Hopp til hovedinnhold

Datateknologi, master deltid

Digital teknologi er overalt, det er elektro- og data-ingeniører som virkeliggjør informasjonssamfunnet.

Fakta
Varighet

4 år/8 semestre

Antall studieplasser

5 for Pålitelige og sikre systemer og 5 Data Science

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Omar Retterstøl Langset studerte datateknikk på UiS. Etter studiene fikk han jobb i Altibox.

En mastergrad i datateknologi gjør deg kvalifisert for krevende og interessante arbeidsoppgaver innen IKT. Studiet tilbys som 2-årig masterstudium og som masterstudium deltid over 4 år.

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. 

For deg som bor i regionen kan deltidsstudiet tas i kombinasjon med jobb eller andre aktiviteter, du kan følge undervisningsopplegget som gis. Du tar emner sammen med fulltidsstudenter som tar studiet over to år, men du tar færre emner per semester fordelt på fire år. Deltidsstudiet foregår på dagtid og de fleste emnet baserer seg på laboratoriearbeid og prosjektarbeid i grupper med obligatorisk oppmøte. Forelesninger streames som regel ikke, men bøker og andre materialer dekker pensum. Du må regne med at du trenger 1-2 dager per uke (avhengig av semester) for å følge obligatoriske aktiviteter.

På studiet tar du emner i programvareutvikling, IKT-sikkerhet og informasjonssystemer. Undervisningen varierer fra mer tradisjonelle forelesninger til øvinger, prosjektarbeid, laboratorieundervisning og innføring i moderne programvare.

UiS har et sterkt forskningsmiljø innen dataanalyse og behandling av store datamengder. Denne teknologien retter seg blant annet mot integrerte operasjoner og smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan gjerne utføres i samarbeid med en industribedrift.

Spesialisering

I datateknologistudiet tilbys spesialisering i Pålitelige og sikre systemer eller Data Science.

Pålitelige og sikre systemer
Du vil ta emner der du lærer om styring, design og programmering av dataintensive systemer. I tillegg tar du fag som Sikkerhet og sårbarhet i nettverk. På studiet lærer du mer om de viktigste prinsippene som har muliggjort utviklingen av trådløs kommunikasjon.

Data Science
Data Science har blitt utviklet i kjølvannet av framveksten av store datamengder (Big Data) og behovet for å finne nyttig informasjon i disse. For å analysere, forstå og bruke disse dataene, krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper.

Data Science er avgjørende for å skape smarte løsninger, blant annet i utviklingen av smarte byer. Data Science har fordypning i informasjonsgjenfinning, datautvinning og ytterligere fordypning i statistikk.

Sommerkurs

UiS tilbyr et forberedende sommerkurs med programmering og systemadministrasjon. Kurset finner sted tidlig i august før ordinær semesterstart. 

Sosialt miljø

UiS har lagt forholdene godt til rette med pauserom, lesesal og datarom spesielt reservert for masterstudentene. Det er også en egen interesseorganisasjon for disse studentene, ISI, som har god aktivitet på det faglige og ikke minst det sosiale området.

Hva kan du bli?

Med en mastergrad i datateknologi er du etterspurt i nærmest alle bransjer, og dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap, telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever høy datakunnskap. Studiet er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

 

Spesialisering: Pålitelige og sikre systemer

Spesialisering i pålitelige og sikre systemer gir grunnlag for arbeid med utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer til forskjellige formål. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter innen nettverkssikkerhet, pålitelighet av distribuerte systemer, simulering og modellering.

 

Spesialisering: Data Science

Spesialisering i Data Science gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter i avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og behandling av store datamengder.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i datateknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

K1: Har avansert kunnskap innenfor datateknologi med spesialisering i enten pålitelige og sikre systemer eller Data Science.

K2: Har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

 

Ferdigheter

F1: Bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

F2: Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen informasjonsteknologi.

F3: Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

F4: Designe, modellere, simulere og utvikle avanserte nettbaserte datasystemer med fokus på pålitelighet og sikkerhet. (Pålitelige og sikre systemer)

F5: Utnytte kunnskaper innen trådløs kommunikasjon, sensornettverk og distribuerte kommunikasjonssystemer. (Pålitelige og sikre systemer)

F6: Utvikle dataanalyseprogrammer for bestemte datasett og oppgaver eller prosesser. (Data Science)

F7: Modellere problemer og utvikle nye instrumenter og applikasjoner for datainnsamling, analyse og styring etter etablerte ingeniørprinsipper. (Data Science)

F8: Evaluere instrumenter og applikasjoner for å optimalisere datainnsamling, analyse og styring. (Data Science)

 

Generell kompetanse

G1: Analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.

