Hopp til hovedinnhold

Dans - bachelorstudium (B-UTØVDANS)

Fakta
Studieprogramkode

B-UTØVDANS

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i dans

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag

Undervisningsspråk
Intro

Studiet Bachelor i utøvende dans er et 3-årig utdanningsprogram (180 studiepoeng).  

Studiet er rettet mot søkere med bakgrunn i dans fra 3-årig videregående opplæring, eller tilsvarende, som vil arbeide som utøvende og medskapende dansekunstner. 

Studieprogrammet har hovedfokus på samtidsdans, og omfatter både praktiske og teoretiske emner som gir deg et helhetlig læringsutbytte. Et høyt kunstnerisk nivå er målet for utdanningen. Som student møter du et bredt spekter av arbeidsformer fra daglig trening i danseteknikk til forelesning, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du får fordype deg i repertoar, improvisasjon og koreografi, samt bevegelsesanalyse og alternativ trening med lærere både fra Norge og utlandet. I teknikk har ulike tilnærminger innen samtidsdans hovedvekt, mens klassisk ballet er et viktig støttefag. I tillegg tilbys det kurs i andre relevante genre innenfor scenisk dans, som, for eksempel, jazzdans og hip hop. 

Studiemiljøet er tverrkunstnerisk sammensatt og det åpner for samarbeid med musikkstudenter innenfor flere sjangre. 

Studentens eget undersøkende arbeid er kontinuerlig gjennom studiet, både alene, men også i samspill med medstudenter. Veiledning og vurdering er gjennomgående i alle emner i 3 år. 

Studieprogrammet tilbys ved fakultet for utøvende kunstfag som holder til i Bjergsted i lokaler spesielt tilrettelagt for den type virksomhet som programmet legger opp til og krever. Studenter og lærere har tilgang til flere dansestudio, garderober med dusj, forelesnings- og møtelokaler, black box, konsertsal,  IKT rom, universitetsbibliotek med filial spesialisert på musikk og dans, og kantine. 

Fagplan

OPPBYGGING og INNHOLD 

Studiet organiseres som fulltidsstudium over 3 år (180 studiepoeng) delt inn studieenheter: 

 • Utøvende hovedområde (110 sp) som omfatter utøving, skaping og formidling av dans. 
 • Fagteori og støttefag (40 sp) som omfatter teoretiske emner. 
 • Valgemner: 30 studiepoeng selvstendig arbeid/ internasjonalt semester. 

Deler av valgemnet faller innunder det utøvende hovedområdet. 

Studiet baserer sitt innhold seg på den kunnskap og erfaring som er om dansefeltet slik vi forstår det, men tar også inn over seg at dansen knyttet til det frie feltet er i en stadig omveltning.  Studiets innhold skal kunne sees i samsvar med utøveren sin rolle i dagens samtidsdans og gi studenten den kunnskap og de erfaringer som kreves i et fremtidig møte med yrkeslivet. Et høyt kunstnerisk nivå er målet for utdanningen. Dette må forstås utover det dansetekniske, og knyttes til det skapende og medskapende. Det innebærer også evnen til å artikulere seg selv i en videre betydning, og kunne se seg selv og sitt fag i en større samfunnsmessig kontekst. Selvstendig refleksjon og det å være undersøkende er gjennomgående for studiet. Det er summen av emnene i studiet som utgjør studiet sin styrke. 

Innholdet i danseutdanningen ved UiS fordeles mellom danseteknisk arbeid, utforskende fag, formidlingsarbeid, samt støtte- og teorifag. Ulike tilnærminger innen samtidsdans har en hovedvekt i studiet, mens klassisk ballet er et viktig støttefag. Teknikkfagene utvikler fysisk og kunstnerisk bevissthet, og målet er at studenten oppnår et høyt teknisk nivå gjennom selvstendig tenkning. Teknikkfagene er gjennomgående for studiet og danner base for det utøverskapet som vi utdanner til. I tillegg til de teknikker som undervises i det daglige, får studentene trening i andre relevante genre innenfor scenisk dans, som, for eksempel, jazzdans og hip hop. 

