Hopp til hovedinnhold

Konstruksjons- og maskinteknikk master 2 år

Masterstudiet i konstruksjons- og maskinteknikk gir deg en tverrfaglig og etterspurt kompetanse som kvalifiserer deg for et bredt spekter av jobber i næringslivet.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

Konstruksjonsteknikk: 25 for lokale søkere og 10 for internasjonale søkere. Maskinteknikk: 25 for lokale søkere og 10 for internasjonale søkere

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Vil du være med å bygge morgendagens samfunn?

Ingeniørstudent i lab

Med en mastergrad i konstruksjons og maskinteknikk får du en kompetanse innen konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få industri-Norge til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og innen offshorevirksomhet. I det to-årige masterstudiet kan du fordype deg innen maskinkonstruksjoner, fornybar energi, samt bygg- og offshore konstruksjonsteknikk.

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven.

Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende.

Dette studiet passer for deg som er interessert i bygg- og offshorekonstruksjonsteknikk, maskinteknikk og teknikk for produksjon av fornybar energi.

Spesialisering i maskinteknikk passer for deg som er interessert i konstruksjon og produksjon av maskiner og mekanisk utstyr, undervannssystemer og ren energi. Du vil lære mer om simuleringer av konstruksjoner og fluider, systemer for energioverføring, additive produksjonsmetoder og karakterisering av materialer.

Spesialisering i konstruksjonsteknikk passer for deg som er interessert i analyse, design, konstruksjon og vedlikehold av landbaserte og offshore konstruksjoner. Læringsutbyttet av studiet gir kjernekompetanse og ferdigheter til å konstruere og analysere de fleste konstruksjoner som bygninger, broer, offshore-plattformer, vindturbiner, tårn, og fundamenter.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

The programme qualifies the graduates for a broad range of positions in private industry and public organizations. Since the core of the master programme consists of commonly usable principles and methods, graduate students can qualify for many attractive job positions in the area of mechanical and structural engineering and materials technology in offshore and civil engineering industries, renewable energy projects, production and manufacturing industries and a diverse range of mechanical operations.  

There will always be a need of buildings, roads, bridges, materials, machinery, production and manufacturing processes wind/wave and solar energy systems and graduates will therefore be attractive in the industry and in the international job market. 

Many will also have interesting job opportunities within research, education, or in public sector devoted to control, regulation and law enforcement of industrial sectors.  

A completed master's degree with a minimum average grade B for courses and grade A or B for the Master thesis may qualify for admission to the PhD programme in Offshore Technology at the University of Stavanger. Graduates are eligible to apply for relevant PhD programmes in other universities.  

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

After having completed the master’s programme in Structural and Mechanical Engineering, the student shall have acquired the following learning outcomes, in terms of knowledge, skills and general competences:

Knowledge

K1: The candidate has advanced knowledge in the analysis, design and maintenance of engineering structures and specialized insight depending on the choice of specialisation (i.e. Mechanical Engineering or Structural Engineering). 

 K2: A candidate with a course package in mechanical systems has a thorough knowledge of design, modelling, analysis and manufacturing of mechanical components / systems, microstructure and properties of metallic materials, corrosion and corrosion protection. A candidate with a course package in renewable energy has a thorough knowledge on design, wind and wave energy conversion systems, passive energy systems, energy conversion efficiency, and business models involving renewable energy, energy systems interaction, sustainable city development and climate change.  A candidate with a course package in civil engineering structures has a thorough knowledge of non-linear static/dynamic analysis, environmental loads, fatigue and accidental limit state designs, material technology, concrete construction, concrete technology, structural integrity and life extensions. A candidate with a course package in offshore structures have thorough knowledge of non-linear static/dynamic analysis, environmental loads, fatigue and accidental limit state designs, functional requirements, material technology, marine technology and operations, structural integrity and life extensions and etc. 

 K3: The candidate has basic knowledge he/she can use for research and development work in mechanical and structural engineering. 

 K4: The candidate has knowledge on general ethical aspects in the engineering discipline. 

Skills

S1: The candidate can apply existing theories, methods and scientific insight in the field and work independently to solve practical and theoretical problems. 

S2: The candidate has higher order skills in analysis, critical evaluation, or professional application and the ability to solve complex problems and think rigorously and independently. 

