Marin- og offshoreteknologi - master 2 år

Vi trenger flere dyktige ingeniører innen marin- og offshoreteknologi til å utvikle teknologiske løsninger. Bli med og bidra til det grønne skiftet og fremtidens havnæring.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Antall studieplasser

20 for lokale søkere og 2 for internasjonale søkere.

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år.

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere. Søk på Marine and Offshore Technology i Søknadsweb:

Vil du være med å bygge morgendagens samfunn?

Om studiet

Havet spiller en helt avgjørende rolle for alle menneskers liv, og er en viktig kilde til mat, energi og mineraler. 40 prosent av verdens befolkning bor langs kysten, og over 3 milliarder mennesker er økonomisk avhengige av havressurser gjennom for eksempel fiskeri og akvakultur. Havnasjonen Norge trenger derfor flere dyktige ingeniører innen marin- og offshoreteknologi for å utvikle innovative og grønne løsninger. 

Studiet gir deg kompetanse innen marinteknologi. Du får spesialisert kunnskap om marin- og offshorekonstruksjoner, undervannsproduksjon, akvakultur og vind- og bølgekraft. Du vil også lære om utvikling av ny teknologi for ansvarlig og bærekraftig utnyttelse av havressurser.

Hva kan du bli?

Masterprogrammet i marin- og offshoreteknologi ved UiS forbereder sine kandidater på helhetlig vis til karrierer innen alle aktiviteter innen marine, offshore og undervannsnæringer. Utviklingen og leveransen av marine, offshore og undervannsutstyr og tjenester er i dag Norges nest største næring etter salg av olje og gass. Det er mer enn 1 250 selskaper som leverer varer og tjenester for alle ledd i verdikjeden. Dette inkluderer flytende offshore-strukturer, boreriggutstyr, utstyr for verftsindustrien, avanserte offshore forsynings- og servicefartøy samt undervannsteknologi. Norske selskaper er sentrale industrielle aktører i alle internasjonale markeder for undervanns- og dypvannsteknologier. Offshore-aktivitetene utenfor norskekysten og i de arktiske regionene forventes også å vokse betydelig fremover.

Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

Olje- og gass-selskap

Offshore fornybar energi (inkl. offshore vind) selskap

Leverandør av skip og offshore strukturer

Leverandør av utstyr for undervannsteknologi

Leverandører av subsea-installasjonstjenester

Leverandører av ingeniørtjenester

Risiko- og klassifikasjonsselskaper

Kandidater kan også jobbe ved forskningsinstitutter.

Fullført mastergrad gir grunnlag for opptak til PhD-studier innen relevant fagfelt innen teknologi,f.eks maskin, offshorekonstruksjoner, marin teknologi og bygg.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i marin- og offshoreteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har spesialisert innsikt i systemer og operasjoner ved å kombinere maskin- og konstruksjonstekniske fag og marin teknologi.

K2: Kandidaten har grundig kunnskap om sikkerhet og miljøaspekter knyttet til hans/hennes fagområde, og vet hvordan denne kunnskapen skal implementeres i hans/hennes faglige arbeid ved å utvikle tekniske løsninger som er til det beste for samfunnet og den enkelte.

K3: Kandidaten kan bruke kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet.

K4: Kandidaten kan analysere akademiske problemstillinger på bakgrunn av fagfeltets historie, tradisjoner, særpreg og plass i samfunnet.

K5: Kandidaten har kunnskap om generelle etiske aspekter i ingeniørfaget

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere og bruke eksisterende teorier, metoder og tolkninger på feltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder til forskning og akademisk arbeid på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og utforme akademiske argumenter. Kandidaten kan identifisere det aller siste innenfor teknologien samt relevante nasjonale og internasjonale standarder innenfor relevante disipliner.

F4: Kandidaten kan utføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i henhold til gjeldende normer for forskningsetikk.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante akademiske problemstillinger og være kvalifisert til å delta i utvikling og implementering av ny teknologi, nye metoder og prinsipper for marin-, offshore- og undervannsnæringer.

