Hopp til hovedinnhold

Livsfenomener og omsorg

Kjennskap til pasientens livserfaringer er viktig for å yte god omsorg. Ved å utforske pasientens egne opplevelser av helse, sykdom og lidelse ønsker vi å styrke pasientomsorgen med særlig fokus på møtene mellom pasienter, profesjonelle og pårørende.

Publisert: Endret:
Fakta
Forskergruppe

Livsfenomener og omsorg

Leder

Kari Kaldestad

Forskere

22

Stipendiater

8

Prosjekter

Varighet

2017-2020

– Faglig skjønn og omsorg utfordres i koronaens tid

Det skriver forskere i et innlegg i Sykepleien.

Helseproblemer er ofte komplekse, og mange av dem er relatert til individets subjektive helseoppfatning. Slik forskergruppen ser det, finnes det i dag et gap mellom pasientens erfarte lidelse og helsevesenets strukturer, rutiner og krav om effektivitet.

Forskergruppen vil bidra til å fylle dette gapet slik at pasientens helhetlige situasjon og erfaringer danner grunnlag for omsorg i klinisk praksis. Møtene mellom pasienter, profesjonelle og pårørende vektlegges også i vår forskning.

Omsorg innbefatter engasjement, følelser og intellekt, og kan forstås som en vilje til å være nær, hjelpe den andre og lindre lidelse. Omsorg baserer seg på faglig skjønn og kunnskap, der en ser fenomener i sammenheng, hvor holdninger og kvaliteten i relasjonen inngår som viktig.

Livsfenomener kan forstås som ulike etiske og eksistensielle fenomener knyttet til livet i seg selv. Økt kunnskap om disse livsfenomenene utgjør en mulighet til å rette oppmerksomheten i større grad mot pasientens erfaringer for å ivareta pasienten på en faglig god og trygg måte.

Ny kunnskap på disse områdene kan styrke pasientomsorgen og bidrar til kunnskapsutvikling i klinisk praksis.

Aktuelt fra forskningen

Forskere

51834240
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
51834164
Kjell Arholms hus
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Avdelingsleder
51832489
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førstelektor
51834176
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
51834197
Det helsevitenskapelige fakultet
Professor emeritus
51834153
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Universitetslektor
51834279
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Professor
51834143
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
51834253
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
1009 Universitetslektor
51834186
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor
51831149
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Professor
51834147
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førstelektor
51834124
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Professor
51831400
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
51834172
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
51831234
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor

Stipendiater

51832748
Det helsevitenskapelige fakultet
Ekstern uten utbetaling
51834513
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor
51831158
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Stipendiat
51834185
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor
51833595
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor
51834253
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
1009 Universitetslektor
51832988
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Doktorgradsstipendiat