S3: The candidate can analyse and deal critically with various sources of information and use them to structure and formulate scholarly arguments. The candidate can identify state of the art for the technology as well as relevant national and international standards within relevant disciplines.  

S4: The candidate can use independently relevant knowledge for research and professional development in field. 

S5: The candidate can carry out an independent, limited research or development project under supervision and in accordance with applicable norms for research ethics.

General Competence

G1: The candidate can analyse relevant academic problems and be qualified to participate in developing and implementing new technology, methods and principles for the analysis, design and maintenance activities in specialized discipline (i.e. mechanical systems, renewable energy systems, civil engineering structures and offshore structures). 

G2: The candidate can apply their knowledge and skills in new areas in order to carry out advanced tasks and projects.  

G3: The candidate can communicate extensive independent work and master language and terminology of the academic field. 

G4: The candidate can communicate on academic issues, analyses and conclusions in the field, with both the specialists and the public. 

G5: The candidate can contribute to new thinking and innovation processes. 

Opptakskrav

Opptakskrav til spesialisering i konstruksjonsteknikk

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg eller tilsvarende med minimum 40 studiepoeng spesialiseringsemner innen konstruksjonstekniske emner. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i konstruksjoner og materialer, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Opptakskrav til spesialisering i maskinteknikk

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin, material, marin, prosess eller tilsvarende med et godt grunnlag innen konstruksjons-, material- og/eller strømningstekniske emner. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i konstruksjoner og materialer, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Utfyllende regler for opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister?

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Specialisation Structural Engineering

  • Compulsory courses

  • Electives or exchange studies 5th semester - 30 points

   • Courses at UiS 3rd semester

    • Recommended Electives 3rd semester

     • Concrete Technology

      Andre år, semester 3

      Concrete Technology

      Studiepoeng: 5

     • Concrete Structures, advanced course

      Andre år, semester 3

      Concrete Structures, advanced course

      Studiepoeng: 10

     • Advanced Analysis and Design of Steel Structures

      Andre år, semester 3

      Advanced Analysis and Design of Steel Structures

      Studiepoeng: 10

     • Welding and In-service Inspection Technologies

      Andre år, semester 3

      Welding and In-service Inspection Technologies

      Studiepoeng: 5

     • Offshore Wind Turbine Engineering

      Andre år, semester 3

      Offshore Wind Turbine Engineering

      Studiepoeng: 10

    • Other Electives 3rd semester

     • Practical Training in Structural and Mechanical Engineering

      Andre år, semester 3

      Practical Training in Structural and Mechanical Engineering

      Studiepoeng: 10

     • Offshore Field Development

      Andre år, semester 3

      Offshore Field Development

      Studiepoeng: 5

     • Pipelines and Risers

      Andre år, semester 3

      Pipelines and Risers

      Studiepoeng: 5

   • Exchange 3rd semester

 • Spesialisation Mechanical Engineering

  • Compulsory courses

   • Fatigue and fracture

    Første år, semester 1

    Fatigue and fracture

    Studiepoeng: 5

   • Structural Dynamics

    Første år, semester 1

    Structural Dynamics

    Studiepoeng: 10

   • Finite Element Methods, Advanced Course

    Første år, semester 1

    Finite Element Methods, Advanced Course

    Studiepoeng: 10

   • Fluid Dynamics

    Første år, semester 1

    Fluid Dynamics

    Studiepoeng: 5

   • Electronmicroscopy

    Første år, semester 2

    Electronmicroscopy

    Studiepoeng: 5

   • Corrosion and materials technology

    Første år, semester 2

    Corrosion and materials technology

    Studiepoeng: 10

   • Mechanics of Solids, Advanced Course

    Første år, semester 2

    Mechanics of Solids, Advanced Course

    Studiepoeng: 10

   • Computational Fluid Dynamics (CFD)

    Første år, semester 2

    Computational Fluid Dynamics (CFD)