Det dansetekniske kan ikke alene utvikle en utøvende og medskapende danser. Kravene i dag er mangfoldige og en danser har ofte oppgaven som medskapende i produksjonsarbeid, i tillegg til at det kreves en klar kunstnerisk signatur for å nå frem. Studiet ved UiS tar dette til følge og både improvisasjon og koreografi, samt arbeid med bevegelsesanalyse og alternativ trening er gjennomgående i studiet. Formidlingsarbeid har fokus i alle 3 studieår, både som reelt scenisk arbeid, og presentasjoner av kontinuerlige undersøkelser knyttet til det individuelle utøverskapet/ å koreografere seg selv og ikke minst i møtet med relevant repertoar. I løpet av studietiden vil studenten få utforske internasjonalt repertoar, og på den måten få utvikle dynamiske uttrykk, musikalitet, rollegestalting. Evnen til refleksjon og analyse utfordres i alle emner, men støtte- og teoriemnene er viktige for en helhetlig forståelse og danner grunnlaget for å se seg selv i en større sammenheng. Studiet vektlegger dans i kontekst både historisk og samfunnsmessig, koreografisk og estetisk analyse, innføring i artistic research, og arbeidslivskunnskap. 

Hva kan du bli?

Studiet forbereder deg til et yrkesliv som dansekunstner eller til videre studier innen dans eller relaterte fag. Med et tilleggsår i Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å arbeide som dansepedagog.

Studieplan og emner
 • Utøvende hovedområde - Obligatoriske emner

 • Fagteori og støttefag - obligatoriske emner

  • Innføring i Artistic Research og andre kunstformer

   Tredje år, semester 6

   Innføring i Artistic Research og andre kunstformer

   Studiepoeng: 5

  • Arbeidslivskunnskap

   Tredje år, semester 6

   Arbeidslivskunnskap

   Studiepoeng: 5

 • Valgemner

Utveksling

Utvekslingssemester 

5. semester (høstsemesteret i 3. klasse) 

Det anbefales at alle studenter reiser til et internasjonalt miljø i dette semesteret.

Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted. Det er ønskelig at det alternative valgemnet BDA850 Egendefinert prosjekt, som ligger parallelt med internasjonalt semester, har en internasjonal dimensjon.     

 
Hvorfor et utenlandsopphold? 

Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet videreutvikle seg som utøvende og medskapende dansekunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, men skal også gi muligheter for individuell spesialisering.

Dansestudenter får god kjennskap til internasjonale dansemiljøer gjennom både egen utveksling, men også gjennom utstrakt besøk av gjestelærere og koreografer. Studiet har en internasjonal profil med ansatte som har internasjonal erfaring fra flere land, og det tas årlig opp innreisende utvekslingsstudenter for ett eller to semestre.  

 
Ordning for utvekslingen 

Semesteret organiseres som eget valgemne på 30 studiepoeng. Innholdet i det internasjonale semesteret ved en annen institusjon skal ha en individuell læringsavtale (Learning agreement) som utgangspunkt for oppholdet. En slik læringsavtale erstatter søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet.

Studenten må selv kvalitetssikre hvordan tilbudet fra vertsinstitusjonen egner seg sammen med sin egen progresjon og planlagte løp.

Undervisningen studenten mottar kan også inneholde både teoretiske og praktiske/utøvende komponenter ut fra tilbudet som blir gitt ved den aktuelle institusjonen. I 5. semester er spesielt repertoar og forestillingsarbeid viktig. 

  
Søknadsprosess 

Fristen for å gi UiS beskjed om at man ønsker å reise på utveksling i påfølgende studieår er 1. februar. Fristen er lik enten man skal reise på utveksling høst- eller vårsemester. Dette gir man melding om gjennom Digital studentekspedisjon.

Hver student kan sette opp to (2) institusjoner man ønsker å reise til og vil bli nominert til begge disse. De ulike mottakeruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer, som man må gjøre seg kjent med. Mange av UiS sine partnere innenfor utøvende kunstfag benytter EASY som online-søknadsverktøy. 

I tilfeller hvor vi har mottatt flere søkere enn det er tilgjengelige plasser, kan partneruniversitetene i utlandet be UiS om å rangere søkerne. Dersom UiS blir bedt om å rangere søkerne, vil dette bli gjort på et faglig grunnlag. Antall søkere til det enkelte partneruniversitet vil derfor ha innvirkning på sjansen til å få på plass på ønsket studiested. 

Både søknader gjennom EASY og andre søknadsportaler skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende:  

 • Video hvor du viser deg som dansekunstner  
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev fra lærer 
 • Kunstnerisk CV 
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb i god tid
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom man får tilbud om plass 

 
Orienter deg nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser angående søknadsprosessen og søknadsfrister. Disse har du som student ansvar for å følge opp. 

   
Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med emneansvarlig for utveksling for faglig veiledning. 

Praktisk relaterte spørsmål om utveksling: 
musikk-dans@uis.no

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Statens Scenekunstskole

  OBS! På grunn av sin studieordning, kan Statens Scenekunstskole København (DASPA) vanligvis kun ta imot studenter innenfor dans i høstsemester i partallsår (det vil si 2022, 2024, 2026 osv.)

