Hopp til hovedinnhold

Sosialfag master

Master i sosialfag ved Universitetet i Stavanger gir deg kompetanse til å møte de nye kunnskapskravene som stilles til sosialarbeiderne.

Fakta
Varighet

2 år, 4 semestre

Antall studieplasser

22

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

De siste tiårene har arbeidsfeltet for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere blitt mer komplekst og omskiftelig. Kravene til handlingskompetanse, forståelse og analytisk evne er stigende. Endringene kjennetegnes ved ord som differensiering, individuell oppfølging, rettigheter og kulturelle utfordringer. 

Under studiet får du: 

 • utvidet din kunnskap om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder 
 • inngående forståelse for forskning innenfor det sosialfaglige feltet 
 • velge mellom en rekke valgemner som hver for seg dekker viktige områder innenfor sosialt arbeid og sosialpedagogikk 

For å bli tatt opp på masterstudiet i sosialfag må du ha en bachelorutdanning i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen utdanning kan vurderes for opptak. Studiet kvalifiserer for opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Hvordan søke?

Søknadsfrister, språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Utfyllende regler

Kan kommer endringer for opptaket 2021

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om sosialfag master

Er det mulig til å studere sosialfag master på deltid? Hvor kan jeg jobbe?

Hvilke arbeidsplasser man kan jobbe på, etter å ha fullført denne utdanningen? 

 Studiet kvalifiserer for: 

 • fagstillinger innenfor sosialt arbeid og sosialpedagogisk arbeid 
 • faglige lederstillinger innen barnevern og arbeidsinkludering 
 • sosialfaglig veiledning innen blant annet barne- og ungdomsvern, miljø- og velferdsarbeid, og i statlig og kommunal forvaltning. 
 • forsknings-, utviklings- og evalueringsoppgaver 
 • undervisningsstillinger i videregående skole, høgskole og universitet 
 • opptak til doktorgradstudier  

Er det mulig til å studere sosialfag master på deltid?  

Dette er et fulltidsstudium (ikke deltid) og vi vil forsøke å organisere undervisningen på en måte som sikrer kvalitet og kunnskapsutvikling for dere og feltet vårt for øvrig.  

Mange av de som går på studiet er i arbeid, og undervisningen er stort sett lagt opp modulbasert i første semester, ca. hver tredje uke, men det er ikke sikkert at vi lykkes med bolker i så stor grad de påfølgende semestre. Det betyr at det vanskelig kan la seg kombinere med full jobb og pendling slik du antyder. 

Er studiet forenlig med en 100 prosent stilling? Kan studiet i perioder kombineres med en 100 prosent jobb?  

Det er et heltidsstudium som går over to år men med muligheter for å bruke et tredje år på å fullføre. På spørsmålet ditt om det er forenlig med 100 % kan det være vanskelig ettersom det er et heltidsstudium, men det er flere nåværende studenter som er i jobb. Undervisningen er delvis lagt opp i bolker, spesielt i 1. semester, og delvis videre i semestrene. I siste semester er det arbeid med masteroppgaven. Undervisningen er ikke obligatorisk, bortsett fra forskningsseminar i 3. semester, og to av emnene i 3. semester har 75 % frammøte. Men det er selvsagt anbefalt å delta på forelesningene. 

Studieplan og emner
Les hele beskrivelsen av studieprogrammet
 • Compulsory courses

 • Choose one of these 3 courses

 • Choose 3rd term at UiS or as an exchange student

  • At UiS - choose Specialization

   • Specialization Work Inclusion

   • Specialization Child Welfare

  • Exchange study

 • Compulsory courses

 • Choose one of these 3 courses

 • Choose 3rd term at UiS or as an exchange student

  • At UiS - choose Specialization

   • Specialization Work Inclusion - (30 credits)

    • Work Inclusion and Social Work

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Work Inclusion and Social Work

     Studiepoeng: 10

    • Work ability, drug misuse and psychiatric health

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Work ability, drug misuse and psychiatric health

     Studiepoeng: 10

    • The professional role, self-reflection, and conflict management

     ÅR 2 SEMESTER 3

     The professional role, self-reflection, and conflict management

     Studiepoeng: 10

    • Research Seminar

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Research Seminar

     Studiepoeng: 0

   • Specialization Child Welfare (30 credits)