    Studiepoeng: 5

   • Master thesis Structural and Mechanical Engineering

    Andre år, semester 3

    Master thesis Structural and Mechanical Engineering

    Studiepoeng: 30

  • Electives or exchange studies 3rd semester - 30 points

   • Courses at UiS 3rd semester

    • Recommended Electives 3rd semester

     • CAD/CAM and Additive Manufacturing

      Andre år, semester 3

      CAD/CAM and Additive Manufacturing

      Studiepoeng: 10

     • Welding and In-service Inspection Technologies

      Andre år, semester 3

      Welding and In-service Inspection Technologies

      Studiepoeng: 10

     • Offshore Wind Turbine Engineering

      Andre år, semester 3

      Offshore Wind Turbine Engineering

      Studiepoeng: 10

     • Energy, energy technologies, and energy system integration

      Andre år, semester 3

      Energy, energy technologies, and energy system integration

      Studiepoeng: 10

    • Other Electives 3rd semester

     • Life Extension of Structures

      Andre år, semester 3

      Life Extension of Structures

      Studiepoeng: 5

     • Project Management

      Andre år, semester 3

      Project Management

      Studiepoeng: 5

     • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Andre år, semester 3

      Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Studiepoeng: 10

     • Practical Training in Structural and Mechanical Engineering

      Andre år, semester 3

      Practical Training in Structural and Mechanical Engineering

      Studiepoeng: 10

     • Advanced Energy Conversion Technologies

      Andre år, semester 3

      Advanced Energy Conversion Technologies

      Studiepoeng: 10

   • Exchange 3rd semester

Spørsmål og svar

Kan jeg studere på deltid? Reise på utveksling?

spørsmål og svar SOS

Er det mulig å gjennomføre studiet på deltid, eller som fjernundervisning?

Studiet er lagt opp som heltidsstudium, , og det er mange obligatoriske gruppebaserte innleveringer i omtrent alle emnene. Vi anbefaler derfor ikke å ta studiet som «fjernundervisning». I og med at studiet er et heltidsstudium, er det ikke mulig å få et deltidsopptak, men en student med opptak til en 2-årig mastergrad har tilgang som student i 3 år og kan derfor også selv fordele emnene/studiet over 3 år istedenfor 2 år.

Jeg har tidligere bestått emner ved en annen utdanningsinstitusjon. Kan jeg få godkjent noen av disse emnene inn i ny grad?

Ja, det er mulig å søke om å få godkjent tidligere beståtte emner som ikke er del av opptaksgrunnlaget inn i ny grad.

Er det mulig å søke om permisjon fra studiene?

Ja, det er fullt mulig å søke om permisjon fra studiene.

Har jeg mulighet for å dra på utveksling i løpet av studiene mine?

Ja, det anbefales at studenten reiser på utveksling. Utveksling er tilpasset utreise i 3. semester på master i Konstruksjons- og maskinteknikk og Structural and Mechanical  Engineering.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Schedule for the exchange

Students can go on a study abroad experience during the 3rd semester of the master's program in Structural and Mechanical Engineering.

This semester consists of 30 ECTS credits of electives.  During the exchange semester you can choose subjects similar the master program specialization. The courses you want to take abroad must be approved by the department.  It is important that the subjects/ courses from abroad not overlap with subjects you have already taken. An advice is to think about your specialization and your field of interest.

More opportunities

In addition to the recommended universities listed below, UiS has a number of agreements with universities outside Europe that are applicable to all students at UiS, provided that they find a relevant subject offering. Within the Nordic region, all students can use the Nordlys and Nordtek networks.

Find out more: https://www.uis.no/en/outbound-exchange-network-and-agreements

Contact your student adviser at the Faculty if you have questions about guidance and pre-approval of topics.

Iselin Torland Tjensvold 

General questions about exchange:

Go to the exchange guide in the Digital student service desk

Utveksling
 • Alle land

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter!

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Frankrike

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Litauen

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Portugal

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter!

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Kontakt oss

Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Professor
51832177
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førstekonsulent
51831458
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Presentasjon av fagmiljøet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

Instituttet er eitt av sju institutt under Det teknisk-naturvitskapelege fakultetet. Det har rundt 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar, 3 administrativt tilsette, rundt 20 doktorgradsstudentar og 600 studentar.

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde:

 • Bygg - konstruksjonsteknikk
 • Maskin og materialteknologi
 • Marin- og undervassteknologi
 • Industriell teknologi og driftsleiing

IMBM tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi som instituttet tilbyr er internasjonale og over halvparten av disse studentane er internasjonale studentar.

Meir frå Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Maskinteknikk og materialteknologi

Forskningsgruppen for maskinteknikk og materialteknologi har bred kompetanse innenfor design av mekaniske komponenter, t...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...