Det samfunnsvitskaplege fakultet

Utdanning og forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er mangfoldig, og omfattar blant annet hotell- og reiselivsledelse, mediefag, sosiologi, samfunnsfag, kjønnsstudier, psykologi, barnevern og sosialfag.

Published Sist oppdatert
Fakta
Tilsette

170

Stipendiatar

35

Studentar

2300

Kontakt oss

51 83 15 00 Facebook

Leiinga ved SV-fakultetet held til i Ellen & Axel Lunds hus.

Om fakultetet

Fakultetet er organisert i tre institutt, eit forskingssenter og eit forskarnettverk i tillegg til fakultetsadministrasjonen. Dekan Turid Borgen har leia fakultetet sidan 2020.

Fasaden til Ellen & Axel Lunds hus.

Fakultetet tilbyr ni bachelorprogram, to årsstudie og sju masterutdanningar, samt forskarutdanning.

Studia ved fakultetet bygger på ein kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglegheit og samarbeid med offentleg og privat næringsliv. Ny kunnskap vert generert ut frå både praktisk erfaring og systematisk forsking, eller i kombinasjonen av dei to.

Utdanningstilbodet ved fakultetet er variert og omfattar blant anna hotell- og reiseliv, mediefag, sosiologi, statsvitskap, psykologi, sosialt arbeid, barnevern og endringsleiing.

Tilsette ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er organisert i tre institutt:

I tillegg er forskingssenteret Senter for kjønnsstudier og forskarnettverket Nettverk for velferdsforskning tilknytt fakultetet.

Forskningssentre

Forsking

Dei vitskapleg tilsette på det samfunnsvitskaplege fakultetet bidreg gjennom forsking til betre forståing av samfunnsforholda i dag og i framtida.

Picture of a table where people word. Just armes, papers and and iPad.

Fakultetet bidreg til å løyse samfunnsutfordringar gjennom kritisk og uavhengig forsking. Forskinga til fakultetet bidreg til det kunnskapsgrunnlaget arbeidslivet og det offentlege treng, men stiller og kritiske spørsmål i høve til etablerte kunnskapsstrukturar og institusjonaliserte sanningar.

Forskingsmiljøa på fakultetet forskar særleg på tematikk innan velferd og samfunn, miljøansvar og berekraftig utvikling, ansvarleg leiarskap, og tenesteinnovasjon. Fleire av forskingsmiljøa er tverrfagleg orienterte. Ein del av forskinga ved fakultetet utførast i samarbeid med offentleg sektor, privat næringsliv og sivilsamfunnet.

Forskargrupper og programområdar

Studiar ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det er eit mangfaldig fakultet og noko av det eg tykkjer er spennande er at alle fagmiljøa er sterke og unike.

Dekan Turid Borgen

Studietilbod

Det samfunnsvitskaplege fakultet tilbyr ei rekke studiar som handlar om samspelet mellom menneske, samfunn, system og institusjonar. Vi forskar innan fagområde som velferd, berekraftig utvikling, kultur, ansvarleg leiarskap og media.

Bilde tatt ovenfra av fem studenter som sitter rundt et bord med bøker og pc og jobber/studerer..

Fakultetet er delt inn i tre institutt som tilbyr studier innan medie- og samfunnsfag, hotell, reiseliv og service, sosialfag og psykologi.

Dette kan du studera ved Institutt for medie- og samfunnsfag:

Dette kan du studera ved Institutt for sosialfag:

Dette kan du studera ved Norsk hotellhøgskole:

Denne doktorgraden kan du ta ved Det samfunnsvitskaplege fakultet:

Instituttene

Nyheter fra fakultetet

Kaleidoskop - vel overstått festival fra SV-fakuletet

SV-fakultetet arrangerte Kaleidoskop for første gang denne uken. En flott festivaldag med godt innhold på Sølvberget.

