Industriell teknologi og driftsledelse - master 2 år

Ønsker du å bli en ingeniør med en tverrfaglig kompetanse innen ingeniørfag og ledelse, som er etterspurt i flere bransjer? Da kan dette være mastergraden for deg.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

15 for nasjonale søkere og 2 for internasjonale søkere

Studiestart

August hvert år

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere Søk på Master of Science in Industrial Asset Management i Søknadsweb:

illustrasjon av energipolitikk

Om studiet

I dette studiet lærer du om drifts- og ledelsesaspekter av komplekse tekniske systemer. Kunnskapen du får kan brukes på offshore-plattformer, landbaserte produksjonsanlegg, prosessanlegg, teknisk infrastruktur og transport. 

Studiet er tverrfaglig og dekker blant annet områdene beslutninger og prestasjonsstyring, pålitelighet og vedlikehold, modellering, risikostyring, menneskelige og organisatoriske forhold, økonomi og prosjektledelse – som alle har betydning under utvikling, utnyttelse og avvikling av tekniske systemer.  

Her får du jobbe med prosjekter og problemstillinger som hentes direkte fra offentlig og privat sektor.

Hva kan du bli?

Programmet kvalifiserer kandidatene til et bredt utvalg av stillinger innenfor privat industri og offentlige organisasjoner. Ettersom kjernen i masterprogrammet består av og bygger på allment anvendelige prinsipper og metoder, kan nyutdannede kandidater være kvalifisert til mange attraktive stillinger både innenfor offshore- og landbasert industri.

Kandidatene vil generelt være kvalifisert til stillinger innenfor ulike sektorer, herunder eiere og operatører av anlegg, tjeneste- og teknologileverandører, maskinentreprenører, konsulenter, myndigheter samt offentlige institusjoner som er involvert i konstruksjon, bygging, drift, fjerning og/eller gjenvinning av avanserte og komplekse tekniske anlegg og systemer. Dette kan for eksempel omfatte olje- og gassplattformer, produksjonsfasiliteter på havbunnen, borerigger, rørledninger, raffinerier, infrastruktur, energiproduksjon og distribusjon, landbasert produksjon og et bredt utvalg av annen konstruksjons- og prosessindustri.

Mange vil også kunne få interessante jobber innenfor forskning, undervisning eller i offentlig sektor knyttet til kontroll, regulering og myndighetstilsyn overfor ulike industrisektorer.

En kandidat med fullført mastergrad i industriell teknologi og driftsledelse med gjennomsnittskarakter B eller bedre for emner og masteroppgave med karakter A eller B, kvalifiserer til opptak til doktorgradstudiet i en teknisk disiplin ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitet i Stavanger.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i industriell teknologi og driftsledelse skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert og tverrfaglig kunnskap om industriell teknologi og spesialisert innsikt i teknisk og driftsmessig integritet, samt innovasjon og entreprenørskap.

K2: Kandidaten har grundig og relevant kunnskap om industri- og vedlikeholdsteknikk og styring av smarte og teknologisk støttede industrielle driftsmidler (assets) (f.eks. produksjonssystemer / prosess-systemer / prosesser, produksjonsanlegg, tekniske systemer / maskinsystemer / maskiner / utstyr / etc.) som dekker omfanget av NORSOK Z-008 standard og samsvarer med Industri 4-0 visjon.

K3: Kandidaten har grundig og relevant kunnskap innen industriell driftsledelse av avanserte, komplekse og integrerte industrielle driftsmidler (assets) som dekker omfanget av ISO 55000 og IEC 60300 standarder.

K4: Kandidaten har kunnskap om prosjektering og forvaltning av industriell teknologi og driftsledelse som kan benyttes til teknisk og driftsmessig integritetsanalyse, teknologiutvikling og innovasjon, samt entreprenørskap innenfor nye områder av praktisk og/eller teoretisk betydning.

K5: Kandidaten har evnen til å analysere praktiske eller akademiske problemer ved industriell teknologi basert på historikk, tradisjoner samt industrielle og sosiale behov.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger når det gjelder industriell teknologi (f.eks. produksjonssystemer/-prosesser, produksjonsanlegg, tekniske systemer/maskiner/utstyr osv.) og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing. Kandidaten kan selvstendig identifisere, kartlegge, analysere og løse utfordrende produksjonsprosesser/produksjonsproblemer ved å bruke eksisterende teorier, metoder og tolkninger i felten.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder og kunnskap til forskning og faglig utvikling på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan fange opp interessentenes behov, måle, analysere og visualisere ytelsesindikatorer og driftsmidlers tilstandstiltak, modellere, simulere og forutsi systematferd, og diagnostisere og foreskrive intervensjoner.

F4: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere praktiske og/eller akademiske argumenter knyttet til prosjektering og forvaltning av industriell teknologi.

F5: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i samsvar med gjeldende forskningsetiske standarder knyttet til prosjekteringsaktiviteter samt tekniske og driftsmessige integritetsanalyser, teknologiutvikling og innovasjon og entreprenørskap.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante akademiske og forskningsetiske utfordringer og være kvalifisert til å delta i utvikling og implementering av nye teknologier, metoder og prinsipper, samt konstruksjons- eller forvaltningsløsninger for industriell teknologi i industrien.

