Industriell økonomi – master 5 år

Masterstudiet i industriell økonomi kombinerer det beste fra to verdener. Kombinasjonen av økonomi- og ledelsesfag, sammen med en ingeniørfaglig fordypning gjør deg godt rustet til jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi.

Published Endret
Fakta
Varighet

5 år / 10 semestre

Studiepoeng

300

Antall studieplasser

42

Poenggrense

2022: 48,5 / alle (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Industriell økonomi er et tverrfaglig studieprogram.

Om studiet

Studiet er basert på en 3+2 modell. Først velger du en treårig bachelorgrad i ingeniørfag. Du kan velge mellom bachelor i byggingeniørdatateknologi, elektroteknologi, energi- og petroleumsteknologi, teknisk miljøvern, batteri- og energiteknologi, medisinsk teknologi og maskiningeniør. Deretter tar du den toårige mastergraden i industriell økonomi. Du finner mer informasjon om dette under “Overgang til høyere nivå”.   

Industriell økonomi 

På masteren i industriell økonomi vil du lære å løse problemstillinger i tverrfaglige team, og du vil lære hvordan teknologi og økonomi henger sammen. Du får kompetanse som gir deg kunnskap til å løse teknologiske og økonomiske utfordringer, kommunisere løsninger, samt lede prosjekter.  

Dette studiet gir deg teoretisk og praktisk forståelse av ingeniør-, økonomi- og ledelsesfag. Etter fullført studium får du tittelen Sivilingeniør. Lederstillinger er en naturlig karrierevei for mange etter denne masteren.   

Studiet er tverrfaglig og gir deg muligheten til å velge den fordypningen som interesserer deg mest. Du vil ta noen obligatoriske emner som investeringsanalyse, prosjektledelse, og beslutningsanalyse der du lærer å bruke ulike verktøy i Excel for å finne gode løsninger. Deretter velger du mellom ulike valgpakker innen økonomi og ledelse og ingeniørfag. Du finner mer informasjon om de ulike pakkene under “Studieplan og emner” på siden til den 2-årige masteren.  

Her kan du skrive masteroppgave sammen med en bedrift eller velge å skrive en mer vitenskapelig rettet oppgave.   

Oppdatert informasjon om "Hva kan du bli?", "Læringsutbytte", "Opptakskrav" og "Studieplan og emner" kommer 1. februar 2024.

Hva kan du bli?

Se beskrivelsen for studieprogram:

 • Bachelor i ingeniørfag, bygg (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, datateknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, automatisering og elektronikkdesign (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, medisinsk teknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, kjemi og miljø (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, maskin (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, geovitenskap og energiressurser (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, batteri- og energiteknologi (treårig)
 • Master i industriell økonomi (toårig)

Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag, bygg (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, datateknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, automatisering og elektronikkdesign (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, medisinsk teknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, kjemi og miljø (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, maskin (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, geovitenskap og energiressurser (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, batteri- og energiteknologi (treårig)
 • Master i industriell økonomi (toårig)

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Valg av bachelorprogram

  • Bygg - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske fellesemner

    • Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • Mekanikk

     Første år, semester 1

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning byplanlegging

     • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

        • Vektoranalyse

         Tredje år, semester 5

         Vektoranalyse (MAT300)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

        • Byutviklingsprosjekt 1

         Tredje år, semester 5

         Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

         Studiepoeng: 10

        • Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

         Tredje år, semester 5

         Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

         Studiepoeng: 10

        • Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

        • Bærekraft og grønn omstilling

         Tredje år, semester 5

         Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

         Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning infrastruktur

     • Infrastruktur - Obligatoriske emner

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • Stålkonstruksjoner

         Tredje år, semester 5

         Stålkonstruksjoner (BYG200)

         Studiepoeng: 10

        • Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

        • Byutviklingsprosjekt 1

         Tredje år, semester 5

         Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

         Studiepoeng: 10

        • Geoteknikk

         Tredje år, semester 5

         Geoteknikk (GEO170)

         Studiepoeng: 10

        • Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

         Tredje år, semester 5

         Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

         Studiepoeng: 10

        • Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

        • Bærekraft og grønn omstilling

         Tredje år, semester 5

         Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

         Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning konstruksjonsteknikk

     • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

     • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

       • Andre valgemner 5. semester

      • Utveksling 5. semester

  • Datateknologi - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • Fysikk for data/elektro

     Første år, semester 1

     Fysikk for data/elektro (FYS102)

     Studiepoeng: 5

    • Grunnleggende kjemi

     Første år, semester 1

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • Webprogrammering

     Første år, semester 2

     Webprogrammering (DAT310)

