Hopp til hovedinnhold

Datateknologi – bachelor

Datateknologi handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. På dataingeniør-studiet lærer du å sette samspillet mellom menneske og maskin i sentrum.

Fakta
Varighet

3 å / 6 semester

Antall studieplasser

65

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: 44,4 / 44,4 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via samordna opptak

Tor-Fredrik studerer bachelor i datateknologi

For å kunne operere de systemene du trenger som dataingeniør, vil du under studiene få gode kunnskaper i matematikk og mer spesialiserte tekniske fagområder.

Løsninger for framtiden

UiS har et sterkt forskningsmiljø innen dataanalyse og behandling av store datamengder. Denne teknologien retter seg blant annet mot medisinsk teknologi, integrerte operasjoner og smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

Som dataingeniørstudent vil du få grunnleggende opplæring i programmering. Blant andre viktige emner kan vi nevne databaser, kommunikasjonsnettverk og operativsystemer.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid og laboratoriearbeid. Studier kan kvalifisere til videre masterstudier.

Data- og elektronikkstudentene har sin egen linjeforening (LED) hvor du kan bli kjent med studentene fra ditt eget kull og andre klassetrinn. I løpet av studiet kan du som data- og elektronikkstudent engasjere deg i forskjellige studentprosjekter som for eksempel ION Racing og UiS subsea.

Framtidens yrker
Medisinsk teknolog

Vi er helt nødt til å finne mer automatiserte og effektive måter å hjelpe legene til å gjøre jobben sin på, uten at det går på bekostning av pasientbehandlingen. Les mer om framtidens yrker her.

Framtidens yrker: Medisinsk teknolog

Hva kan du bli?

Dataingeniører er etterspurt i nesten alle bransjer. Du kan få jobb i IT-konsulentselskaper, bedrifter som utvikler annen type teknologi, energiselskaper, virksomheter innen telekommunikasjon, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og oppgavene for en dataingeniør kan være allsidige.

ALUMNIPORTRETT

Jobben i boks før fullført master

Bedrifter står i kø for å ansette nyutdannede datastudenter. Arbeidsgivere som vil presentere seg for studentene nå, får beskjed om at de aller fleste allerede har fått jobb.

Da Simen Walmestad Tofteberg, Mari Håland og Hans Ludvig Kleivdal startet sine datastudier fikk de høre at dataingeniører ville bli overflødige på grunn av outsourcing til India.  

Fulgte interessen

De fulgte likevel interessen og satset på master i henholdsvis Computer Science og Automatisering og signalbehandling. Fem år senere er de dystre spådommene gjort til skamme, og bedrifter som tidligere så etter arbeidskraft i regioner og land med langt lavere lønninger enn Norge, ser nå viktigheten av å beholde kompetanse lokalt.

I et samfunn med stadig mer digitalisering, big data og smartby med IoT, blockchain, skytjenester og kognitiv teknologi merker studentene trøkket.

Før siste eksamen er levert, er jobben i boks for Simen, Mari og Hans Ludvig. Det samme gjelder for de fleste av klassekameratene.
– Spesielt Computer science er vanvittig etterspurt på arbeidsmarkedet. Jeg kommer ikke på noen som har søkt jobb og ikke fått, sier Simen Walmestad Tofteberg.

Selv har han fått jobb i Acando, mens Kleivdal begynner i Capgemini og Håland skal kombinere siste året på masteren med jobb i Bouvet.

Må si nei bedriftspresentasjon

Alle tre er engasjert i ISI, som blant annet driver med jobbformidling og arbeidslivskontakt. 
– Bedrifter ringer stadig. Til bedrifter som har lyst å holde bedriftspresentasjon nå må vi si nei, fordi det ikke er studenter igjen, sier Kleivdal.

Ifølge studentene er det konsulentfirma, oppstartsbedrifter og rene software-bedrifter som oftest tar kontakt i jakten på kloke hoder. Selv om det ikke er flere studenter å holde bedriftspresentasjoner for, er ISI opptatt av å holde kontakten ved å dele annonser og foreslå at de heller kan komme til høsten og presentere seg for nye studenter.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Studieplanen er utarbeidet i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene for fagfeltet data. En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i datateknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i dataingeniørfaget. Sentrale kunnskaper for alle som omfattes av studieprogram i datateknologi inkluderer problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, samt prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag, og har kunnskaper om hvordan disse kan benyttes i informasjonsteknologiske problemløsninger.