    • Work ability, drug misuse and psychiatric health

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Work ability, drug misuse and psychiatric health

     Studiepoeng: 10

    • The professional role, self-reflection, and conflict management

     ÅR 2 SEMESTER 3

     The professional role, self-reflection, and conflict management

     Studiepoeng: 10

    • Relations and cooperation with children and families: Knowledge and excellent practice

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Relations and cooperation with children and families: Knowledge and excellent practice

     Studiepoeng: 10

    • Research Seminar

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Research Seminar

     Studiepoeng: 0

  • Exchange study

 • Compulsory courses

 • Choose one of the 2 courses

 • Choose 3rd term at UiS or as an exchange student

  • At UiS - choose Specialization

   • Specialization Work Inclusion - choose 30 points

    • Work Inclusion and Social Work

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Work Inclusion and Social Work

     Studiepoeng: 10

    • Work ability, drug misuse and psychiatric health

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Work ability, drug misuse and psychiatric health

     Studiepoeng: 10

    • The professional role, self-reflection, and conflict management

     ÅR 2 SEMESTER 3

     The professional role, self-reflection, and conflict management

     Studiepoeng: 10

    • Research Seminar

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Research Seminar

     Studiepoeng: 0

   • Specialization Child Welfare, choose 30 points

    • Work ability, drug misuse and psychiatric health

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Work ability, drug misuse and psychiatric health

     Studiepoeng: 10

    • The professional role, self-reflection, and conflict management

     ÅR 2 SEMESTER 3

     The professional role, self-reflection, and conflict management

     Studiepoeng: 10

    • Relations and cooperation with children and families: Knowledge and excellent practice

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Relations and cooperation with children and families: Knowledge and excellent practice

     Studiepoeng: 10

    • Research Seminar

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Research Seminar

     Studiepoeng: 0

  • Exchange study

Vårt fagmiljø

Institutt for sosialfag 

Institutt for sosialfag tilbyr bachelorgrader i sosialt arbeid og psykologi, en norskspråklig master i sosialt arbeid, og to engelskspråklige mastere med mange utenlandske studenter.

Institutt for sosialfag holder til i Kjell Arholms hus på campus Ullandhaug.

Alle disse utdanningene inneholder elementer hentet fra sosialt arbeids teori og metode, sosialpedagogikk, psykologi, sosiologi, statsvitenskap, antropologi, økonomi, juss og filosofi. Som sosionomstudent vil du møte lærere og forskere med disse ulike fagtilknytningene. De fleste som underviser ved instituttet, har doktorgrad innenfor sitt fagområde, og noen er også professor. De vitenskapelig ansatte ved instituttet vil både undervise studenter og drive med forskningsprosjekter. 

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Utveksling
 • Alle land

Kontakt oss

Administrasjon IS
Førstekonsulent
51834136
Institutt for sosialfag
Førstelektor

Du er kanskje også interessert i:

Studentliv i Stavanger

Novemberhelsing frå rektor Klaus Mohn

– Eg vil de skal vite at eg er stolt av dykk. Innsatsen de har lagt ned er ein viktig grunn til at Universitetet i Stava...

Ut på UiS-tur!

Hver ukedag fra mandag 30. november kan studenter være med på tur i UiS sitt nærområde.

Studentpresten ved UiS

Studentpresten ved UiS heter Leni Mæland. Hun kan være til støtte for deg som student, både i gode og mer utfordrende pe...

Kick-off for studentene ved Handelshøgskolen

17. til 20. august arrangerte Handelshøgskolen ved UiS kick-off-uke for sine studenter. Over 400 studenter deltok, forde...

Kafeer og kantiner på campus

UiS har bygninger både på Ullandhaug, i Bjergsted og på Våland. På alle områdene får du kjøpt god og næringsrik mat og d...

Samfunnsviternes Studentlag

Samfunnsviternes studentlag er bindeleddet mellom Samfunnsviterne og ditt studiested.

Econa UiS

Econa UiS er en studentorganisasjon som ønsker å gi økonomistudenter, både på bachelor og master mest mulig ut av studie...

NHS Jobbsenter

NHS Jobbsenter er en frivillig studentorganisasjon som arbeider med å skape kontakt mellom våre studenter og hotell- og ...

Linjeforeningen for elektro og data

LED er linjeforeningen for studenter som går elektro & data.

