Matematikk og fysikk - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-MAFENG

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Moderne teknologi og vår forståelse av den verden vi lever i er basert på den vitenskapelige beskrivelsen av naturlige fenomener og avansert matematisk modellering. Vitenskapsfolk og ingeniører er utdannet til å utforske og undersøke disse fenomener og etterfølgende anvende vår viten til å utvikle ny teknologi. 

En mastergrad i matematikk og fysikk vil utstyre deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et langt høyere nivå enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala. Du vil ha en stor verktøyskasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse, samfunnsfag og ledelse. 

Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i rollen innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både den offentlige og private sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forskings- og utviklingsteams, særlig Moderne teknologi og vår forståelse av den verden vi lever i er basert på den vitenskapelige beskrivelsen av naturlige fenomener og avansert matematisk modellering. Vitenskapsfolk og ingeniører er utdannet til å utforske og undersøke disse fenomener og etterfølgende anvende vår viten til å utvikle ny teknologi. 

En mastergrad i matematikk og fysikk vil utstyre deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et langt høyere nivå enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala. Du vil ha en stor verktøyskasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse, samfunnsfag og ledelse. 

Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i rollen innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både den offentlige og private sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forsknings- og utviklingsteams, særlig for de oppgaver som krevet meget avansert matematikk, deduksjons- og problemløsningsferdigheter, høy presisjon og dyp forståelse. 

Noen matematikere og fysikere velger å spesialisere seg ytterligere gjennom en Ph.D. grad, andre får en karriere innenfor utdannelse, på videregående skolenivå, på høyskolenivå eller i andre typer formidling.

Fra semester 1 velger studenten å spesialisere seg innen enten matematikk eller fysikk og i semester 2 velges et sett med videregående valgemner. 

Masterprosjektet i semester 3-4 gir mulighet for å bruke de tillærte ferdigheter på en konkret, ofte svært utfordrende problemstilling innen moderne matematikk og fysikk. Her eksponeres studenten for noen av de mest avanserte metoder og ideer innen matematikk (algebarisk- og differensialgeometri, topologi og funksjonsanalyse), for nye metoder og deer innen dataanalyse (statistiske simuleringer, signalanalyse, maskinlæring og AI) og for dagens utforsking av Universeits fundamentale egenskaper som benytter noen av verdens mest komplekse teknologi (CERN, ESRF, Gravtasjonsbølger, supercomputere). 

Studenter på masterprogrammet vil søke om speisalisering i matematikk eller fysikk før 1. september 1. semester. Hvilken retning en kan velge vil avhenge av bakgrunnen og hvilken bachelorgrad en har. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i matematikk og fysikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1 Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdene matematikk og fysikk. 

K2 Kandidaten har bred kunnskap om fagområdenes vitenskapelige teorier og metoder.

K3 Kandidaten har kunnskap om relevante numeriske/digitale verktøy og metoder som finner anvendelse i matematikk og fysikk, samt eksperimentelle metoder.

K4 Kandidaten har kunnskap om hvordan fagområdene matematikk og fysikk kan relateres til andre real- og teknologifag. 

K5 Kandidaten har spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område av enten matematikk eller fysikk i forbindelse med arbeidet med spesialisering og masteroppgaven. 

Ferdigheter

F1 Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsposisjon. 

F2 Kandidaten kan anvende sine kunnskaper til å gjennomføre konkrete beregninger og argumenter og dermed utlede resultater innenfor sentrale deler av fagområdene matematikk og fysikk, både kjente og nye problemstillinger.

F3 Kandidaten kan benytte relevante digitale verktøy til å analysere problemstillinger i matematikk og fysikk.

F4 Kandidaten kan benytte relevante forskningsmetoder og fagstoffet på en selvstendig og kritisk måte og til å formulere og strukturere faglige resonnement. 

F5 Kandidaten kan gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse under veiledning og i tråd med etiske og vitenskapelige normer innenfor fagfeltet. 