     Studiepoeng: 10

    • Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

     Første år, semester 2

     Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

     Studiepoeng: 10

    • Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • Algoritmer og datastrukturer

     Andre år, semester 3

     Algoritmer og datastrukturer (DAT200)

     Studiepoeng: 10

    • Informasjons- og programvaresikkerhet

     Andre år, semester 3

     Informasjons- og programvaresikkerhet (DAT250)

     Studiepoeng: 10

    • Operativsystemer og systemprogrammering

     Andre år, semester 3

     Operativsystemer og systemprogrammering (DAT320)

     Studiepoeng: 10

    • Databaser

     Andre år, semester 4

     Databaser (DAT220)

     Studiepoeng: 10

    • Kommunikasjonsteknologi 1

     Andre år, semester 4

     Kommunikasjonsteknologi 1 (DAT230)

     Studiepoeng: 10

    • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • Bacheloroppgave i datateknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

     Studiepoeng: 20

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • Fysikk for data/elektro

     Første år, semester 1

     Fysikk for data/elektro (FYS102)

     Studiepoeng: 5

    • Grunnleggende kjemi

     Første år, semester 1

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • Elektroteknikk 1

     Første år, semester 2

     Elektroteknikk 1 (ELE100)

     Studiepoeng: 10

    • Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

     Første år, semester 2

     Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

     Studiepoeng: 10

    • Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • Elektroteknikk 2

     Andre år, semester 3

     Elektroteknikk 2 (ELE200)

     Studiepoeng: 10

    • Datamaskinarkitektur

     Andre år, semester 3

     Datamaskinarkitektur (ELE210)

     Studiepoeng: 10

    • Styringsteknikk

     Andre år, semester 3

     Styringsteknikk (ELE310)

     Studiepoeng: 10

    • Signaler og systemer

     Andre år, semester 4

     Signaler og systemer (ELE300)

     Studiepoeng: 10

    • Reguleringsteknikk

     Andre år, semester 4

     Reguleringsteknikk (ELE320)

     Studiepoeng: 10

    • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign (ELEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

    • Valgemner 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • Sensorer og måleteknikk

       Tredje år, semester 5

       Sensorer og måleteknikk (ELE230)

       Studiepoeng: 10

      • Datamaskinkonstruksjon

       Tredje år, semester 5

       Datamaskinkonstruksjon (ELE340)

       Studiepoeng: 10

      • Praksis i automatisering og elektronikkdesign

       Tredje år, semester 5

       Praksis i automatisering og elektronikkdesign (ELE390)

       Studiepoeng: 10

      • Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • Energisystemteknikk

       Tredje år, semester 5

       Energisystemteknikk (ENP150)

       Studiepoeng: 10

      • Reologi av væsker

       Tredje år, semester 5

       Reologi av væsker (ENP160)

       Studiepoeng: 10

      • Praksis i energi- og petroleumsteknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • Matematisk og numerisk modellering av batteri

       Tredje år, semester 5

       Matematisk og numerisk modellering av batteri (ENE210)

       Studiepoeng: 5

      • Teknisk modellering

       Tredje år, semester 5

       Teknisk modellering (MOD300)

       Studiepoeng: 10

      • Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

      • Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

   • Valg av studieretning

    • Studieretning kjemi

     • Anbefalt valgemne semester 4

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

      • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

      • Utveksling ved University of Aveiro (UA)

      • Utveksling ved andre læresteder

    • Studieretning vann og miljøteknikk

     • Anbefalt valgemne semester 4

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

      • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

      • Utveksling ved andre læresteder

  • Maskin - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag, bygg (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, datateknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, automatisering og elektronikkdesign (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, medisinsk teknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, kjemi og miljø (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, maskin (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, geovitenskap og energiressurser (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, batteri- og energiteknologi (treårig)
 • Master i industriell økonomi (toårig)

Overgang til høyere nivå

Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årige masterprogram i industriell økonomi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen*
  *Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i industriell økonomi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:
  1. Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i ”Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
  1. Bacheloroppgaven.
 4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C (3,00). Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2022 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i minimum 5 sp bedriftsøkonomi og minimum 5 sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler alle eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:

 • Studenter som mangler bedriftsøkonomi må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
  • Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av første semester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C (3,00).

Du kan få jobb i mange forskjellige bransjer, for eksempel innenfor finans eller risikostyring. 

Apiramii Krishnasothy , student på industriell økonomi.

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831715
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i industriell økonomi
51832497
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging