Hopp til hovedinnhold

Regnskap og revisjon master

Ønsker du en høyere utdanning som gir deg dybdekunnskap om regnskap, juss og finans – og som gir deg et viktig fundament for å bli morgendagens leder? Da kan Master i regnskap og revisjon ved Universitetet i Stavanger være det rette valget.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år/4 semestre

Antall studieplasser

35

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Utveksling_studenter

Bli statsautorisert revisor på Handelshøgskolen ved UiS!

Master i regnskap og revisjon er et toårig profesjonsstudium som også gir grunnlag for å bli statsautorisert revisor.

I tillegg til avansert kompetanse innen regnskap, revisjon, finans og verdsettelse, får du inngående kunnskap om relevante deler av foretaksretten og skatte- og avgiftsrett.

Du lærer å løse avanserte bedriftsøkonomiske problemer. Den høye og unike fagkompetansen studentene tilegner seg, gjør Master i regnskap og revisjon til et attraktivt studium.

Mastergraden i regnskap og revisjon gir grunnlag til å søke på doktorgradsstudier.

Hva kan du bli?

Med mastergrad i regnskap og revisjon er du etterspurt i arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt. Kompetansen er etterspurt i alle bransjer: i revisjonsbransjen, i næringslivet for øvrig, i kommunal og i offentlig sektor.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for opptak til doktorgradsprogrammer.

Møt en tidligere student

Revisoren som ble gründer

Engasjer deg!

Meld deg inn i studiets linjeforening, MastØk

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En Master i regnskap og revisjon betyr at en kandidat innehar kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor. En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kandidaten skal:

Kunnskap

• Ha inngående teoretisk og praktisk kunnskap i fagområdene finansregnskap, verdsettelse, revisjon og rettsvitenskap.

Ferdigheter

• Kunne forstå og anvende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdene og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

• Kunne integrere tilegnet kunnskap fra de ulike fagområdene og anvende denne på aktuelle problemstillinger og prosjekter.

• Kunne anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor fagområdene samt analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

• Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

• Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Generell kompetanse

• Kunne forstå, strukturere og løse generelle bedriftsøkonomiske problemstillinger.

• Kunne presentere og diskutere selvstendige analyser av generelle bedriftsøkonomiske problemstillinger.

• Kunne forstå, analysere og ta stilling til relevante etiske problemstillinger.

• Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere resonnementer.

• Kunne gjennomføre selvstendige, avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

• Kunne bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emne

 • Anbefalte valgemner eller fritt emnevalg, semester 1 og 3

 • Semester 2 ved UiS eller utveksling

  • Semester 2 ved UiS

   • Semester 2 ved UiS - obligatoriske emner

    • Auditing

     Første år, semester 2

     Auditing

     Studiepoeng: 10

    • Financial statement analysis and security valuation

     Første år, semester 2

     Financial statement analysis and security valuation

     Studiepoeng: 10

   • Semester 2 ved UiS - anbefalt valgemne eller fritt emnevalg

    • Corporate Finance and Control

     Første år, semester 2

     Corporate Finance and Control

     Studiepoeng: 10

  • Semester 2 utveksling

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

2. semesterKontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Anne Lin BrobakkeGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Karl Franzens University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Østerrike

  Karl Franzens University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon kvalifiserer til å søke opptak. Master i rettsvitenskap og andre typer bachelorgrader kan kvalifisere. Les mer her.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.

2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:

a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- finansregnskap

- økonomistyring

- investering og finansiering

b) 30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:

- markedsføring

- organisasjon og ledelse

- foretaksstrategi

c) 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- makroøkonomi

- mikroøkonomi

d) 20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:

- matematikk for økonomer

- statistikk for økonomer

- samfunnsvitenskapelig metode

e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen kan kvalifisere, sett at søkeren har en av følgende:

- 30 studiepoeng i bedriftsøkonomiske emner. Følgende emner må være dekket: finansregnskap, økonomistyring og investering og finansiering.

- en spesialisering (minimum 30 studiepoeng) eller masteroppgave i regnskap, skatt eller revisjon.

Det kreves et gjennomsnitt på minst 3,0 (C i ECTS-skalaen) av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget.

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Søk om å få tildelt mastergrad i regnskap og revisjon

Har du fullført en mastergrad i økonomi og administrasjon og i tillegg bestått 60 studiepoeng i enkeltemner på masternivå i regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved UiS? Da kan du søke om tildeling av graden Master i regnskap og revisjon.

Les mer her

Lurer du på noe?

Seniorrådgiver
51833717
Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Kontakt Handelshøgskolen ved UiS
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Livet som student i Stavanger

Du er kanskje også interessert i:

Økonomi og administrasjon

Master 2 år (siviløkonom)

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad

Relaterte sider