Hopp til hovedinnhold

Dans - bachelorstudium (B-UTØVDANS)

Fakta
Studieprogramkode

B-UTØVDANS

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelorstudium i dans

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag

Undervisningsspråk
Intro

Studiet Bachelor i utøvende dans er et 3-årig utdanningsprogram (180 studiepoeng).  

Studiet er rettet mot søkere med bakgrunn i dans fra 3-årig videregående opplæring, eller tilsvarende, som vil arbeide som utøvende og medskapende dansekunstner. 

Studieprogrammet har hovedfokus på samtidsdans, og omfatter både praktiske og teoretiske emner som gir deg et helhetlig læringsutbytte. Et høyt kunstnerisk nivå er målet for utdanningen. Som student møter du et bredt spekter av arbeidsformer fra daglig trening i danseteknikk til forelesning, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du får fordype deg i repertoar, improvisasjon og koreografi, samt bevegelsesanalyse og alternativ trening med lærere både fra Norge og utlandet. I teknikk har ulike tilnærminger innen samtidsdans hovedvekt, mens klassisk ballet er et viktig støttefag. I tillegg tilbys det kurs i andre relevante genre innenfor scenisk dans, som, for eksempel, jazzdans og hip hop. 

Studiemiljøet er tverrkunstnerisk sammensatt og det åpner for samarbeid med musikkstudenter innenfor flere sjangre. 

Studentens eget undersøkende arbeid er kontinuerlig gjennom studiet, både alene, men også i samspill med medstudenter. Veiledning og vurdering er gjennomgående i alle emner i 3 år. 

Studieprogrammet tilbys ved fakultet for utøvende kunstfag som holder til i Bjergsted i lokaler spesielt tilrettelagt for den type virksomhet som programmet legger opp til og krever. Studenter og lærere har tilgang til flere dansestudio, garderober med dusj, forelesnings- og møtelokaler, black box, konsertsal,  IKT rom, universitetsbibliotek med filial spesialisert på musikk og dans, og kantine. 

Fagplan

OPPBYGGING og INNHOLD 

Studiet organiseres som fulltidsstudium over 3 år (180 studiepoeng) delt inn studieenheter: 

 • Utøvende hovedområde (110 sp) som omfatter utøving, skaping og formidling av dans. 
 • Fagteori og støttefag (40 sp) som omfatter teoretiske emner. 
 • Valgemner: 30 studiepoeng selvstendig arbeid/ internasjonalt semester. 

Deler av valgemnet faller innunder det utøvende hovedområdet. 

Studiet baserer sitt innhold seg på den kunnskap og erfaring som er om dansefeltet slik vi forstår det, men tar også inn over seg at dansen knyttet til det frie feltet er i en stadig omveltning.  Studiets innhold skal kunne sees i samsvar med utøveren sin rolle i dagens samtidsdans og gi studenten den kunnskap og de erfaringer som kreves i et fremtidig møte med yrkeslivet. Et høyt kunstnerisk nivå er målet for utdanningen. Dette må forstås utover det dansetekniske, og knyttes til det skapende og medskapende. Det innebærer også evnen til å artikulere seg selv i en videre betydning, og kunne se seg selv og sitt fag i en større samfunnsmessig kontekst. Selvstendig refleksjon og det å være undersøkende er gjennomgående for studiet. Det er summen av emnene i studiet som utgjør studiet sin styrke. 

Innholdet i danseutdanningen ved UiS fordeles mellom danseteknisk arbeid, utforskende fag, formidlingsarbeid, samt støtte- og teorifag. Ulike tilnærminger innen samtidsdans har en hovedvekt i studiet, mens klassisk ballet er et viktig støttefag. Teknikkfagene utvikler fysisk og kunstnerisk bevissthet, og målet er at studenten oppnår et høyt teknisk nivå gjennom selvstendig tenkning. Teknikkfagene er gjennomgående for studiet og danner base for det utøverskapet som vi utdanner til. I tillegg til de teknikker som undervises i det daglige, får studentene trening i andre relevante genre innenfor scenisk dans, som, for eksempel, jazzdans og hip hop. 

Det dansetekniske kan ikke alene utvikle en utøvende og medskapende danser. Kravene i dag er mangfoldige og en danser har ofte oppgaven som medskapende i produksjonsarbeid, i tillegg til at det kreves en klar kunstnerisk signatur for å nå frem. Studiet ved UiS tar dette til følge og både improvisasjon og koreografi, samt arbeid med bevegelsesanalyse og alternativ trening er gjennomgående i studiet. Formidlingsarbeid har fokus i alle 3 studieår, både som reelt scenisk arbeid, og presentasjoner av kontinuerlige undersøkelser knyttet til det individuelle utøverskapet/ å koreografere seg selv og ikke minst i møtet med relevant repertoar. I løpet av studietiden vil studenten få utforske internasjonalt repertoar, og på den måten få utvikle dynamiske uttrykk, musikalitet, rollegestalting. Evnen til refleksjon og analyse utfordres i alle emner, men støtte- og teoriemnene er viktige for en helhetlig forståelse og danner grunnlaget for å se seg selv i en større sammenheng. Studiet vektlegger dans i kontekst både historisk og samfunnsmessig, koreografisk og estetisk analyse, innføring i artistic research, og arbeidslivskunnskap. 

Hva kan du bli?

Studiet forbereder deg til et yrkesliv som dansekunstner eller til videre studier innen dans eller relaterte fag. Med et tilleggsår i Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å arbeide som dansepedagog.

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)
Studieplan og emner
 • Utøvende hovedområde - obligatoriske emner

 • Fagteori og støttefag - obligatoriske emner

  • Arbeidslivskunnskap

   YEAR 3 SEMESTER 5

   Arbeidslivskunnskap

   Studiepoeng: 5

  • Innføring i Artistic Research og andre kunstformer

   YEAR 3 SEMESTER 5

   Innføring i Artistic Research og andre kunstformer

   Studiepoeng: 5

 • Valgemner - vår 2021