F6 Kandidaten kan kommunisere vitenskapelig selvstendig arbeid, herunder eget arbeid, og beherske fagområdets terminologi, både muntlig og skriftlig. 

Generell kompetanse

G1 Kandidaten kan analysere tall- og datamateriale også utenfor eget fagområde.

G2 Kandidaten kan analysere og presentere komplekse problemstillinger på en logisk og strukturert måte.

G3 Kandidaten kan arbeide selvstendig, og oppsøke og tilegne seg avansert kunnskap på egen hånd.

Hva kan du bli?

Matematikere og fysikere blir ansatt innenfor: 

 • Forskning og utvikling i industri, for eksempel energibransjem, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og energifysikk, maskinlæring og kunstig intelligens. 
 • Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.
 • Forskning og utvikling i industri, for eksempel oljebransje, fornybar energi, romteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens.
 • Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering, medier.
 • Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).

Etter fullført grad kan en søke på doktorgradssstudier (Ph.D.) ved de fleste universitetet i Norge og utlandet, i matematikk eller fysikk, avhengig av valgt spesialisering. 

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem. 

Studieplan og emner

 • Valg av spesialisering

  • Spesialisering matematikk

   • Obligatoriske emner

    • MAT510: Mangfoldigheter

     Første år, semester 1

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • STA510: Statistisk modellering og simulering

     Første år, semester 1

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

    • MATMAS: Masteroppgave i matematikk

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i matematikk (MATMAS)

     Studiepoeng: 60

   • Velg ett emne i 1. semester

    • MAT310: Matematisk analyse

     Første år, semester 1

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Første år, semester 1

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

    • STA530: Statistisk læring

     Første år, semester 1

     Statistisk læring (STA530)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 2. semester

    • Velg 3 emner i 2. semester (vår)

     • MAT600: Matrisegrupper

      Første år, semester 2

      Matrisegrupper (MAT600)

      Studiepoeng: 10

     • MAT610: Matematisk analyse II

      Første år, semester 2

      Matematisk analyse II (MAT610)

      Studiepoeng: 10

     • MAT630: Algebraisk geometri

      Første år, semester 2

      Algebraisk geometri (MAT630)

      Studiepoeng: 10

     • STA600: Generaliserte lineære modeller

      Første år, semester 2

      Generaliserte lineære modeller (STA600)

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 2. semester (vår)

  • Spesialisering fysikk

   • Obligatoriske emner

    • FYS500: Analytisk mekanikk og feltteori

     Første år, semester 1

     Analytisk mekanikk og feltteori (FYS500)

     Studiepoeng: 10

    • FYS540: Faststoffysikk

     Første år, semester 1

     Faststoffysikk (FYS540)

     Studiepoeng: 10

    • FYSMAS: Masteroppgave i fysikk

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i fysikk (FYSMAS)

     Studiepoeng: 60

   • Velg ett emne i 1. semester

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 2. semester

    • Velg 3 emner i 2. semester (vår)

     • FYS600: Generell relativitetsteori og kosmologi

      Første år, semester 2

      Generell relativitetsteori og kosmologi (FYS600)

      Studiepoeng: 10

     • FYS610: Kvantefeltteori

      Første år, semester 2

      Kvantefeltteori (FYS610)

      Studiepoeng: 10

     • FYS620: X-ray and Neutron scattering

      Første år, semester 2

      X-ray and Neutron scattering (FYS620)

      Studiepoeng: 10

     • FYS630: Numerisk faststoffysik

      Første år, semester 2

      Numerisk faststoffysik (FYS630)

      Studiepoeng: 10

    • Utveksling 2. semester (vår)

Utveksling

Utvekslingssemester
2. semester

Opplegg for utvekslingen
I 2. semester på masterprogrammet i matematikk og fysikk er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.  

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Helene Nicolaisen

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i matematikk og/eller fysikk, eller tilsvarende med minimum 120 studiepoeng i matematikk og fysikk.

Det er satt et nedre karaktergjennomsnitt for opptak på C.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, email: post-tn@uis.no