G4: Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er gjennomført og bestått bachelor i ingeniørfag, data. En annen bachelorgrad i data,  informatikk eller liknende må inneholde minimum 50 studiepoeng med informatikk- eller datatekniske emner og 30 studiepoeng i matematikk og statistikk. For søkere tatt opp til 3-årig bachelorstudium i ingeniørfag, data, i 2012 eller senere vil dette kravet være oppfylt.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. 

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Hvordan søke?

Språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Utfyllende regler

Kan komme endringer for opptaket 2021

Viktig

Datateknologi, master deltid er kun tilgjengelig via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Kontakt

For spørsmål om opptak, ta kontakt med masteropptak@uis.no

Studieplan og emner
Les hele beskrivelsen av studieprogrammet
  • Datateknologi - Velg spesialisering

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om dette masterstudiet.

Hva er hovedforskjellen på de tre masterprogammene?
Forskjellen mellom ADS (Applied Data Science) og DS (Data Science) er at i ADS får studenter mer grunnleggende opplæring i programmering og databaser som studenter i DS (og CS (Computer Science)) har fra før. Ellers er det stor overlapp mellom ADS og DS. DS og CS har samme opptaksgrunnlag, mens ADS har et annet opptaksgrunnlag.
 
Hva er forskjellen mellom ADS/DS og CS (pålitelige og sikre systemer)?
Spesialisering: Pålitelige og sikre systemer
Spesialiseringen i pålitelige og sikre systemer lærer deg ledelse, design og programmering av datasystemer. Evnen til å integrere kunnskap og ferdigheter i sikkerhet, pålitelighet og skalerbarhet sammen med algoritmeteori og statistikk er nødvendig for å svare på utfordringer i datasystemer i alle bransjer.
Spesialisering i pålitelige og sikre systemer gir grunnlag for arbeid med utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer til forskjellige formål. Du får kunnskap og ferdigheter innen nettverkssikkerhet, pålitelighet av distribuerte systemer, simulering og modellering.
 
Hva lærer du med spesialiseringen Data Science?
Spesialiseringen i Data Science lærer deg å trekke ut relevant informasjon fra en kompilering av store datasett fra forskjellige kilder. Evnen til å opprette, administrere og utnytte data har blitt en av de viktigste utfordringene for utøvere i nesten alle disipliner, sektorer og næringer.
Spesialisering i Data Science gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus. Du får kunnskap og ferdigheter i avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og behandling av store datamengder. Studiet vil være svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Utveksling
  • Alle land

Kontakt oss

51831276
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
konsulent
51832061
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
Presentasjon abv fagmiljøet

Institutt for data- og elektroteknologi

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) driv utdanning og forsking på fagfelta datateknologi, robotteknologi, automasjon og signalbehandling.

IDE tilbyr bachelor- og masterutdanning i datateknologi, datavitskap (Data Science), automatisering og elektronikkdesign, robotteknologi og signalbehandling og kybernetikk og robotteknologi. Instituttet tilbyr også Y-vei i automatisering og elektrodesign. På doktorgradsnivå gir instituttet PhD-utdanning i informasjonsteknologi.

IDE har forsking innan datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har også forskingssenteret CIPSI, programområdet Helseteknologi, fleire forskingsgrupper og anna tverrfaglig forskingssamarbeid. 

Meir fra Institutt for data- og elektroteknologi

Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte

Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt NewbornTime. Målet ...

Med 1300 livreddere i lomma

Datastudenter ved UiS har utviklet en app som finner nærmeste hjertestarter og livredder i en nødsituasjon. Det kan redd...

Tester app for nødsituasjoner i tunneler

Data-studentene Endre Helland og Thomas Johnsrud har utviklet en app som hjelper bilister i sikkerhet dersom det oppstår...

– Søkemotorer er verdens mest brukte form for kunstig intelligens

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov. Vi vil ha informasjon med en gang og den skal være ...

Ph.d. - Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap v...

Framtidens yrker: Medisinsk teknolog

– Vi er helt nødt til å finne mer automatiserte og effektive måter å hjelpe legene til å gjøre jobben sin på, uten at de...

Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helse...

Institutt for data- og elektroteknologi

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) driv utdanning og forsking på fagfelta datateknologi, robotteknologi, auto...