Hopp til hovedinnhold

Robotteknologi og signalbehandling

Samtidig som behovet for manuell arbeidskraft gradvis forsvinner i det digitale samfunnet, øker behovet for ingeniører som kan konstruere intelligente systemer.

Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

25

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Framtidens yrker: Medisinsk teknolog

Masterstudiet i robotteknologi og signalbehandling bygger videre på en bachelorgrad innen elektro og/eller automatisering.

En betydelig del av studiet er organisert som prosjektarbeid, hvor du blant annet får anledning til å arbeide med lego-, humanoid- og industriroboter. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier.

Varierte muligheter

Fordypningene gir deg mulighet til å utfordre de mest krevende og interessante arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet kybernetikk/signalbehandling. Dette er et fagfelt som med sin rivende utvikling innenfor mobiltelefoni, prosesstyring, automatisk bildebasert overvåking, digitalt fjernsyn og radio, Internett, personlige datamaskiner, underholdningsindustri og medisinsk teknologi preger hverdagen vår i et stadig mer teknologiorientert samfunn.

Om studiet:

I emner som Videregående reguleringsteknikk med robotteknologiBildebehandling og maskinsyn og Prosjekter i robotteknikk lærer studentene om hvordan roboter kan reguleres, hvordan kameraer kan brukes som sensor og input til robotsystemer, og de får prøve seg på programmering av industriroboter og humanoidroboter. I tillegg formidles mer generell reguleringsteknikk som har anvendelser i for eksempel robotstyring, fartøynavigasjon og industriell prosesstyring. Signal- og bildebehandlingsemner gir innsikt i hvordan digitale signaler, blant annet digitale bilder og lyd, behandles. I dagens samfunn omgis vi med digitale signaler i større og større grad, og mobiltelefon, digital TV, digitale kart, medisinsk utstyr, analyse av medisinske bilder og data, analyse av seismiske data, bilde, lyd og videoformat til bruk for komprimering og streaming, er alle eksempler på utstyr og oppgaver som benytter digital signal- og bildebehandling. I emnet Maskinlæring (som på engelsk kalles AI, Artificial Intelligence) lærer studentene metoder og verktøy for å analysere digitale data. Dette er høyaktuelle problemstillinger i dagens samfunn hvor datamengdene er så store at vi er avhengig av algoritmiske løsninger for analyse av data. 

Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesninger og øvinger, til prosjektarbeid og laboratorieundervisning med innføring i bruk av moderne programvare.

Profil helseteknologi

Samfunnet digitaliseres på mange områder og innen helsesektoren vil det være et stort framtidig behov for ingeniører som kan konstruere roboter og bistå leger og sykepleiere i diagnose og behandling av pasienter.

Innen profilen helseteknologi er fokuset rettet mot helseteknologiske problemstillinger, som kan være bildediagnostikk, analyse av helsedata eller robotassistert kirurgi. Ved å velge denne profilen blir du sivilingeniør i Robotteknologi og signalbehandling, og har i tillegg en spesialisering som gjør deg i stand til å forstå helserelaterte problemstillinger. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier.

Du lærer å angripe de mest kompliserte utfordringene innenfor fagfeltet og å utvikle automatiserte systemer som kan utføre avanserte oppgaver. Studiet knytter sammen fag som signalbehandling, bildebehandling med robotsyn, maskinlæring og robotteknologi i større prosjekter. I tillegg tar du emner innen anatomi og fysiologi, samt prosjektoppgave og masteroppgave med tydelig helseteknologisk profil.

Studieprogrammet gir et stort mangfold av karrieremuligheter, spesielt innenfor forsknings- og utviklingsarbeid i helserelatert virksomhet og i mindre bedrifter som utvikler innovativ helseteknologi.

Les mer: Framtidens yrker - medisinsk teknolog

Du søker deg inn på master i robotteknologi og signalbehandling. Profilen i helseteknologi velger du etter opptak.

Sosialt miljø

UiS har lagt forholdene godt til rette med pauserom, lesesal og datarom spesielt reservert for masterstudentene. Det er også en egen interesseorganisasjon for disse studentene, ISI, som har god aktivitet på det faglige og ikke minst det sosiale området.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Med en mastergrad i robotteknologi og signalbehandling er du etterspurt i nesten alle bransjer. Det er behov for denne type arbeidskraft i alle næringer der det kreves å automatisere eller robotisere prosesser, lage kontrollsystemer eller utvikle verktøy for beslutningsstøtte. Typiske bransjer er energiselskaper, teleselskaper, robotutviklere, droneutviklere, helseforetak, helseteknologibedrifter og teknologiutviklere generelt. Profilen Helseteknologi gir et stort mangfold av karrieremuligheter, spesielt innenfor forsknings- og utviklingsarbeid i helserelatert virksomhet og i mindre bedrifter som utvikler innovativ helseteknologi.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i robotteknologi og signalbehandling skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innenfor kybernetikk og signalbehandling og spesialisert innsikt i robotteknologi, automatisering og maskinlæring (AI).

K2: Kandidaten har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten skal kunne evaluere og utvikle systemer og metoder for overvåking eller automatisering av prosesser.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen kybernetikk og signalbehandling.

F4: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G4: Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er bachelorgrad i ingeniørfag innen elektro eller andre studier med minimum 50 studiepoeng elektro- og dataemner, inkludert programmering, reguleringsteknikk eller tilsvarende og 30 studiepoeng matematikk og statistikk.


Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.


Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er bachelorgrad i ingeniørfag innen elektro eller andre studier med minimum 50 studiepoeng elektro- og dataemner, inkludert programmering, reguleringsteknikk eller tilsvarende og 30 studiepoeng matematikk og statistikk.


Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.


Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Hvordan søke?

Språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Utfyllende regler

Kan komme endringer for opptaket 2021

Viktig

Robotteknologi og signalbehandling master 2 år er kun tilgjengelig via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Kontakt

For spørsmål om opptak, ta kontakt med masteropptak@uis.no

Studieplan og emner
Les hele beskrivelsen av studieprogrammet
 • Obligatoriske emner

  • Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling

   ÅR 2 SEMESTER 3

   Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling

   Studiepoeng: 30

 • Velg 3 emner i 2. semester

 • Valgemner eller utveksling 3. semester

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Valgemner i 3. semester

    • Systemidentifikasjon

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Systemidentifikasjon

     Studiepoeng: 10

    • Prosjekt i automatisering og signalbehandling

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Prosjekt i automatisering og signalbehandling

     Studiepoeng: 10

    • Videregående signalbehandling

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Videregående signalbehandling

     Studiepoeng: 10

    • Modeling and Computational Engineering

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Modeling and Computational Engineering

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner i 3. semester

    • Diskret simulering og ytelsesanalyse

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Diskret simulering og ytelsesanalyse

     Studiepoeng: 10

    • Introduksjon til datavitenskap

     ÅR 2 SEMESTER 3

     Introduksjon til datavitenskap

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

   • Utveksling

 • Obligatoriske emner

  • Signalbehandling

   ÅR 1 SEMESTER 1

   Signalbehandling

   Studiepoeng: 10

  • Bildebehandling og maskinsyn

   ÅR 1 SEMESTER 1

   Bildebehandling og maskinsyn

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   ÅR 1 SEMESTER 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling

   ÅR 2 SEMESTER 3

   Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling

   Studiepoeng: 30

 • Valg av profil

  • Valg av profil Helseteknologi

   • Obligatoriske emner

  • Valg av profil Robotteknologi

   • Velg 3 emner i 2. semester

   • Valgemner eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

    • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Utvekslingssemester
3. semester  

Opplegg for utvekslingen
I 3. semester på masterprogrammet i datateknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er satt opp 30 studiepoeng med valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene .

 

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Patricia Retamal

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus utveksling@uis.no

Utveksling
 • Alle land

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Danmarks Tekniske Universitet

  Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et av de ledende tekniske universitetene i Europa. DTU er et internasjonalt orientert universitet, som tar opp rundt 700 internasjonale studenter hvert år, og hvor alle mastergrader blir tilbudt på engelsk.

  Universiteit Twente

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland innen 2020 og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  Politecnico di Milano

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Danmarks Tekniske Universitet

  Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et av de ledende tekniske universitetene i Europa. DTU er et internasjonalt orientert universitet, som tar opp rundt 700 internasjonale studenter hvert år, og hvor alle mastergrader blir tilbudt på engelsk.

 • Nederland

  Universiteit Twente

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

 • Tyskland

  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland innen 2020 og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

 • Italia

  Politecnico di Milano

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

Spørsmål og svar

Er det gode sjanser for å få jobb etter dette studiet?

Ja, det er veldig gode muligheter for jobb etter studiet, enten i leverandørindustrien, i konsulentselskaper eller i andre datatekniske bedrifter.

Lærer vi om kunstig intelligens?

Dersom du velger å gå videre på master vil du lære om kunstig intelligens.

Kan jeg ta studiet på deltid?

Ja, det kan du, men dette søker du om etter at du er tatt opp på studiet.

Er det mye matematikk i dette studiet?

Det er relativt mye matematikk i studiet siden matematikk fungerer som er verktøykasse til å forstå og beskrive de tekniske utfordringene du skal jobbe med.

Må man være flink i programmering?

Programmering er viktig i studiet, men du må ikke kunne programmere før du begynner hos oss. Du får opplæring og trening i programmering i veldig mange emner.

Kontakt oss

51831726
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Rådgiver
51832025
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor

Vårt fagmiljø

Det teknisk-naturvitskapleg fakultet utdannar kandidatar innafor realfag og ingeniørfag og utfører verdiskapande forsking og innovasjon. Fakultetet tilbyr teknisk-naturvitskaplege utdanningar på både bachelor-, master og doktorgradsnivå, i tillegg til årsstudium. Fakultetet har om lag 2880 studentar og 370 tilsette fordelt på syv institutt.  

Relaterte artikler

Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte

Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt NewbornTime. Målet ...

Med 1300 livreddere i lomma

Datastudenter ved UiS har utviklet en app som finner nærmeste hjertestarter og livredder i en nødsituasjon. Det kan redd...

Tester app for nødsituasjoner i tunneler

Data-studentene Endre Helland og Thomas Johnsrud har utviklet en app som hjelper bilister i sikkerhet dersom det oppstår...

– Søkemotorer er verdens mest brukte form for kunstig intelligens

Vi stiller større krav til at søkemotorer skal tilpasses våre behov. Vi vil ha informasjon med en gang og den skal være ...

Ph.d. - Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap v...

Framtidens yrker: Medisinsk teknolog

– Vi er helt nødt til å finne mer automatiserte og effektive måter å hjelpe legene til å gjøre jobben sin på, uten at de...

Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helse...

Institutt for data- og elektroteknologi

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) driv utdanning og forsking på fagfelta datateknologi, robotteknologi, auto...