Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet inviterte ansatte til gratis visning av Pårørendekonferansen 2023 i Kjølv Egelands hus. Verdens pasientsikkerhetsdag ble også markert innledningsvis.

Published Sist oppdatert

Årets tema var «Pårørende – på liv og død». Nyvinningen til Pårørendekonferansen var muligheten til at utdanningsinstitusjoner og organisasjoner kunne samles og se konferansen gratis. Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS sto for én av totalt 45 slike sammenkomster. Disse hadde totalt i overkant av 3000 deltakere. Det digitale formatet har også en økende popularitet blant den enkelte pårørende, som ikke trenger å forlate hjemme sitt for å få faglig påfyll og informasjon om tematikken.

– Å være pårørende er allmennmenneskelig. Hvis du ikke er det, kommer du enten til å bli det eller selv trenge pårørende. Å være sammen med kolleger og kunne dele opplevelsen og diskutere i pausene var veldig givende. Jeg håper samtlige helsefaglige utdanninger ved UiS plukker dette opp og sammen skaper en gigantisk markering av pårørendedagen i 2024, sier Inger Johanne Bergerød, som arrangerte samlingen sammen med stipendiat Cecilie Erga og rådgiver Eigil Kloster Osmundsen.

I løpet av den seks timer lange direktesendingen sørget kyndige fagpersoner og personlige historier for å ta de fremmøtte inn i en høyst aktuell tematikk. Pårørendekonferansen retter seg mot pårørende og fagpersoner i ulike yrkesgrupper. Konferansen favner bredt, så her var det påfyll for enhver smak.

Konferansen ble ledet av Unn Birkeland, som er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret. I år var velkjente Else Kåss Furuseth medprogramleder. Seerne fikk også høre på andre kjente navn fra både forskningsfeltet og fagfeltet.

Rogaland godt representert i programmet

Sandnes Kommune ble i løpet av sendingen tildelt prisen «Årets pårørendekommune». «Mens flere kommuner enda ikke har fått på plass en pårørendestrategi, lanserte Sandnes sin allerede i 2017. Sandnes kommune har vært opptatt av å involvere pårørende i sitt planarbeid og spurt dem til råds, noe som har vært betydningsfullt», heter det i juryens begrunnelse.

Digital strømming av konferanse

Fra venstre: Elin Selvikvåg (direktør for helse og velferd i Sandnes Kommune), Unn Birkeland (daglig leder for Pårørendesenteret), Else Kåss Furuseth (medprogramleder og underholder) og Stanley Wirak (ordfører i Sandnes Kommune)

Digital strømming av konferanse

Stanley Wirak fortalte om arbeidet Sandnes Kommune har lagt ned i pårørendearbeidet.

Tone Ueland og Stine Høien fra Jæren er begge mødre til barn som er født med store hjelpebehov. De har ulike erfaringer med å få barn som trenger mye bistand, og at hjelpeapparatet må inn i familiens liv. Nå er begge barna døde, og mødrene var på plass i studio for å dele familienes erfaringer i møte med hjelpere fra ulike instanser.

Mellom de sterke innleggene og informative redegjørelsene sto Sigvart Dagsland fra Stavanger for de musikalske innslagene sammen med hans ektefelle og musiker Karoline Krüger. De har begge vært pårørende til hverandre, noe som sies å ha formet ikke bare deres menneskelige sider, men også de kunstneriske.

Jannicke Mellin-Olsen er overlege ved Bærum sykehus og har arbeidet med pasientsikkerhet i mer enn 40 år som lege, men også som pårørende og pasient. Hun har vært president for Verdensføderasjonen for anestesileger (WFSA) og har mange roller innen pasientsikkerhet nasjonalt og internasjonalt. Overlegen er også tilknyttet SHARE, og holdt et innlegg med tittelen «Hvordan si unnskyld når det har gått galt?».

Opptatt av å fremme pårørendearbeid

En av de UiS-ansatte som satt av dagen til faglig påfyll og sosialt samvær var Bente Hamre Larsen, som til daglig er stipendiat i folkehelse ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun synes den tverrfaglige belysningen av pårørendefeltet bidrar til å løfte tematikken og minne oss på hvor viktig dette arbeidet faktisk er.

– Det er veldig trivelig å samles her og følge med på konferansen sammen. På denne måten får vi også anledning til å diskutere det som vises med hverandre i pausene, sier Larsen.

Smilende kvinner i auditorium.
Fra venstre: Dagrunn Nåden Dyrstad og Bente Hamre Larsen deltok under samlingen for ansatte og studenter.

Ved siden av henne sitter Dagrunn Nåden Dyrstad, som er førsteamanuensis i helsevitenskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun fremhever hvor viktig pårørendearbeid er for oss alle.

– Som de sa på konferansen i sted skal de fleste på et tidspunkt bli pårørende. Denne kunnskapen er derfor viktig å tilegne seg. Særlig vi som jobber med utdanning av helsepersonell bør være veldig bevisste på dette. Jeg er tilknyttet masterutdanningen i intensivsykepleie, og disse studentene skal på sikt møte mange pårørende til pasientene sine, påpeker Dyrstad.

Takknemlig for tilbudet

Nina Vatland er universitetslektor i paramedisin ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet, og er også studieprogramleder for den populære bachelorutdanningen. Hun synes programmet så veldig spennende ut på forhånd, og gledet seg derfor å være til stede under hele den digitale visningen.

– Det har blitt delt flere veldig sterke historier under konferansen i dag, og jeg kjenner at det gjør inntrykk. Dette understreker viktigheten av pårørendearbeid, og jeg er veldig takknemlig for at vi får dette tilbudet. Forhåpentligvis kan vi gjøre dette igjen neste år, sier Vatland avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Ikke la deg lure av tall

PODKAST: – Det å bruke feil oppsummeringstall for å beskrive et datasett er veldig, veldig nært det å lyve, sier statist...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...