Forbereder studenter til eksamen med oppgaveløsning i grupper

Førsteårsstudenter på bachelor i sykepleie og paramedisin får økt kunnskap i anatomi og fysiologi ved å løse oppgaver i grupper med støtte fra studentassistenter og faglærer gjennom anatomikafé.

Publisert Sist oppdatert
Mange av førsteårsstudentene på sykepleie og paramedisin deltok på anatomikafé torsdag 30. september.
På anatomikafé løser studenter tidligere eksamensoppgaver i anatomi sammen med studentassistenter og faglærer.

– Først leser jeg og ser undervisning hjemme. Etterpå møter jeg opp her for å diskutere med medstudenter, noe som hjelper meg med å huske bedre, sier Marthe Qvenild-Svennungsen, sykepleierstudent som kommer fra Skien.

Hun får støtte fra medstudent Hanne Pollestad fra Klepp, som også fremhever den positive effekten anatomikafeen kan ha for studentmiljøet. 

Hun legger videre til at når det kommer en oppgave som hun ikke har kontroll på kan for eksempel Qvenild-Svennungsen være god på det og forklare det på en lett forståelig måte. Sistnevnte poengterer også at hun lærer av å forklare det til henne. 

– Jeg synes ofte at vi utfyller hverandre. Hadde vi tatt eksamen sammen hadde vi bestått med glans, sier Qvenild-Svennungsen smilende.

Lærerik studieteknikk

Begge sykepleierstudentene har deltatt på samtlige tre anatomikafeer dette semesteret, men håper samtidig at flere benytter seg av tilbudet fremover. 

Qvenild-Svennungsen påpeker at hun trodde at hun lærte best ved å lese og pugge selv, men at hun på vei hjem fra sin første anatomikafé merket at kunnskapen om det de diskuterte satt godt i hukommelsen. Hun legger også til at dette særlig er hjelpsomt ettersom oppgavene som diskuteres er tidligere eksamensoppgaver og at de som ikke deltar går glipp av mye.  

– Hvis vi går gjennom et tema som jeg forstår bedre ved å delta her motiverer det meg til å fortsette og lese. Årsaken er at jeg da vet at jeg får det til og at det faktisk hjelper fremfor å sitte og stirre inn i en PC, sier Pollestad. 

Det kan også være vanskelig for studenter som kommer fra andre byer å bli kjent med medstudenter. Anatomikaféene er en arena der du kan bli kjent med folk samtidig som du lærer fagstoff, mener sykepleierstudentene.

Savnet et tilsvarende tilbud som student

Marthe Qvenild-Svennungsen (til venstre) og Hanne Pollestad er fornøyde med tilbudet.

Kari Aarseth fra Stavanger er studentassistent og går til daglig på masterstudiet i anestesisykepleie på UiS. Hun mener at dette er et veldig bra tilbud både faglig og sosialt, og understreker særlig muligheten til å danne kollokviegrupper.

 – Da jeg var førsteårsstudent var vi veldig avhengige av å opprette kollokviegrupper på egenhånd, noe som gjerne var basert på hvem du ble kjent med i fadderuka. Her får de en arena der de samles og dermed slipper å ta initiativ til å invitere folk hjem til seg eller møtes på campus, sier Aarseth.  

Hun er enig med de to førsteårsstudentene at dette tilbudet særlig er bra for studentmiljøet for studenter som kommer fra andre byer. Aarseth påpeker videre at det er givende for henne som studentassistent å se at studentene er så engasjerte, særlig med tanke på at anatomi er et emne som mange andre emner bygger på. 

- Veldig mange som strøk i anatomi

Studentassistenten har stor tro på at de som deltar på anatomikafeene har en fordel når eksamensdatoen kommer, ettersom de jobber med tidligere eksamensoppgaver og øver på å forklare dem, som er nettopp det de skal gjøre på eksamen. Da hun selv var førsteårsstudent var det høy strykprosent i dette faget, og det fantes ikke noe tilsvarende tilbud som dette. Det som ifølge henne gjenstår nå er å få enda flere førsteårsstudenter til å delta. 

– Enkelte studenter har gjerne dratt hjem tidligere på dagen og synes det er slitsomt å komme tilbake igjen. En god start i anatomi gir et godt grunnlag for resten av studiet, avslutter Aarseth.

Overveldet over responsen fra studentene

Det er ikke bare studentene og studentassistentene som er fornøyde med semesterets anatomikafé. Det er også Kleng Brekkå som er faglærer i anatomi, fysiologi og biokjemi. 

– Det er helt fantastisk at over to tredjedeler av studentene møter opp frivillig på ettermiddagen. Det er helt vanvittig. Jeg synes dette er et kjempespennende tilbud og setter pris på at studentene benytter seg av muligheten. Det eneste de klager på er at vi ikke har gratis kaffe, sier Brekkå lattermildt. 

Han både håper at karaktergjennomsnittet i anatomi vil gå opp som en direkte følge av anatomikafeene i høstsemesteret. For å gjøre tilbudet mer attraktivt arrangerer han også Kahoot-quiz på slutten av hver samling, som er basert på tidligere gitte flervalgsoppgaver på eksamen i anatomi. Her får også vinnerne premie. 

– Vi prøver så godt vi kan å motivere studentene til å jobbe jevnlig med faget og for å gjøre det spennende. Så langt er tilbakemeldingene veldig gode, legger han til.

Avslutningsvis understreker han viktigheten av å møtes selv om det har blitt gjennomført et digitalt løft i undervisningen. Dette forklarer han at er viktig både for læringens del og for studentmiljøet.  

Denne saken er fra 2021, men fremdeles aktuell for nye studenter.
Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

 

 

Aktuelt

Ignacy jobber som paramedisiner på legevakt

Ignacy Antoni Pichler (25) var ferdig utdannet paramedisiner i 2023. Nå er han en av de første paramedisinerne som jobbe...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Jordmorstudenter deler erfaringer på tvers av land

Fem ferske jordmorstudenter fra UiS har deltatt på vinterskole i Tsjekkia for å få et innblikk i utøvelsen av jordmorfag...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

Jakob kapret drømmejobben – starter som trainee i august

Jakob Hummelsund Grung avslutter sykepleiestudiene ved Universitetet i Stavanger i vår, og går rett til en spennende toå...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Anbefaler medisinsk praksis ved Jæren Ø-hjelp

Sykepleierstudentene Rebecca Yndestad og Micheline Irakoze har vært i praksis ved Jæren Øyeblikkelig Hjelp. Her får de o...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...

Presenterte mestring og selvtillit gjennom arbeidstrening

Hanna Sofie Berg Langesæter og Kine Marie Ågesen presenterte funnene fra masteroppgavene sine på et seminar i regi av Ui...

Øyvind er straks paramedisiner

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS. Han angrer ikke et sekund p...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Innfører ultralyd i undervisningen av spesialsykepleiere

Fagmiljøet i ultralyd ved UiS har samarbeidet med masterutdanningen i spesialsykepleie for å gi opplæring i bruk av ultr...