Hopp til hovedinnhold

Statsvitar Mikkjell jobbar som journalist

– Politikk gjennomsyrar kvardagen som journalist, seier UiS-alumn og statsvitar Mikkjell Lønning. Han er journalist i Jærbladet og redaksjonssjef i Gamer.no.

Publisert: Endret:
UiS-alumn og statsvitar Mikkjell Lønning.
  • Namn: Mikkjell Lønning
  • Alder: 25
  • Noverande stilling og arbeidsplass: Journalist i Jærbladet og redaksjonssjef i Gamer.no
  • Kva studerte du: Eg starta på lektorprogrammet i historie i 2013, men fann ut at det ikkje heilt var mi greie. Difor gjekk eg over på statsvitskap året etter, og har kombinert litt enkeltemner her og der med fulltidsjobb fram til 2020. 

Kvifor valde du å studere statsvitskap ved Universitetet i Stavanger?

Eg har alltid vore interessert i politikk og historie, men historiefaget blei litt mykje pugging og litt for lite drøfting for min del. Difor verka statsvitskap som ein naturleg overgang. Der fann eg meg fort til rette med pensum, og starta ei kollokviegruppe for å diskutere aktuelle saker blant medstudentane mine. 

2. Kva hugsar du best frå studietida di ved UIS?

Det må vere venskapa eg har forma på vegen. Eg har funne fleire av dei beste venene mine på UiS. 

3. Kva del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Politikk gjennomsyrar kvardagen som journalist, enten det handlar om å skrive kommentarar om internasjonal politikk, om å følgje opp arbeidet til kommuneadministrasjonen i ei konfliktsak, eller å intervjue landbruksministeren om ei ny satsinga frå regjeringa.

Grunnkompetansen om oppbygninga til det politiske og administrative systemet i Noreg har vore utruleg viktig for meg i det daglege, medan pensumstoff frå fag som demokratiteori, miljø- og energipolitikk, makt og politikk og internasjonal politikk har blitt til mange gode kommentarar i tida mi hjå både Aftenbladet og Jærbladet.Samstundes har kunnskapen i faga gjort meg i stand til å kome med interessante vinklingar på politiske saker som kanskje ikkje ville vore openberre for ein med bakgrunn på journalistikkstudiet. 

4. Kva liker du best med jobben din?

Livet som journalist er særs allsidig. Den eine dagen kjem kanskje næringsministeren på besøk, før du må ut på stranda for å intervjue badegjester, og over til å skrive kommentar om dataspel blant unge dagen etter igjen.Det er heile tida noko nytt, og tempoet er høgt. Den type jobbing passar meg veldig godt. Det er òg nok med moglegheiter til å dukke ned i lengre prosjekt, om det så er ein gravesak om kommuneøkonomi eller eit portrettintervju over fem-seks sider i avisa om ein interessant person. 

5. Kva er dei beste råda dine til dagens studentar?

1: Skaff deg ei kollokviegruppe så fort som mogleg, og gjer gruppeoppgåvene som førelesaren legg ut. Viss ikkje så finn du sikkert nokre spørsmål bak i kapittelet i boka. Prøv å dra i gang diskusjonane, og finn måtar å kople pensum på aktuelle hendingar i nyheitene. Då er det veldig mykje kjekkare og enklare å lære pensum. Kjenner du ikkje nokon på studiet, så berre spør sidemannen. Dei sit høgst sannsynleg i same båt som deg.2: Les jamt og trutt. Dei aller fleste kan klare å kave seg til ein C ved å pløye gjennom pensum ei veke før eksamen, eller til og med ein A viss ein jobbar heile veka, men du gløymer det meste to veker etter eksamen igjen. Den type læring er fullstendig bortkasta. Skal ein først investere nokre år av livet sitt i noko, bør ein gjere det skikkeleg. Igjen kan ei kollokviegruppe vere nyttig å ha, for då kan ein plikte seg til å lese ovanfor andre.3: Motivasjon er noko vas. Disiplin er måten du lærer på, og måten du lukkast. Ha faste kvoter for kor mykje du skal lese den og den dagen, og legg ein plan. Det er tungt arbeid å følgje opp slikt dei første to vekene, men etter kvart går arbeidet meir av seg sjølv. Til slutt er du så inni rytmen at du får skuldkjensle av å ikkje jobbe. 

4: Bli med i ei studentgruppe. Slit du med å finne vener, så er dette ein fantastisk måte å bli kjend med nye folk på. Det kan verke skummelt å hive seg med på noko slikt, spesielt viss ein møter opp aleine og ikkje kjenner nokon, men du blir sannsynlegvis tatt imot med opne armar. 

