Hopp til hovedinnhold

Konstruksjoner og materialer, 5-årig

Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gir deg en tverrfaglig og etterspurt kompetanse som kvalifiserer deg for et bredt spekter av jobber i næringslivet. Du velger enten maskin eller bygg, konstruksjonsteknikk.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

5 år

Antall studieplasser

15

Studiepoeng

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om opptak

Søknadsfrist

15. april gjennom Samordna opptak

Framtidens energi-ingeniører vil beherske alle former for energi. 

Maskin, industri, verksted. Foto: Alice Nielsen

Masterstudiet i konstruksjoner og materialer bygger på 3+2-modellen. Som student følger du først et treårig bachelorprogram (maskin eller bygg, konstruksjonsteknikk) og deretter et toårig masterprogram innen konstruksjoner og materialer. Mastergraden kan kvalifisere til doktorgradsstudier i offshoreteknologi.

Maskiningeniør

bachelorgradsprogrammet i maskin lærer du å foreta materialvalg og utvikle, dimensjonere og analysere mekaniske komponenter og konstruksjoner. Etter bacheloren fortsetter du med toårig master innen konstruksjoner og materialer med spesialisering enten i maskinkonstruksjoner eller fornybar energi for maskin.

Bygg, konstruksjonsteknikk

I bachelorprogrammet bygg, konstruksjonsteknikk vil du få undervisning i blant annet byggadministrasjon der du vil lære å gjennomføre, planlegge og utføre et byggeprosjekt. Etter bacheloren fortsetter du med toårig master innen konstruksjoner og materialer med spesialisering enten i byggkonstruksjoner eller i offshorekonstruksjoner.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for et bredt næringsliv. Kompetansen som studentene fårgjennom de ulike spesialiseringer er like relevant for landbasert virksomhet som offshore. Eksempel på landbaserte nærnger er bygg- og anleggsvirksomhet, metallurgisk industri, prosessindutstri og et allsidig spekter av mekanisk virksomhet. Studiet kvalifiserer for et næringsliv som det alltid vil være behov for - bygg, veier, materialer, maskiner, produksjonsprosesser - og studentene vil derfor være attraktive også på et internasjonalt arbeidsmarked.

Se beskrivelsen for studieprogrammene: 

 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig) eller  
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)  
 • Master i teknologi konstruksjoner og materialer (toårig)  

Fullført mastergrad kan gi grunnlag for opptak til PhD-studiet (doktorgrad) i offshoreteknologi ved UiS. 

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Se læringsutbyttebeskrivelsene for

 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig) eller
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg , studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)
 • Master i teknologi / sivilingeniør – konstruksjoner og materialer (toårig)

Overgang til høyere nivå

Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årige masterprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

  a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.

  b) Bacheloroppgaven.
 4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5- ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet

tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen *.

 

2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik

disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.

 

3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten

skal ha overgang til.

b) Bacheloroppgaven.

 

4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som

har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller

senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme

utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk –

naturvitenskapelige fakultet” § 4.

 

5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

 

* Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i marin- og undervannsteknologi, er kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

 

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om studier ved Universitetet i Stavanger.

spørsmål og svar SOS

Er det mulig å gjennomføre studiet på deltid, eller som fjernundervisning?

Studiet er lagt opp som heltidsstudium, , og det er mange obligatoriske gruppebaserte innleveringer i omtrent alle emnene. Vi anbefaler derfor ikke å ta studiet som «fjernundervisning». I og med at studiet er et heltidsstudium, er det ikke mulig å få et deltidsopptak, men en student med opptak til en 2-årig mastergrad har tilgang som student i 3 år og kan derfor også selv fordele emnene/studiet over 3 år istedenfor 2 år.

Jeg har tidligere bestått emner ved en annen utdanningsinstitusjon. Kan jeg få godkjent noen av disse emnene inn i ny grad?

Ja, det er mulig å søke om å få godkjent tidligere beståtte emner som ikke er del av opptaksgrunnlaget inn i ny grad.

Er det mulig å søke om permisjon fra studiene?

Ja, det er fullt mulig å søke om permisjon fra studiene.

Har jeg mulighet for å dra på utveksling i løpet av studiene mine?

Studiet er lagt opp for utveksling i 3. semester. Hvilke studiesteder det er mulig å søke utveksling til finnes det en oversikt nedenfor.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester på bachelornivå

3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:

Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:

Maskiningeniør

Byggingeniør

Masternivå:

Konstruksjoner og materialer

+

Kontakt oss

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førsteamanuensis
51832177
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for maskin, bygg og materialteknologi
Professor
51831458
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TNKontor for utdanningsadministrative tjenester
Førstekonsulent

Mer fra instituttet

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...