Hopp til hovedinnhold

E-MBA200 Adferdsøkonomi

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Det er vanlig å tenke for kortsiktig og å bomme på tilsynelatende enkel sannsynlighetsregning. Det er også vanlig å tilegne seg ny informasjon på feil måte og mange drives av andre forhold enn de rent økonomiske.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

35

Neste oppstart

September 2022

Søknadsfrist

Dato kommer.

Pris

23.000 + semesteravgift

To av kjerneoppgavene til ledere er å ta gode beslutninger, og til å motivere sine medarbeidere til å gjøre en god jobb. Kurset gir bevissthet om hvilke feller man kan gå i når man tar beslutninger, og hvilke faktorer som motiverer folk til å yte innsats.

Professor og dekan Ola Kvaløy

Kursinnhold

Anerkjennelse og oppmerksomhet er motiverende, og vi lar noen ganger økonomiske incentiver stå i veien for gode løsninger. Kurset i Adferdsøkonomi belyser viktige problemstillinger innen finans og HR: Hvordan tas økonomiske beslutninger og hva er egentlig motivasjonen?

Gratis kompetanseheving

Kurset starter med en innføring i sentrale adferdsøkonomiske begrep og emner. Du vil bli introdusert for økonomiske eksperimenter som viser hvilken måte vi avviker fra rasjonell adferd og snever økonomisk egeninteresse. Deretter vises anvendelser innen HR og finans.

Problemstillinger knyttet til ledelse, insentiver, motivasjon og prestasjonsevaluering vil bli belyst ved hjelp av nyere adferdsøkonomisk forskning. Du får også innsikt i hvordan psykologiske mekanismer påvirker investeringer, risiko og adferd i finansmarkedene.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs i atferdsøkonomi skal du:

• Ha et bedre grunnlag for å ta økonomiske beslutninger.

• Forstå samspillet mellom økonomiske incentiver og andre motivasjonsfaktorer.

• Forstå hvordan samspillet mellom psykologiske og økonomiske faktorer kan forklare atferd på arbeidsplassen og i markedene.

Målgruppe

Målgruppe for dette kurset er studenter i Executive MBA eller andre som har interesse for fagfeltet. Emnet kan inngå som et selvvalgt emne i Executive MBA eller som et enkeltstående emne. Universitetet i Stavanger er det eneste i landet som tilbyr Adferdsøkomi som etter- og videreutdanning, derfor kommer studenter fra hele landet for å ta kurset. Les hele emnebeskrivelsen her.

Undervisningssted        

Oppgis senere.

Undervisningsdatoer

Undervisningsdatoer for høsten 2022 er under planlegging.

Arbeidsform

Kurset avholdes over 3 samlinger à 2 dager og foregår på dagtid. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner av case i plenum.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Eksamen

Eksamen er todelt og består av: En gruppeoppgave (vektes 1/5) som skal presenteres i siste samling og en individuell skriftlig hjemmeeksamen (vektes 4/5) som starter siste undervisningsdag. Varighet: 2 uker.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til EMBA ved Handelshøgskolen ved UiS kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Utenlandske søkere må dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper i henhold til NOKUT sitt regelverk for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Vennligst merk at ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Med forbehold om endringer.

Dekan
51831582
Handelshøgskolen ved UiS
Professor
51833721
Handelshøgskolen ved UiS

Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis
51833771
Handelshøgskolen ved UiS

Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (nettbasert - 5 studiepoeng)E-BØK180

Dette kurset tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag ...

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK170

Dette kurset er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Du vil lære hvordan en bedrifts kostnadsst...

E-BØK150 Budsjettering og oppfølging (nettbasert - 5 studiepoeng)

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssys...

E-BØK160 Analyse av finansregnskapet (nettbasert - 5 studiepoeng)

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situa...

E-BØK140 Grunnleggende regnskap og årsavslutning (nettbasert - 5 studiepoeng)

Dette kurset omhandler det som er helt grunnleggende for både for det eksterne regnskapet og det interne regnskapet/økon...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

E-MBA270 Endringsledelse

Endring er konstant – alt er i utvikling. Velbrukte floskler? Jo, men også sanne. Når endringer i marked og arbeidsliv s...

E-MBA260 Prosjektledelse

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, te...

E-MBA300 Masteroppgave

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

E-MBA100 Lederskap og mestring

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende skal lede, samtidig so...

E-MBA220 Kontrakt og leverandørrelasjoner

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Kontrakt- og leverandørre...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

E-MBA240 Strategisk HRM

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får ...

E-MBA120 Strategisk økonomistyring

Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Det legge...

E-MBA250 Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra ...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning