Hopp til hovedinnhold

Computational Engineering master 2 år

En mastergrad i Computational Engineering vil gjøre deg kvalifisert for de mest krevende og interessante oppgaver i privat og offentlig sektor; rollen som ingeniør, forsker eller leder.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år/4 semestre

Antall studieplasser

10 for lokale søker og 10 for internasjonale søkere.

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Angela tok en mastergrad i Computational Engineering.

Programmeringskode abstrakt teknologi bakgrunn av programvareutvikler og Computer script. Foto: Shutterstock

Hva kan mennesker gjøre bedre enn maskiner? Hva er i det hele tatt mulig å beregne ved hjelp av datamaskiner?

Ingen av disse spørsmålene er fullt ut besvart ennå, og for de fleste tilfeller må modellering brukes. Dette masterprogrammet vil lære deg hvordan du kan oppnå forståelse av komplekse problemer, der man ofte ikke har nok informasjon, ved hjelp av modeller.

Computational Engineering er åpent for alle realfag og ingeniørstudenter. Det betyr at du har stor fleksibilitet til å velge ulike faglige profiler fra anvendt data vitenskap, beregningsorientert væskedynamikk (CFD), beslutningsanalyse til geovitenskap. Studiet kombinerer tradisjonelle ingeniørfag med moderne programmeringsteknikker. Du få kompetanse til å utvikle, programmere og anvende matematiske modeller og dataverktøy for å analysere komplekse og usikre systemer for økt innsikt og til å bidra til bedre beslutninger.

Modellering bryter et komplekst, ustrukturert problem ned i mindre, håndterbare deler som kan løses ved bruk av algoritmer og datamaskiner. Denne arbeidsmåten har mye til felles med algoritmisk tenkning, også kjent som «computational thinking». Studiet bruker «computational thinking» aktivt som strategi for å studere en konkret problemstilling, vurdere ulike fremgangsmåter for å løse den, forstå styrker og svakheter ved valg av ulike løsningsmetoder, samt å kommunisere analysen og foreslå løsninger til kollegaer og ledere.

Beslutninger og modellering

Gode beslutninger er avhengig av kunnskap om ulike prosesser, relevante data, samt gode modeller og ferdigheter til å modellere selv.

Ved å tilegne deg modelleringskompetanse og hvordan en modell kan danne grunnlag for beslutninger, vil du være bedre rustet til å bidra til et arbeidsliv som skaper verdier gjennom digitalisering. Samfunnsutfordringer endrer seg over tid, men basiskunnskap og programmeringsferdigheter som du oppnår i dette studiet vil gjøre deg bedre rustet til å takle disse utfordringene. Studieprogrammet vil gi deg ferdigheter som å analysere komplekse problemer og bruke faglig kompetanse som grunnlag for bedre beslutninger til for eksempel bedre ytelse, kvalitet og arbeidsflyt.

Emner

Studiet har metodeemner som bygger videre på matematikk, statistikk og grunnleggende programmering fra bachelorstudiet i ingeniør eller realfag. Studiet inneholder videregående modelleringsemner og algoritmeemner, beslutningsanalyse, optimalisering og usikkerhetsmodellering.

En mastergrad i Computational Engineering gjør deg kvalifisert for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene i privat næringsliv eller offentlig sektor som ingeniør, forsker eller leder. Jobbmulighetene er flere, stort sett alle de store olje- og serviceselskapene, og forskningsinstituttene (SINTEF, NORCE, IFE) etterspør denne kompetansen.

Sommerkurs

UiS tilbyr et forberedende sommerkurs med programmering og systemadministrasjon. Kurset finner sted tidlig i august før ordinær semesterstart. 

Les mer: 

Du er kanskje også interessert i:

Møt en student

En god kombinasjon av ingeniørkunnskap og beregnings-ferdigheter.

Muhammad Waqar , student
Video: NORCE

Hva kan du bli?

Modelleringskunnskap- og evner er nødvendig i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Olje og energi relatert virksomhet, konsulent og serviceselskaper, sykehus og andre offentlige etater. Bruken av digital teknologi øker raskt og kan sees overalt. Computational engineers er helt avgjørende for å realisere informasjonssamfunnet, fordi de har spesifikk kunnskap om ingeniøraspektene (domenekunnskap) og beregningsevner for å ta de nødvendige digitaliseringstrinnene. 

