Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Published Endret

Sara Beitz tar ein bachelorgrad i rettsvitskapHandelshøgskolen ved UiS. For tida er ho også leiar for StudentOrganisasjonen StOr.

Kvifor valde du å studere rettsvitskap?

Sara Beitz studerer rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS

Eg bestemte meg tidleg for at eg ønska å studere rettsvitskap. Eg er veldig glad i språk og rammeverk, og var interessert i å lære meir om rettssystemet. Eg deltok i ei «rett og galt»-veke på ungdomsskulen, som var ein del av karriererettleiinga. Her fekk klassen min prøve seg i ein liksom-rettsak i ei veke. Eg fekk rolla som aktor saman med to med-elevar, og blei gjennom dette prosjektet sikker på at rettsvitskap var noko for meg. Eg er spesielt interessert i internasjonal jus, men held alle moglegheiter opne.

Kvifor valde du Universitetet i Stavanger og Handelshøgskolen ved UiS?

Først og fremst ønska eg å komme meg eit stykke bort frå heimbyen min for å verkeleg oppleve studenttilværelsen, og til ein by der eg ikkje kjente så mange. Vidare var eg interessert i det internasjonale miljøet på UiS og i Stavanger.

Korleis ser ein typisk studentkvardag ut for deg?

Studiekvardagen min er variert. Eg er på campus nesten kvar dag for å lese og gå i førelesing. Eg avsluttar som regel dagen med gruppearbeid eller lesing. Rettsvitskap har ingen obligatorisk undervising og er derfor fleksibelt.

Ein vanleg studiekvardag varer om lag åtte timar før eg reiser heim og lagar middag. Eg er veldig glad i å lage mat, og det er derfor viktig for meg å ha god nok råd til å kjøpe gode matvarar. Eg har hatt ulike deltidsjobbar og betalte verv ved sidan av studia. Likevel er eg opptatt av at eg skal ha tid til å vere student på fulltid, og jobbar derfor berre nokre timar i veka.

På ettermiddagen jobbar eg med verv, er med vener heime, i byen, eller på studentbaren Tappetårnet. Med eit fleksibelt studieløp får eg tid til det eg ønsker på fritida. Eg trener, pleiar hobbyar, inviterar til middagsselskap, går på festar og engasjerer meg. Det er noko av det beste med studielivet!

For tida har eg permisjon frå studieprogrammet fordi eg jobbar som studentleiar StOr på UiS. Eg vart først engasjert i studentorganisasjonen gjennom kontroll- og kvalitetskomiteen, som er eit lite verv med stor relevans for rettsvitskap. Her fekk eg prøve meg på tolking og utvikling av vedtekter i praksis for ein ekte organisasjon. Eg fann arbeidet i studentorganisasjonen svært gjevande og interessant, og valde å søke nye fulltidsverv.

Har du eit minne eller noko du hugsar ekstra godt frå studietida til nå?

Mitt første år på UiS blei eg god ven med ein gjeng utvekslingsstudentar frå Kenya. Dei inviterte meg heim til deiras studentbustad, der dei laga autentisk kenyansk mat til meg. Det var svært spennande å bli kjent med ein framand kultur og å lære dei om norsk kultur. Eg tok dei med meg til Dalsnuten og heile vegen spurte dei om den norske naturen og historien, og då me kom på toppen viste dei meg deiras ulike stammedansar! Det er eit utruleg flott minne.

Eg set enormt pris på det internasjonale miljøet på campus, og alt det har gitt meg. Dette er berre ein av mange historiar eg har med internasjonale studentar. Det einaste som er kjipt er at dei gjerne reiser heim ein gong.

Har du nokre råd for framtidige studentar på rettsvitskap?

Rettsvitskap krev dedikasjon og fordjupning i pensum. For mange kan det bli kjedeleg med ein einsformig måte å lære eit stoff. Eg synest derfor det er nyttig å oppsøke andre måter å lære om rettssystemer samtidig som eg studerer. Eg høyrer for eksempel på podkastar og følger med på rettssaker.

Vidare vil eg oppfordre alle studentar til å engasjere seg utanfor studia. Det gir relevant erfaring og er nyttig på CVen, samtidig som det er fint å ta del i studentmiljøet. Det gjer studietida litt lettare når ein har eit stort nettverk med vener, også frå andre studieprogram. Det å diskutere tverrffaglege tema med vener frå andre studieprogram har gitt meg ein større kjærleik for faget mitt.

Les også: Guro fikk ein forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett
Les også: Rettsvitskap er eit av studieprogramma på UiS som skårer aller best i Studiebarometeret
Les også: Ja til master i rettsvitskap ved UiS!
Les også: Jus-studentane fekk eit meir praktisk-orientert studieår med «Soft Skills»

Studer jus på Handelshøgskolen ved UiS

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...