Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra råvarer. Stilt overfor teknologiske nyvinninger, nye produkter og tjenester som sosiale medier, delingsøkonomi, big data og kunstig intelligens – hvordan kan bedrifter tilpasse seg?

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Desember 2024

Søknadsfrist

1. november 2024

Pris

kr 23.000,- + semesteravgift og pensum Påmeldings- og betalingsvilkår

"Ny teknologi og nye forretningsmodeller endrer markedet. Hva gjør du for å komme i forkant?"

professor Kenneth H. Wathne

Kursinnhold

Det er forretningsmodellen som beskriver hvordan virksomheter skaper og henter ut verdi i markedet. Den former hva en bedrift kan oppnå. Forretningsmodellinnovasjon er derfor avgjørende for om bedrifter kan oppnå lønnsomhet – og samfunnet trenger ledere som skjønner dette.

Dame som sitter med en datamaskin og bilder av grafer attmed hun_illustrasjon

Kurset introduserer deg for forretningsmodellkonseptet, og presenterer ulike typer forretningsmodeller.  Du får en praktisk innføring i markedsføring for eksisterende og fremvoksende forretningsmodeller. Markedsføring handler om prosesser knyttet til å skape, kommunisere og levere verdi i relasjon med kunden. I så måte definerer og leverer markedsføring virksomhetens verdiforslag til kunden. Selv om det finnes en rekke likheter på tvers av ulike typer virksomheter, krever god markedsføringsledelse en grundig forståelse av virksomhetens forretningsmodell.

Du får en innføring i grunnleggende markedsføringskonsepter og markedsføringsledelse for virksomheter som opererer innefor etablerte og nye forretningsmodeller. De ulike markedsføringskonseptene blir presentert med i utgangspunkt i forretningsmodellene.

I kurset benyttes caseeksempler fra en rekke ulike bransjer; inkludert olje og gass, shipping, detaljhandel, bygg og anlegg, finansiell tjenesteyting, media, konsulent- og ingeniørtjenester samt transport.

Les mer om kursinnholdet her: Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Personer som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knytte til markedsføring innenfor eksisterende og fremvoksende forretningsmodeller - som en del av en ny karrierevei, karriereutvikling, eller nye ansvarsområder. Emnet er åpent for Executive MBA studenter og andre som ønsker å følge emner og som kvalifiserer til opptak.

Kunnskap

Etter endt emne skal studentene ha kunnskap om både klassiske og nye forretningsmodeller, herunder:

  • Verdiskaping og verdiuthenting i verdikjede-, verdiverksted-, verdinettverk-, og verdiaksess modeller.
  • Samspillet mellom forretningsmodellinnovasjon og ny teknologi, som for eksempel sosiale medier, internet of things, big data analytics, og 3D printing.
  • Organisering og ledelse av allianser og nettverk i lys av ulike forretningsmodeller.

Ferdigheter

Deltakerne skal kunne:

  • Organisere og analysere markedsdata
  • Anvende kunnskap om markeder og segmenter til å utvikle strategier for verdiskaping og verdiuthenting i virksomheter som opererer innenfor etablerte og nye forretningsmodeller
  • Gi strategiske anbefalinger, oppnå støtte for, samt gjennomføre effektive markedsstrategier

Kurset avholdes over 3 samlinger à 2 dager og foregår på dagtid. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner av case i plenum.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Undervisningsdatoene er under planlegging.

Eksamen består av 2 gruppeoppgaver:
1. Første gruppeoppgave leveres ut andre samling med innleveringsfrist siste samling. Løses i grupper på inntil 4 personer. Vekting 50%, og vurderes: karakter A-F.
2. Andre gruppeoppgave leveres ut siste samling med 1 måneds innleveringsfrist. Løses i grupper på inntil 4 personer. Vekting 50%, og vurderes: karakter A-F.

For å bli tatt opp til EMBA ved Handelshøgskolen UiS ved UiS kreves:
a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
b) Handelshøgskolen UiS ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.
c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

All dokumentasjon for opptakskravet skal lastes inn i Evuweb.

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

  • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring
  • CV

Har du utdanningen din fra UiS eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole (f.eks. BI), fra utlandet*, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.

Bekreftelse på nødvendig yrkespraksis /nåværende arbeidsforhold må lastes inn. Bekreftelsen må inneholde varighet, stilling og signatur fra arbeidsgiver ved leder eller personalavdeling. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner

*Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

Du er selv ansvarlig for at dokumentene du laster opp når du søker om opptak er korrekte. Bruk av falske dokument er omfattet av straffelovens § 361 og § 362 og blir meldt til politiet.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs. Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av de første emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Med forbehold om endringer.

Per 01.01.2024 er prisen per kurs kr 23.000,-.
I pris inngår undervisning, kaffe og lunsj, tilgang til elektroniske læremidler og digital læringsplattform, tilbakemelding på oppgaver, eksamen og sensur.
Semesteravgift høst/vår og pensumlitteratur kommer i tillegg.
Det tas forbehold om endringer i pris og hva som inngår i denne.

Les mer om påmeldings- og betalingsbetingelser her: Påmeldings- og betalingsvilkår | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Forelesere

Professor i markedsføring
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i strategi
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Administrative kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

– Viktig å få utfordret egne antakelser og holdninger

– Det å få drøfte problemstillinger med andre fagfelt, var kjempegivende. Vi blir farget av den grunnutdanningen vi har,...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

– EMBA gir faglig tyngde og slagkraft i næringslivet

Kine Charlotte Buchanan ønsket påfyll av kunnskap etter å ha vært i lederrollen i noen år, og valgte å ta Executive MBA ...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Dette kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomistyring i et strategisk perspektiv. Strate...

Arbeidsrett 2 - E-BSA110

Ønsker du å lære mer om lovverket i arbeidslivet? Da er dette kurset for deg. Arbeidsrett 2 gir deg kompetanse om klass...

Bedriftslege med EMBA

En EMBA er nok ikke den vanligste videreutdanningen for en lege. Men da Rubia Malik skulle ta sin tredje utdanning, ønsk...

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset gir deg grunnl...

Arbeidsrett 1 E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg. Arbeidsrett 1 gir deg ...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Internasjonal makroøkonomi E-MBA290

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. De...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger vekt på reelle organ...

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, ...

Masteroppgave E-MBA300

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende skal lede, samtidig so...