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap (IKS) ved UiS

Økonomistudentenes Foreningen

Økonomistudentenes Forening, også kalt ØSF, er en linjeforening ved Handelshøyskolen på UiS.

Linjeforeningen for Industrial Asset Management

LIAM er linjeforeningen til masterprogrammet Industrial Asset Management (Industriell Teknologi og Driftsledelse).

Norsk Hotellhøyskoles Union

NHSU er en studentpolitisk linjeforening drevet av studenter for studenter.

Petroil

Petroil er Petroleumsingeniørenes Linjeforening ved Universitetet i Stavanger. Vi representerer studentene i bachelor- o...

Studentombudet ved UiS

Studentombudet kan bistå studenter ved UiS som trenger hjelp, råd eller informasjon i spørsmål som omhandler studiesitua...

SMiS Studentmållaget i Stavanger

Studentmållaget i Stavanger er lokallaget til Norsk Målungdom og Noregs Mållag på Universitetet i Stavanger.

Høyres Studenter Stavanger

Høyres Studenter Stavanger består av konservative og liberale studenter.

Sosialstudentenes Linjeforening

Vi er linjeforeningen for sosialt arbeid, barnevern og psykologi.

Parasjuk

Parasjuk er linjeforeningen for bachelor sykepleie, bachelor paramedisin, samt alle tilhørende master/videreutdanninger ...

Tappetårnet

Tappetårnet er studentbaren på UiS og holder til i 1. etasje på studentenes hus. Formålet med baren er å bedre studentmi...

INDØKS

INDØKS er linjeforeningen for studentene ved masterstudiet industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger.

IAESTE Stavanger

IAESTE er en internasjonal studentorganisasjon som arbeider for at studenter skal få relevant praksiserfaring.

Mauka Makai

Mauka Makai er studentorganisasjonen for deg som vil fylle studietiden din med så mye gøy som mulig!

Økonomistudentenes Forening

ØSF er en forening for alle økonomistudenter på bachelornivå, hvor alle automatisk blir medlem gratis.

Spire Stavanger

Brenner du for klima og miljø, rettferdig internasjonal handel, bærekraftig byutvikling, eller mat og landbruk? Da er ka...

SAMSIK - Linjeforeningen for studenter ved Samfunnssikkerhet

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter innenfor Samfunnssikkerhet ved UiS.

YATA Stavanger

YATA Stavanger er et nettverket for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars- og s...

MEES

MEES er Linjeforening for master i Energi, Miljø og Samfunn.

SSF - Sosiologistudentenes Forening

Sosiologistudentenes Forening jobber for å ivareta sosiologistudentenes rettigheter

Aktuelt om sosialfag ved UiS

Courses and seminars at PhD level

PhD candidates in the Social Sciences and neighbouring fields are invited to participate.

24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en leder...

Digital feiring av masterstudentene ved MFamily

For de 23 uteksaminerte studentene ved det prestisjetunge MFamily-masterstudiet, ble årets avslutningsseremoni avholdt i...

E-MJB150 Juss i barnevernfaglig arbeid

Videreutdanning på masternivå, og tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder r...

Master i relasjonsbehandling

Universitetet i Stavanger (UiS), i samarbeid med Klinikker psykisk helsevern ved Helse Stavanger HF, tilbyr en erfarings...

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karriere innen forskning og...

Ungdom deler erfaringer fra barnevernet for å hjelpe andre

Hvert år får 50.000 barn og unge hjelp av barnevernet. Noen av dem som har blitt plassert i fosterhjem, barnevernsinstit...

50 år med sosionomutdanning i Stavanger

I 50 år har det blitt utdanna sosionomar i Stavanger. Mykje har endra seg, men framleis er behovet for sosionomar stort....

Måltid med nye venskap

Ein gong i semesteret inviterer «Friends & Foods» ved Institutt for sosialfag til matlaging og sosialt samvær. Kvar ...

Kurs om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom kurset Arbeidsliv og rus ved UiS vil du få kunnskap om forebygging, tidlig intervensjon og metoder for håndterin...

Kurs i brukermedvirkning og personsentrert omsorg

Ved UiS kan du ta kurs i brukermedvirkning og personsentret omsorg for å bedre kvalitet og bidra til utvikling av helset...