G2: Kandidaten kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter knyttet til industriell teknologi, teknisk og driftsmessig integritet, teknologiutvikling og innovasjon samt entreprenørskap.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende arbeid profesjonelt og selvstendig, og behersker terminologi, språk og uttrykk innenfor industriell teknologi.

G4: Kandidaten kan drøfte akademiske problemer, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten.

G5: Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor teknologi og forvaltning av avansert, kompleks og integrert industriell teknologi i alle livssyklusfaser.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Tilstandsovervåkning og Prediktivt Vedlikehold

   Første år, semester 1

   Tilstandsovervåkning og Prediktivt Vedlikehold (IAM540)

   Studiepoeng: 10

  • Komplekse industrielle systemer, sårbare forhold, og integritet

   Første år, semester 1

   Komplekse industrielle systemer, sårbare forhold, og integritet (IAM570)

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • Smart drift og vedlikehold

   Første år, semester 2

   Smart drift og vedlikehold (IAM510)

   Studiepoeng: 10

  • Industriell asset, moderne usikkerheter, og prestasjon

   Første år, semester 2

   Industriell asset, moderne usikkerheter, og prestasjon (IAM560)

   Studiepoeng: 10

  • Pålitelighetsanalyse

   Første år, semester 2

   Pålitelighetsanalyse (RIS510)

   Studiepoeng: 10

  • Agentsimulering og digitale tvillinger

   Andre år, semester 3

   Agentsimulering og digitale tvillinger (IAM640)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i industriell teknologi og driftsledelse

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i industriell teknologi og driftsledelse (IAMMAS)

   Studiepoeng: 30

  • Investeringsanalyse

   Andre år, semester 3

   Investeringsanalyse (IND500)

   Studiepoeng: 5

  • Prosjektledelse

   Andre år, semester 3

   Prosjektledelse (IND510)

   Studiepoeng: 5

 • Anbefalte valgemner 3. semester

  • Introduksjon til datavitenskap

   Andre år, semester 3

   Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

   Studiepoeng: 10

  • Praksis i industriell teknologi og driftsledelse

   Andre år, semester 3

   Praksis i industriell teknologi og driftsledelse (IAM680)

   Studiepoeng: 10

  • Grønn omstilling

   Andre år, semester 3

   Grønn omstilling (IND570)

   Studiepoeng: 10

  • Fundamentale temaer innen risikofag og risikovitenskap

   Andre år, semester 3

   Fundamentale temaer innen risikofag og risikovitenskap (RIS505)

   Studiepoeng: 10

 • Andre valgemner 3. semester

  • Supply Chain and Lean Management

   Andre år, semester 3

   Supply Chain and Lean Management (MSB255)

   Studiepoeng: 10

  • Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

   Andre år, semester 3

   Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

   Studiepoeng: 10

  • Teknisk sikkerhet

   Andre år, semester 3

   Teknisk sikkerhet (RIS520)

   Studiepoeng: 10

 • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i industriell teknologi og driftsledelse er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 10 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Du må velge minst ett ikke-realfaglig/teknologisk emne tilsvarende 5-10 studiepoeng (feks. økonomi, språk, etikk, prosjektledelse, grønn omstilling eller lignende).

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland Tjensvold

Cathrine Hofker Tønnessen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  Ecole centrale de Nantes

  Central Nantes, a top ranking school on the international stage, situated in the beautiful city Nantes.

  Lappeenranta University of Technology

  Lappeenranta University of Technology (LUT) er et ungt og innovativt universitet i Finland, som er kjent for å koble forskning og utdanning innen teknologi og business og ha et strategisk fokus på bærekraftig teknologi og energi.

  Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet er Sveriges nordligste universitet. Hovedcampus ligger 5 km fra Luleå sentrum, en koselig havneby med ca. 46 000 innbyggere. Universitetet samarbeider tett med industri og næringsliv.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya ( UPC)!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  Tampere University

  Tampere University ligger i Tampere regionen, som er Finlands nest største regionale senter etter Helsingfors. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for god undervisning og for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Finland

  Lappeenranta University of Technology

  Lappeenranta University of Technology (LUT) er et ungt og innovativt universitet i Finland, som er kjent for å koble forskning og utdanning innen teknologi og business og ha et strategisk fokus på bærekraftig teknologi og energi.

  Tampere University

  Tampere University ligger i Tampere regionen, som er Finlands nest største regionale senter etter Helsingfors. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for god undervisning og for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Frankrike

  Ecole centrale de Nantes

  Central Nantes, a top ranking school on the international stage, situated in the beautiful city Nantes.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Nederland

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

 • Spania

  Polytechnic University of Catalonia

  Catalonia venter – reis på utveksling til Politechnica de Catalunya ( UPC)!

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet er Sveriges nordligste universitet. Hovedcampus ligger 5 km fra Luleå sentrum, en koselig havneby med ca. 46 000 innbyggere. Universitetet samarbeider tett med industri og næringsliv.

 • Tyskland

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, innen hvilken som helst teknisk disiplin. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.
Det kan være en fordel dersom en søker har tatt emner tilknyttet konstruksjonsmessige, tekniske og driftsmessige sider ved tekniske anlegg/systemer og prosesser i sin bachelorgrad og/eller har relevant teknisk og driftsmessig bransjeerfaring knyttet til systemteknikk og prosesser.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak.(PDF)

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831867
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i industriell teknologi- og driftsledelse
51832794
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi