Transforming Education - bærekraftdidaktikk for en verden i endring

Forskningsområdet Transforming Education engasjerer seg i forskning rundt utdanning for bærekraftig utvikling og vil produsere kunnskap om hvordan læringsmiljø og undervisningsmetoder påvirker bærekraftundervisning.

Published Endret

Verden som vi kjenner den i dag opplever nå raske endringer, inkludert økende miljøutfordringer. Disse endringene kommer til å gjøre livene til dagens og fremtidens barn veldig forskjellig fra våre. Likevel er det vanskelig å forutse akkurat hvordan fremtiden vil se ut. For å møte utfordringene som følger med en slik uforutsigbar fremtid, så erkjenner utdanningsforskere i økende grad at det er behov for fundamentale endringer i måten vi tenker på utdanning, hvilke mål utdanningen bør ha og hvordan disse målene skal nås.

Bærekraftig utvikling er et rikt rammeverk som anerkjenner at de sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige betingelsene for menneskelig utfoldelse er tett sammenvevd, og at løsninger til utfordringer innen hver av disse dimensjonene ikke kan løses isolert, men må forfølges gjennom flerfaglige perspektiv. Fra et utdanningsståsted betyr dette at selv om individuelle fag tilnærmer seg bærekraftstenkning fra et fagspesifikt perspektiv, så må barn og ungdom allikevel få mulighet til å skape seg en helhetlig forståelse av mulige veier mot mer bærekraftige samfunn.

Transforming Education kombinerer forskning på undervisningsmetoder, læringsmiljø, samt lærende og læreres overbevisninger for å gi brede perspektiv på bærekraftsundervisning. Programområdet ønsker å utforske, identifisere og realisere muligheter for å utvikle god utdanning for bærekraftig utvikling i barnehager, skoler og lærerutdanninger i retning av mer helhetlig, flerfaglig og transformativ utdanning som vekker en dypere forståelse av bærekraftsutfordringer og -løsninger. Med sin flerfaglige tilnærming til utdanning for bærekraftig utvikling og ved å inkludere hele utdanningsløpet, forsøker Transforming Education å skape endring ved både å bidra innen forskning og til utvikling av transformativ bærekraftsundervising i hele utdanningssektoren

Lederteam for forskningsgruppen:

  • Tuula Skarstein / førsteamanuensis, IBU (administrativ koordinator)
  • Frode Skarstein / førsteamanuensis, IGIS
  • Ulrich Dettweiler / professor, leder for doktorgradsutdanningen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Månedlig seminar: "Bærekraftsseminaret"

Transforming Education er vertsskap for et månedlig seminar som gir flerfaglige utdanningsperspektiver på bærekraftig utvikling.

Med denne nye seminarserien ønsker vi å skape et flerfaglig møtested for alle ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora som er interessert i utdanning for bærekraftig utvikling. Målet er å bli bedre kjent med hverandre, få innblikk i aktuell forskning og tenkning rundt dette, samt å skape rom for økt samarbeid innen både undervisning og forskning rundt temaet.

For mer informasjon, se https://www.facebook.com/berekraftseminaret

Forskergruppe

Førsteamanuensis i naturfag
51831127
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i naturfag
51831416
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i pedagogikk (PPU)
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor i samfunnsfag
51833674
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i historie
51833687
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i matematikk
51833446
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i norsk
51833469
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i moderne historie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i samfunnsfag
51831291
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i KRLE
51831312
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor i fysisk fostring
51833417
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat i utdanningsvitenskap/pedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat i naturfagsdidaktikk
51831441
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Timelønnet universitetslektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor i matematikk
51831332
Kunnskapssenter for utdanning
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i fysisk fostring
51833117
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51831166
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førstelektor i friluftsliv
51833526
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i kunst og håndverk
51833437
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Postdoktor i barnehagepedagogikk
51831713
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i drama
51833477
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i forming
51831350
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat i naturfagdidaktikk
51831927
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat i norskdidaktikk
51831495
HG-N317
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i mat og helse
51833061
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk