Hopp til hovedinnhold

E-MRS195 Risikostyring

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Neste oppstart

Våren 2022

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert med mulighet for å følge undervisning live på Zoom.

Søknadsfrist

15.12.2021

Pris

20 000,- + semesteravgift

For å lykkes med risikostyring i praksis, trenger man både erfaring og teoretisk kunnskap.

faglærer Jon Tømmerås Selvik

Innhold

Andre sentrale tema er beslutninger under usikkerhet, risikostyringsprosessen og hovedelementer i styrings- og beslutningsprosessen. Kurset bygger på boka ”Risikostyring”, som er skrevet av professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger.

Målgruppe

Kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyring, og er nyttig for deltakere fra mange ulike sektorer. Eksemplene har en overvekt av sikkerhetsrelaterte problemstillinger. Likevel er teorien og prinsippene generelle, og har stor nytteverdi også på andre områder, som for eksempel prosjektstyring.

Innhold

Risikostyring gir deg en innsføring i hva risikostyring er, og etter kurset vil du forstå:

Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring

Risikostyringsprosessen 

Hvordan risiko bør kommuniseres

Perspektiver på risiko

Metoder for å beskrive usikkerhet

Teori og metoder fra økonomi og beslutningsanalyse

Forsiktighetsprinsippene og føre var-prinsippene

Målstyring, risikoaksept og risikoreduksjon (ALARP)

Et rammeverk for risikostyring

Suksessfaktorer for risikostyringen

Kurset er skreddersydd for å kombineres med jobb og kan tas for seg selv eller som del av en erfaringsbasert Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Undervisningsdatoer

Forelesningsdatoer

12.-13- Januar 2022 (undervisning begge dager)

8. Februar 2022 (veiledning av prosjektoppgaven)

23.-24. mars 2022 (undervisning første dag/presentasjon av prosjektoppgaven andre dag)

Undervisningen vil være fra kl 09.00 til 16.00 alle dager.

Første og siste samling er obligatoriske.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og presentasjon. Muntlig eksamen.

Innlevering av prosjekt: 11. mars 2022

Muntlig eksamen: 27, 28 og 29. april 2022

Litteratur

Aven, Risikostyring. Universitetsforlaget.

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Klikk her for å melde deg på venteliste til kurset Risikostyring

Forelesere

Førsteamanuensis
51833599
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51832196
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

E-BAC001 Tjenesteinnovasjon og servicedesign

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester? Kurset Tjenesteinnovasjon og servicedesign gir ...

E-BAC002 Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser

Samskaping kan defineres som prosesser hvor to eller flere aktører etablerer et tverrfaglig og likeverdig samarbeid for ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

E-SAM600 Granskingsmetodikk

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskr...

E-MRS150 Terrorismeforebygging og sikring

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

E-MRS155 Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

E-MRS130 Planlegging og dimensjonering av beredskap

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver...

E-MRS185 Risikoanalyse

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning