Hopp til hovedinnhold

E-MRS185 Risikoanalyse

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nyttig beslutningsstøtte.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Neste oppstart

Høsten 2021

Søknadsfrist

05.08.2021

Undervisningsform

Nettbasert

Pris

18 000,- + semesteravgift

I dette kurset fokuserer vi på hvordan risikoanalysene bør planlegges, gjennomføres og brukes, slik at de holder faglig høyt nivå og blir nyttige for virksomheten.

Foreleser Eirik Bjorheim Abrahamsen

Kursinnhold

Kurset fokuserer på hvordan risikoanalyser kan og bør planlegges og gjennomføres for å gi god nytteverdi og beslutningsstøtte. Det gir deg også innsikt i grunnleggende prinsipper for risikoanalyse og refleksjon, for eksempel knyttet til sterke og svake sider ved de ulike metodene for risikoanalyse.

Kurset fokuserer på hvordan risikoanalyser kan og bør planlegges og gjennomføres for å gi god nytteverdi og beslutningsstøtte. Det gir deg også innsikt i grunnleggende prinsipper for risikoanalyse og refleksjon, for eksempel knyttet til sterke og svake sider ved de ulike metodene for risikoanalyse.

Kurset kan tas for seg selv eller som en del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger. Det er skreddersydd for å kombineres med jobb.

Målgruppe

Studiet passer for ansatte i både private og offentlige virksomheter som har behov for økt kompetanse innenfor risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon.

Innhold

• Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring

• Elementene som inngår i risikoanalyseprosessen

• Hva som er hensikten med en risikovurdering, og hvordan slike vurderinger bør planlegges og gjennomføres

• Hva som er viktig å ta hensyn til når man skal presentere et risikobilde

• Oversikt over de mest brukte risikoanalysemetodene

• Eksempler på anvendelse

Læringsmål

Etter avsluttet kurs skal du ha kjennskap til hvordan risikoanalyser kan brukes som en del av risikostyringen, hva som inngår i en risikoanalyse, hvordan slike analyser bør planlegges, samt en oversikt over de mest vanlige risikoanalysemetodene.

Forelesningsdatoer

1 samling - 23. - 24. august 2021

2 samling - 27. september 2021

3 samling - 1. - 2. november 2021

Samlingene vil foregå live på Zoom.

Første og siste samling er obligatoriske.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og presentasjon. Muntlig eksamen.

Innlevering av prosjekt: 22. oktober kl 16.00 2021

Muntlig eksamen: 22. - 23. november 2021

Litteratur

Aven, Røed, Wiencke . Risikoanalyse. Universitetsforlaget.

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Klikk her for å melde deg på kurset Risikoanalyse

Foreleser

51832196
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor

Nye studier høsten 2021

UiS skal sikre relevante og framtidsrettede utdannelser for et samfunn og en region i endring. Høsten 2021 tilbyr UiS fl...

E-BAC001 Tjenesteinnovasjon og servicedesign

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester? Kurset Tjenesteinnovasjon og servicedesign gir ...

E-BAC002 Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser

Samskaping kan defineres som prosesser hvor to eller flere aktører etablerer et tverrfaglig og likeverdig samarbeid for ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

E-SAM600 Granskingsmetodikk

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

E-MRS150 Terrorismeforebygging og sikring

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

E-MRS155 Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

E-MRS130 Planlegging og dimensjonering av beredskap

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver...

E-MRS195 Risikostyring

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Kontaktpersoner

51833056
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent
51833091
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Avdelingsdirektør