom forsking til betre forståing av samfunnsforholda i dag og i framtida.

Fem kvinner og menn har et møte.

Forskingsmiljøa på fakultetet forskar særleg på tematikk innan velferd og samfunn, miljøansvar og berekraftig utvikling, ansvarleg leiarskap, og tenesteinnovasjon. Fleire av forskingsmiljøa er tverrfagleg orienterte. Ein del av forskinga ved fakultetet utførast i samarbeid med offentleg sektor, privat næringsliv og sivilsamfunnet.

Fakultetet bidreg til å løyse samfunnsutfordringar gjennom kritisk og uavhengig forsking. Forskinga til fakultetet bidreg til det kunnskapsgrunnlaget arbeidslivet og det offentlege treng, men stiller og kritiske spørsmål i høve til etablerte kunnskapsstrukturar og institusjonaliserte sanningar.

På instituttsidene kan du lesa meir om dei ulike forskingsprosjekta tilknytta fakultetet:

Nettverk for velferdsforskning

Nettverket skal styrka samarbeidet mellom forskingsinstitusjonar og samfunnsaktørar, og dessutan auka merksemda rundt velferdsforsking.

Senter for kjønnsstudier

Senteret forskar, underviser og formidlar tverrfagleg kjønnsforsking.

Kognitiv lab

Ein naturleg møteplass mellom realfag, helsefag, psykologi og andre fagområde som studerer åtferd og læring.

Fakultetsleiinga

Dekan
51831688
EAL 150
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsdirektør
51833705
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Førsteamanuensis
51833704
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51832152
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Fakultetsadministrasjonen

Seniorrådgiver
51833774
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Seniorrådgiver
51831569
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Førstekonsulent
51831239
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Førstekonsulent
51832787
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Rådgiver
51833621
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Ekstern uten utbetaling
51832946
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Konsulent
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemme overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet.

Dette inneber mellom anna å fastsetje studietilbod, og fremme forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet basert på det, samt definere område for satsingar innan forsking, innovasjon og formidling.

Styret på fakultetet 2017-2021

Leiar: Ingebjørg S. Folgerø (ekstern, Brødrene Kverneland)
Ekstern styremedlem: Håvard Haarstad (professor og leder, Senter for klima og energiomstilling, UiB)
Vitskapleg tilsette: Hulda Mjøll Gunnarsdottir, Tore Tjora, Anders Vassenden, Tone Therese Linge
Teknisk-administrativt tilsette: Salim Josef Øndes
Studentrepresentantar: Silje Karin Teig, Sander Vebø Byom

Sakspapir finn du her.