Hopp til hovedinnhold

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Publisert: Endret:
Foajeen i Elise Ottesen-Jensens Hus med bedriftar på stands og studentar rundt
Samtalene gjekk blant bedriftene og studentane.

I to dagar har foajeen i Elise Ottesen-Jensens Hus myldra av både studentar og bedrifter. Gjennom «Business Week» har studentane ved Handelshøgskolen ved UiS fått eit djupdykk i næringslivet. Store konsulent- og revisjonsbedrifter og advokatfirma har stått på stand, hatt bedriftspresentasjonar og kveldsarrangement i sine lokale, for å treffe eit bredt utval av økonomi- og juss-studentar frå Handelshøgskolen ved UiS.

– Hovudmålet er at studentane skal bli kjent med kva slags karrieremoglegheiter som finst og korleis kvardagen til dei tilsette i bedrifta ser ut, seier Christopher Sagedal Underthun som er med i linjeforeininga ØSF.

For det er linjeforeinga til bachelor i økonomi og administrasjon (ØSF), som arrangerer Business Week. Linjeforeininga til master i økonomi og administrasjon (Mastøk) og Juristforeningen i Stavanger (Jufo) er medarrangørar.

Sindre Tendeland Horne og Astrid Fiksdal på stand for RSM
Sindre Tendeland Horne og Astrid Fiksdal frå RSM på utkikk etter nye potensielle kollegaer.

Underthun seier at det på desse to dagane har blitt knytt verdifulle kontaktar.

– Studentane har ikkje berre blitt kjent med kvardagen, men også dei tilsette personleg. Dei har også blitt kjent med kva slags moglegheiter som finst dersom ein ønsker internship. Business Week 2022 har gått over all forventning!

Har studentane dei ser etter

– Her på Handelshøgskolen har de masterprogramma me ser etter, siviløkonom og reknskap og revisjon. Me treng nyutdanna folk, seier Astrid Fiksdal.

Iselin Nybø og Mats Hole frå advokatfirmaet Schjødt
Iselin Nybø og Mats Hole frå Schjødt ville nå ut til jus-studentane.

Ho jobbar i revisjonsselskapet RSM, og var på stand saman med kollega Sindre Tendeland Horne.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg, seier Horne.

Også advokatfirma var til stades, blant anna Schjødt som hadde med seg Mats Hole og Iselin Nybø. Dei seier dei kom for å treffe studentar frå UiS og for å skape kontaktar.

– Me er her for dei gode jus-studentane, og det er viktig å høyre kva dei er opptatt av og å fortelje om oss sjølv. Dei står foran store val framover, seier Nybø.

– Det er mange interessante og potensielle studentar her. Det er stor diversitet, og det er gøy, seier Hole.

– Viktig å knyte næringslivet til studentane

Robin Kydland Eriksen og Markus Haugland Lerøy
Robin Kydland Eriksen og Markus Haugland Lerøy går første året rettsvitskap. Dei synest det var fint å få innsikt i miljøet, og at det var eit bra opplegg for dei som ikkje er sikre på kva dei skal i framtida.

Ingrid Hovden og Berit Asheim er begge studentar på master i økonomi og administrasjon, og med i styret i lineforeininga Mastøk. I tillegg til å ha eigen stand er dei også innom ulike bedrifter for å snuse på kor dei kan få jobb etter studiet.

– Det er viktig å knyte næringslivet til studentane. Her kan bedriftene promotere seg sjølv, og me kan sjå kven som passar til oss.

Helene Kristiansen og Christoffer Tuestad er begge på andre året på rettsvitskap, og er på Business Week for å få innblikk i ulike bedrifter og firma.

– Dei verkar veldig interesserte i å prate med oss. Det er eit bra arrangement og initiativ.

12 bedrifter deltok

Bedriftene som var innom under revisjonsdagen var: PWC, KPMG, EY, BDO, Deloitte og RSM.

Bedriftene som var innom under juristdagen var: Kluge, Thommessen, Arntzen de Besche, Schjødt, Haver og Selmer.

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...

Mari Rege skal leie ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Den nye ekspertgruppa som regjeringa har oppnemnd er leia av professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Ma...

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og mest morosame økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Nullutslipp og turisme i Geirangerfjorden

Min sommerjobb: Økonomistudent Maria Herje jobber i sommer i Grønn kai-prosjektet, som skal finne grønne løsninger for t...

Gjev publiseringspris til Professor Kenneth Wathne

Professor i marknadsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Kenneth Henning Wathne, er tildelt publiseringsprisen for mest f...

Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho ...

Anders Åkerman er ny professor i samfunnsøkonomi ved UiS

Anders Åkerman er tildelt opprykk til professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Problemstillingene er hov...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Dengjun Zhang er ny professor i rekneskap

Dengjun Zhang er tildelt opprykk til professor i rekneskap og økonomistyring på Handelshøgskolen ved UiS. Hans nyaste fo...

Vi søker studentmentorer til Handelshøgskolen UiS

Bachelorprogrammene våre søker ivrige seniorstudenter til å være mentor for førsteårsstudentene. Søknadsfrist er 31. mai...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Hongyan Shi er ny professor innan marknadsføring

Hongyan Shi vil som ny professor på Handelshøgskolen fokusere mer på bruk av case i undervisinga.

Rekordhøg søking til Handelshøgskolen ved UiS frå internasjonale studentar

Talet på internasjonale søkarar til Master i økonomi og administrasjon har auka med over 70 prosent. Bachelor i økonomi ...

Handelshøgskolen ved UiS befester sin posisjon i forskningstoppen

Også i 2021 er Handelshøgskolen ved UiS den handelshøgskolen i Norge som produserer nest mest forskning om man ser på pu...

Jusstudenter fikk prøve seg som advokater i rettssalen

Denne våren har Handelshøgskolen ved UiS, Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer gått sammen om å arrangere en pr...

PhD course in randomized controlled trials in the social sciences, September 2022

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences (PHD416) to PhD students in th...

Økonomistudenter på 2. plass i Norges Bank Case-NM

Bachelorstudentene Preben Nordahl Idsø og Hans Inge Hellestveit fra Handelshøgskolen ved UiS fikk andreplass i Norges Ba...

Kenneth H. Wathne er oppnemnt som komitemedlem for 2022 Louis W. Stern Award

Professor Kenneth H. Wathne frå Handelshøgskolen ved UiS er oppnemnt som komitemedlem i 2022 Louis W. Stern Award Commit...

Handelshøgskolen ved UiS kan ta imot 30 ukrainske flyktninger som studenter på Master i økonomi og administrasjon

Myndighetene har bedt universiteter og høgskoler om å kartlegge egen kapasitet til å tilby studieplasser til flyktninger...

Mari Rege leder regjeringsoppnevnt ekspertgruppe for å styrke krisehåndtering

Regjeringen vil styrke Norges evne til å håndtere fremtidige kriser. To ekspertgrupper skal komme med forslag om hvordan...

Studentar vidare til finalen i Noregs Bank Case-NM

Noregs Bank Case-NM er ein landsomfattande casekonkurranse der studentar i økonomi og finans på bachelor- og masternivå ...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to PhD students in the so...

Rådet lokal energidrikk om å satse på yrkessjåfører

Førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon har denne våren analysert markedet for energidrikk og gitt r...

Bidrag til den svenske koronakommisjonen

Den 24. februar offentleggjorde den svenske koronakommisjonen rapporten sin. Fyrsteamanuensis Anders Åkerman ved Handels...