UiS Alumni

UiS alumniportal

Universitetet i Stavanger tilbyr et eget nettverk for tidligere UiS-studenter. Som UiS-alumn kan du registrere deg i vårt nettverk, hvor du kan holde kontakten med tidligere medstudenter og UiS. Du får også fordeler hos universitetsbiblioteket og SiS sportssenter. Bli med i vårt nettverk. Ønsker du å komme i kontakt med andre UiS-alumner eller hjelpe til med alumniarbeidet, så meld deg inn i vårt nettverk og ta gjerne kontakt på alumni@uis.no

Dette jobber vi med nå

Guro og Anne hadde utveksling på Svalbard

Guro Skarstein og Anne Louise Gilling deler sine erfaringer fra sommeren de studerte ved UNIS på Svalbard.

Therese Log Bergjord tildelt HHUiS Alumnipris 2021

Therese Log Bergjord, CEO i Skretting og en internasjonal kapasitet innenfor havbruksnæringen, er tildelt Handelshøgskol...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

UiS Alumni

Universitetet i Stavanger tilbyr et eget nettverk for tidligere UiS-studenter. Som UiS-alumn kan du registrere deg i vår...

– Masteren ga meg definitivt et ekstra ess da jeg søkte på jobb

Steffen Skarås fikk jobb som konsulent i Capgemini samtidig som han fullfører masteren i computational engineering.

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde ...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Petroleumsgeologen

– Feltturene til Spania og Hellas var utrolig lærerike, sier Jacob Dieset. Alumnien jobber med å bygge ut en geologisk l...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

David jakter på ulovlige varer

– På Østlandsterminalen kommer det inn millioner av postforsendelser hvert år. Tempoet er høyt og mengden er stor. Vi er...

Silje jobber som toller på finskegrensa

– Vi betjener tre tollstasjoner: Polmak, Utsjok og Karigasniemi. Vårt arbeidsområde er ganske unikt.

24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en leder...

PPU opna nye dører

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

Alumnintervju: Finn en arbeidsplass som prioriterer veiledning!

Malin Tveterås Gaard var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018, og jobber nå i universitetsbarnehagen Jåttå barnehage i ...

Alumnportrett: Variert og aktiv hverdag med mye ansvar

Morten Øksnevad var ferdig utdannet barnehagelærer ved UiS i 2019. Nå er han pedagogisk leder ved Læringsverkstedet Stru...

Ruth Vihovde Strand tildelt HHUiS Alumniprisen 2020

Ruth Vihovde Strand er seksbarnsmoren som kombinerte økonomistudier med småbarnsliv, deltidsjobb og politisk lederverv. ...

Alumniportrett: Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Kadafi Zaman jobber som journalist i TV2

Kadafi Zaman har som TV2-journalist hele verden som sin arbeidsplass. Som UiS-student husker han best det gode studentmi...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, ko...

Ung hotellsjef med lang erfaring

UiS-alumni: Helene Hallre (31) er hotellsjef for Radisson Blu Royal Hotel i København. Bachelorgraden i hotelledelse tok...

Norges første og eneste campushotelldirektør

Med et drøyt halvårs erfaring som hotelldirektør ved Ydalir har Martin Rødsen Sagen en kompetanse som er unik i Norge: h...

Leder Nordens største matfestival

Maren Skjelde er daglig leder i Gladmat, matfestivalen i Stavanger sentrum som hver sommer blir besøkt av 250.000 mennes...

Redaksjonsassistent i NRKS dokumentar og samfunn-avdeling

Tone Haugstvedt studerte fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå i hjertet til NRK på Marienlyst.

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Forsker på sannhetsbegrepet i dokumentarfilm

Ane Lyngstad Oltedal stoppet ikke med en mastergrad i dokumentarproduksjon. I dag har hun en stipendiatstilling i dokume...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitet...

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Interesse for miljø og energipolitikk ble yrkesvei

Jakok Ruus studerte bachelor i statsvitenskap og tok master i energi, miljø og samfunn. I dag jobber han som rådgiver in...

Kommentator, frilansjournalist og Stavangers lengste komiker

Han liker både å lese og å skrive, og synes lektor-tanken er fristende. Derfor valgte Fredrik Brimsø å studere nordisk s...

Jobber som regissør og fotograf

Stian Skjerping har studert fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå som regissør og fotograf i Screen St...