Rogaland i miniatyr – et prosjekt i utvikling

Totalt 18 tredjeårsstudenter på journalistikk og fjernsyns-og multimedieproduksjon deltok på prosjektet Rogaland i minia...

Nils Klim-prisen til energiorientert samfunnsgeograf

UiS-professor Siddharth Sareen forsker for å skape en mer rettferdig omstilling lokalt og globalt. Nå får han pris for f...

Lykketreff - et møte mellom studenter og virksomheter

Masterstudentene på Institutt for medie- og samfunnsfag har mulighet til å ha et praksisopphold gjennom et valgemne. Den...

Mediestudentene driver en av Rogalands største nyhetsredaksjoner

I to uker skal journalistikk- og fjernsyns- og multimedieproduksjonsstudentene drifte redaksjonen Utsnitt, hvor de prod...

Kaleidoskop - en festival fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kaleidoskop setter fokus på viktige hendelser, livsendringer og kritiske perspektiver. Ved å presentere ulike synsvinkle...

Hvordan sosionomstudenter veiledes når de er i praksis

Praksis er en viktig del av utdanningen for å bli en selvstendig profesjonsutøver. Veiledningen bidrar sterkt til å avgj...

Åtte millioner til forskningsprosjekt om populisme i Norden

I februar utlyste Forskningsrådet midler til forskerprosjekt for unge talenter. Den øverste støttegrensen var på åtte mi...

Skal kartlegge barns kognitive funksjon med lavmagnetisk MR-maskin

En bærbar, lavmagnetisk MR-maskin gir forskere en indikasjon på om et barn kommer til å følge en typisk eller atypisk ko...

En regnbuefamilies reise fortelles på film

Ines’ største ønske om å bli mor ble en virkelighet da hun traff Mio og ektemannen hans Magnus. UiS-student Mathias Oppe...

Maja gir deg lokale nyheter i hele sommer

For morgenfuglen Maja passer det perfekt å tilbringe sommeren på jobb som journalist for NRK Rogaland.

Kombinerte kommunikasjonsstudiar med kommunikasjonsjobb

Are Braaten tok årsstudiet i kommunikasjon ved sidan av jobb. Han fortel om eit studium som har gitt han fagleg tyngde o...

Populært med psykologistudier ved UiS

Nesten tolv søkere konkurrerer om en og samme studieplass på det nye masterstudiet i psykologi.

Flere publiseringspoeng til samfunnsvitenskapelige forskere

På fem år har antall publiseringspoeng oppnådd av samfunnsvitenskapelig forskning ved UiS, mer enn doblet seg.

Student på dokumentarproduksjon: – Lærer å fortelle ekte historier på gode måter

Da Eli Nessa fant masterstudiet i dokumentarproduksjon, fikk hun en følelse av at studiet var skapt spesielt for henne.

Mediestudentene driver nå sin egen nyhetsredaksjon

I to uker skal journalistikk- og fjernsyns- og multimedieproduksjonsstudentene drifte redaksjonen Utsnitt, hvor de produ...

Siddharth Sareen mottar nasjonal pris

Professor Siddharth Sareen tildeles en pris for fremragende forskning innen miljø- og utviklingsstudier, politisk økolog...

Innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv

Korleis opplever innvandrarar forholdet mellom integrering og arbeid i møtet med norsk arbeidsliv?

Endringsledelsesstudent Sunniva vil jobbe med å endre og utvikle organisasjoner

Noe av det Sunniva Tighe liker aller best med masterstudiet, er mangfoldet blant studentene i klassen. Der studerer syke...

Sosionomstudent Lena har et genuint ønske om å hjelpe andre mennesker

Som student på bacheloren i sosialt arbeid lærer Lena Eliassen hvordan hun møter mennesker i sårbare situasjoner – og hv...

UiS’ psykologisøknad avslått

Universitetet i Stavanger har fått avslag på søknaden sin om å opprette et profesjonsstudium i psykologi.

