Sosialfag - master 2 år

Er du nysgjerrig på samspillet mellom velferdsstaten og enkeltmennesker? Master i sosialfag på UiS styrker din vitenskapelige kompetanse og gjør deg egnet til å reflektere over sosialfaglige problemforståelser og handlingsformer.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år, 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

25

Studiestart

August hvert år.

Søknadsfrist

15. april.

Masteren i sosialfag gir deg verktøy til å forstå og vurdere temaer som berører menneskers livssituasjon.

Om studiet

Undervisningen er variert, og vi er tett på flinke forelesere. Det skaper et godt studiemiljø.

- Doktorgradstipendiat i Sosialfag Marita Wassbakk

Hva kan du bli?

Økt kompetanse er nødvendig, og man lærer mye. Masteren åpner for flere jobbmuligheter.

Doktorgradstipendiat i Sosialfag Marita Wassbakk

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter endt studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har omfattende kunnskaper om fagområdets etikk, vitenskapelige teorier og metoder, og har inngående forståelse for aktuell forskning på det sosialfaglige feltet
 • kan identifisere sosialfaglige utfordringer og sette disse inn i en større politisk, teoretisk og samfunnsmessig kontekst
 • kan analysere sosialfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til og kan identifisere personlig og yrkesmessig risiko og belastninger som kan følge av å utføre sosialfaglig arbeid
 • har utførlig kunnskap om sosialfaglige teorier, metoder og praktiske tilnærminger

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere behov og interesser hos individer og grupper som er i utsatte sosiale posisjoner
 • kan vurdere, planlegge og iverksette ulike sosialfaglige tiltak
 • kan anvende relevante metoder for forskning, faglig utviklingsarbeid og fagutøvelse på en selvstendig måte
 • kan anvende relevant kunnskap og metoder for faglig utvikling
 • kan ta ansvar for egen læring og bidra til andres læring
 • kan vurdere og anvende metoder for brukermedvirkning og deltakelse i sosialfaglig praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og/eller utviklingsprosjekt under veiledning og i overensstemmelse med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk og selvstendig over sosiale og etiske verdier, og normer og relasjoner
 • kan reflektere kritisk over profesjonsrollen, risiko, konflikter og brukermedvirkning
 • kan anvende vitenskapelige tenke-, arbeids- og skrivemåter
 • kan formidle selvstendig arbeid og vitenskapelig erkjennelse innen det sosialfaglige feltet
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk

   Første år, semester 1

   Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk (MSO114)

   Studiepoeng: 20

  • Vitenskapsteori

   Første år, semester 1

   Vitenskapsteori (MSO120)

   Studiepoeng: 10

  • Velferdsstaten - politikk, normgrunnlag og praksis

   Første år, semester 2

   Velferdsstaten - politikk, normgrunnlag og praksis (MSO121)

   Studiepoeng: 15

  • Forskningsmetode og prosjektseminar

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode og prosjektseminar (MSO130)

   Studiepoeng: 15

  • Masteroppgave

   Andre år, semester 4

   Masteroppgave (MSOMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Vel 3. semester ved UiS eller som utveksling

  • Utveksling

  • Ved UiS - velg 3

   • Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

    Andre år, semester 3

    Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare (GEN530)

    Studiepoeng: 10

   • Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid

    Andre år, semester 3

    Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid (MBA201)

    Studiepoeng: 10

   • Rus og psykisk helse - samarbeid og oppfølging

    Andre år, semester 3

    Rus og psykisk helse - samarbeid og oppfølging (MSO205)

    Studiepoeng: 10

   • Tverrfaglig profesjonsveiledning

    Andre år, semester 3

    Tverrfaglig profesjonsveiledning (MSO245)

    Studiepoeng: 10

   • Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering

    Andre år, semester 3

    Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering (MSO255)

    Studiepoeng: 10

   • Intercultural practices

    Andre år, semester 3

    Intercultural practices (MSO290)

    Studiepoeng: 10

   • Ethical reflections in welfare practices

    Andre år, semester 3

    Ethical reflections in welfare practices (MSO295)

    Studiepoeng: 10

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Som student på master i sosialfag har du muligheten til å reise ett semester på utveksling i utlandet. Dette er en fin mulighet til å få internasjonal erfaring.

Opplegg for utvekslingen
I 3. semester har du 30 studiepoeng i valgemner. Disse poengene kan du ta ved å studere i utlandet. Emnene må være faglig relevante og på mastergradsnivå. De må ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studieløpet.

Utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre din grad spesiell og ta emner som ikke tilbys ved UiS. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Instituttet vil være behjelpelig med å finne emner. Emnene må godkjennes av instituttet og du må søke om godkjenning i god tid før utenlandsoppholdet.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Kontaktperson for veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Heidi Lie Eriksen

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen tilsvarende 3-årig sosialfaglig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Masteren lar deg gå med i dybden på de temaene man hadde på bachelornivå. Dette gir økt kompetanse, som er nødvendig i arbeidslivet.

Førstelektor ved institutt for sosialfag , Aase Bø-Rygg

Studentliv i Stavanger

Student i Stavanger

Endeløse muligheter

Master i sosialfag

Møt en student og tidligere studieprgramleder

Vårt fagmiljø

Institutt for sosialfag 

Institutt for sosialfag tilbyr bachelorgrader i sosialt arbeid og psykologi, en norskspråklig master i sosialt arbeid, og to engelskspråklige mastere med mange utenlandske studenter.

Kjell Arholms hus, campus Ullandhaug
Institutt for sosialfag holder til i Kjell Arholms hus på campus Ullandhaug.

Alle disse utdanningene inneholder elementer hentet fra sosialt arbeids teori og metode, sosialpedagogikk, psykologi, sosiologi, statsvitenskap, antropologi, økonomi, juss og filosofi. Som sosionomstudent vil du møte lærere og forskere med disse ulike fagtilknytningene. De fleste som underviser ved instituttet, har doktorgrad innenfor sitt fagområde, og noen er også professor. De vitenskapelig ansatte ved instituttet vil både undervise studenter og drive med forskningsprosjekter. 

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831471
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51832799
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag