Hopp til hovedinnhold

Nå rettes søkelyset mot elever på mellomtrinnet

Elever som strever med lesing på mellomtrinnet skal få bedre hjelp gjennom et nytt forskningsprosjekt.

Publisert: Endret:

Det er behov for mer kunnskap om hvordan man kan hjelpe elever som strever med lesing på mellomtrinnet. (Illustrasjonsfoto: Getty)

– Det er mange elever på fjerde og femte trinn som sliter med lesingen, men vi vet for lite om hvordan vi skal hjelpe dem. Da forskerne ved Lesesenteret spurte om vi i Bærumskolen ville være med på å få mer kunnskap om hvordan vi kan hjelpe svake lesere på mellomtrinnet, sa vi ja med en gang, sier Kari Kolbjørnsen Bjerke, enhetsleder for grunnskoleavdelingen i Bærum kommune.

Mange strever fortsatt på mellomtrinnet

Når elevene er ferdige med barneskolen skal alle ha gjennomført den første leseopplæringen. Allikevel er det fortsatt alt for mange som strever med lesingen når de begynner på mellomtrinnet. På nasjonale prøver i lesing skårer over 20 prosent av norske femteklassinger på laveste ferdighetsnivå. Samtidig rapporterer urovekkende mange lærere at de ikke setter inn tiltak for disse elevene.

I følge Bjerke er det behov for mer kunnskap om denne elevgruppen.

– Vi er pliktet til å hjelpe alle elevene, men i norsk skole vet vi for lite om hva vi skal gjøre når de sporer av på mellomtrinnet. Det er mange ulike lesekurs og forslag til tiltak der ute, men vi har for lite kunnskap om hva som faktisk har effekt. Vi er helt nødt til å få forskningsbasert kunnskap om hva som faktisk kan fungere dersom vi skal utføre oppdraget vårt, sier Bjerke. 

Sårbar gruppe

Elever som sliter med lesing på mellomtrinnet er en sårbar gruppe som på mange måter har blitt litt oversett de siste årene, forteller professor Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

– Det har vært stort fokus på tidlig innsats og begynneropplæring på småskolen, og det er ingen tvil om at det aller viktigste er å komme på banen tidlig. Men samtidig vil det alltid være elever som strever på høyere klassetrinn også. Vi trenger kunnskap om hvordan skolen kan hjelpe disse elevene slik at de utvikler gode leseferdigheter og opprettholder engasjementet for læringen. Det er avgjørende for at de skal ha muligheter til å delta i utdanning og senere arbeidsliv, sier hun.

Forskningsbasert kunnskapsportal

Nå går Bærumskolen og utdanningsforskerne ved Lesesenteret sammen for å få mer kunnskap om hvordan skolene kan tilrettelegge for elever på mellomtrinnet som strever med lesing. Norges forskningråd har bevilget 7 millioner kroner til prosjektet Engasjer – skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet.

I prosjektet skal skolene og forskerne utvikle en digital portal hvor lærere kan få forskningsbasert kunnskap om lesevansker og tiltak, og et konkret undervisningsopplegg tilpasset elever som strever. Forskerne vil samarbeide tett med erfarne lærere i Bærumskolen for å sikre at tiltakene som utvikles er tilpasset kunnskapsbehovet og gjennomførbare i en norsk skolehverdag.

Motivasjon og ferdigheter

Engasjement er avgjørende for god læring, og vil spille en viktig rolle i prosjektet.  

– Mellomtrinnet er en kritisk fase for elevene. Elevene som fortsatt sliter med lesing på mellomtrinnet har ofte alvorlige og sammensatte utfordringer. Mange har nederlagsopplevelser knyttet til skole og lesing, og liten tro på egen mestring. Samtidig øker læringstrykket på mellomtrinnet. Da står de i fare for å miste motivasjonen og engasjementet for læringen, og risikoen er stor for at de faller av. Derfor er det veldig viktig å både jobbe med ferdigheter og med å gi elevene tro på seg selv, sier Solheim, som er prosjektleder for Engasjer.

Det vil også legges vekt på å lytte til elevenes egne erfaringer og meninger, sier hun.

– Elevstemmen har i liten grad blitt hørt i utviklingen av tiltak for svake lesere. Vi trenger mer kunnskap om hvordan elevene selv opplever tiltakene de mottar. Vi vil lytte til elevenes erfaringer i utviklingsfasen av prosjektet og undersøke elevenes engasjement i piloteringen av undervisningsopplegget

– Skoler må åpne opp for forskere

Det er ikke første gang skolene i Bærum samarbeider med Lesesenteret. Blant annet har kommunen deltatt i forskningsprosjektet På Sporet, som handler om å redusere andelen elever som utvikler lese- og skrivevansker på første trinn. Bjerke ser frem til å fortsette et lærerikt partnerskap med utdanningsforskerne i Stavanger.

– Jeg gleder meg til samarbeidet. Lesesenteret har forskningsbaserte tilnærminger, og god norsk og internasjonal oversikt. Vi vet fra tidligere at de også har god innsikt i den praktiske virkeligheten, og har erfart at de er gode støtter for oss i prosjekter.

Bjerke mener partnerskap og samarbeid mellom skoler og forskere er vesentlig for å utvikle norsk skole.

– Vi som skoler må ha en forskningsinformert praksis, og vi må som skoleeiere må åpne praksisfeltet for forskning. Det er viktig for alle – det er viktig for forskere å ha arenaer å forske på, det er viktig for oss som skoler og lærere, hvis vi skal klare oppdraget vårt, og ikke minst er det viktig for elevene.

Tekst: Elisabeth Rongved

Foto: Getty

Les også:

Forskningsrådet: Tidenes største tildeling til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor Over 80 kommuner deltar i prosjekter for til sammen 210 millioner kroner der de skal samarbeide med forskere om å løse offentlig sektors egne utfordringer.