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  Iceland University of the Arts

  Iceland University of the Arts (IUA) i Reykjavik utdanner studenter med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked. Kjerneverdiene til IUA er curiosity, understanding, and courage. OBS! Hvert tredje år tar LHI ikke imot innreisende utvekslingsstudenter (2021, 2024, 2027 osv.)

  Stockholms Konstnärliga Högskola

  Stockholms konstnärliga högskola (SKH) tilbyr utdanninger innenfor et bredt spekter av utøvende fag: Sirkus, dans, dansepedagogikk, film, media, opera og scenekunst.

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Accademia Nazionale di Danza

  Accademia Nazionale di Danza i Roma ble grunnlagt i 1940 av den russiske ballettdanserinnen Jia Ruskaja (artistnavn med betydningen I am Russian).

  Fontys University of Applied Sciences

  "Fontys Dance Academy. A different place for special people." Med campus i byen Tilburg, en både kulturell og ikke minst internasjonal by, takket være alle de multinasjonale selskapene som er etablert der (Tesla, Sony, Schenker, Coca-Cola).

  Polytechnic Institute of Lisboa

  UiS har innenfor dans hatt gjensidig utvekslingsaktivitet med Instituto Politécnico de Lisboa, nærmere bestemt deres Escola Superior de Dança (ESD).

  Institute of Theatre, Barcelona

  The Conservatory of Dance ved Institute of Theatre ligger i Barcelona, i den autonome regionen Catalonia. Undervisningen er derfor på katalansk eller spansk.

  University of Chichester

  UiS har en avtale med Department of Dance ved University of Chichester. Her blir du en del av et community of dancers i den historiske og sjarmerende byen Chichester sør i England.

  Northern School of Contemporary Dance

  Northern School of Contemporary Dance (NSCD) ligger i Leeds. Det er stor konkurranse om de få plassene de har tilgjengelig for innreisende utvekslingsstudenter hvert semester.

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

  Konzervator Duncan centre

  Konzervator Duncan centre er den eneste institusjonen i Tsjekkia som tilbyr studier innen Contemporary dance, et seks (!) år langt studium.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

 • Danmark

  Statens Scenekunstskole

  OBS! På grunn av sin studieordning, kan Statens Scenekunstskole København (DASPA) vanligvis kun ta imot studenter innenfor dans i høstsemester i partallsår (det vil si 2022, 2024, 2026 osv.)

 • Finland

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

 • Island

  Iceland University of the Arts

  Iceland University of the Arts (IUA) i Reykjavik utdanner studenter med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked. Kjerneverdiene til IUA er curiosity, understanding, and courage. OBS! Hvert tredje år tar LHI ikke imot innreisende utvekslingsstudenter (2021, 2024, 2027 osv.)

 • Sverige

  Stockholms Konstnärliga Högskola

  Stockholms konstnärliga högskola (SKH) tilbyr utdanninger innenfor et bredt spekter av utøvende fag: Sirkus, dans, dansepedagogikk, film, media, opera og scenekunst.

 • Belgia

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Italia

  Accademia Nazionale di Danza

  Accademia Nazionale di Danza i Roma ble grunnlagt i 1940 av den russiske ballettdanserinnen Jia Ruskaja (artistnavn med betydningen I am Russian).

 • Nederland

  Fontys University of Applied Sciences

  "Fontys Dance Academy. A different place for special people." Med campus i byen Tilburg, en både kulturell og ikke minst internasjonal by, takket være alle de multinasjonale selskapene som er etablert der (Tesla, Sony, Schenker, Coca-Cola).

 • Portugal

  Polytechnic Institute of Lisboa

  UiS har innenfor dans hatt gjensidig utvekslingsaktivitet med Instituto Politécnico de Lisboa, nærmere bestemt deres Escola Superior de Dança (ESD).

 • Spania

  Institute of Theatre, Barcelona

  The Conservatory of Dance ved Institute of Theatre ligger i Barcelona, i den autonome regionen Catalonia. Undervisningen er derfor på katalansk eller spansk.

 • Storbritannia

  University of Chichester

  UiS har en avtale med Department of Dance ved University of Chichester. Her blir du en del av et community of dancers i den historiske og sjarmerende byen Chichester sør i England.

  Northern School of Contemporary Dance

  Northern School of Contemporary Dance (NSCD) ligger i Leeds. Det er stor konkurranse om de få plassene de har tilgjengelig for innreisende utvekslingsstudenter hvert semester.

 • Østerrike

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

 • Slovakia

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

 • Tsjekkia

  Konzervator Duncan centre

  Konzervator Duncan centre er den eneste institusjonen i Tsjekkia som tilbyr studier innen Contemporary dance, et seks (!) år langt studium.

 • USA

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.