Fullført mastergrad i Computational Engineering grunnlag for opptak på PhD-studier innen samme og lignende fagområder.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i Computational Engineering skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Har avansert kunnskap innen usikkerhetskvantifisering og modellering for beslutningsstøtte. Dette betyr at en har evnen til utvikle matematiske modeller som respekterer usikkerheten som ligger i et ufullstendig datagrunnlag, og som gir grunnlag for bedre forståelse/tolkning av data så vel som gjennomtenkte beslutninger.

K2: Har avansert kunnskap om effektive metoder for å designe, utvikle og teste modeller.

K3: Har avansert kunnskap innenfor bruk av algoritmer og algoritmisk tekning for å løse diskrete og kontinuerlige problemer.

K4: Har avansert kunnskap om effektive metoder for å designe, utvikle og teste modeller.

K5: Forstår begrensninger som ligger i valg av ulike modellformuleringer for å beskrive et komplekst system.

K6: Forstår begrensningene knyttet til valgt løsningsmetode, inkludert numerisk avrundningsfeil og begrensinger som ligger i valg av spesifikke algoritmer/numeriske metoder.

K7: Kunne forstå viktigheten av å kvantifisere relevante og materielle usikkerheter for å generere innsikt og gjennomtenkte beslutninger.

K8: Har inngående kunnskap om betydningen- og konsekvensene som ligger i det velkjente sitatet av George Box, 1978: «All models are wrong, but some models are useful».

Ferdigheter

F1: Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i henhold til modellering, usikkerhetskvantifisering, simulering, optimalisering og beslutningsstøtte.

F2: Har detaljerte kunnskaper og erfaringer med programmering i minst ett programmeringsspråk på høyere nivå.

F3: Kunne bestemme parametere i modeller ved hjelp av data og ekspertkunnskap.

F4: Kunne finne riktig balanse mellom en modells nytteverdi (hvor troverdige er forståelsen generert ved hjelp av modellen) og håndterlighet (enhver analyse må fullføres innenfor gitte tids- og ressursbegrensninger.

F5: Utvikle egne modelleringsprogrammer for bestemte beslutnings- eller optimaliseringssituasjoner.

F6: Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

F7: Kunne evaluere instrumenter og applikasjoner for å optimalisere datainnsamling, analyse og styring.

F8: Utviser sensitivitetsanalyse av modellparametere for å generere ytterligere innsikt og forståelse.

Generell kompetanse

G1: Kan utvikle hypoteser og foreslå systematiske måter å teste dem ved hjelp av matematiske modeller

G2: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, beslutningssituasjoner, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

G3: Kunne bruke de generiske egenskapene som ligger i bruk av matematiske formuleringer for å aktivt søke å overføre kunnskap mellom forskjellige applikasjoner.

G4: Kunne bruke den matematiske formuleringen for å få innsikt i kjernen i problemet, det vil avdekke de mest grunnleggende mekanismene som styrer prosessen som studeres.

G5: Har innsikt i «The Art and Science of Mathematical Modeling».

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende. I tillegg må minimum 10 studiepoeng med informatikk eller datatekniske emner eller ingeniørfaglig innføringsemne med programmering. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk

Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i Computational Engineering er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Utfyllende regler for opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

For spørsmål om opptak, ta kontakt med masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Modeling for Decision Insight