G2: Kandidaten kan bruke kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppdrag og prosjekter, og kunnskapen er også relevant for marin-, offshore- og undervannsprosjekter generelt.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker det akademiske feltets språk og terminologi.

G4: Kandidaten kan drøfte akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten.

G5: Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Fluiddynamikk

   Første år, semester 1

   Fluiddynamikk (MSK560)

   Studiepoeng: 5

  • Oseanografi

   Første år, semester 1

   Oseanografi (OFF505)

   Studiepoeng: 5

  • Offshore feltutvikling

   Første år, semester 1

   Offshore feltutvikling (OFF516)

   Studiepoeng: 10

  • Matematikk og dynamikk for ingeniører

   Første år, semester 1

   Matematikk og dynamikk for ingeniører (OFF585)

   Studiepoeng: 10

  • Faststoffmekanikk

   Første år, semester 2

   Faststoffmekanikk (MSK530)

   Studiepoeng: 10

  • Marinteknologi og prosjektering

   Første år, semester 2

   Marinteknologi og prosjektering (OFF580)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i marin- og offshoreteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i marin- og offshoreteknologi (MARMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Anbefalte valgemner 2. semester

  • Plastisk konstruksjonsanalyse

   Første år, semester 2

   Plastisk konstruksjonsanalyse (BYG530)

   Studiepoeng: 5

  • Smart drift og vedlikehold

   Første år, semester 2

   Smart drift og vedlikehold (IAM510)

   Studiepoeng: 10

  • Offshore materialteknologi

   Første år, semester 2

   Offshore materialteknologi (MSK500)

   Studiepoeng: 5

  • Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

   Første år, semester 2

   Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) (MSK600)

   Studiepoeng: 5

 • Emner som ikke er knyttet til matematikk og naturvitenskap

  • Beslutningsanalyse med Excel

   Første år, semester 2

   Beslutningsanalyse med Excel (IND520)

   Studiepoeng: 10

  • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

   Første år, semester 2

   Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

   Studiepoeng: 10

  • Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions

   Første år, semester 2

   Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions (RIS525)

   Studiepoeng: 10

  • Investeringsanalyse

   Andre år, semester 3

   Investeringsanalyse (IND500)

   Studiepoeng: 5

  • Prosjektledelse

   Andre år, semester 3

   Prosjektledelse (IND510)

   Studiepoeng: 5

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • 3. semester ved UiS

   • Obligatoriske emner 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

     Andre år, semester 3

     Levetidsforlengelse av konstruksjoner (BYG570)

     Studiepoeng: 5

    • Offshore vindturbinteknologi

     Andre år, semester 3

     Offshore vindturbinteknologi (OFF610)

     Studiepoeng: 5

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i marin- og offshoreteknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Studenter som reiser på utveksling må få forhåndsgodkjent emner som kan erstatte de obligatoriske emnene. De resterende studiepoengene kan velges blant fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Merk at dersom du ikke allerede har tatt minimum 5 studiepoeng innen ikke-realfaglig/teknologisk emne, må du ta dette på utveksling.

For emner ved utveksling, ta kontakt med studieprogramleder.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland Tjensvold

Cathrine Hofker Tønnessen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalto University

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in Italy. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

  University of Strathclyde

  The University of Strathclyde is a leading technological university based in the heart of Glasgow city centre, one of the UK's leading cultural, historical and scenic cities.

 • Finland

  Aalto University

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in Italy. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

 • Portugal

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  University of Strathclyde

  The University of Strathclyde is a leading technological university based in the heart of Glasgow city centre, one of the UK's leading cultural, historical and scenic cities.

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelor i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, i maskinteknikk, bygg-/konstruksjonsteknikk, marinteknikk, offshoreteknologi, undervannsteknologi, prosessteknikk, materialteknikk, energi- og petroleumsteknologi eller tilsvarende. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak. (PDF)

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førstekonsulent
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor i maskinteknikk -undervannsteknologi
51831058
KE-238
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi