– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Published Endret
Foajeen i Elise Ottesen-Jensens Hus med bedriftar på stands og studentar rundt
Samtalene gjekk blant bedriftene og studentane.

I to dagar har foajeen i Elise Ottesen-Jensens Hus myldra av både studentar og bedrifter. Gjennom «Business Week» har studentane ved Handelshøgskolen ved UiS fått eit djupdykk i næringslivet. Store konsulent- og revisjonsbedrifter og advokatfirma har stått på stand, hatt bedriftspresentasjonar og kveldsarrangement i sine lokale, for å treffe eit bredt utval av økonomi- og juss-studentar frå Handelshøgskolen ved UiS.

– Hovudmålet er at studentane skal bli kjent med kva slags karrieremoglegheiter som finst og korleis kvardagen til dei tilsette i bedrifta ser ut, seier Christopher Sagedal Underthun som er med i linjeforeininga ØSF.

For det er linjeforeinga til bachelor i økonomi og administrasjon (ØSF), som arrangerer Business Week. Linjeforeininga til master i økonomi og administrasjon (Mastøk) og Juristforeningen i Stavanger (Jufo) er medarrangørar.

Sindre Tendeland Horne og Astrid Fiksdal på stand for RSM
Sindre Tendeland Horne og Astrid Fiksdal frå RSM på utkikk etter nye potensielle kollegaer.

Underthun seier at det på desse to dagane har blitt knytt verdifulle kontaktar.

– Studentane har ikkje berre blitt kjent med kvardagen, men også dei tilsette personleg. Dei har også blitt kjent med kva slags moglegheiter som finst dersom ein ønsker internship. Business Week 2022 har gått over all forventning!

Har studentane dei ser etter

– Her på Handelshøgskolen har de masterprogramma me ser etter, siviløkonom og reknskap og revisjon. Me treng nyutdanna folk, seier Astrid Fiksdal.

Iselin Nybø og Mats Hole frå advokatfirmaet Schjødt
Iselin Nybø og Mats Hole frå Schjødt ville nå ut til jus-studentane.

Ho jobbar i revisjonsselskapet RSM, og var på stand saman med kollega Sindre Tendeland Horne.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg, seier Horne.

Også advokatfirma var til stades, blant anna Schjødt som hadde med seg Mats Hole og Iselin Nybø. Dei seier dei kom for å treffe studentar frå UiS og for å skape kontaktar.

– Me er her for dei gode jus-studentane, og det er viktig å høyre kva dei er opptatt av og å fortelje om oss sjølv. Dei står foran store val framover, seier Nybø.

– Det er mange interessante og potensielle studentar her. Det er stor diversitet, og det er gøy, seier Hole.

– Viktig å knyte næringslivet til studentane

Robin Kydland Eriksen og Markus Haugland Lerøy
Robin Kydland Eriksen og Markus Haugland Lerøy går første året rettsvitskap. Dei synest det var fint å få innsikt i miljøet, og at det var eit bra opplegg for dei som ikkje er sikre på kva dei skal i framtida.

Ingrid Hovden og Berit Asheim er begge studentar på master i økonomi og administrasjon, og med i styret i lineforeininga Mastøk. I tillegg til å ha eigen stand er dei også innom ulike bedrifter for å snuse på kor dei kan få jobb etter studiet.

– Det er viktig å knyte næringslivet til studentane. Her kan bedriftene promotere seg sjølv, og me kan sjå kven som passar til oss.

Helene Kristiansen og Christoffer Tuestad er begge på andre året på rettsvitskap, og er på Business Week for å få innblikk i ulike bedrifter og firma.

– Dei verkar veldig interesserte i å prate med oss. Det er eit bra arrangement og initiativ.

12 bedrifter deltok

Bedriftene som var innom under revisjonsdagen var: PWC, KPMG, EY, BDO, Deloitte og RSM.

Bedriftene som var innom under juristdagen var: Kluge, Thommessen, Arntzen de Besche, Schjødt, Haver og Selmer.

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og empiriske studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara studerer rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Caroline studerer forretningsjus for å få gode jobbmoglegheiter

Dette er ei gylden moglegheit til å få ein ettertrakta kompetanse i skjæringspunktet mellom jus og økonomi, seier Caroli...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...

Mari Rege skal leie ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Den nye ekspertgruppa som regjeringa har oppnemnd er leia av professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Ma...

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...