   Første år, semester 1

   Modeling for Decision Insight

   Studiepoeng: 10

  • Modeling and Computational Engineering

   Første år, semester 1

   Modeling and Computational Engineering

   Studiepoeng: 10

  • Matematisk og numerisk modellering av konserveringsligninger

   Første år, semester 2

   Matematisk og numerisk modellering av konserveringsligninger

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i Computational Engineering

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i Computational Engineering

   Studiepoeng: 30

 • Velg ett emne i 2. semester

  • Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

   Første år, semester 2

   Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

   Studiepoeng: 10

  • Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

   Første år, semester 2

   Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

   Studiepoeng: 10

 • Anbefalte valgemner

  • Introduksjon til datavitenskap

   Første år, semester 1

   Introduksjon til datavitenskap

   Studiepoeng: 10

  • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

   Første år, semester 1

   Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

   Studiepoeng: 10

  • Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

   Første år, semester 2

   Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

   Studiepoeng: 10

  • Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

   Første år, semester 2

   Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

   Studiepoeng: 10

  • Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

   Første år, semester 2

   Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

   Studiepoeng: 10

 • Andre valgemner 1 og 2. semester

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

   • Andre valgemner 3. semester

    • Diskret simulering og ytelsesanalyse

     Andre år, semester 3

     Diskret simulering og ytelsesanalyse

     Studiepoeng: 10

    • Introduksjon til datavitenskap

     Andre år, semester 3

     Introduksjon til datavitenskap

     Studiepoeng: 10

    • Elementmetoder, videregående kurs

     Andre år, semester 3

     Elementmetoder, videregående kurs

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk modellering og simulering

     Andre år, semester 3

     Statistisk modellering og simulering

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Spørsmål og svar

Kan jeg ta studiet på deltid? Hvor kan jeg dra på utveksling?

spørsmål og svar SOS

Kan jeg klare å gjennomføre dette studiet uten særlig erfaring med programmering?

Det kan godt hende du klarer å gjennomføre studiet selv om du ikke har så mye erfaring med programmering. Vi ser at studentene som gjennomfører det forberedende sommerkurset innenfor programmering og systemadministrasjon før første semester, gjennomsnittlig oppnår bedre resultater på studiet enn studenter som ikke tar dette kurset. Dette går normalt over noen dager i august. Basert på ditt resultat på den digitale sommerprøven vil vi fortelle deg om vi syns du bør ta det forberedende sommerkurset.   Det er ikke studiepoeng eller karakterer på det forberedende sommerkurset.

Den forberedende digitale prøven jeg skal ta når jeg har fått opptak til studiet – kommer den til å bli registrert på mitt vitnemål?

Nei, dette resultatet blir ikke registrert på hverken karakterutskrift eller vitnemål. Hvordan du gjør det på denne prøven har ingen praktisk betydning, men basert på din testskår vil vi gi deg en uttalelse om hvorvidt vi anbefaler deg å ta det forberedende sommerkurset i programmering og systemorganisasjon før første semester.

Går det an å ta studiet som fjernstudent?

Noen av emnene som inngår i studieprogrammet kan kanskje tas digitalt som fjernstudent. Men flere av emnene på programmet har obligatoriske laboratorieaktiviteter, noe som krever at en er til stede. Du kan alltids høre med studiekoordinator eller forelesere dersom du lurer på om et spesifikt emne kan gjennomføres digitalt.

Kan jeg ta dette studiet på deltid?

Vi har ikke en egen deltidsplan for dette studiet. Men du får studierett i 3 år ved opptak på masterprogrammet, med mulighet for et fjerde år for å fullføre. Dette betyr at du kan legge opp til en individuell utdanningsplan som ikke er et fulltids-studium. Det er lurt å kontakte studiekoordinator slik at dere kan lage en plan sammen.

Når og hvor kan jeg reise på utveksling?

3. semester som utvekslingssemester, altså andre året på studiet er tilrettelagt for utveksling. Vi har flere avtaler i- og utenfor Europa.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i Computional Engineering er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Det er anbefalt å starte planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid.  Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Karina SanniGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

 • USA

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

Din linjeforening

Om Synergy

Synergy UIS er studentorganisasjonen for geologi- og reservoarstudenter ved Universitetet i Stavanger. Eventuelle spørsmål kan rettes til: uis.geode@gmail.com

Kontakt oss

Rådgiver
51831145
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor
51831757
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energiressurser
Professor
51832260
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energiressurser
Professor
51831741
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Presentasjon av fagmiljøet

Institutt for energiressursar

Institutt for energiressursar er eit sterkt fagmiljø ved Universitetet i Stavanger, med forsking og utdanning som held høgt internasjonalt nivå.

Institutt for energiressursar, som er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet, har eit internasjonalt miljø med vitskaplege tilsette som driv forsking i energiressursar, teknologi for auka oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.

Studieprogram ved instituttet tilbyr kurs i leiting og utvinning av petroleum- og naturressursar. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklege studium og stor mobilitet blant vitskaplege tilsette og studentar.

Instituttet har omfattande forskingsaktivitetar og leier Nasjonalt senter for auka oljeutvinning (IOR) (engelske sider), oppretta av Olje- og energidepartementet.

Mer fra Institutt for energiressurser

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Ph.d. - program i Energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Stud...