K3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare, og har kunnskaper om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, samt relevante metoder og arbeidsmåter.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne sine valg.

F2: Kandidaten behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å: 1) Anvende operativsystemer, systemprogramvare og bygge datanettverk, 2) Utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer og 3) Bruke programmeringsverktøy og systemutviklingsmiljø.

F3: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

F4: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjonsteknologi inngår.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.         

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser.

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt
Opptakskontoret

E-post: opptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52 Besøksadresse 1. etasje, Arne Rettedals hus

Åpningstider

Mandag til fredag Kl. 09:00-11:30 og kl. 12:00-15:00

Studieplan og emner
Les hele beskrivelsen av studieprogrammet
 • Obligatoriske emner

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Andre valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

   • Utveksling i 5. termin

 • Søknad om overgang til masterprogrammet

  • Jeg søker overgang til industriell økonomi

  • Jeg søker overgang til Data Science

  • Jeg søker overgang til Pålitelige og sikre systemer

 • Obligatoriske emner

  • Bacheloroppgave i datateknikk

   ÅR 3 SEMESTER 5

   Bacheloroppgave i datateknikk

   Studiepoeng: 20

  • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   ÅR 3 SEMESTER 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Studiepoeng: 10

  • Vitenskapsteori og etikk- essay

   ÅR 3 SEMESTER 6

   Vitenskapsteori og etikk- essay

   Studiepoeng: 0

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

  • Utveksling 5. semester

   • Utveksling i 5. termin

 • Obligatoriske emner

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

  • Utveksling 5. semester

   • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Utvekslingssemester

5. semester

 

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i datateknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

 

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene

  

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:https://www.uis.no/article.php?articleID=121756&categoryID=11198https://www.uis.no/article.php?articleID=121756&categoryID=11198

Nina Egeland

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus

utveksling@uis.no

Utveksling
 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Danmarks Tekniske Universitet

  Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et av de ledende tekniske universitetene i Europa. DTU er et internasjonalt orientert universitet, som tar opp rundt 700 internasjonale studenter hvert år, og hvor alle mastergrader blir tilbudt på engelsk.

  Universidad de Sevilla

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, med over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Danmarks Tekniske Universitet

  Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et av de ledende tekniske universitetene i Europa. DTU er et internasjonalt orientert universitet, som tar opp rundt 700 internasjonale studenter hvert år, og hvor alle mastergrader blir tilbudt på engelsk.

 • Spania

  Universidad de Sevilla

  University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, med over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

Din linjeforening

LED

Linjeforeningen for data- og elektroteknologistudentene ved UiS

Om LED

Vi jobber for et bedre studentmiljø for alle elektro og data-studenter på UiS, både faglig og sosialt. Vi jobber også for at våre studenter skal få et tettere bånd med næringslivet.

Vår viktigste oppgave er å skape et sosialt og faglig samvær mellom studentene. 

Livet som student i Stavanger

Kontakt

51831276
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
konsulent
Lurer du på noe?
Generelle spørsmål

seyfi.akinci@uis.no

Faglige spørsmål

tomasz.wiktorski@uis.no

Ansatte ved institutt for data- og elektroteknologi

51832029
Institutt for data- og elektroteknologi
Instituttleder
51832008
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor
51832061
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
51832080
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor
Presentasjon av fagmiljøet

Data- og elektroteknologimiljøet ved UiS

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) driver utdanning og forskning på fagfeltene datateknologi, robotteknologi, automasjon og signalbehandling.

IDE tilbyr bachelor- og masterutdanning i datateknologi, datavitskap (Data Science), automatisering og elektronikkdesign, robotteknologi og signalbehandling og kybernetikk og robotteknologi. Instituttet tilbyr også Y-vei i automatisering og elektrodesign. På doktorgradsnivå gir instituttet PhD-utdanning i informasjonsteknologi.

IDE har forsking innen datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har også forskingssenteret CIPSI, programområdet Helseteknologi, flere forskningsgrupper og annet tverrfaglig forskingssamarbeid. 

Les mer om fagmiljøet her.