Helsesykepleie - master deltid

Masterutdanningen i helsesykepleie gir spesialisering i forebyggende helsearbeid i kommunehelsetjenesten for og med barn, unge og deres familier, samt vitenskapelig og metodisk kompetanse til forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år, deltid

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

25

Praksis

10 uker

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

5. februar via Søknadsweb

Helsesykepleier er en viktig del av kommunens sykepleietjeneste.

Om studiet

Kombinasjonen av deltid og undervisning i ukesamlinger gjør at flere får mulighet til å gjennomføre utdanningen ved siden av jobb, familie eller med lang reisevei. Underviserne er tilgjengelige, og møter oss studenter på en støttende, forståelsesfull og omsorgsfull måte.

Renate , student i helsesykepleie ved UiS

Hva kan du bli?

Jeg jobber som helsesykepleier på helsestasjon og er doktorgradsstipendiat i Lindesnes kommune

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fag

  • Helsesykepleiens fagområde og verdigrunnlag

   Første år, semester 1

   Helsesykepleiens fagområde og verdigrunnlag (MHE100)

   Studiepoeng: 10

  • Samliv, seksualitet og prevensjon

   Første år, semester 1

   Samliv, seksualitet og prevensjon (MHE001)

   Studiepoeng: 0

  • Familie, oppvekstsvilkår, helse og utvikling

   Første år, semester 1

   Familie, oppvekstsvilkår, helse og utvikling (MHE110)

   Studiepoeng: 10

  • Sped –og småbarn og deres omsorgspersoner Helsestasjonstjenesten

   Første år, semester 2

   Sped –og småbarn og deres omsorgspersoner Helsestasjonstjenesten (MHE120)

   Studiepoeng: 10

  • Barn og unge og deres omsorgsgivere Skolehelsetjeneste

   Første år, semester 2

   Barn og unge og deres omsorgsgivere Skolehelsetjeneste (MHE121)

   Studiepoeng: 10

  • Kommunikasjon, relasjon og samhandling

   Andre år, semester 3

   Kommunikasjon, relasjon og samhandling (MHE130)

   Studiepoeng: 10

  • Vitenskapsteori og forskningsmetode

   Andre år, semester 3

   Vitenskapsteori og forskningsmetode (MHE131)

   Studiepoeng: 10

  • Helsesykepleietjeneste - kliniskestudier

   Andre år, semester 4

   Helsesykepleietjeneste - kliniskestudier (MHEP40)

   Studiepoeng: 10

  • Prosjektplan for masteroppgave

   Andre år, semester 4

   Prosjektplan for masteroppgave (MHEPRO)

   Studiepoeng: 10

  • Ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon

   Tredje år, semester 5

   Ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon (MHE250)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i helsesykepleie

   Tredje år, semester 5

   Masteroppgave i helsesykepleie (MHEMAS)

   Studiepoeng: 30

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om forebyggende helsearbeid, i historisk og nåtidig perspektiv
 • har inngående kunnskap om aktuelle områder og utfordringer for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid knyttet til barn og unge
 • har inngående innsikt i et selvvalgt, avgrenset tema innen helsesykepleiefaget
 • har god kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
 • har god kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk.

Ferdigheter

 • kan analysere problemstillinger knyttet til forebyggende helsearbeid overfor barn, unge og familier
 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen helsesykepleie
 • kan utøve faglig forsvarlig helsesykepleie
 • kan samarbeide med andre yrkesgrupper om praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldene forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • kan ivareta helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid til barn, unge og deres familier på en ansvarlig, selvstendig og kompetent måte, også på nye områder og i uforutsette situasjoner
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister innen helsetjenesten og til allmenheten
 • kan synliggjøre, initiere og gjennomføre fagutviklings- og forskningsoppgaver innen forebyggende helsearbeid, herunder nytenkning og innovasjonsprosesser.

Praksisstudier

Gjennom praksisstudiene skal du lære å bruke kunnskaper om helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

I løpet av praksisstudiene skal du videreutvikle dine sykepleiefaglige kunnskaper i praktisk helsefremmende og forbyggende arbeid med barn, unge og deres familier. Du skal videreutvikle dine ferdigheter i kommunikasjon, samhandling og handlingsevne, og vise økende grad av selvstendighet i utøvelsen av helsesykepleie gjennom gode kunnskapsbaserte vurderinger og etiske refleksjoner.

Organisering

Kliniske studier innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et av de obligatoriske emnene på studieprogrammet. Studiet inneholder totalt 10 uker veiledet praksis fordelt på to semestre. Praksisstudiene gjennomføres som fulltidsstudium med om lag 30 timer tilstedeværelse i praksis og om lag 10 timer selvstudium per uke.

Praksisstudiet skal legge til rette for at studentene skal bli i stand til å ivareta helsesykepleiers administrative og lovfestede oppgaver innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Studentene skal delta i oppsøkende helsearbeid, i nettverksarbeid og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. De skal utføre konsultasjoner og veiledning overfor målgruppen, delta i opplysningsvirksomhet, miljø- og befolkningsrettet helsevern og smittevernsarbeid.

I praksis veiledes studentene av en erfaren helsesykepleier i nært samarbeid med faglærere ved UiS. Her kan du lese mer om praksis i helseutdanningene generelt.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
4. semester

Opplegg for utvekslingen
Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst. At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om! Det forebyggende helsearbeidet helsesykepleiere er en del av er tett knyttet til både store og små endringer i samfunnet vårt. Gjennom et utvekslingsopphold i utlandet vil du få et unikt innblikk i andre samfunnsperspektiv som vil være både verdifullt og nyttig i arbeidet som helsesykepleier.

På master-programmet i helsesykepleie er det lagt til rette for utveksling i 4. semester. Du kan reise for et kortere opphold, dvs 8 ukers opphold i utlandet. I noen tilfeller vil utenlandsoppholdet være en blanding av klinisk praksis og prosjektarbeid. Utenlandsperioden varer f.o.m. 24. januar 2024 t.o.m. 15. mars 2024.

Utenlandsoppholdet må planlegges tidlig. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide.

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  Yrkeshögskolan Novia

  Reis til Finland, utveksle til NOVIA og opplev den vakre finske kysten. NOVIA har studier med en praktisk tilnærming og du vil fort finne deg til rette.

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Finland

  Yrkeshögskolan Novia

  Reis til Finland, utveksle til NOVIA og opplev den vakre finske kysten. NOVIA har studier med en praktisk tilnærming og du vil fort finne deg til rette.

 • Madagaskar

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

 • Sverige

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende) med karaktersnitt på minimum C i ECTS-skala, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i helsesykepleie nedenfor.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

I jobben som helsesykepleier møter vi barn og familier i kommunen, og får jobbe helsefremmende og forebyggende. Det er en utrolig givende jobb! Ønsker du å jobbe med barn og unge, og deres familier og fremme god helse og utvikling, anbefaler jeg helsesykepleierstudiet på det sterkeste!

Ragnhild , student i helsesykepleie

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

universitetslektor i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51831314
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse