Hopp til hovedinnhold

Universitetet i Stavanger har søkt om å få oppretta master i rettsvitskap

UiS har no levert søknad til Nokut om å tilby ein master i rettsvitskap. Søknaden kjem i etterkant av at regjeringa i sommar fjerna monopolet på å tilby fullverdig jusutdanning.

Publisert: Endret:
En gruppe studenter leser i Norges lover på biblioteket.
Foto: Morten Berentsen/UiS

Akkrediteringssøknaden blei levert til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) 15. oktober. Blir han godkjend, kan ein for første gong utdanna juristar som kan jobba som advokat eller dommarar i Stavanger.   

Handelshøgskolen ved UiS tilbyr allereie bachelor i rettsvitskap og master i forretningsjus, men har inntil no vore hindra i å tilby eit fullverdig masterprogram i rettsvitskap på grunn av gradsforskrifta. Berre UiB, UiO og UiT har kunne tilby utdanninga.   

LES ÒG: Startskot for etablering av master i rettsvitskap  

Ein eventuell oppstart av studieprogrammet avheng av at søknaden blir godkjend og kan tidlegast skje hausten 2022. Ein veit førebels ikkje når UiS får svar på søknaden, men Nokut melder at dei ønsker å ha alle akkrediteringssøknadar frå denne søknadsrunden ferdigbehandla innan 1. mars 2022. 

UiS søker òg om å etablera profesjonsstudium i psykologi.

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Forsknings- og høyere utdanningsminister møtte studenter på rettsvitenskap

I tillegg til å møte dekan Ola Kvaløy og professor i skatterett Benn Folkvord, møtte statsråd Henrik Asheim studenter på...

Folkvord og Kvaløy oppnevnt til nytt skatteutvalg

Fredag 18. juni satt regjeringen ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av det norske skatte- og avgifts...

Stor interesse for ny master i forretningsjus

Jusstudiene på Handelshøgskolen ved UiS gjør det skarpt i årets opptak. Bachelor i rettsvitenskap setter rekord og det n...

Startskudd etablering av master i rettsvitenskap ved UiS

Regjeringen åpner for at Universitetet i Stavanger kan etablere masterstudium i rettsvitenskap. Nå starter arbeidet med ...

Gledelig med rettsvitenskap og psykologi – fortsatt håp for medisinutdanning til UiS

I styringsmeldingen, som blir lagt fram for Stortinget i dag, foreslår regjeringen at monopolbestemmelsene for rettsvite...

Bli kjent med masterprogrammet i økonomi og administrasjon!

Tirsdag 23. februar holdt Handelshøgskolen ved UiS en presentasjon av masterstudiet i økonomi og administrasjon, og stud...

– Du kommer til næringslivet med faglige kvalifikasjoner som er skreddersydd fra starten av

Nå kan du ta en mastergrad i forretningsjus ved Universitetet i Stavanger. Vi har snakket med forretningsadvokat Christi...

– Det beste med jobben min er muligheten til å hjelpe ulike mennesker hver dag

Fam Skjæveland jobber studerte bachelor i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS. Nå jobber hun som advokat Torstrup...

Handelshøgskolen ved UiS skal utdanne spesialister i forretningsjus

Høsten 2021 etablerer Handelshøgskolen ved UiS et masterstudium i forretningsjus. Studiet vil gi kandidatene spesialkomp...