5,7 millioner til å optimalisere nye dagligvareprodukter

UiS-forskere skal samarbeide med Foodback i et nytt prosjekt som skal jobbe for å øke nye produkters sjanse for å overle...

Ny professor i reiselivsøkonomi

Jinghua Xie er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i reiselivsøkonomi på Norsk hotellhøgskole.

Nyheter fra NHS: Dette skjer for tiden

Det er spennende tider hos Norsk hotellhøgskole (NHS), og med tankesettet «gode steder å bo, er gode steder å besøke» i ...

Hotellhøgskolen feiret 110 år med konferanse og bankett

Hotell-, reiselivs- og servicebransjen samlet seg denne uken på UiS for faglig input om identitetsbygging og omdømme – o...

Kvinnelige stortingspolitikere får betydelig mindre medieomtale enn sine mannlige kolleger

Selv om antall kvinnelige stortingsrepresentanter i Norge øker, er kjønnsbalansen i politiske nyheter fortsatt svært uje...

Yrende liv på karrieredag

I dag møtte Malin Rønning muligens sin framtidige arbeidsgiver, under Norsk hotellhøgskoles karrieredag.

Tatt opp i Akademiet for yngre forskere

Professor Alexander Rothkopf og førsteamanuensis Dian Liu ble nylig del av et eksklusivt selskap. Som to av 11, er de ny...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Nytt masterprogram om teknologi og det digitale samfunn

Universitetet i Stavanger utvider studietilbudet med den internasjonale mastergraden Digital Society and Societal Transf...

Nytt studieprogram innen digital serviceledelse

Fra høsten 2023 kan du ta bachelorprogrammet digital serviceledelse ved Universitetet i Stavanger.

Ny og unik ledelsesutdanning ved UiS

Den nye masteren i transformasjon og nyskaping skal gjøre deg rustet til å lede og bidra til innovative endringsprosesse...

Samles over grytene for å skape gode retter og fine vennskap

Studenter ved Norsk hotellhøgskole arrangerer jevnlige matkvelder for spiselig, sosialt og faglig påfyll.

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Alice Kjellevold mottok hederspris

Professor emerita Alice Kjellevold har over mange år belyst utfordringer i helsetjenesten og hvilke rettigheter og mulig...

Eksperter på markedsføring, innovasjon og organisasjonspsykologi til Norsk hotellhøgskole

Tre nye professorer er klare til semesterstart ved Norsk hotellhøgskole. Skolen styrker det faglige tilbudet til student...

Ny barnevernsmaster er i gang: – Gleder oss til økt kompetanse

De nye studentene på masteren i barnevernsarbeid har inntatt campus. De håper studiet vil gagne dem selv personlig og se...

Skal gjennomgå kommersiell drift av velferdstenester

UiS-professor Ingunn Tollisen Ellingsen sit i eit regjeringsoppnemnt utval som skal sjå på korleis kommersiell drift kan...

Skal jobbe for et grønt og inspirerende Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Skal kartlegge håndtering av seksuell trakassering i hotell- og reiselivsbransjen

Medlemmer av forskergruppen WITH har fått innvilget 900 000 kr til å se på hvordan seksuell trakassering håndteres i nor...

Fakultetsleiinga

Dekan
51831688
EAL 150
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsdirektør
51833705
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse
51833704
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51832152
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Fakultetsadministrasjonen

Seniorrådgiver
51833774
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Seniorrådgiver
51831569
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Konsulent
51832175
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Rådgiver
51831743
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Rådgiver
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Førstekonsulent
51832787
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemme overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet.

Dette inneber mellom anna å fastsetje studietilbod, og fremme forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet basert på det, samt definere område for satsingar innan forsking, innovasjon og formidling.

Styret på fakultetet 2021-2025

Faste medlemmer

Varamedlemmer

Fra administrasjonen

Sakspapir finn du her.